20.10.2021 21:50:43
21.10.2021 04:43:07
ขาย
0.64
0.75215
0.75383
กำไร
-1.08 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1519858567
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 21:50:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 04:43:07
ปริมาณเทรด
0.64
ออก
0.75383
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.08 USD
20.10.2021 12:21:51
20.10.2021 16:20:37
ขาย
0.28
157.502
157.488
กำไร
0.03 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519828755
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 12:21:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 16:20:37
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
157.488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.10.2021 10:26:39
20.10.2021 10:55:24
ขาย
1.28
157.755
157.534
กำไร
2.47 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519822143
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 10:26:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.755
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:55:24
ปริมาณเทรด
1.28
ออก
157.534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.47 USD
19.10.2021 14:29:34
20.10.2021 10:07:42
ขาย
0.19
133.119
132.987
กำไร
0.22 USD
EURJPY_S
ดีล
#1519765808
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:29:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.119
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:07:42
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
132.987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
19.10.2021 09:34:22
20.10.2021 10:07:42
ขาย
0.28
132.853
132.987
กำไร
-0.33 USD
EURJPY_S
ดีล
#1519745228
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:34:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:07:42
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
132.987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.33 USD
20.10.2021 08:22:50
20.10.2021 10:07:42
ขาย
0.46
133.437
132.987
กำไร
1.81 USD
EURJPY_S
ดีล
#1519815239
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 08:22:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.437
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:07:42
ปริมาณเทรด
0.46
ออก
132.987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.81 USD
19.10.2021 12:31:03
20.10.2021 10:07:42
ขาย
0.13
133.03
132.987
กำไร
0.05 USD
EURJPY_S
ดีล
#1519756100
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 12:31:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:07:42
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
132.987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
20.10.2021 02:26:48
20.10.2021 10:07:42
ขาย
0.28
133.253
132.987
กำไร
0.65 USD
EURJPY_S
ดีล
#1519800199
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 02:26:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.253
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:07:42
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
132.987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.65 USD
19.10.2021 20:56:05
20.10.2021 10:00:14
ขาย
0.16
157.767
157.684
กำไร
0.12 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519792481
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 20:56:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:00:14
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
157.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
19.10.2021 09:15:48
20.10.2021 10:00:14
ขาย
0.28
157.096
157.684
กำไร
-1.44 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519743376
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:15:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:00:14
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
157.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.44 USD
20.10.2021 02:41:02
20.10.2021 10:00:14
ขาย
0.28
157.955
157.684
กำไร
0.66 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519800999
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 02:41:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:00:14
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
157.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.66 USD
19.10.2021 19:57:42
20.10.2021 10:00:14
ขาย
0.41
157.675
157.684
กำไร
-0.03 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519788998
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 19:57:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:00:14
ปริมาณเทรด
0.41
ออก
157.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
20.10.2021 03:47:36
20.10.2021 10:00:14
ขาย
0.74
158.164
157.684
กำไร
3.10 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519803618
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 03:47:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
158.164
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:00:14
ปริมาณเทรด
0.74
ออก
157.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.10 USD
19.10.2021 13:41:01
19.10.2021 20:03:12
ขาย
0.01
0.7472
0.7481
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1519762803
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:41:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7472
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 20:03:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7481
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.10.2021 18:38:01
19.10.2021 20:03:10
ขาย
0.01
0.74821
0.74807
กำไร
0.00 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1519784845
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 18:38:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.74821
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 20:03:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.74807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
19.10.2021 19:57:41
19.10.2021 19:57:42
ขาย
0.03
157.675
157.707
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519788924
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 19:57:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 19:57:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
157.707
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.10.2021 13:31:21
19.10.2021 19:56:51
ขาย
0.49
157.823
157.703
กำไร
0.51 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519761430
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:31:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 19:56:51
ปริมาณเทรด
0.49
ออก
157.703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
19.10.2021 14:28:27
19.10.2021 19:56:50
ขาย
0.25
157.96
157.703
กำไร
0.56 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519765263
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:28:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 19:56:50
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
157.703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
19.10.2021 16:35:24
19.10.2021 19:56:47
ขาย
0.88
157.808
157.703
กำไร
0.81 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519775080
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:35:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 19:56:47
ปริมาณเทรด
0.88
ออก
157.703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
19.10.2021 09:36:22
19.10.2021 13:35:14
ขาย
0.01
0.74699
0.74748
กำไร
0.00 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1519746395
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:36:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.74699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 13:35:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.74748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
19.10.2021 13:31:20
19.10.2021 13:31:21
ขาย
0.03
157.822
157.854
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519761336
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:31:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.822
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 13:31:21
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
157.854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.10.2021 09:34:22
19.10.2021 09:34:23
ขาย
0.02
132.852
132.882
กำไร
-0.01 USD
EURJPY_S
ดีล
#1519745149
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:34:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 09:34:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
132.882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.10.2021 09:12:56
19.10.2021 09:13:01
ขาย
0.01
0.74648
0.7466
กำไร
0.00 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1519742240
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:12:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.74648
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 09:13:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.10.2021 11:44:10
18.10.2021 18:24:59
ซื้อ
0.26
0.84773
0.84625
กำไร
-0.53 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519430117
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 11:44:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84773
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:59
