ซื้อที่
0.1
21.07.2021 04:26:53
4250.0
4378.2
0.0
0.0
กำไร
0.00 USD
SP500.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 04:26:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
4250.0
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
4378.2
รับกำไร (Take profit)
0.0