16.04.2021 17:14:23
16.04.2021 18:09:58
ขาย
0.18
0.77366
0.77389
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504672483
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 17:14:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 18:09:58
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.77389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
16.04.2021 17:57:14
16.04.2021 18:09:57
ขาย
0.18
1.38103
1.38238
กำไร
-0.24 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1504676886
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 17:57:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 18:09:57
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.38238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.24 USD
16.04.2021 16:55:42
16.04.2021 16:56:03
ขาย
0.61
0.7734
0.77359
กำไร
-0.12 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504670922
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 16:55:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:56:03
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
0.77359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
14.04.2021 17:41:24
16.04.2021 16:56:02
ขาย
0.38
0.71374
0.71472
กำไร
-0.40 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504492515
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 17:41:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71374
สวอป (Swap)
-0.03 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:56:02
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
0.71472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
15.04.2021 09:16:28
16.04.2021 16:56:01
ขาย
0.18
0.77196
0.77357
กำไร
-0.30 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504537051
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 09:16:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77196
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:56:01
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.77357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
14.04.2021 13:06:40
16.04.2021 16:55:58
ขาย
0.18
0.7107
0.7147
กำไร
-0.74 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504465932
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 13:06:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7107
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
-0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:58
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.7147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.74 USD
14.04.2021 17:37:26
16.04.2021 16:55:55
ขาย
0.24
0.77111
0.77358
กำไร
-0.62 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504491616
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 17:37:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77111
สวอป (Swap)
-0.03 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:55
ปริมาณเทรด
0.24
ออก
0.77358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.62 USD
14.04.2021 16:45:04
16.04.2021 16:55:55
ขาย
0.18
0.71261
0.71473
กำไร
-0.40 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504484939
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 16:45:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71261
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:55
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.71473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
14.04.2021 13:04:05
16.04.2021 16:55:53
ขาย
0.28
0.76873
0.77357
กำไร
-1.39 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504465416
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 13:04:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76873
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
-1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:53
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
0.77357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.39 USD
14.04.2021 16:41:20
16.04.2021 16:55:48
ขาย
0.43
0.77009
0.77355
กำไร
-1.54 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504483662
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 16:41:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77009
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
-1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:48
ปริมาณเทรด
0.43
ออก
0.77355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.54 USD
15.04.2021 10:08:18
16.04.2021 16:55:38
ขาย
0.54
0.77322
0.77354
กำไร
-0.19 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504540649
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:08:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77322
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:38
ปริมาณเทรด
0.54
ออก
0.77354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.19 USD
16.04.2021 08:06:18
16.04.2021 16:55:38
ขาย
0.34
0.77386
0.77354
กำไร
0.11 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504625492
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 08:06:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:38
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
0.77354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
16.04.2021 09:17:53
16.04.2021 16:55:37
ขาย
0.18
0.71647
0.7147
กำไร
0.32 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504629683
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 09:17:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71647
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:37
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.7147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
16.04.2021 13:03:22
16.04.2021 16:55:36
ขาย
0.48
0.77464
0.77354
กำไร
0.53 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504652327
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:03:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:36
ปริมาณเทรด
0.48
ออก
0.77354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
16.04.2021 14:01:20
16.04.2021 16:55:35
ขาย
0.57
0.7754
0.77353
กำไร
1.07 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504658614
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 14:01:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7754
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:35
ปริมาณเทรด
0.57
ออก
0.77353
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
15.04.2021 14:19:49
16.04.2021 16:55:31
ขาย
0.45
0.71597
0.71472
กำไร
0.55 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504564807
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 14:19:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71597
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:31
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
0.71472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
16.04.2021 14:15:53
16.04.2021 16:55:28
ขาย
0.23
0.71707
0.71475
กำไร
0.53 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504659472
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 14:15:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 16:55:28
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
0.71475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
14.04.2021 13:08:31
16.04.2021 10:00:23
ขาย
0.18
0.96434
0.96846
กำไร
-0.61 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504466193
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 13:08:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96434
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 10:00:23
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.96846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.61 USD
15.04.2021 14:22:04
16.04.2021 10:00:20
ขาย
0.18
0.96737
0.96846
กำไร
-0.16 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504565270
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 14:22:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96737
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 10:00:20
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.96846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
15.04.2021 16:18:50
16.04.2021 10:00:17
ขาย
0.18
0.96943
0.96849
กำไร
0.13 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504578202
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 16:18:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96943
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 10:00:17
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.96849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
15.04.2021 18:04:51
16.04.2021 06:22:28
ขาย
0.56
0.97148
0.97035
กำไร
0.49 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504592259
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 18:04:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97148
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 06:22:28
ปริมาณเทรด
0.56
ออก
0.97035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
14.04.2021 13:06:23
16.04.2021 04:31:36
ขาย
0.18
1.19553
1.19552
กำไร
0.01 USD
EURUSD_S
ดีล
#1504465724
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 13:06:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19553
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 04:31:36
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.19552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.04.2021 22:02:52
16.04.2021 04:09:04
ขาย
0.18
0.97213
0.97157
กำไร
0.08 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504603600
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 22:02:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97213
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 04:09:04
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.97157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
15.04.2021 23:30:55
16.04.2021 04:09:00
ขาย
0.19
0.97274
0.9716
กำไร
0.17 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504605380
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 23:30:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97274
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 04:09:00
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
0.9716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
15.04.2021 14:21:02
16.04.2021 04:08:58
ขาย
0.57
0.77437
0.77373
กำไร
0.35 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504565041