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.53 USD
05.10.2021 09:57:37
18.10.2021 18:24:58
ซื้อ
0.06
0.85299
0.84625
กำไร
-0.55 USD
EURGBP_S
ดีล
#1518911327
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 09:57:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:58
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
05.10.2021 13:52:38
18.10.2021 18:24:57
ซื้อ
0.14
0.85116
0.84625
กำไร
-0.94 USD
EURGBP_S
ดีล
#1518925101
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 13:52:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:57
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.94 USD
12.10.2021 11:51:05
18.10.2021 18:24:56
ซื้อ
0.17
0.85047
0.84625
กำไร
-0.98 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519345641
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 11:51:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85047
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:56
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.98 USD
12.10.2021 13:46:08
18.10.2021 18:24:55
ซื้อ
0.4
0.84864
0.84625
กำไร
-1.31 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519355670
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 13:46:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84864
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:55
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.31 USD
05.10.2021 10:54:38
18.10.2021 18:24:55
ซื้อ
0.15
0.85187
0.84625
กำไร
-1.16 USD
EURGBP_S
ดีล
#1518915967
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 10:54:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:55
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.16 USD
05.10.2021 02:59:37
18.10.2021 18:24:54
ซื้อ
0.2
0.85381
0.84625
กำไร
-2.07 USD
EURGBP_S
ดีล
#1518886370
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 02:59:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85381
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:54
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.07 USD
14.10.2021 12:41:47
18.10.2021 18:24:52
ซื้อ
0.21
0.84671
0.84625
กำไร
-0.13 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519528357
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 12:41:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84671
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:52
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
15.10.2021 11:40:06
18.10.2021 18:24:49
ซื้อ
0.27
0.846
0.84625
กำไร
0.09 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519598176
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 11:40:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:49
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
15.10.2021 13:38:08
18.10.2021 18:24:46
ซื้อ
0.36
0.84524
0.84625
กำไร
0.50 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519607699
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 13:38:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:46
ปริมาณเทรด
0.36
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
15.10.2021 17:32:11
18.10.2021 18:24:43
ซื้อ
0.51
0.84317
0.84625
กำไร
2.15 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519628962
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 17:32:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84317
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:43
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.15 USD
15.10.2021 14:34:10
18.10.2021 18:24:42
ซื้อ
0.77
0.84386
0.84625
กำไร
2.52 USD
EURGBP_S
ดีล
#1519613328
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 14:34:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 18:24:42
ปริมาณเทรด
0.77
ออก
0.84625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.52 USD
15.10.2021 05:13:07
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.33
155.746
156.76
กำไร
-2.93 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519572506
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 05:13:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.93 USD
15.10.2021 14:43:01
18.10.2021 04:12:05
ขาย
2
157.239
156.76
กำไร
8.40 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519614283
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 14:43:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.239
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
2
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.40 USD
14.10.2021 10:21:31
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.12
155.339
156.76
กำไร
-1.49 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519514466
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 10:21:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.339
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.49 USD
15.10.2021 11:52:13
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.95
156.774
156.76
กำไร
0.12 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519599322
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 11:52:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
156.774
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.95
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
15.10.2021 06:10:09
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.5
155.915
156.76
กำไร
-3.70 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519576700
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 06:10:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.915
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.70 USD
14.10.2021 12:18:50
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.19
155.474
156.76
กำไร
-2.14 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519526088
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 12:18:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.474
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.14 USD
15.10.2021 12:49:13
18.10.2021 04:12:05
ขาย
2
156.917
156.76
กำไร
2.75 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519604569
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 12:49:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
156.917
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
2
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.75 USD
15.10.2021 09:07:11
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.46
156.048
156.76
กำไร
-2.87 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519583690
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 09:07:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
156.048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.46
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.87 USD
15.10.2021 13:46:13
18.10.2021 04:12:05
ขาย
2
157.062
156.76
กำไร
5.30 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519608599
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 13:46:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
2
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.30 USD
15.10.2021 14:43:01
18.10.2021 04:12:05
ขาย
2
157.238
156.76
กำไร
8.38 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519614243
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 14:43:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
2
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.38 USD
15.10.2021 10:54:11
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.59
156.683
156.76
กำไร
-0.40 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519593237
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:54:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
156.683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.59
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
15.10.2021 14:43:01
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.12
157.24
156.76
กำไร
0.50 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519614318
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 14:43:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
157.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
14.10.2021 13:15:50
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.26
155.613
156.76
กำไร
-2.61 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519531394
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 13:15:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.61 USD
15.10.2021 12:49:13
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.01
156.917
156.76
กำไร
0.01 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519604600
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 12:49:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
156.917
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.10.2021 10:03:11
18.10.2021 04:12:05
ขาย
0.94
156.264
156.76
กำไร
-4.09 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1519587432
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:03:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
156.264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 04:12:05
ปริมาณเทรด
0.94
ออก
156.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.09 USD