07.05.2021 18:54:37
12.05.2021 06:50:35
ซื้อ
0.62
1.21369
1.21294
กำไร
-0.38 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506329386
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:54:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:35
ปริมาณเทรด
0.62
ออก
1.21294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.38 USD
07.05.2021 17:01:12
12.05.2021 06:50:33
ซื้อ
0.65
1.21587
1.21295
กำไร
-1.56 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506307017
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:01:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:33
ปริมาณเทรด
0.65
ออก
1.21295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.56 USD
06.05.2021 22:33:38
12.05.2021 06:50:31
ซื้อ
0.27
1.21793
1.21295
กำไร
-1.11 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506203074
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 22:33:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:31
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.21295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD
06.05.2021 18:35:04
12.05.2021 06:50:28
ซื้อ
0.74
1.21911
1.21295
กำไร
-3.76 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506187501
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 18:35:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:28
ปริมาณเทรด
0.74
ออก
1.21295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.76 USD
06.05.2021 17:03:57
12.05.2021 06:50:19
ซื้อ
0.28
1.22118
1.21293
กำไร
-1.90 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506166567
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:03:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:19
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1.21293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.90 USD
07.05.2021 23:52:40
12.05.2021 06:50:16
ซื้อ
0.75
1.21291
1.21293
กำไร
0.01 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506347444
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 23:52:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21291
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:16
ปริมาณเทรด
0.75
ออก
1.21293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
12.05.2021 06:08:37
12.05.2021 06:50:11
ซื้อ
1.83
1.21189
1.21293
กำไร
1.57 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506682020
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:08:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:11
ปริมาณเทรด
1.83
ออก
1.21293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.57 USD
12.05.2021 06:05:09
12.05.2021 06:50:08
ซื้อ
1.8
1.21198
1.21293
กำไร
1.41 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506681439
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:05:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21198
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:50:08
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.21293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.41 USD
12.05.2021 05:35:30
12.05.2021 06:03:53
ซื้อ
0.23
1.2117
1.21198
กำไร
0.05 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506677397
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 05:35:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:03:53
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
1.21198
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
12.05.2021 05:35:30
12.05.2021 06:03:51
ซื้อ
2
1.2117
1.21197
กำไร
0.45 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506677396
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 05:35:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 06:03:51
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.21197
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
12.05.2021 05:07:46
12.05.2021 05:35:27
ซื้อ
1.3
1.21135
1.21154
กำไร
0.20 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506675315
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 05:07:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 05:35:27
ปริมาณเทรด
1.3
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
12.05.2021 05:18:29
12.05.2021 05:35:26
ซื้อ
0.7
1.21103
1.21154
กำไร
0.29 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506676167
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 05:18:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 05:35:26
ปริมาณเทรด
0.7
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
12.05.2021 04:42:48
12.05.2021 05:07:24
ซื้อ
1
1.2109
1.2113
กำไร
0.33 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506673508
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 04:42:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 05:07:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.2113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
12.05.2021 04:27:33
12.05.2021 05:07:22
ซื้อ
1.63
1.21088
1.2113
กำไร
0.57 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506671370
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 04:27:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21088
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 05:07:22
ปริมาณเทรด
1.63
ออก
1.2113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
11.05.2021 22:42:37
12.05.2021 04:27:29
ซื้อ
1.95
1.20886
1.21073
กำไร
3.01 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506651589
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 22:42:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 04:27:29
ปริมาณเทรด
1.95
ออก
1.21073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.01 USD
11.05.2021 04:18:32
12.05.2021 04:27:27
ซื้อ
0.8
1.21062
1.21073
กำไร
0.07 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506651328
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 04:18:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 04:27:27
ปริมาณเทรด
0.8
ออก
1.21073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
11.05.2021 04:48:11
12.05.2021 04:11:47
ซื้อ
0.58
1.2102
1.21048
กำไร
0.13 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506531667
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 04:48:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2102
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 04:11:47
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.21048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
11.05.2021 05:11:06
12.05.2021 04:11:39
ซื้อ
0.58
1.20997
1.2105
กำไร
0.25 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506533050
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 05:11:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20997
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 04:11:39
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.2105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
11.05.2021 22:42:39
11.05.2021 22:47:48
ซื้อ
1.8
1.20886
1.20887
กำไร
0.01 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506651662
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 22:42:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:47:48
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.20887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
11.05.2021 05:44:35
11.05.2021 22:42:01
ซื้อ
0.19
1.20925
1.20887
กำไร
-0.06 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506535534
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 05:44:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20925
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:42:01
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.20887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
11.05.2021 20:42:36
11.05.2021 22:41:57
ซื้อ
0.07
1.20865
1.20888
กำไร
0.01 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506642585
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 20:42:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20865
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:41:57
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.20888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
11.05.2021 05:44:35
11.05.2021 22:40:43
ซื้อ
2
1.20924
1.20883
กำไร
-0.68 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506535524
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 05:44:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20924
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:40:43
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.68 USD
11.05.2021 04:18:32
11.05.2021 22:40:03
ซื้อ
1
1.21062
1.20891
กำไร
-1.41 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506529012
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 04:18:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:40:03
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.41 USD
11.05.2021 17:39:05
11.05.2021 22:37:36
ขาย
0.17
1.41422
1.41451
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506622190
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 17:39:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:37:36
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
1.41451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
11.05.2021 19:55:08
11.05.2021 22:37:36
ขาย
0.39
1.41601
1.41451
กำไร
0.59 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506638662
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 19:55:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41601
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:37:36
ปริมาณเทรด
0.39
ออก
1.41451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
