21.06.2021 15:28:44
21.06.2021 15:28:45
ขาย
0.02
152.763
152.793
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1510736173
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 15:28:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 15:28:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
152.793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
21.06.2021 14:38:20
21.06.2021 14:50:55
ขาย
0.19
1.38858
1.38708
กำไร
0.29 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510732313
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 14:38:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 14:50:55
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.38708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
17.06.2021 18:21:35
21.06.2021 11:09:29
ซื้อ
0.72
1.19202
1.18881
กำไร
-2.31 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510435143
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:21:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:29
ปริมาณเทรด
0.72
ออก
1.18881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.31 USD
21.06.2021 00:00:31
21.06.2021 11:09:29
ซื้อ
2
1.18594
1.18884
กำไร
5.80 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510653974
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 00:00:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:29
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18884
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.80 USD
17.06.2021 06:46:24
21.06.2021 11:09:28
ซื้อ
0.22
1.1997
1.18886
กำไร
-2.38 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510315861
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 06:46:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1997
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:28
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.38 USD
17.06.2021 10:08:47
21.06.2021 11:09:28
ซื้อ
0.29
1.19727
1.18886
กำไร
-2.44 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510337672
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:08:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19727
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:28
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.44 USD
21.06.2021 00:00:38
21.06.2021 11:09:28
ซื้อ
1.74
1.18594
1.18886
กำไร
5.08 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510654318
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 00:00:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:28
ปริมาณเทรด
1.74
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.08 USD
17.06.2021 13:25:03
21.06.2021 11:09:28
ซื้อ
1.02
1.19323
1.18886
กำไร
-4.46 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510380239
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:25:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:28
ปริมาณเทรด
1.02
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.46 USD
21.06.2021 00:00:18
21.06.2021 11:09:28
ซื้อ
2
1.18594
1.18886
กำไร
5.84 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510653249
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 00:00:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:28
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.84 USD
18.06.2021 15:15:19
21.06.2021 11:09:27
ซื้อ
1.16
1.1898
1.18886
กำไร
-1.09 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510568748
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:15:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1898
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:27
ปริมาณเทรด
1.16
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.09 USD
21.06.2021 00:00:25
21.06.2021 11:09:27
ซื้อ
2
1.18594
1.18886
กำไร
5.84 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510653644
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 00:00:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:27
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.84 USD
17.06.2021 17:23:31
21.06.2021 11:09:27
ซื้อ
0.57
1.19261
1.18886
กำไร
-2.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510422819
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:23:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:27
ปริมาณเทรด
0.57
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.14 USD
17.06.2021 05:30:59
21.06.2021 11:09:26
ซื้อ
0.28
1.2003
1.18886
กำไร
-3.20 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510312027
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 05:30:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2003
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:26
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.20 USD
17.06.2021 09:11:24
21.06.2021 11:09:26
ซื้อ
0.23
1.19815
1.18886
กำไร
-2.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510325717
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:11:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:26
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.14 USD
17.06.2021 10:31:03
21.06.2021 11:09:26
ซื้อ
0.8
1.19494
1.18886
กำไร
-4.86 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510346870
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:31:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 11:09:26
ปริมาณเทรด
0.8
ออก
1.18886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.86 USD
18.06.2021 08:16:35
18.06.2021 21:28:11
ซื้อ
2
1.19041
1.18717
กำไร
-6.48 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510506816
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:16:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 21:28:11
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.48 USD
18.06.2021 15:41:38
18.06.2021 21:05:49
ซื้อ
0.61
1.1886
1.18757
กำไร
-0.63 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510580590
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:41:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 21:05:49
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
1.18757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
18.06.2021 15:41:38
18.06.2021 21:05:47
ซื้อ
2
1.1886
1.18751
กำไร
-2.18 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510580566
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:41:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 21:05:47
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.18 USD
18.06.2021 16:09:39
18.06.2021 21:05:46
ซื้อ
0.19
1.18784
1.18755
กำไร
-0.06 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510585910
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:09:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18784
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 21:05:46
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.18755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
18.06.2021 16:09:39
18.06.2021 21:05:45
ซื้อ
2
1.18784
1.18756
กำไร
-0.56 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510585885
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:09:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18784
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 21:05:45
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.56 USD
18.06.2021 17:37:45
18.06.2021 20:52:11
ซื้อ
2
130.854
130.824
กำไร
-0.54 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510605290
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:37:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:11
ปริมาณเทรด
2
ออก
130.824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
18.06.2021 09:40:45
18.06.2021 20:52:09
ซื้อ
1.5
130.995
130.822
กำไร
-2.36 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510518748
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 09:40:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:09
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
130.822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.36 USD
18.06.2021 09:40:45
18.06.2021 20:52:08
ซื้อ
2
130.994
130.822
กำไร
-3.12 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510518719
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 09:40:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.994
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:08
ปริมาณเทรด
2
ออก
130.822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.12 USD
18.06.2021 08:20:06
18.06.2021 20:52:07
ซื้อ
2
131.151
130.824
กำไร
-5.94 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510507737
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:20:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.151
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:07
ปริมาณเทรด
2
ออก
130.824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.94 USD
18.06.2021 05:48:40
18.06.2021 20:52:06
ซื้อ
1.78
131.35
130.824
กำไร
-8.50 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510494286
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 05:48:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:06
ปริมาณเทรด
1.78
ออก
130.824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.50 USD
