08.09.2021 20:33:34
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
2.01
35047
34798.9
กำไร
-5 575.23 USD
US30_m
ดีล
#80099300
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 20:33:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
35047
สวอป (Swap)
-588.42 USD
ทั้งหมด
-4 986.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
34798.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 575.23 USD
07.09.2021 13:58:59
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1810.7
1778.33
กำไร
-1 657.20 USD
XAUUSDm
ดีล
#80003978
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 13:58:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.7
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-1 618.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 657.20 USD
09.09.2021 02:55:47
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1790.94
1778.33
กำไร
-655.13 USD
XAUUSDm
ดีล
#80106305
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:55:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1790.94
สวอป (Swap)
-24.63 USD
ทั้งหมด
-630.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-655.13 USD
07.09.2021 07:30:36
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1821.65
1778.33
กำไร
-2 204.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#79942450
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:30:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1821.65
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-2 166.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 204.70 USD
07.09.2021 17:02:32
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1807.12
1778.33
กำไร
-1 478.20 USD
XAUUSDm
ดีล
#80019434
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:02:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1807.12
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-1 439.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 478.20 USD
07.09.2021 07:30:36
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1821.59
1778.33
กำไร
-2 201.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#79945583
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:30:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1821.59
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-2 163.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 201.70 USD
16.09.2021 08:39:57
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
1
1789.1
1778.33
กำไร
-1 077.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#80457915
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 08:39:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1789.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 077.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
1
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 077.00 USD
07.09.2021 17:09:46
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1801.31
1778.33
กำไร
-1 187.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#80021396
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:09:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1801.31
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-1 149.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 187.70 USD
16.09.2021 08:40:05
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
1
1789.09
1778.33
กำไร
-1 076.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#80457929
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 08:40:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1789.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 076.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
1
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 076.00 USD
09.09.2021 02:55:46
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1790.94
1778.33
กำไร
-655.13 USD
XAUUSDm
ดีล
#80106304
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:55:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1790.94
สวอป (Swap)
-24.63 USD
ทั้งหมด
-630.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-655.13 USD
06.09.2021 11:26:36
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1827.22
1778.33
กำไร
-2 486.72 USD
XAUUSDm
ดีล
#79942355
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 11:26:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1827.22
สวอป (Swap)
-42.22 USD
ทั้งหมด
-2 444.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 486.72 USD
09.09.2021 02:55:48
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1790.94
1778.33
กำไร
-655.13 USD
XAUUSDm
ดีล
#80106307
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:55:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1790.94
สวอป (Swap)
-24.63 USD
ทั้งหมด
-630.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-655.13 USD
07.09.2021 17:02:31
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1807.08
1778.33
กำไร
-1 476.20 USD
XAUUSDm
ดีล
#80019428
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:02:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1807.08
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-1 437.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 476.20 USD
06.09.2021 11:37:28
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1825.32
1778.33
กำไร
-2 391.72 USD
XAUUSDm
ดีล
#79943167
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 11:37:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1825.32
สวอป (Swap)
-42.22 USD
ทั้งหมด
-2 349.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 391.72 USD
16.09.2021 08:39:51
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
1
1789.09
1778.33
กำไร
-1 076.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#80457902
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 08:39:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1789.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 076.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
1
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 076.00 USD
07.09.2021 17:09:45
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1801.39
1778.33
กำไร
-1 191.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#80021391
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:09:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1801.39
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-1 153.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 191.70 USD
07.09.2021 07:48:25
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
0.5
1821.53
1778.33
กำไร
-2 198.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#79945594
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 07:48:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1821.53
สวอป (Swap)
-38.70 USD
ทั้งหมด
-2 160.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 198.70 USD
16.09.2021 08:40:02
16.09.2021 12:53:14
ซื้อ
1
1789.08
1778.33
กำไร
-1 075.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#80457925
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 08:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1789.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 075.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:53:14
ปริมาณเทรด
1
ออก
1778.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 075.00 USD
14.09.2021 12:37:25
14.09.2021 16:54:59
ซื้อ
0.5
45912
46446
กำไร
267.00 USD
BTCUSD
ดีล
#80331122
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 12:37:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
45912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
267.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:54:59
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
46446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
267.00 USD
07.09.2021 03:37:37
09.09.2021 16:02:42
ซื้อ
0.5
1.38505
1.38279
กำไร
-124.25 USD
GBPUSDm
ดีล
#79968888
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 03:37:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38505
สวอป (Swap)
-11.25 USD
ทั้งหมด
-113.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 16:02:42
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.38279
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-124.25 USD
07.09.2021 13:59:07
09.09.2021 16:02:38
ซื้อ
0.5
1.37919
1.38285
กำไร
171.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#80004218
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 13:59:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37919
สวอป (Swap)
-11.25 USD
ทั้งหมด
183.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 16:02:38
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.38285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
171.75 USD
07.09.2021 13:59:10
09.09.2021 16:02:35
ซื้อ
0.5
1.37908
1.38286
กำไร
177.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#80004230
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 13:59:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37908
สวอป (Swap)
-11.25 USD
ทั้งหมด
189.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 16:02:35
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.38286
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
177.75 USD
07.09.2021 11:40:56
08.09.2021 12:42:57
ขาย
0.5
35397.9
35048.1
กำไร
1 732.29 USD
US30_m
ดีล
#79997655
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:40:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
35397.9
สวอป (Swap)
-16.71 USD
ทั้งหมด
1 749.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 12:42:57
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
35048.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 732.29 USD
07.09.2021 11:40:54
08.09.2021 12:42:55
ขาย
0.5
35396.9
35047.1
กำไร
1 732.29 USD
US30_m
ดีล
#79997651
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:40:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
35396.9
สวอป (Swap)
-16.71 USD
ทั้งหมด