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 14:21:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77437
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 04:08:58
ปริมาณเทรด
0.57
ออก
0.77373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
15.04.2021 17:19:41
16.04.2021 04:08:56
ขาย
0.38
0.71718
0.71613
กำไร
0.39 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504587240
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 17:19:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71718
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 04:08:56
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
0.71613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.39 USD
15.04.2021 17:21:10
16.04.2021 04:08:54
ขาย
0.68
0.77539
0.77371
กำไร
1.12 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504587742
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 17:21:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77539
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 04:08:54
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
0.77371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
15.04.2021 18:04:51
15.04.2021 18:04:52
ขาย
0.03
0.97147
0.97182
กำไร
-0.01 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504592244
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 18:04:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97147
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 18:04:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.97182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.04.2021 12:03:02
15.04.2021 14:16:40
ขาย
0.18
0.96811
0.96757
กำไร
0.08 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504552650
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 12:03:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:16:40
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.96757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
15.04.2021 10:08:18
15.04.2021 14:16:38
ขาย
0.48
0.71617
0.71591
กำไร
0.12 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504540645
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:08:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71617
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:16:38
ปริมาณเทรด
0.48
ออก
0.71591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
14.04.2021 18:32:43
15.04.2021 14:15:54
ขาย
0.18
1.19732
1.19672
กำไร
0.12 USD
EURUSD_S
ดีล
#1504500339
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 18:32:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19732
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:15:54
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.19672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
15.04.2021 10:32:56
15.04.2021 14:15:50
ขาย
0.74
0.77473
0.77448
กำไร
0.19 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504544818
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:32:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:15:50
ปริมาณเทรด
0.74
ออก
0.77448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
15.04.2021 10:35:26
15.04.2021 14:15:48
ขาย
0.26
0.71693
0.71603
กำไร
0.23 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504545189
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:35:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71693
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:15:48
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
0.71603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
15.04.2021 12:03:35
15.04.2021 14:15:45
ขาย
0.28
0.71762
0.71605
กำไร
0.44 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504552901
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 12:03:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:15:45
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
0.71605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
15.04.2021 12:00:26
15.04.2021 14:15:41
ขาย
0.56
0.77549
0.77453
กำไร
0.54 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504552255
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 12:00:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77549
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 14:15:41
ปริมาณเทรด
0.56
ออก
0.77453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
15.04.2021 06:57:38
15.04.2021 09:15:18
ซื้อ
1.19
0.77134
0.77213
กำไร
0.94 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504531459
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 06:57:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77134
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 09:15:18
ปริมาณเทรด
1.19
ออก
0.77213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.94 USD
14.04.2021 15:51:00
15.04.2021 07:17:27
ขาย
0.18
0.96619
0.96594
กำไร
0.02 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504477018
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 15:51:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96619
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 07:17:27
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.96594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.04.2021 18:04:26
15.04.2021 07:08:48
ขาย
0.24
0.77191
0.77113
กำไร
0.16 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504497231
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 18:04:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77191
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 07:08:48
ปริมาณเทรด
0.24
ออก
0.77113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
14.04.2021 23:09:25
15.04.2021 04:55:09
ขาย
0.12
0.71426
0.71412
กำไร
0.01 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504513460
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 23:09:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71426
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:55:09
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
0.71412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.04.2021 18:04:46
15.04.2021 04:48:05
ขาย
0.18
0.96773
0.96714
กำไร
0.07 USD
AUDCAD_S
ดีล
#1504497443
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 18:04:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96773
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:48:05
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.96714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:27
ขาย
0.23
0.71514
0.7143
กำไร
0.19 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504522575
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 04:07:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:45:27
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
0.7143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
15.04.2021 04:20:24
15.04.2021 04:45:26
ขาย
0.18
1.19856
1.19759
กำไร
0.17 USD
EURUSD_S
ดีล
#1504523447
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 04:20:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:45:26
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.19759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:21
ขาย
0.64
0.77362
0.77255
กำไร
0.68 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504522569
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 04:07:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:45:21
ปริมาณเทรด
0.64
ออก
0.77255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
15.04.2021 03:07:43
15.04.2021 04:04:21
ขาย
0.18
0.71479
0.71578
กำไร
-0.18 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504519080
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 03:07:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:04:21
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
0.71578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.18 USD
15.04.2021 04:00:49
15.04.2021 04:04:11
ขาย
0.78
0.77393
0.77431
กำไร
-0.30 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504521645
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 04:00:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77393
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 04:04:11
ปริมาณเทรด
0.78
ออก
0.77431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
14.04.2021 23:01:27
14.04.2021 23:24:22
ขาย
0.35
0.77285
0.77238
กำไร
0.16 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504513117
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 23:01:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 23:24:22
ปริมาณเทรด
0.35
ออก
0.77238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
14.04.2021 18:30:58
14.04.2021 22:53:27
ขาย
0.38
0.77293
0.77252
กำไร
0.16 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504499741
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 18:30:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77293
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 22:53:27
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
0.77252
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
14.04.2021 18:37:25
14.04.2021 22:53:25
ขาย
0.21
0.71476
0.71393
กำไร
0.17 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504500979
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 18:37:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 22:53:25
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
0.71393
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
14.04.2021 19:58:59
14.04.2021 22:53:23
ขาย
0.26
0.77343
0.7725
กำไร
0.24 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1504507004
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 19:58:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77343
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 22:53:23
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
0.7725
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
14.04.2021 17:41:23
14.04.2021 17:41:24
ขาย
0.02
0.71379
0.71388
กำไร
0.00 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1504492497
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 17:41:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71379
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 17:41:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.71388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD