16.09.2021 16:50:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
4.41
1.37742
1.34349
กำไร
-149.63 USD
GBPUSD
ดีล
#1517546330
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-149.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
4.41
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-149.63 USD
28.09.2021 13:15:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
18.05
1.36274
1.34349
กำไร
-347.46 USD
GBPUSD
ดีล
#1518449995
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36274
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-347.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
18.05
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-347.46 USD
29.09.2021 15:40:33
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
57.6
1.3465
1.34349
กำไร
-173.38 USD
GBPUSD
ดีล
#1518573097
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 15:40:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-173.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
57.6
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-173.38 USD
14.09.2021 17:45:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.81
1.38497
1.34349
กำไร
-75.08 USD
GBPUSD
ดีล
#1517298176
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38497
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-75.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.81
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-75.08 USD
24.09.2021 15:25:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
10.74
1.36695
1.34349
กำไร
-251.96 USD
GBPUSD
ดีล
#1518228513
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 15:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-251.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
10.74
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-251.96 USD
28.09.2021 15:20:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
35.18
1.35802
1.34349
กำไร
-511.17 USD
GBPUSD
ดีล
#1518467829
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-511.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
35.18
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-511.17 USD
29.09.2021 17:00:01
29.09.2021 17:09:19
ขาย
1
1.34484
1.34373
กำไร
1.11 USD
GBPUSD
ดีล
#1518592796
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.34373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
14.09.2021 15:45:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.08
1.3886
1.34349
กำไร
-48.72 USD
GBPUSD
ดีล
#1517267778
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-48.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.08
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-48.72 USD
16.09.2021 18:20:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
5.11
1.37661
1.34349
กำไร
-169.24 USD
GBPUSD
ดีล
#1517562131
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 18:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-169.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
5.11
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-169.24 USD
23.09.2021 14:15:03
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
6.39
1.36999
1.34349
กำไร
-169.34 USD
GBPUSD
ดีล
#1518118465
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:15:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-169.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
6.39
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-169.34 USD
28.09.2021 13:40:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
20.93
1.36186
1.34349
กำไร
-384.48 USD
GBPUSD
ดีล
#1518454515
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-384.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
20.93
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-384.48 USD
14.09.2021 21:20:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
2.1
1.38371
1.34349
กำไร
-84.46 USD
GBPUSD
ดีล
#1517314755
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-84.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
2.1
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-84.46 USD
27.09.2021 09:35:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
12.45
1.36602
1.34349
กำไร
-280.50 USD
GBPUSD
ดีล
#1518302018
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 09:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-280.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
12.45
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-280.50 USD
28.09.2021 15:35:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
40.81
1.35685
1.34349
กำไร
-545.22 USD
GBPUSD
ดีล
#1518473148
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35685
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-545.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
40.81
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-545.22 USD
14.09.2021 17:05:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.25
1.38741
1.34349
กำไร
-54.90 USD
GBPUSD
ดีล
#1517287698
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-54.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-54.90 USD
24.09.2021 14:10:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
7.41
1.3688
1.34349
กำไร
-187.55 USD
GBPUSD
ดีล
#1518219075
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-187.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
7.41
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-187.55 USD
28.09.2021 13:55:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
24.28
1.36094
1.34349
กำไร
-423.69 USD
GBPUSD
ดีล
#1518456518
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36094
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-423.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
24.28
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-423.69 USD
14.09.2021 21:30:05
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
2.44
1.38242
1.34349
กำไร
-94.99 USD
GBPUSD
ดีล
#1517317099
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:30:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-94.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
2.44
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-94.99 USD
17.09.2021 17:20:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
5.51
1.37594
1.34349
กำไร
-178.80 USD
GBPUSD
ดีล
#1517654181
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-178.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
5.51
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-178.80 USD
28.09.2021 12:50:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
14.45
1.36535
1.34349
กำไร
-315.88 USD
GBPUSD
ดีล
#1518443724
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 12:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-315.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
14.45
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-315.88 USD
28.09.2021 15:45:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
47.34
1.354
1.34349
กำไร
-497.54 USD
GBPUSD
ดีล
#1518476453
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-497.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
47.34
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-497.54 USD
14.09.2021 17:30:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.45
1.38639
1.34349
กำไร
-62.21 USD
GBPUSD
ดีล
#1517292731
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-62.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.45
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-62.21 USD
24.09.2021 14:40:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
8.6
1.36792
1.34349
กำไร
-210.10 USD
GBPUSD
ดีล
#1518223187
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36792
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-210.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
8.6
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-210.10 USD
28.09.2021 14:05:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
28.16
1.35983
1.34349
กำไร
-460.13 USD
GBPUSD
ดีล
#1518459232
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-460.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
28.16
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-460.13 USD
14.09.2021 22:05:03
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
2.83
1.38122
1.34349
กำไร
-106.78 USD
GBPUSD
ดีล
#1517323546
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:05:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-106.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
2.83
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-106.78 USD
16.09.2021 16:40:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
