17.09.2021 23:13:28
17.09.2021 23:13:30
ซื้อ
0.02
1.17287
1.17276
กำไร
0.00 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517681253
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:13:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17287
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 23:13:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17276
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
17.09.2021 18:20:21
17.09.2021 18:21:46
ขาย
0.13
1.27439
1.27434
กำไร
0.01 USD
USDCAD_S
ดีล
#1517667906
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:20:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27439
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:21:46
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.27434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
17.09.2021 18:13:10
17.09.2021 18:20:21
ขาย
0.05
1.27598
1.27448
กำไร
0.06 USD
USDCAD_S
ดีล
#1517666094
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:13:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:20:21
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
17.09.2021 18:13:12
17.09.2021 18:20:21
ขาย
0.19
1.27598
1.27448
กำไร
0.22 USD
USDCAD_S
ดีล
#1517666514
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:13:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:20:21
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.27448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
17.09.2021 05:17:44
17.09.2021 17:43:55
ซื้อ
0.3
0.92427
0.92628
กำไร
0.47 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1517590253
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 05:17:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92427
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:43:55
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
0.92628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.47 USD
17.09.2021 14:04:46
17.09.2021 14:04:47
ขาย
0.03
0.92767
0.92778
กำไร
0.00 USD
USDCHF_S
ดีล
#1517626872
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:04:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 14:04:47
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.92778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
17.09.2021 05:17:38
17.09.2021 05:17:44
ซื้อ
0.02
0.92424
0.9239
กำไร
-0.01 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1517589769
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 05:17:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92424
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:17:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.9239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.09.2021 05:03:56
16.09.2021 16:25:41
ซื้อ
0.27
129.108
129.04
กำไร
-0.17 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517460714
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 05:03:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:25:41
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
129.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
16.09.2021 09:00:58
16.09.2021 16:25:38
ซื้อ
0.11
128.966
129.04
กำไร
0.07 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517477399
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 09:00:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.966
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:25:38
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
129.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
16.09.2021 13:56:01
16.09.2021 16:18:50
ซื้อ
0.04
128.697
129.009
กำไร
0.11 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517511269
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 13:56:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:18:50
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
16.09.2021 10:51:30
16.09.2021 16:18:46
ซื้อ
0.1
128.851
129.01
กำไร
0.14 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517491109
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:51:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.851
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:18:46
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
129.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
16.09.2021 11:57:59
16.09.2021 16:10:54
ซื้อ
0.24
128.804
128.944
กำไร
0.31 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517498485
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 11:57:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.804
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:10:54
ปริมาณเทรด
0.24
ออก
128.944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
16.09.2021 13:43:01
16.09.2021 16:10:50
ซื้อ
0.28
128.63
128.944
กำไร
0.80 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517509649
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 13:43:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:10:50
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
128.944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
16.09.2021 10:56:25
16.09.2021 15:35:25
ซื้อ
0.3
109.356
109.581
กำไร
0.62 USD
USDJPY_S
ดีล
#1517492760
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:56:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:35:25
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
109.581
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
16.09.2021 10:56:24
16.09.2021 10:56:25
ซื้อ
0.03
109.355
109.343
กำไร
0.00 USD
USDJPY_S
ดีล
#1517492595
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:56:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 10:56:25
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
109.343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.09.2021 05:04:09
16.09.2021 10:56:04
ซื้อ
0.3
109.242
109.342
กำไร
0.27 USD
USDJPY_S
ดีล
#1517461570
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 05:04:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 10:56:04
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
109.342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
16.09.2021 05:04:08
16.09.2021 05:04:09
ซื้อ
0.03
109.242
109.229
กำไร
0.00 USD
USDJPY_S
ดีล
#1517461533
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 05:04:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:04:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
109.229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.09.2021 05:03:56
16.09.2021 05:03:57
ซื้อ
0.02
129.108
129.079
กำไร
-0.01 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517460567
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 05:03:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 05:03:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 17:20:15
15.09.2021 23:15:21
ซื้อ
0.1
129.106
129.228
กำไร
0.11 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517420285
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:20:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.106
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 23:15:21
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
129.228
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
15.09.2021 17:09:45
15.09.2021 23:15:20
ซื้อ
0.27
129.178
129.228
กำไร
0.12 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517415735
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:09:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.178
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 23:15:20
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
129.228
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
15.09.2021 17:14:51
15.09.2021 23:14:20
ซื้อ
0.1
80.087
80.193
กำไร
0.10 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517418086
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:14:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 23:14:20
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
80.193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
15.09.2021 17:10:03
15.09.2021 23:14:19
ซื้อ
0.3
80.144
80.193
กำไร
0.13 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517416823
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:10:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 23:14:19
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
80.193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
15.09.2021 17:18:03
15.09.2021 21:57:59
ซื้อ
0.32
109.242
109.414
กำไร
0.50 USD
USDJPY_S
ดีล
#1517419140
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:18:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 21:57:59
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
109.414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
15.09.2021 17:18:03
15.09.2021 17:18:03
ซื้อ
0.01
109.24
109.231
กำไร
0.00 USD
USDJPY_S
ดีล
#1517419016
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:18:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:18:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.231
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
15.09.2021 17:10:02
15.09.2021 17:10:03
ซื้อ
0.03
80.141
80.116
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517416732
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.141
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:10:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.116
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 17:09:45
15.09.2021 17:09:46
ซื้อ
0.02
129.179
129.15
กำไร
-0.01 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517415673
