06.08.2020 15:40:53
06.08.2020 16:45:32
ขาย
0.01
2054.58
2065.22
กำไร
-10.74 USD
XAUUSD
ดีล
#143235673
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 15:40:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2054.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 16:45:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2065.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.74 USD
06.08.2020 12:30:18
06.08.2020 13:34:19
ขาย
0.01
2050.53
2048.74
กำไร
1.69 USD
XAUUSD
ดีล
#143215263
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 12:30:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2050.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 13:34:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2048.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.69 USD
05.08.2020 21:01:44
05.08.2020 22:28:56
ขาย
0.05
2036.76
2042.87
กำไร
-31.05 USD
XAUUSD
ดีล
#143127894
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 21:01:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2036.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 22:28:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2042.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-31.05 USD
05.08.2020 20:41:24
05.08.2020 20:56:32
ขาย
0.05
2036.08
2035.19
กำไร
3.95 USD
XAUUSD
ดีล
#143127220
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 20:41:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2036.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 20:56:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2035.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.95 USD
05.08.2020 18:59:34
05.08.2020 19:09:37
ขาย
0.01
26.793
26.694
กำไร
4.85 USD
XAGUSD
ดีล
#143120827
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 18:59:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
26.793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 19:09:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.694
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.85 USD
05.08.2020 19:01:55
05.08.2020 19:09:35
ขาย
0.01
2044.91
2039.4
กำไร
5.41 USD
XAUUSD
ดีล
#143121050
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 19:01:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2044.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 19:09:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2039.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
5.41 USD
05.08.2020 18:06:11
05.08.2020 18:58:51
ขาย
0.01
2047.85
2045.34
กำไร
2.41 USD
XAUUSD
ดีล
#143110311
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 18:06:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2047.85
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 18:58:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2045.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.41 USD
05.08.2020 18:09:35
05.08.2020 18:50:22
ขาย
0.01
2048.83
2042.76
กำไร
5.97 USD
XAUUSD
ดีล
#143110675
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 18:09:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2048.83
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 18:50:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2042.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
5.97 USD
05.08.2020 17:42:09
05.08.2020 18:02:00
ขาย
0.01
2052.26
2042.5
กำไร
9.66 USD
XAUUSD
ดีล
#143104375
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 17:42:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2052.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 18:02:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2042.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
9.66 USD