4.09
1.37849
1.34349
กำไร
-143.15 USD
GBPUSD
ดีล
#1517543234
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-143.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
4.09
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-143.15 USD
28.09.2021 13:05:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
16.76
1.36401
1.34349
กำไร
-343.92 USD
GBPUSD
ดีล
#1518447434
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36401
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-343.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
16.76
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-343.92 USD
28.09.2021 17:10:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
54.91
1.35259
1.34349
กำไร
-499.68 USD
GBPUSD
ดีล
#1518489288
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 17:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-499.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
54.91
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-499.68 USD
14.09.2021 17:40:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.68
1.38553
1.34349
กำไร
-70.63 USD
GBPUSD
ดีล
#1517295907
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38553
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.68
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-70.63 USD
24.09.2021 15:10:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
9.97
1.36731
1.34349
กำไร
-237.49 USD
GBPUSD
ดีล
#1518227007
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 15:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-237.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
9.97
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-237.49 USD
28.09.2021 15:10:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
32.67
1.35901
1.34349
กำไร
-507.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1518466249
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35901
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-507.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
32.67
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-507.04 USD
14.09.2021 15:40:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1
1.38898
1.34349
กำไร
-45.49 USD
GBPUSD
ดีล
#1517266865
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38898
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-45.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-45.49 USD
14.09.2021 22:35:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
3.28
1.3805
1.34349
กำไร
-121.39 USD
GBPUSD
ดีล
#1517327212
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-121.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
3.28
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-121.39 USD
16.09.2021 17:05:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
4.75
1.37699
1.34349
กำไร
-159.13 USD
GBPUSD
ดีล
#1517551764
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 17:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-159.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
4.75
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-159.13 USD
23.09.2021 14:10:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
5.93
1.37078
1.34349
กำไร
-161.83 USD
GBPUSD
ดีล
#1518117529
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-161.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
5.93
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-161.83 USD
28.09.2021 13:30:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
19.44
1.36236
1.34349
กำไร
-366.83 USD
GBPUSD
ดีล
#1518451505
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36236
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-366.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
19.44
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-366.83 USD
14.09.2021 18:45:03
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.95
1.38405
1.34349
กำไร
-79.09 USD
GBPUSD
ดีล
#1517305541
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 18:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-79.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.95
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-79.09 USD
24.09.2021 15:35:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
11.56
1.36636
1.34349
กำไร
-264.38 USD
GBPUSD
ดีล
#1518230080
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-264.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
11.56
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-264.38 USD
28.09.2021 15:25:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
37.89
1.35759
1.34349
กำไร
-534.25 USD
GBPUSD
ดีล
#1518469115
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-534.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
37.89
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-534.25 USD
14.09.2021 16:55:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.16
1.38808
1.34349
กำไร
-51.72 USD
GBPUSD
ดีล
#1517284285
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-51.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.16
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-51.72 USD
23.09.2021 14:20:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
6.88
1.36955
1.34349
กำไร
-179.29 USD
GBPUSD
ดีล
#1518119839
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-179.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
6.88
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-179.29 USD
28.09.2021 13:50:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
22.55
1.36136
1.34349
กำไร
-402.97 USD
GBPUSD
ดีล
#1518455614
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36136
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-402.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
22.55
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-402.97 USD
14.09.2021 21:25:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
2.26
1.38323
1.34349
กำไร
-89.81 USD
GBPUSD
ดีล
#1517315330
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-89.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
2.26
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-89.81 USD
28.09.2021 12:45:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
13.41
1.36568
1.34349
กำไร
-297.57 USD
GBPUSD
ดีล
#1518443239
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 12:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36568
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-297.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
13.41
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-297.57 USD
28.09.2021 15:40:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
43.95
1.35572
1.34349
กำไร
-537.51 USD
GBPUSD
ดีล
#1518474198
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-537.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
43.95
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-537.51 USD
14.09.2021 17:25:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
1.35
1.38698
1.34349
กำไร
-58.71 USD
GBPUSD
ดีล
#1517290939
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-58.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
1.35
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-58.71 USD
24.09.2021 14:15:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
7.98
1.36828
1.34349
กำไร
-197.82 USD
GBPUSD
ดีล
#1518220210
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-197.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
7.98
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-197.82 USD
28.09.2021 14:00:08
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
26.15
1.36032
1.34349
กำไร
-440.10 USD
GBPUSD
ดีล
#1518458367
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:00:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36032
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-440.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
26.15
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-440.10 USD
14.09.2021 21:40:01
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
2.62
1.38181
1.34349
กำไร
-100.40 USD
GBPUSD
ดีล
#1517320030
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-100.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
2.62
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-100.40 USD
16.09.2021 16:15:00
29.09.2021 17:09:19
ซื้อ
3.8
1.37895
1.34349
กำไร
-134.75 USD
GBPUSD
ดีล
#1517537877
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-134.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 17:09:19
ปริมาณเทรด
3.8
ออก
1.34349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-134.75 USD