30.11.2020 23:00:04
31.12.2020 04:44:09
ขาย
0.03
1.19277
1.23036
กำไร
-112.77 USD
EURUSDm
ดีล
#65913652
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 23:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-112.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.12.2020 04:44:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.23036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-112.77 USD
30.12.2020 10:13:29
30.12.2020 10:14:19
ซื้อ
0.01
1.22614
1.22619
กำไร
0.05 USD
EURUSDm
ดีล
#67205241
วันและเวลาเปิดทำการ
30.12.2020 10:13:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2020 10:14:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
17.12.2020 21:26:21
30.12.2020 03:07:11
ซื้อ
13
1.22711
1.22738
กำไร
351.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66733783
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 21:26:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
351.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2020 03:07:11
ปริมาณเทรด
13
ออก
1.22738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
351.00 USD
21.12.2020 12:13:59
21.12.2020 12:32:40
ขาย
3.71
1.21445
1.21385
กำไร
222.60 USD
EURUSDm
ดีล
#66831255
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 12:13:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
222.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 12:32:40
ปริมาณเทรด
3.71
ออก
1.21385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
222.60 USD
21.12.2020 12:13:11
21.12.2020 12:13:53
ซื้อ
3.71
1.21496
1.2145
กำไร
-170.66 USD
EURUSDm
ดีล
#66830983
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 12:13:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-170.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 12:13:53
ปริมาณเทรด
3.71
ออก
1.2145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-170.66 USD
16.12.2020 10:39:34
21.12.2020 12:12:49
ขาย
3.71
1.21988
1.21523
กำไร
1 725.15 USD
EURUSDm
ดีล
#66633880
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 10:39:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 725.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 12:12:49
ปริมาณเทรด
3.71
ออก
1.21523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 725.15 USD
17.12.2020 20:12:08
17.12.2020 21:22:37
ซื้อ
10
1.22699
1.22712
กำไร
130.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66732227
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 20:12:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
130.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 21:22:37
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.22712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
130.00 USD
17.12.2020 19:22:16
17.12.2020 20:28:07
ซื้อ
5
1.22658
1.22667
กำไร
45.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66730841
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 19:22:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22658
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 20:28:07
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.22667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.00 USD
17.12.2020 20:01:03
17.12.2020 20:08:44
ซื้อ
5
1.22644
1.22645
กำไร
5.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66731968
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 20:01:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22644
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 20:08:44
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.22645
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.00 USD
17.12.2020 19:35:47
17.12.2020 19:44:01
ซื้อ
5
1.22644
1.22648
กำไร
20.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66731275
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 19:35:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22644
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 19:44:01
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.22648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.00 USD
17.12.2020 18:57:21
17.12.2020 19:18:06
ซื้อ
5
1.22602
1.2262
กำไร
90.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66729845
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:57:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
90.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 19:18:06
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.2262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
90.00 USD
17.12.2020 18:59:12
17.12.2020 19:14:19
ซื้อ
5
1.22607
1.22623
กำไร
80.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66729944
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:59:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22607
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 19:14:19
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.22623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.00 USD
17.12.2020 18:50:01
17.12.2020 19:08:09
ซื้อ
0.01
1.22584
1.22624
กำไร
0.40 USD
EURUSDm
ดีล
#66729596
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 19:08:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
17.12.2020 18:48:22
17.12.2020 18:58:11
ซื้อ
5
1.22577
1.22578
กำไร
5.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66729525
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:48:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22577
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 18:58:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.22578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.00 USD
17.12.2020 18:47:07
17.12.2020 18:52:34
ซื้อ
5
1.22557
1.22564
กำไร
35.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66729444
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:47:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22557
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 18:52:34
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.22564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.00 USD
17.12.2020 18:35:04
17.12.2020 18:47:32
ซื้อ
0.01
1.22501
1.22541
กำไร
0.40 USD
EURUSDm
ดีล
#66728973
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:35:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22501
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 18:47:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22541
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
17.12.2020 18:40:17
17.12.2020 18:46:09
ซื้อ
5
1.2252
1.2253
กำไร
50.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66729192
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:40:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2252
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 18:46:09
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.2253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
50.00 USD
17.12.2020 17:58:21
17.12.2020 18:36:56
ซื้อ
5
1.22479
1.2251
กำไร
155.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66727228
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 17:58:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
155.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 18:36:56
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.2251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
155.00 USD
17.12.2020 18:25:03
17.12.2020 18:34:35
ซื้อ
0.01
1.22437
1.22477
กำไร
0.40 USD
EURUSDm
ดีล
#66728596
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 18:25:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22437
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 18:34:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
17.12.2020 17:45:16
17.12.2020 17:46:34
ซื้อ
3
1.22614
1.22589
กำไร
-75.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66726498
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 17:45:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-75.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 17:46:34
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-75.00 USD
17.12.2020 17:44:59
17.12.2020 17:46:29
ซื้อ
3
1.22594
1.22584
กำไร
-30.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66726422
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 17:44:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 17:46:29
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-30.00 USD
17.12.2020 15:29:10
17.12.2020 17:46:24
ซื้อ
3
1.22558
1.22583
กำไร
75.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66717309
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 15:29:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
75.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 17:46:24
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
75.00 USD
17.12.2020 16:50:03
17.12.2020 17:44:50
ซื้อ
0.01
1.22547
1.22562
กำไร
0.15 USD
EURUSDm
ดีล
#66723142
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 16:50:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22547
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 17:44:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
17.12.2020 17:25:02
17.12.2020 17:44:50
ซื้อ
0.01
1.22496
1.22562
กำไร
0.66 USD
EURUSDm
ดีล
#66725529
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 17:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 17:44:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.66 USD
17.12.2020 16:09:28
17.12.2020 16:49:54
ซื้อ
1
1.22509
1.22517
กำไร
8.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66720812
