ซื้อ
0.33
18.06.2021 22:09:53
0.93156
0.93189
0.00000
0.00000
กำไร
6.43 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 22:09:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93156
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.43 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.93189
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.06.2021 13:53:58
0.93466
0.93189
0.00000
0.00000
กำไร
-75.67 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:53:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93466
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-75.67 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.93189
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.06.2021 13:53:07
0.93481
0.93189
0.00000
0.00000
กำไร
-79.65 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:53:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.93481
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.65 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.93189
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.06.2021 13:14:09
0.86721
0.86353
0.00000
0.00000
กำไร
-99.77 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:14:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86721
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.77 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.86353
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
09.06.2021 11:29:08
0.87081
0.86353
0.00000
0.00000
กำไร
-195.11 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 11:29:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87081
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-195.11 USD
ปริมาณเทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
0.86353
รับกำไร (Take profit)
0.00000