ขาย
0.2
18.10.2021 04:29:49
92.201
92.318
0.000
90.200
กำไร
-20.46 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 04:29:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
92.201
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-20.46 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ซื้อที่
0.5
15.10.2021 12:48:51
92.770
92.395
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 12:48:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
92.770
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
92.395
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อที่
0.1
15.10.2021 07:28:55
4390.0
4466.1
0.0
0.0
กำไร
0.00 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 07:28:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
4390.0
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
4466.1
รับกำไร (Take profit)
0.0
ขาย
0.2
14.10.2021 10:56:23
91.411
92.318
0.000
90.200
กำไร
-158.56 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 10:56:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
91.411
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-158.56 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ขาย
0.1
14.10.2021 07:29:20
91.357
92.318
0.000
90.200
กำไร
-84.00 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 07:29:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
91.357
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-84.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ขาย
0.1
13.10.2021 06:46:37
91.072
92.318
0.000
90.200
กำไร
-108.91 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 06:46:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
91.072
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-108.91 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ขาย
0.05
12.10.2021 18:15:47
91.230
92.318
0.000
90.200
กำไร
-47.55 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 18:15:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
91.230
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.55 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ขาย
0.05
12.10.2021 11:52:31
90.979
92.318
0.000
90.200
กำไร
-58.52 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 11:52:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
90.979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-58.52 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ขาย
0.1
12.10.2021 05:31:06
90.720
92.318
0.000
90.200
กำไร
-139.68 USD
CADJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 05:31:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
90.720
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-139.68 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
92.318
รับกำไร (Take profit)
90.200
ซื้อที่
0.1
12.10.2021 02:57:19
4320.0
4466.1
0.0
0.0
กำไร
0.00 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 02:57:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
4320.0
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
4466.1
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
0.3
13.09.2021 03:04:08
4477.7
4467.6
0.0
0.0
กำไร
-30.30 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 03:04:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
4477.7
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-30.30 USD
ปริมาณเทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
4467.6
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
0.1
09.09.2021 21:03:14
4495.0
4467.6
0.0
4495.0
กำไร
-27.40 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 21:03:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
4495.0
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-27.40 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
4467.6
รับกำไร (Take profit)
4495.0
ซื้อ
0.2
07.09.2021 16:30:11
4531.8
4467.6
0.0
0.0
กำไร
-128.40 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 16:30:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
4531.8
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-128.40 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
4467.6
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
0.1
06.09.2021 18:51:01
4546.4
4467.6
0.0
4517.0
กำไร
-78.80 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 18:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
4546.4
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-78.80 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
4467.6
รับกำไร (Take profit)
4517.0