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 16:09:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22509
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 16:49:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.00 USD
17.12.2020 16:10:02
17.12.2020 16:47:50
ซื้อ
0.01
1.22506
1.22528
กำไร
0.22 USD
EURUSDm
ดีล
#66720893
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 16:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22506
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 16:47:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22528
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
17.12.2020 16:20:02
17.12.2020 16:47:50
ซื้อ
0.01
1.2247
1.22528
กำไร
0.58 USD
EURUSDm
ดีล
#66721370
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 16:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 16:47:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22528
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
17.12.2020 16:05:05
17.12.2020 16:07:05
ซื้อ
0.01
1.22436
1.22476
กำไร
0.40 USD
EURUSDm
ดีล
#66720541
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 16:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22436
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 16:07:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
17.12.2020 15:38:41
17.12.2020 15:41:53
ซื้อ
3
1.22515
1.22518
กำไร
9.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66718375
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 15:38:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22515
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 15:41:53
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.00 USD
17.12.2020 15:33:55
17.12.2020 15:34:23
ซื้อ
3
1.22598
1.22536
กำไร
-186.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66718055
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 15:33:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-186.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 15:34:23
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-186.00 USD
17.12.2020 15:23:27
17.12.2020 15:34:07
ซื้อ
3
1.22491
1.22557
กำไร
198.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66716738
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 15:23:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22491
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
198.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 15:34:07
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
198.00 USD
17.12.2020 15:11:21
17.12.2020 15:16:24
ซื้อ
3
1.22445
1.22464
กำไร
57.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66715972
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 15:11:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
57.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 15:16:24
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.22464
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
57.00 USD
17.12.2020 14:55:03
17.12.2020 14:58:37
ซื้อ
0.01
1.22433
1.22473
กำไร
0.40 USD
EURUSDm
ดีล
#66714522
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 14:55:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22433
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 14:58:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
17.12.2020 14:54:29
17.12.2020 14:58:21
ซื้อ
2
1.22445
1.22463
กำไร
36.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66714452
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 14:54:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
36.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 14:58:21
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.22463
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
36.00 USD
17.12.2020 13:29:45
17.12.2020 14:54:38
ซื้อ
2
1.22398
1.22417
กำไร
38.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66710670
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 13:29:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22398
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 14:54:38
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.22417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
38.00 USD
17.12.2020 13:30:04
17.12.2020 14:54:21
ซื้อ
0.01
1.22399
1.22418
กำไร
0.19 USD
EURUSDm
ดีล
#66710734
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 13:30:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22399
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 14:54:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
17.12.2020 13:50:12
17.12.2020 14:54:21
ซื้อ
0.01
1.22357
1.22418
กำไร
0.61 USD
EURUSDm
ดีล
#66711680
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 13:50:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 14:54:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
17.12.2020 12:00:04
17.12.2020 13:27:10
ซื้อ
0.01
1.22346
1.22358
กำไร
0.12 USD
EURUSDm
ดีล
#66705755
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 12:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 13:27:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
17.12.2020 12:05:05
17.12.2020 13:27:10
ซื้อ
0.01
1.2229
1.22358
กำไร
0.68 USD
EURUSDm
ดีล
#66706072
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 12:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2229
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 13:27:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
17.12.2020 11:55:32
17.12.2020 13:27:06
ซื้อ
2
1.22324
1.2235
กำไร
52.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66705481
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 11:55:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 13:27:06
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.2235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
52.00 USD
17.12.2020 11:19:11
17.12.2020 11:41:27
ซื้อ
2
1.22286
1.22294
กำไร
16.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66703578
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 11:19:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22286
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 11:41:27
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.22294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.00 USD
17.12.2020 11:04:59
17.12.2020 11:12:17
ซื้อ
2
1.2235
1.22376
กำไร
52.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66702460
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 11:04:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 11:12:17
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.22376
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
52.00 USD
17.12.2020 10:25:20
17.12.2020 10:59:35
ซื้อ
1
1.2234
1.22347
กำไร
7.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66699897
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 10:25:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2234
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 10:59:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.00 USD
17.12.2020 10:24:04
17.12.2020 10:59:32
ซื้อ
1
1.22332
1.22348
กำไร
16.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66699763
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 10:24:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 10:59:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.00 USD
17.12.2020 10:16:01
17.12.2020 10:59:27
ซื้อ
1
1.22397
1.22355
กำไร
-42.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66698855
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 10:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-42.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 10:59:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-42.00 USD
17.12.2020 10:05:44
17.12.2020 10:12:00
ซื้อ
1
1.2242
1.2239
กำไร
-30.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66697771
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 10:05:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 10:12:00
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.2239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-30.00 USD
17.12.2020 09:37:27
17.12.2020 09:53:06
ซื้อ
1
1.2236
1.22358
กำไร
-2.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66695943
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 09:37:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2236
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 09:53:06
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.00 USD
17.12.2020 08:40:01
17.12.2020 09:52:19
ซื้อ
0.01
1.22307
1.22367
กำไร
0.60 USD
EURUSDm
ดีล
#66692404
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 08:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22307
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 09:52:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
17.12.2020 08:30:31
17.12.2020 09:52:19
ซื้อ
0.01
1.22346
1.22367
กำไร
0.21 USD
EURUSDm
ดีล
#66692033
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 08:30:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 09:52:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
17.12.2020 09:25:05
17.12.2020 09:37:59
ซื้อ
1
1.2231
1.22333
กำไร
23.00 USD
EURUSDm
ดีล
#66695158
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 09:25:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2231
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 09:37:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.00 USD