05.11.2020 00:40:51
05.11.2020 09:11:00
คัดลอก
4268.69%
4271.73%
กำไร
0.00 USD
TranThai
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 00:40:51
จุดเริ่มต้น
4268.69%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 09:11:00
ออก
4271.73%
กำไร
0.00 USD
05.11.2020 00:41:43
05.11.2020 08:34:19
คัดลอก
384.64%
364.12%
กำไร
-349.65 USD
EA FX EU-T800
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 00:41:43
จุดเริ่มต้น
384.64%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 08:34:19
ออก
364.12%
กำไร
-349.65 USD
27.10.2020 03:03:20
28.10.2020 16:25:03
คัดลอก
373.67%
418.49%
กำไร
196.54 USD
EXPOVINA
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 03:03:20
จุดเริ่มต้น
373.67%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 16:25:03
ออก
418.49%
กำไร
196.54 USD
26.10.2020 21:50:53
27.10.2020 03:01:04
คัดลอก
1623.53%
1623.53%
กำไร
0.00 USD
Maksstap
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 21:50:53
จุดเริ่มต้น
1623.53%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 03:01:04
ออก
1623.53%
กำไร
0.00 USD
26.10.2020 09:37:51
26.10.2020 09:39:15
คัดลอก
371.96%
371.96%
กำไร
0.00 USD
EXPOVINA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 09:37:51
จุดเริ่มต้น
371.96%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 09:39:15
ออก
371.96%
กำไร
0.00 USD
26.10.2020 00:24:23
26.10.2020 09:35:53
คัดลอก
370.62%
371.96%
กำไร
12.95 USD
EXPOVINA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 00:24:23
จุดเริ่มต้น
370.62%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 09:35:53
ออก
371.96%
กำไร
12.95 USD
25.10.2020 23:48:27
25.10.2020 23:58:41
คัดลอก
370.62%
370.62%
กำไร
0.00 USD
EXPOVINA
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2020 23:48:27
จุดเริ่มต้น
370.62%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2020 23:58:41
ออก
370.62%
กำไร
0.00 USD
19.10.2020 22:15:59
25.10.2020 23:15:05
คัดลอก
11659.78%
370.62%
กำไร
-33.32 USD
EXPOVINA
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 22:15:59
จุดเริ่มต้น
11659.78%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2020 23:15:05
ออก
370.62%
กำไร
-33.32 USD
24.07.2020 04:14:03
26.07.2020 22:58:11
คัดลอก
0.42%
-4.02%
กำไร
-16.05 USD
Jayki_Nguyen
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 04:14:03
จุดเริ่มต้น
0.42%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2020 22:58:11
ออก
-4.02%
กำไร
-16.05 USD
24.07.2020 04:06:57
24.07.2020 04:12:23
คัดลอก
0.42%
0.42%
กำไร
0.00 USD
Jayki_Nguyen
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 04:06:57
จุดเริ่มต้น
0.42%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2020 04:12:23
ออก
0.42%
กำไร
0.00 USD
24.07.2020 03:59:14
24.07.2020 04:06:12
คัดลอก
0.42%
0.42%
กำไร
0.00 USD
Jayki_Nguyen
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 03:59:14
จุดเริ่มต้น
0.42%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2020 04:06:12
ออก
0.42%
กำไร
0.00 USD
26.03.2020 12:13:13
27.03.2020 09:30:42
คัดลอก
2935.41%
2846.35%
กำไร
-49.25 USD
zaidi_jumaat
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 12:13:13
จุดเริ่มต้น
2935.41%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 09:30:42
ออก
2846.35%
กำไร
-49.25 USD
26.03.2020 08:47:37
26.03.2020 12:11:29
คัดลอก
2899.26%
2935.41%
กำไร
22.03 USD
zaidi_jumaat
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 08:47:37
จุดเริ่มต้น
2899.26%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 12:11:29
ออก
2935.41%
กำไร
22.03 USD
25.03.2020 21:03:21
26.03.2020 08:55:49
คัดลอก
1395.1%
1403.88%
กำไร
-4.85 USD
TranThai
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2020 21:03:21
จุดเริ่มต้น
1395.1%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 08:55:49
ออก
1403.88%
กำไร
-4.85 USD
25.03.2020 14:38:24
26.03.2020 06:20:54
คัดลอก
2872.22%
2890.34%
กำไร
8.26 USD
zaidi_jumaat
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2020 14:38:24
จุดเริ่มต้น
2872.22%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 06:20:54
ออก
2890.34%
กำไร
8.26 USD
25.03.2020 09:44:54
25.03.2020 12:56:05
คัดลอก
2815.19%
2845.03%
กำไร
10.51 USD
zaidi_jumaat
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2020 09:44:54
จุดเริ่มต้น
2815.19%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2020 12:56:05
ออก
2845.03%
กำไร
10.51 USD