01.06.2021 17:57:40
01.06.2021 18:26:05
ซื้อ
0.04
1.41724
1.4167
กำไร
-0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508798915
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:57:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:26:05
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.4167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
01.06.2021 17:55:41
01.06.2021 18:26:03
ซื้อ
0.03
1.41757
1.4168
กำไร
-0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508798678
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:55:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41757
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:26:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.4168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
01.06.2021 17:46:05
01.06.2021 18:26:01
ซื้อ
0.03
1.41791
1.41684
กำไร
-0.03 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508796745
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:46:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:26:01
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
01.06.2021 17:45:10
01.06.2021 18:25:58
ซื้อ
0.02
1.41818
1.41685
กำไร
-0.03 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508796450
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:45:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:25:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41685
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
01.06.2021 17:44:17
01.06.2021 18:25:56
ซื้อ
0.02
1.41849
1.41685
กำไร
-0.03 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508796070
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:44:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:25:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41685
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
01.06.2021 17:41:11
01.06.2021 18:25:53
ซื้อ
0.02
1.41882
1.41695
กำไร
-0.04 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508795890
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:41:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:25:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
01.06.2021 17:57:56
01.06.2021 18:25:48
ขาย
0.02
1.41698
1.41708
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508799062
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:57:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:25:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:59:48
01.06.2021 18:25:45
ขาย
0.02
1.41736
1.41709
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508799460
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:59:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41736
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:25:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:58:53
01.06.2021 18:22:21
ซื้อ
0.3
1895.72
1899.28
กำไร
1.07 USD
XAUUSDf
ดีล
#1508799391
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:58:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1895.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:22:21
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1899.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
01.06.2021 17:56:56
01.06.2021 17:57:55
ขาย
0.02
1.41731
1.41711
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508798766
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:56:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:57:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:54:36
01.06.2021 17:56:56
ขาย
0.02
1.41762
1.41742
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508798206
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:54:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:56:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41742
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:41:10
01.06.2021 17:54:36
ขาย
0.06
1.41869
1.41776
กำไร
0.06 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508795889
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:41:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41869
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:36
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
01.06.2021 17:32:32
01.06.2021 17:54:35
ขาย
0.04
1.41838
1.41776
กำไร
0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508794876
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:32:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:35
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.06.2021 17:18:28
01.06.2021 17:54:35
ขาย
0.02
1.41674
1.41776
กำไร
-0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791626
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:18:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
01.06.2021 17:20:31
01.06.2021 17:54:35
ขาย
0.02
1.41738
1.41776
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508792067
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:20:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 17:27:10
01.06.2021 17:54:35
ขาย
0.03
1.418
1.41776
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508793766
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:27:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:19:45
01.06.2021 17:54:35
ขาย
0.02
1.41706
1.41776
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791827
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:19:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41706
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 17:23:24
01.06.2021 17:54:35
ขาย
0.03
1.4177
1.41776
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508792911
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:23:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:54:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:38:32
01.06.2021 17:41:10
ซื้อ
0.02
1.41849
1.41869
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508795445
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:38:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:41:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:32:30
01.06.2021 17:38:32
ซื้อ
0.02
1.41846
1.41833
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508794855
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:32:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:38:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:36:54
01.06.2021 17:38:32
ซื้อ
0.02
1.41781
1.41833
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508795258
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:36:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:38:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:33:25
01.06.2021 17:38:32
ซื้อ
0.02
1.41811
1.41833
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508795010
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:33:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:38:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:29:37
01.06.2021 17:32:28
ซื้อ
0.02
1.41831
1.41819
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508794064
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:29:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41831
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:32:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:30:25
01.06.2021 17:32:28
ซื้อ
0.02
1.41769
1.41819
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508794509
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:30:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:32:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:29:43
01.06.2021 17:32:28
ซื้อ
0.02
1.41798
1.41819
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508794087
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:29:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:32:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:26:53
01.06.2021 17:29:37
ซื้อ
0.02
1.41798
1.41818
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508793724
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:26:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:29:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:16:12
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.03
1.41762
1.41786
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508790899
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:16:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:16:56
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.06
1.41697
1.41786
กำไร
0.05 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791167
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:16:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
01.06.2021 17:08:59
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.02
1.41856
1.41786
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508789063
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:08:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 17:13:42
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.03
1.41791
1.41786
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508790069
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:13:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:16:41
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.04
1.41725
1.41786
กำไร
0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791030
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:16:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.06.2021 17:08:39
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.02
1.41882
1.41786
กำไร
-0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508789008
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:08:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
01.06.2021 17:12:49
01.06.2021 17:26:52
ซื้อ
0.02
1.4182
1.41786
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508789873
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:12:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:26:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 17:16:47
01.06.2021 17:18:27
ขาย
0.02
1.41695
1.41692
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791103
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:16:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:18:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41692
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:17:34
01.06.2021 17:18:27
ขาย
0.02
1.41729
1.41692
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791508
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:17:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:18:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41692
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:16:38
01.06.2021 17:16:47
ขาย
0.02
1.41729
1.41709
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508791017
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:16:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:16:47
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:16:04
01.06.2021 17:16:37
ขาย
0.02
1.41764
1.41744
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508790872
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:16:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41764
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:16:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 16:57:27
01.06.2021 17:16:04
ขาย
0.02
1.41773
1.41777
กำไร
0.00 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508784005
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:57:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41773
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:16:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
01.06.2021 17:00:49
01.06.2021 17:16:04
ขาย
0.03
1.41853
1.41777
กำไร
0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508785209
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:00:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:16:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.06.2021 16:55:43
01.06.2021 17:16:04
ขาย
0.02
1.41733
1.41777
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508783549
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:55:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41733
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:16:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 16:57:42
01.06.2021 17:16:04
ขาย
0.02
1.41802
1.41777
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508784093
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:57:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:16:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:01:29
01.06.2021 17:08:37
ซื้อ
0.02
1.41914
1.41867
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508785789
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:01:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41914
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:08:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 17:04:12
01.06.2021 17:08:37
ซื้อ
0.02
1.41796
1.41867
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508787589
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:04:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:08:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 17:02:45
01.06.2021 17:08:37
ซื้อ
0.02
1.41832
1.41867
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508786965
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:02:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:08:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 16:55:51
01.06.2021 17:00:33
ซื้อ
0.06
1.41729
1.41824
กำไร
0.06 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508783608
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:55:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:33
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.41824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
01.06.2021 16:55:21
01.06.2021 17:00:32
ซื้อ
0.04
1.41766
1.41824
กำไร
0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508783418
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:55:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.41824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.06.2021 16:37:28
01.06.2021 17:00:32
ซื้อ
0.02
1.4192
1.41824
กำไร
-0.02 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508780491
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:37:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4192
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
01.06.2021 16:39:26
01.06.2021 17:00:32
ซื้อ
0.02
1.41862
1.41824
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508780713
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:39:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41862
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
01.06.2021 16:54:44
01.06.2021 17:00:32
ซื้อ
0.03
1.41799
1.41824
กำไร
0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508782984
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:54:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.06.2021 16:37:46
01.06.2021 17:00:32
ซื้อ
0.02
1.41891
1.41824
กำไร
-0.01 USD
GBPUSDf
ดีล
#1508780526
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:37:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD