31.07.2020 03:36:43
31.07.2020 03:46:20
คัดลอก
-2.66%
-2.66%
กำไร
0.00 USD
HorizonEACent
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 03:36:43
จุดเริ่มต้น
-2.66%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 03:46:20
ออก
-2.66%
กำไร
0.00 USD
31.07.2020 03:22:36
31.07.2020 03:36:34
คัดลอก
-2.66%
-2.66%
กำไร
0.00 USD
HorizonEACent
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 03:22:36
จุดเริ่มต้น
-2.66%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 03:36:34
ออก
-2.66%
กำไร
0.00 USD
30.07.2020 12:09:19
30.07.2020 12:11:30
คัดลอก
1.83%
1.83%
กำไร
0.00 USD
HorizonEACent
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 12:09:19
จุดเริ่มต้น
1.83%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 12:11:30
ออก
1.83%
กำไร
0.00 USD
03.04.2020 10:24:16
09.04.2020 22:56:58
คัดลอก
1429.91%
1400.27%
กำไร
37.44 USD
BudiSetiawan
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 10:24:16
จุดเริ่มต้น
1429.91%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2020 22:56:58
ออก
1400.27%
กำไร
37.44 USD
09.04.2020 21:50:36
09.04.2020 21:59:43
คัดลอก
819.41%
819.41%
กำไร
0.00 USD
Immortal
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2020 21:50:36
จุดเริ่มต้น
819.41%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2020 21:59:43
ออก
819.41%
กำไร
0.00 USD
03.04.2020 09:04:24
09.04.2020 21:37:39
คัดลอก
230.2%
237.45%
กำไร
-20.74 USD
GStar
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 09:04:24
จุดเริ่มต้น
230.2%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2020 21:37:39
ออก
237.45%
กำไร
-20.74 USD
03.04.2020 06:26:01
03.04.2020 06:26:12
คัดลอก
212.48%
212.48%
กำไร
0.00 USD
GStar
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 06:26:01
จุดเริ่มต้น
212.48%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 06:26:12
ออก
212.48%
กำไร
0.00 USD
02.04.2020 11:33:03
03.04.2020 06:00:16
คัดลอก
226.63%
212.48%
กำไร
11.83 USD
GStar
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 11:33:03
จุดเริ่มต้น
226.63%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 06:00:16
ออก
212.48%
กำไร
11.83 USD
01.04.2020 22:50:27
02.04.2020 11:32:23
คัดลอก
225.64%
226.63%
กำไร
2.89 USD
GStar
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 22:50:27
จุดเริ่มต้น
225.64%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 11:32:23
ออก
226.63%
กำไร
2.89 USD
27.03.2020 07:18:00
27.03.2020 09:25:27
คัดลอก
-18.31%
-31.82%
กำไร
-16.59 USD
Universal_bank
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 07:18:00
จุดเริ่มต้น
-18.31%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 09:25:27
ออก
-31.82%
กำไร
-16.59 USD
27.03.2020 05:38:15
27.03.2020 07:17:36
คัดลอก
-10.88%
-18.31%
กำไร
1.99 USD
Universal_bank
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 05:38:15
จุดเริ่มต้น
-10.88%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 07:17:36
ออก
-18.31%
กำไร
1.99 USD