1 749.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 12:42:55
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
35047.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 732.29 USD
06.09.2021 01:59:44
06.09.2021 08:15:33
ขาย
0.5
1828.54
1826.5
กำไร
102.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79922214
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 01:59:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1828.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
102.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 08:15:33
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1826.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
102.00 USD
06.09.2021 01:59:48
06.09.2021 08:15:32
ขาย
0.5
1828.52
1826.5
กำไร
101.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79922215
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 01:59:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1828.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
101.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 08:15:32
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1826.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
101.00 USD
03.09.2021 15:34:11
03.09.2021 15:34:41
ขาย
0.25
1826.42
1825.07
กำไร
33.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#79865762
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:34:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1826.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:41
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1825.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.75 USD
03.09.2021 06:39:28
03.09.2021 15:34:03
ขาย
0.25
35498.9
35455.1
กำไร
109.50 USD
US30_m
ดีล
#79841152
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 06:39:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
35498.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
109.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:03
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
35455.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
109.50 USD
03.09.2021 15:28:36
03.09.2021 15:34:01
ซื้อ
0.25
1814.48
1828.3
กำไร
345.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79862630
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:28:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
345.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:01
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1828.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
345.50 USD
03.09.2021 06:39:31
03.09.2021 15:34:01
ขาย
0.25
35499.9
35456.1
กำไร
109.50 USD
US30_m
ดีล
#79841155
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 06:39:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
35499.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
109.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:01
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
35456.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
109.50 USD
03.09.2021 15:28:47
03.09.2021 15:34:00
ซื้อ
0.25
1814.67
1828.06
กำไร
334.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#79862663
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:28:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
334.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:00
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1828.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
334.75 USD
03.09.2021 15:28:43
03.09.2021 15:33:59
ซื้อ
0.25
1814.72
1828.05
กำไร
333.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#79862651
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:28:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
333.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:33:59
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1828.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
333.25 USD
03.09.2021 15:28:52
03.09.2021 15:33:58
ซื้อ
0.25
1814.63
1828
กำไร
334.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#79862685
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:28:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
334.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:33:58
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
334.25 USD
03.09.2021 13:23:32
03.09.2021 15:27:36
ซื้อ
0.25
1813.56
1813.86
กำไร
7.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856353
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:27:36
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.50 USD
03.09.2021 13:23:20
03.09.2021 15:27:20
ซื้อ
0.25
1813.66
1813.91
กำไร
6.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856345
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:27:20
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
03.09.2021 13:23:35
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.58
1813.94
กำไร
9.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856356
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.00 USD
03.09.2021 13:23:38
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.6
1813.94
กำไร
8.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856359
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.50 USD
03.09.2021 13:23:41
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.59
1813.93
กำไร
8.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856362
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.50 USD
03.09.2021 13:23:30
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.66
1813.97
กำไร
7.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856350
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.75 USD
03.09.2021 13:23:34
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.59
1813.93
กำไร
8.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856354
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.50 USD
03.09.2021 13:23:37
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.59
1813.94
กำไร
8.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856357
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.75 USD
03.09.2021 13:23:40
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.61
1813.93
กำไร
8.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856360
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.00 USD
03.09.2021 13:23:43
03.09.2021 15:20:46
ซื้อ
0.25
1813.59
1813.93
กำไร
8.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79856363
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:23:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:20:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1813.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.50 USD
03.09.2021 03:33:08
03.09.2021 04:09:57
ซื้อ
0.25
1810.12
1812.17
กำไร
51.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#79835210
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 03:33:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 04:09:57
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1812.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
51.25 USD
02.09.2021 03:50:23
02.09.2021 13:06:47
ซื้อ
0.25
1814.79
1816.53
กำไร
43.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79770411
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 03:50:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.79
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
43.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 13:06:47
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1816.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
43.50 USD
02.09.2021 04:41:23
02.09.2021 13:06:46
ซื้อ
0.5
1814.41
1816.53
กำไร
106.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79771991
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 04:41:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.41
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
106.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 13:06:46
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1816.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
106.00 USD
02.09.2021 05:27:53
02.09.2021 13:06:44
ซื้อ
0.5
1813.72
1816.53
กำไร
140.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79773770
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 05:27:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1813.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
140.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 13:06:44
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1816.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
140.50 USD
02.09.2021 07:50:05
02.09.2021 13:06:44
ซื้อ
0.5
1810.96
1816.53
กำไร
278.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#79778125
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 07:50:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
278.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 13:06:44
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1816.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
278.50 USD
01.09.2021 07:13:38
01.09.2021 15:54:12
ขาย
0.5
35458.9
35452.1
กำไร
34.00 USD
US30_m
ดีล
#79707149
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 07:13:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
35458.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 15:54:12
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
35452.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
34.00 USD
01.09.2021 11:37:32
01.09.2021 15:54:11
ขาย
0.5
35507.9
35452.1
กำไร
279.00 USD
US30_m
ดีล
#79723554
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 11:37:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
35507.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
279.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 15:54:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
35452.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
279.00 USD