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:09:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:09:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 10:37:10
15.09.2021 17:01:46
ซื้อ
0.1
80.228
80.178
กำไร
-0.05 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517369466
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:37:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:46
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
80.178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
15.09.2021 10:23:09
15.09.2021 17:01:43
ซื้อ
0.3
80.294
80.175
กำไร
-0.33 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517366637
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:23:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.294
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:43
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
80.175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.33 USD
15.09.2021 10:35:09
15.09.2021 17:01:41
ซื้อ
0.1
151.489
151.397
กำไร
-0.08 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517368868
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:35:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.489
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:41
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
151.397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
15.09.2021 10:23:02
15.09.2021 17:01:37
ซื้อ
0.25
151.56
151.397
กำไร
-0.37 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517365758
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:23:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:37
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
151.397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
15.09.2021 10:53:36
15.09.2021 17:01:33
ซื้อ
0.15
151.34
151.407
กำไร
0.09 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517371722
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:53:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:33
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
151.407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
15.09.2021 10:53:30
15.09.2021 17:01:30
ซื้อ
0.15
80.109
80.191
กำไร
0.11 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517371251
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:53:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:30
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
80.191
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
15.09.2021 14:17:11
15.09.2021 17:01:26
ซื้อ
0.3
80.013
80.196
กำไร
0.50 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517390057
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 14:17:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:26
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
80.196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
15.09.2021 12:15:02
15.09.2021 17:01:23
ซื้อ
0.29
151.162
151.404
กำไร
0.64 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517380483
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 12:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:23
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
151.404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.64 USD
15.09.2021 15:15:32
15.09.2021 17:01:20
ซื้อ
0.29
79.924
80.196
กำไร
0.72 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517395378
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 15:15:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
79.924
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:20
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
80.196
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
15.09.2021 14:12:21
15.09.2021 17:01:15
ซื้อ
0.22
151.027
151.408
กำไร
0.77 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517388597
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 14:12:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:01:15
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
151.408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
15.09.2021 10:23:08
15.09.2021 10:23:09
ซื้อ
0.03
80.297
80.266
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517366634
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:23:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.297
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:23:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.266
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 10:23:02
15.09.2021 10:23:02
ซื้อ
0.02
151.558
151.528
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517365701
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:23:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:23:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
151.528
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 09:17:31
15.09.2021 10:22:57
ซื้อ
0.3
80.154
80.265
กำไร
0.30 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517357130
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:17:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.154
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:22:57
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
80.265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
14.09.2021 22:38:33
15.09.2021 10:22:56
ซื้อ
0.25
151.345
151.525
กำไร
0.41 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517327716
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:38:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.345
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:22:56
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
151.525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
15.09.2021 09:17:31
15.09.2021 09:17:31
ซื้อ
0.03
80.152
80.123
กำไร
-0.01 USD
AUDJPY_S
ดีล
#1517357044
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:17:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.152
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:17:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
80.123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
14.09.2021 21:36:14
15.09.2021 08:50:04
ซื้อ
0.19
1.38184
1.38114
กำไร
-0.13 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517318751
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:36:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 08:50:04
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.38114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
14.09.2021 22:07:58
15.09.2021 08:50:03
ซื้อ
0.26
1.38122
1.38115
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517323909
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:07:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 08:50:03
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
1.38115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
14.09.2021 22:22:00
15.09.2021 08:50:01
ซื้อ
0.34
1.3807
1.38113
กำไร
0.15 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517325483
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:22:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 08:50:01
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
15.09.2021 04:01:12
15.09.2021 08:49:59
ซื้อ
0.46
1.38019
1.38115
กำไร
0.44 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517339654
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 04:01:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38019
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 08:49:59
ปริมาณเทรด
0.46
ออก
1.38115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
15.09.2021 05:08:12
15.09.2021 08:49:56
ซื้อ
0.7
1.37957
1.38112
กำไร
1.09 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517344851
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 05:08:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37957
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 08:49:56
ปริมาณเทรด
0.7
ออก
1.38112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
14.09.2021 22:38:32
14.09.2021 22:38:33
ซื้อ
0.02
151.347
151.32
กำไร
0.00 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517327542
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:38:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 22:38:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
151.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 11:09:11
14.09.2021 17:29:10
ขาย
0.07
1.38738
1.38621
กำไร
0.08 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517239374
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 11:09:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:29:10
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.38621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
14.09.2021 15:59:11
14.09.2021 17:29:08
ขาย
0.14
1.39045
1.38616
กำไร
0.60 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517271330
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:59:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:29:08
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1.38616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
14.09.2021 15:36:17
14.09.2021 17:29:07
ขาย
0.28
1.38984
1.38616
กำไร
1.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517265282
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:36:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:29:07
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1.38616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD