29.07.2021 18:36:41
30.07.2021 17:21:43
ซื้อ
0.38
0.90571
0.9071
กำไร
0.58 USD
USDCHF_S
ดีล
#1514053569
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 18:36:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:43
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
0.9071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
29.07.2021 08:45:02
30.07.2021 17:21:42
ซื้อ
0.21
0.90869
0.9071
กำไร
-0.37 USD
USDCHF_S
ดีล
#1513994932
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 08:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90869
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:42
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
0.9071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
29.07.2021 15:41:18
30.07.2021 17:21:42
ซื้อ
0.23
0.90748
0.9071
กำไร
-0.10 USD
USDCHF_S
ดีล
#1514035150
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 15:41:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:42
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
0.9071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
30.07.2021 12:33:52
30.07.2021 17:21:41
ซื้อ
0.39
0.90476
0.9071
กำไร
1.01 USD
USDCHF_S
ดีล
#1514098244
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:33:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:41
ปริมาณเทรด
0.39
ออก
0.9071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
28.07.2021 22:49:40
30.07.2021 17:21:41
ซื้อ
0.08
0.91044
0.9071
กำไร
-0.29 USD
USDCHF_S
ดีล
#1513952010
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 22:49:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91044
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:41
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
0.9071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.29 USD
29.07.2021 17:40:09
30.07.2021 17:21:40
ซื้อ
0.16
0.90688
0.9071
กำไร
0.04 USD
USDCHF_S
ดีล
#1514048208
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 17:40:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:40
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
0.9071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
29.07.2021 10:43:18
30.07.2021 17:21:39
ซื้อ
0.19
0.9081
0.90712
กำไร
-0.21 USD
USDCHF_S
ดีล
#1514008880
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 10:43:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9081
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:39
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
0.90712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
29.07.2021 04:48:00
30.07.2021 17:21:39
ซื้อ
0.16
0.90966
0.90712
กำไร
-0.45 USD
USDCHF_S
ดีล
#1513972372
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 04:48:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90966
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:39
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
0.90712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.45 USD
28.07.2021 21:52:38
30.07.2021 17:21:39
ซื้อ
0.25
0.91141
0.90712
กำไร
-1.18 USD
USDCHF_S
ดีล
#1513944576
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:52:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91141
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:21:39
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
0.90712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.18 USD
28.07.2021 23:18:43
30.07.2021 16:08:22
ซื้อ
0.26
0.85196
0.85175
กำไร
-0.08 USD
EURGBP_S
ดีล
#1513955154
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 23:18:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85196
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:08:22
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
0.85175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
29.07.2021 08:17:40
30.07.2021 16:08:18
ซื้อ
0.07
0.85127
0.85176
กำไร
0.05 USD
EURGBP_S
ดีล
#1513990390
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 08:17:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:08:18
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.85176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
30.07.2021 11:11:18
30.07.2021 16:07:59
ขาย
0.17
1.39709
1.39425
กำไร
0.48 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514091992
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 11:11:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39709
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:07:59
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
1.39425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
30.07.2021 12:38:20
30.07.2021 16:07:56
ขาย
0.11
1.39802
1.3943
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514098865
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:38:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:07:56
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.3943
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
30.07.2021 11:20:26
30.07.2021 16:07:50
ขาย
0.13
1.39752
1.39434
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514092994
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 11:20:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39752
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:07:50
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.39434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
30.07.2021 10:24:41
30.07.2021 16:07:44
ขาย
0.28
1.39641
1.39433
กำไร
0.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514087703
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 10:24:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:07:44
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1.39433
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
30.07.2021 10:08:28
30.07.2021 16:07:40
ขาย
0.61
1.39543
1.39435
กำไร
0.66 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514085681
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 10:08:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39543
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:07:40
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
1.39435
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.66 USD
30.07.2021 10:35:31
30.07.2021 11:11:17
ขาย
0.05
1.39644
1.39715
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514089097
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 10:35:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39644
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 11:11:17
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.39715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
30.07.2021 10:08:22
30.07.2021 10:08:29
ขาย
0.01
1.39535
1.39557
กำไร
0.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514085328
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 10:08:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 10:08:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.07.2021 23:31:30
30.07.2021 08:27:18
ขาย
0.05
1.3907
1.39407
กำไร
-0.17 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513956148
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 23:31:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:27:18
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.39407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
28.07.2021 23:31:30
30.07.2021 08:27:08
ขาย
0.14
1.3907
1.39407
กำไร
-0.47 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513956233
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 23:31:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:27:08
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1.39407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.47 USD
29.07.2021 05:04:38
30.07.2021 08:27:01
ขาย
0.33
1.39184
1.39407
กำไร
-0.74 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513974042
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 05:04:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:27:01
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
1.39407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.74 USD
29.07.2021 05:38:20
30.07.2021 08:26:55
ขาย
0.37
1.39237
1.39407
กำไร
-0.63 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513975830
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 05:38:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:26:55
ปริมาณเทรด
0.37
ออก
1.39407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
29.07.2021 07:58:39
30.07.2021 08:26:49
ขาย
0.51
1.39292
1.39407
กำไร
-0.59 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513987642
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 07:58:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39292
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:26:49
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
1.39407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.59 USD
29.07.2021 08:29:55
30.07.2021 08:26:41
ขาย
0.76
1.39353
1.39406
กำไร
-0.40 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513991724
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 08:29:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39353
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:26:41
ปริมาณเทรด
0.76
ออก
1.39406
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
29.07.2021 10:08:58
30.07.2021 08:26:35
ขาย
1
1.39462
1.39406
กำไร
0.56 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514074221
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 10:08:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 08:26:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.39406
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
30.07.2021 05:20:17
30.07.2021 05:36:16
ขาย
0.01
1.39528
1.39555
กำไร
0.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514074643
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 05:20:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39528
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:36:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
30.07.2021 05:20:17
30.07.2021 05:20:18
ขาย
0.01
1.39531
1.39544
กำไร
0.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514074602
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 05:20:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39531
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:20:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
29.07.2021 10:08:58
30.07.2021 05:19:57
ขาย
0.57
1.39462
1.39546
กำไร
-0.48 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514004157
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 10:08:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:19:57
ปริมาณเทรด
0.57
ออก
1.39546
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
29.07.2021 11:12:28
30.07.2021 05:19:34
ขาย
0.52
1.3952
1.39547
กำไร
-0.14 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514012341
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 11:12:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3952
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:19:34
ปริมาณเทรด
0.52
ออก
1.39547
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
29.07.2021 17:16:17
30.07.2021 03:39:29
ซื้อ
0.13
0.85058
0.85169
กำไร
0.20 USD
EURGBP_S
ดีล
#1514045306
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 17:16:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 03:39:29
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
0.85169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
29.07.2021 16:56:28
30.07.2021 03:38:53
ขาย
0.2
1.39775
1.39564
กำไร
0.42 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514042699
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 16:56:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 03:38:53
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.39564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
29.07.2021 17:18:47
29.07.2021 18:32:15
ขาย
2
1.39732
1.39696
กำไร
0.72 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514045999
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 17:18:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 18:32:15
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.39696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
29.07.2021 16:56:27
29.07.2021 16:56:28
ขาย
0.01
1.39776
1.39786
กำไร
0.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514042664
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 16:56:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 16:56:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
29.07.2021 16:54:40
29.07.2021 16:56:17
ขาย
0.05
1.39723
1.3978
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514041887
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 16:54:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 16:56:17
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
29.07.2021 16:54:39
29.07.2021 16:54:40
ขาย
0.01
1.39723
1.39735
กำไร
0.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514041763
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 16:54:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 16:54:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39735
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
29.07.2021 15:37:57
29.07.2021 15:48:09
ขาย
2
1.39674
1.39583
กำไร
1.82 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514034502
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 15:37:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 15:48:09
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.39583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.82 USD
29.07.2021 11:23:28
29.07.2021 12:15:32
ขาย
0.69
1.39613
1.39515
กำไร
0.68 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514015442
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 11:23:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:15:32
ปริมาณเทรด
0.69
ออก
1.39515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
29.07.2021 11:23:28
29.07.2021 12:15:31
ขาย
2
1.39613
1.39515
กำไร
1.96 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1514015422
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 11:23:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:15:31
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.39515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.96 USD
29.07.2021 12:13:38
29.07.2021 12:13:45
ซื้อ
0.44
1.24723
1.24687
กำไร
-0.13 USD
USDCAD_S
ดีล
#1514021605
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 12:13:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:45
ปริมาณเทรด
0.44
ออก
1.24687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
29.07.2021 08:17:08
29.07.2021 12:13:38
ซื้อ
0.32
1.24861
1.24708
กำไร
-0.39 USD
USDCAD_S
ดีล
#1513989951
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 08:17:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:38
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
1.24708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.39 USD
29.07.2021 10:01:54
29.07.2021 12:13:37
ซื้อ
0.42
1.2481
1.24709
กำไร
-0.34 USD
USDCAD_S
ดีล
#1514002315
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 10:01:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2481
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:37
ปริมาณเทรด
0.42
ออก
1.24709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
29.07.2021 10:14:55
29.07.2021 12:13:35
ซื้อ
0.62
1.24749
1.24709
กำไร
-0.20 USD
USDCAD_S
ดีล
#1514005904
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 10:14:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:35
ปริมาณเทรด
0.62
ออก
1.24709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.20 USD
29.07.2021 07:08:20
29.07.2021 12:13:32
ซื้อ
0.23
1.24913
1.24709
กำไร
-0.38 USD
USDCAD_S
ดีล
#1513984075
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 07:08:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:32
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
1.24709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.38 USD
29.07.2021 11:04:20
29.07.2021 12:13:28
ซื้อ
1.14
1.24664
1.2471
กำไร
0.42 USD
USDCAD_S
ดีล
#1514011437
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 11:04:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:28
ปริมาณเทรด
1.14
ออก
1.2471
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
29.07.2021 11:16:11
29.07.2021 12:13:24
ซื้อ
1.56
1.24578
1.24719
กำไร
1.76 USD
USDCAD_S
ดีล
#1514014083
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 11:16:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 12:13:24
ปริมาณเทรด
1.56
ออก
1.24719
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.76 USD
29.07.2021 11:03:50
29.07.2021 11:04:18
ซื้อ
0.01
1.24676
1.2465
กำไร
0.00 USD
USDCAD_S
ดีล
#1514010930
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 11:03:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 11:04:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.07.2021 23:18:42
28.07.2021 23:18:43
ซื้อ
0.03
0.85197
0.85173
กำไร
-0.01 USD
EURGBP_S
ดีล
#1513954872
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 23:18:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 23:18:43
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.85173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
28.07.2021 21:52:20
28.07.2021 23:17:47
ขาย
0.15
1.39049
1.39106
กำไร
-0.09 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1513943858
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:52:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 23:17:47
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.39106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
28.07.2021 23:13:53
28.07.2021 23:17:43
ซื้อ
0.19
0.852
0.85175
กำไร
-0.07 USD
EURGBP_S
ดีล
#1513954302
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 23:13:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 23:17:43
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
0.85175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
28.07.2021 23:13:47
28.07.2021 23:13:53
ซื้อ
0.03
0.85199
0.85176
กำไร
-0.01 USD
EURGBP_S
ดีล
#1513953944
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 23:13:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 23:13:53
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.85176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD