20.09.2021 11:29:21
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36684
1.37074
กำไร
3.85 USD
GBPUSD
ดีล
#163523874
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:29:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36684
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.85 USD
20.09.2021 15:37:07
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36578
1.37074
กำไร
4.91 USD
GBPUSD
ดีล
#163544728
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:37:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.91 USD
20.09.2021 13:21:09
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.3693
1.37074
กำไร
1.39 USD
GBPUSD
ดีล
#163514823
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:21:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3693
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.39 USD
22.09.2021 21:45:55
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36329
1.37074
กำไร
7.40 USD
GBPUSD
ดีล
#163689668
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36329
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
7.40 USD
20.09.2021 20:15:12
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36478
1.37074
กำไร
5.91 USD
GBPUSD
ดีล
#163568770
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 20:15:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.91 USD
20.09.2021 10:34:41
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36828
1.37074
กำไร
2.41 USD
GBPUSD
ดีล
#163516263
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:34:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.41 USD
22.09.2021 21:49:15
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36228
1.37074
กำไร
8.41 USD
GBPUSD
ดีล
#163690350
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:49:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
8.41 USD
20.09.2021 10:31:16
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36728
1.37074
กำไร
3.41 USD
GBPUSD
ดีล
#163518190
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:31:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.41 USD
20.09.2021 15:01:59
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36628
1.37074
กำไร
4.41 USD
GBPUSD
ดีล
#163541900
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:01:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.41 USD
20.09.2021 13:25:56
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36979
1.37074
กำไร
0.90 USD
GBPUSD
ดีล
#163514487
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:25:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36979
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.90 USD
22.09.2021 22:17:27
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36378
1.37074
กำไร
6.91 USD
GBPUSD
ดีล
#163689579
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:17:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
6.91 USD
20.09.2021 15:35:28
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36528
1.37074
กำไร
5.41 USD
GBPUSD
ดีล
#163545299
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:35:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36528
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.41 USD
20.09.2021 13:16:06
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.3688
1.37074
กำไร
1.89 USD
GBPUSD
ดีล
#163515866
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:16:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.89 USD
22.09.2021 21:45:50
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.3628
1.37074
กำไร
7.89 USD
GBPUSD
ดีล
#163689699
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
7.89 USD
22.09.2021 11:01:24
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.3643
1.37074
กำไร
6.39 USD
GBPUSD
ดีล
#163651241
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 11:01:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3643
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
6.39 USD
20.09.2021 10:32:16
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.36778
1.37074
กำไร
2.91 USD
GBPUSD
ดีล
#163517278
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:32:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.91 USD
22.09.2021 21:51:22
24.09.2021 10:04:23
ซื้อ
0.01
1.3618
1.37074
กำไร
8.89 USD
GBPUSD
ดีล
#163690652
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:51:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3618
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
8.89 USD
22.09.2021 21:04:38
23.09.2021 09:40:38
ขาย
0.01
1.36666
1.36519
กำไร
1.42 USD
GBPUSD
ดีล
#163684468
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:04:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:40:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.42 USD
22.09.2021 21:05:55
23.09.2021 09:40:38
ขาย
0.01
1.36768
1.36519
กำไร
2.44 USD
GBPUSD
ดีล
#163684807
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:05:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:40:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.44 USD
23.08.2021 13:20:10
23.09.2021 09:40:38
ขาย
0.01
1.36618
1.36519
กำไร
0.94 USD
GBPUSD
ดีล
#162562314
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 13:20:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36618
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:40:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.94 USD
22.09.2021 21:06:58
23.09.2021 09:40:38
ขาย
0.01
1.36715
1.36519
กำไร
1.91 USD
GBPUSD
ดีล
#163684673
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:06:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36715
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:40:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.91 USD
22.09.2021 21:16:09
23.09.2021 09:40:38
ขาย
0.01
1.36813
1.36519
กำไร
2.89 USD
GBPUSD
ดีล
#163686077
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:16:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36813
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:40:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.89 USD
22.09.2021 16:51:03
22.09.2021 21:40:01
ซื้อ
0.01
1.36228
1.36478
กำไร
2.45 USD
GBPUSD
ดีล
#163667280
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 16:51:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:40:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.45 USD
22.09.2021 12:34:16
22.09.2021 21:40:01
ซื้อ
0.01
1.36379
1.36478
กำไร
0.94 USD
GBPUSD
ดีล
#163655867
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 12:34:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36379
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:40:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.94 USD
22.09.2021 15:57:48
22.09.2021 21:40:01
ซื้อ
0.01
1.36278
1.36478
กำไร
1.95 USD
GBPUSD
ดีล
#163665114
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 15:57:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:40:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.95 USD
22.09.2021 15:45:17
22.09.2021 21:40:01
ซื้อ
0.01
1.36328
1.36478
กำไร
1.45 USD
GBPUSD
ดีล
#163664412
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 15:45:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:40:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.45 USD