11.05.2021 17:14:48
11.05.2021 22:37:36
ขาย
0.22
1.41349
1.41451
กำไร
-0.22 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506618014
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 17:14:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:37:36
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
1.41451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
11.05.2021 18:30:08
11.05.2021 22:37:36
ขาย
0.38
1.41538
1.41451
กำไร
0.33 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506630835
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 18:30:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41538
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:37:36
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1.41451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
11.05.2021 17:14:48
11.05.2021 22:37:36
ขาย
0.03
1.41349
1.41451
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506618012
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 17:14:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 22:37:36
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
11.05.2021 16:24:29
11.05.2021 17:14:47
ขาย
0.22
1.41193
1.41357
กำไร
-0.36 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506603816
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:24:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 17:14:47
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
1.41357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
11.05.2021 16:59:27
11.05.2021 17:14:47
ขาย
0.66
1.41507
1.41357
กำไร
0.99 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506613698
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:59:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41507
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 17:14:47
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
1.41357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.99 USD
11.05.2021 16:24:28
11.05.2021 17:14:47
ขาย
0.03
1.41193
1.41357
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506603815
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:24:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 17:14:47
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
11.05.2021 16:43:14
11.05.2021 17:14:47
ขาย
0.29
1.41339
1.41357
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506608231
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:43:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41339
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 17:14:47
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
1.41357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
11.05.2021 16:19:02
11.05.2021 16:24:28
ขาย
0.22
1.41355
1.41205
กำไร
0.33 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506601323
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:19:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
1.41205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
11.05.2021 16:19:01
11.05.2021 16:24:28
ขาย
0.03
1.41353
1.41205
กำไร
0.04 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506601319
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 16:19:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41353
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:24:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
11.05.2021 15:07:04
11.05.2021 16:18:59
ขาย
0.44
1.41519
1.41369
กำไร
0.66 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506588558
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 15:07:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41519
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:18:59
ปริมาณเทรด
0.44
ออก
1.41369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.66 USD
11.05.2021 13:58:01
11.05.2021 16:18:59
ขาย
0.21
1.41249
1.41369
กำไร
-0.25 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506580912
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:58:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41249
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:18:59
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.41369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.25 USD
11.05.2021 14:42:37
11.05.2021 16:18:59
ขาย
0.3
1.41446
1.41369
กำไร
0.23 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506586390
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 14:42:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41446
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:18:59
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.41369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
11.05.2021 13:58:01
11.05.2021 16:18:59
ขาย
0.03
1.41249
1.41369
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506580911
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:58:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41249
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:18:59
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
11.05.2021 14:18:30
11.05.2021 16:18:59
ขาย
0.25
1.41372
1.41369
กำไร
0.01 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506583508
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 14:18:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41372
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 16:18:59
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.41369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
11.05.2021 13:01:43
11.05.2021 13:58:00
ขาย
0.03
1.41264
1.41268
กำไร
0.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506574616
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:01:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:58:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
11.05.2021 13:19:43
11.05.2021 13:58:00
ขาย
0.3
1.41418
1.41268
กำไร
0.45 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506576918
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:19:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:58:00
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.41268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
11.05.2021 13:01:43
11.05.2021 13:58:00
ขาย
0.21
1.41265
1.41268
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506574617
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:01:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:58:00
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.41268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
11.05.2021 12:02:09
11.05.2021 13:01:41
ขาย
0.21
1.41429
1.41279
กำไร
0.32 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506570245
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 12:02:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41429
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:01:41
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.41279
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
11.05.2021 12:02:07
11.05.2021 13:01:41
ขาย
0.03
1.4143
1.41279
กำไร
0.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506570193
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 12:02:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4143
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:01:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41279
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
11.05.2021 04:21:56
11.05.2021 09:29:15
ขาย
0.03
1.41235
1.41135
กำไร
0.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506529642
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 04:21:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 09:29:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
11.05.2021 05:48:01
11.05.2021 09:29:15
ขาย
0.06
1.41285
1.41135
กำไร
0.09 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506536328
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 05:48:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 09:29:15
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.41135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
11.05.2021 04:21:58
11.05.2021 09:29:15
ขาย
0.33
1.41235
1.41135
กำไร
0.33 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1506529668
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 04:21:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 09:29:15
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
1.41135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
10.05.2021 01:19:45
11.05.2021 04:17:39
ซื้อ
0.7
1.212
1.21048
กำไร
-0.88 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506380891
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 01:19:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 04:17:39
ปริมาณเทรด
0.7
ออก
1.21048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.88 USD
10.05.2021 09:17:47
11.05.2021 04:17:22
ซื้อ
0.66
1.2113
1.21057
กำไร
-0.40 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506412120
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 09:17:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 04:17:22
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
1.21057
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
10.05.2021 09:43:47
11.05.2021 04:07:43
ซื้อ
1.27
1.21007
1.21102
กำไร
1.00 USD
USDCAD_S
ดีล
#1506416710
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 09:43:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 04:07:43
ปริมาณเทรด
1.27
ออก
1.21102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD