ซื้อ
4.2
11.06.2021 18:20:25
1.20953
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
488.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:20:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20953
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
488.16 USD
ปริมาณเทรด
4.2
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
2.17
11.06.2021 18:19:13
1.20948
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
263.06 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:19:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20948
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
263.06 USD
ปริมาณเทรด
2.17
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.4
11.06.2021 18:18:52
1.20936
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
186.52 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:18:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20936
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
186.52 USD
ปริมาณเทรด
1.4
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.89
11.06.2021 18:18:32
1.20937
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
249.91 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:18:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20937
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
249.91 USD
ปริมาณเทรด
1.89
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.4
11.06.2021 18:17:52
1.20965
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
145.92 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:17:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20965
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
145.92 USD
ปริมาณเทรด
1.4
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
2.52
11.06.2021 18:17:25
1.20975
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
237.45 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:17:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20975
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
237.45 USD
ปริมาณเทรด
2.52
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
3.36
11.06.2021 18:17:25
1.20982
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
293.09 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:17:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20982
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
293.09 USD
ปริมาณเทรด
3.36
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.84
11.06.2021 17:41:26
1.21024
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
37.99 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:41:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21024
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
37.99 USD
ปริมาณเทรด
0.84
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.84
11.06.2021 17:41:26
1.21024
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
37.99 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:41:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21024
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
37.99 USD
ปริมาณเทรด
0.84
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.68
11.06.2021 17:41:24
1.21024
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
75.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:41:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21024
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
75.98 USD
ปริมาณเทรด
1.68
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.4
11.06.2021 17:39:53
1.21034
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
49.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:39:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21034
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
49.32 USD
ปริมาณเทรด
1.4
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.4
11.06.2021 17:31:54
1.21074
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-6.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:31:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21074
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.68 USD
ปริมาณเทรด
1.4
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.84
11.06.2021 17:31:23
1.21080
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-9.05 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:31:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21080
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.05 USD
ปริมาณเทรด
0.84
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.68
11.06.2021 17:12:23
1.21123
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-90.34 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:12:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21123
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-90.34 USD
ปริมาณเทรด
1.68
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.89
11.06.2021 16:50:33
1.21146
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-145.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:50:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21146
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-145.10 USD
ปริมาณเทรด
1.89
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.84
11.06.2021 16:49:24
1.21154
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-71.21 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:49:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21154
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.21 USD
ปริมาณเทรด
0.84
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.4
11.06.2021 16:47:52
1.21158
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-124.28 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:47:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21158
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-124.28 USD
ปริมาณเทรด
1.4
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.84
11.06.2021 16:39:22
1.21223
1.21085
0.00000
0.00000
กำไร
-129.17 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:39:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21223
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-129.17 USD
ปริมาณเทรด
0.84
ราคาปัจจุบัน
1.21085
รับกำไร (Take profit)
0.00000