23.08.2021 13:12:49
22.09.2021 18:22:25
ขาย
0.01
1.36668
1.36568
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#162562728
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 13:12:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 18:22:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.95 USD
20.09.2021 10:13:21
22.09.2021 18:22:25
ขาย
0.01
1.36767
1.36568
กำไร
1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#162565478
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:13:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 18:22:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.94 USD
23.08.2021 16:20:22
22.09.2021 18:22:25
ขาย
0.01
1.36868
1.3657
กำไร
2.93 USD
GBPUSD
ดีล
#162567390
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 16:20:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36868
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 18:22:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3657
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.93 USD
23.08.2021 14:24:43
22.09.2021 18:22:25
ขาย
0.01
1.36718
1.36568
กำไร
1.45 USD
GBPUSD
ดีล
#162564223
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 14:24:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 18:22:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.45 USD
23.08.2021 15:16:40
22.09.2021 18:22:25
ขาย
0.01
1.36818
1.36568
กำไร
2.45 USD
GBPUSD
ดีล
#162566436
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 15:16:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 18:22:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.45 USD
24.08.2021 09:42:02
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37368
1.36817
กำไร
5.46 USD
GBPUSD
ดีล
#162591963
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 09:42:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.46 USD
23.08.2021 17:18:55
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37017
1.36817
กำไร
1.95 USD
GBPUSD
ดีล
#162573026
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 17:18:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37017
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.95 USD
30.08.2021 03:09:11
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37568
1.36817
กำไร
7.46 USD
GBPUSD
ดีล
#162738938
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 03:09:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37568
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
7.46 USD
16.09.2021 16:11:55
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37918
1.36817
กำไร
10.96 USD
GBPUSD
ดีล
#163151605
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:11:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37918
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
10.96 USD
23.08.2021 18:17:09
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37117
1.36817
กำไร
2.95 USD
GBPUSD
ดีล
#162575152
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 18:17:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.95 USD
30.08.2021 06:00:28
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37668
1.36817
กำไร
8.46 USD
GBPUSD
ดีล
#162744573
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 06:00:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
8.46 USD
13.09.2021 10:09:07
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.38018
1.36817
กำไร
11.96 USD
GBPUSD
ดีล
#163152910
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 10:09:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
11.96 USD
23.08.2021 23:58:32
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37213
1.36817
กำไร
3.91 USD
GBPUSD
ดีล
#162580581
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 23:58:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37213
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.91 USD
31.08.2021 11:24:24
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37768
1.36817
กำไร
9.46 USD
GBPUSD
ดีล
#162785903
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 11:24:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
9.46 USD
09.09.2021 13:32:39
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.38117
1.36817
กำไร
12.95 USD
GBPUSD
ดีล
#163154873
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 13:32:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
12.95 USD
30.08.2021 15:58:36
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37417
1.36817
กำไร
5.95 USD
GBPUSD
ดีล
#162738698
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 15:58:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37417
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
5.95 USD
24.08.2021 10:11:59
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37317
1.36817
กำไร
4.95 USD
GBPUSD
ดีล
#162591117
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 10:11:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37317
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
4.95 USD
23.08.2021 16:42:49
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.36964
1.36817
กำไร
1.42 USD
GBPUSD
ดีล
#162570631
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 16:42:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36964
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
1.42 USD
30.08.2021 10:29:22
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37518
1.36817
กำไร
6.96 USD
GBPUSD
ดีล
#162738787
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 10:29:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37518
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
6.96 USD
09.09.2021 10:54:49
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37866
1.36817
กำไร
10.44 USD
GBPUSD
ดีล
#163150492
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 10:54:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37866
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
10.44 USD
24.08.2021 11:16:04
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37068
1.36817
กำไร
2.46 USD
GBPUSD
ดีล
#162574324
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 11:16:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
2.46 USD
30.08.2021 09:38:37
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37618
1.36817
กำไร
7.96 USD
GBPUSD
ดีล
#162742881
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 09:38:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37618
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
7.96 USD
15.09.2021 05:02:17
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.37968
1.36817
กำไร
11.46 USD
GBPUSD
ดีล
#163152102
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 05:02:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
11.46 USD
23.08.2021 23:59:56
21.09.2021 09:25:36
ขาย
0.01
1.3713899999999999
1.36817
กำไร
3.17 USD
GBPUSD
ดีล
#162578708
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 23:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3713899999999999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:25:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
3.17 USD