ขายที่
0.2
16.09.2021 18:50:13
1773.00
1754.54
1806.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 18:50:13
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1773.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1806.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1754.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.2
16.09.2021 18:47:51
1753.51
1754.69
1806.00
1690.00
กำไร
-25.42 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 18:47:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1753.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1806.00
กำไร
-25.42 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1754.69
รับกำไร (Take profit)
1690.00
ขาย
0.2
10.09.2021 20:23:35
1790.99
1754.69
1840.00
1690.00
กำไร
722.92 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 20:23:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1790.99
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1840.00
กำไร
722.92 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1754.69
รับกำไร (Take profit)
1690.00
ขาย
0.2
08.09.2021 09:42:35
1795.65
1754.69
1806.00
1690.00
กำไร
815.28 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 09:42:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1795.65
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1806.00
กำไร
815.28 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1754.69
รับกำไร (Take profit)
1690.00
ขาย
0.2
30.08.2021 20:26:11
1809.55
1754.69
1840.00
1690.00
กำไร
1 091.39 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 20:26:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1809.55
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1840.00
กำไร
1 091.39 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1754.69
รับกำไร (Take profit)
1690.00
ขาย
0.2
11.08.2021 08:57:23
1733.77
1754.69
0.00
1690.00
กำไร
-428.20 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2021 08:57:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1733.77
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-428.20 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1754.69
รับกำไร (Take profit)
1690.00