ซื้อ
0.33
24.09.2021 23:29:22
0.91801
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
0.56 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 23:29:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91801
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.56 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
23.09.2021 17:58:05
0.89591
0.88639
0.00000
0.00000
กำไร
-250.72 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 17:58:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89591
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-250.72 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.88639
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
23.09.2021 11:31:13
0.92017
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
-55.80 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:31:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92017
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.80 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
23.09.2021 10:44:26
0.92102
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
-77.98 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:44:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92102
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-77.98 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
23.09.2021 10:33:51
0.92175
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
-97.03 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:33:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92175
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-97.03 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
22.09.2021 17:33:45
0.89574
0.88639
0.00000
0.00000
กำไร
-246.28 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 17:33:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89574
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-246.28 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.88639
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
13.09.2021 08:20:19
0.93126
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
-345.17 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:20:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93126
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-345.17 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
13.09.2021 07:04:38
0.93216
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
-368.66 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 07:04:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93216
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-368.66 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
13.09.2021 06:21:22
0.93274
0.91812
0.00000
0.00000
กำไร
-383.79 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 06:21:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93274
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-383.79 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.91812
รับกำไร (Take profit)
0.00000