17.06.2021 18:27:18
18.06.2021 20:52:04
ซื้อ
0.96
131.548
130.824
กำไร
-6.31 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510437370
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:27:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.548
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:04
ปริมาณเทรด
0.96
ออก
130.824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.31 USD
17.06.2021 17:29:46
18.06.2021 20:52:03
ซื้อ
1.07
131.678
130.825
กำไร
-8.29 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510423731
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:29:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.678
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:03
ปริมาณเทรด
1.07
ออก
130.825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.29 USD
17.06.2021 16:34:11
18.06.2021 20:52:01
ซื้อ
0.52
131.899
130.823
กำไร
-5.08 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510412690
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 16:34:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.899
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:52:01
ปริมาณเทรด
0.52
ออก
130.823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.08 USD
17.06.2021 15:37:11
18.06.2021 20:51:59
ซื้อ
0.45
132.04
130.817
กำไร
-5.00 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510398765
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 15:37:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:59
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
130.817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.00 USD
17.06.2021 15:05:44
18.06.2021 20:51:58
ซื้อ
0.18
132.105
130.817
กำไร
-2.10 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510393494
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 15:05:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:58
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
130.817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.10 USD
17.06.2021 10:40:39
18.06.2021 20:51:57
ซื้อ
0.17
132.217
130.817
กำไร
-2.16 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510350629
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:40:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.217
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:57
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
130.817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.16 USD
17.06.2021 10:38:51
18.06.2021 20:51:56
ซื้อ
0.48
132.256
130.817
กำไร
-6.27 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510349814
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:38:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.256
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:56
ปริมาณเทรด
0.48
ออก
130.817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.27 USD
17.06.2021 00:51:39
18.06.2021 20:51:55
ซื้อ
0.1
132.738
130.818
กำไร
-1.74 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510287346
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 00:51:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:55
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
130.818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.74 USD
16.06.2021 22:54:07
18.06.2021 20:51:54
ซื้อ
0.28
132.833
130.819
กำไร
-5.12 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510270706
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 22:54:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:54
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
130.819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.12 USD
18.06.2021 17:37:45
18.06.2021 20:51:52
ซื้อ
1.56
130.854
130.818
กำไร
-0.51 USD
EURJPY_S
ดีล
#1510605316
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:37:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:51:52
ปริมาณเทรด
1.56
ออก
130.818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.51 USD
18.06.2021 16:35:42
18.06.2021 20:01:00
ซื้อ
0.07
1.18666
1.18729
กำไร
0.04 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510590811
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:35:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:01:00
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
18.06.2021 17:04:23
18.06.2021 20:00:51
ซื้อ
0.88
1.18597
1.18727
กำไร
1.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510597746
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:04:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:00:51
ปริมาณเทรด
0.88
ออก
1.18727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
18.06.2021 16:35:41
18.06.2021 20:00:49
ซื้อ
2
1.18665
1.18727
กำไร
1.24 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510590739
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:35:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:00:49
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.24 USD
18.06.2021 16:35:41
18.06.2021 20:00:48
ซื้อ
2
1.18662
1.18727
กำไร
1.30 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510590779
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:35:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:00:48
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.30 USD
18.06.2021 17:04:22
18.06.2021 20:00:46
ซื้อ
2
1.18604
1.18727
กำไร
2.46 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510597709
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:04:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18604
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 20:00:46
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.46 USD
18.06.2021 17:46:24
18.06.2021 19:10:52
ขาย
1.08
1.2418
1.24237
กำไร
-0.50 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510608780
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:46:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:52
ปริมาณเทรด
1.08
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.50 USD
18.06.2021 18:28:40
18.06.2021 19:10:52
ขาย
2
1.24717
1.24237
กำไร
7.73 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510617712
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 18:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:52
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.73 USD
18.06.2021 18:28:40
18.06.2021 19:10:52
ขาย
2
1.24714
1.24237
กำไร
7.68 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510617683
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 18:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:52
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.68 USD
18.06.2021 18:28:41
18.06.2021 19:10:52
ขาย
0.48
1.24717
1.24237
กำไร
1.85 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510617729
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 18:28:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:52
ปริมาณเทรด
0.48
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.85 USD
18.06.2021 08:22:00
18.06.2021 19:10:51
ขาย
0.58
1.23768
1.24237
กำไร
-2.19 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510508292
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:22:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:51
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.19 USD
18.06.2021 09:56:59
18.06.2021 19:10:51
ขาย
0.29
1.23843
1.24237
กำไร
-0.92 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510522783
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 09:56:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:51
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.92 USD
17.06.2021 18:10:50
18.06.2021 19:10:51
ขาย
0.16
1.23413
1.24237
กำไร
-1.06 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510431616
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:10:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:51
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.06 USD
18.06.2021 08:02:59
18.06.2021 19:10:51
ขาย
0.39
1.23652
1.24237
กำไร
-1.84 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510502306
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:02:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23652
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:51
ปริมาณเทรด
0.39
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.84 USD
18.06.2021 08:58:59
18.06.2021 19:10:51
ขาย
0.01
1.23779
1.24237
กำไร
-0.04 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510512396
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:58:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.23779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
18.06.2021 16:52:00
18.06.2021 19:10:51
ขาย
0.75
1.24005
1.24237
กำไร
-1.40 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510595262
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:52:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24005
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 19:10:51
ปริมาณเทรด
0.75
ออก
1.24237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.40 USD