24.09.2020 06:47:33
24.09.2020 07:56:39
ซื้อ
0.1
1857.95
1852.16
กำไร
-57.90 USD
XAUUSDm
ดีล
#62531998
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 06:47:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1857.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-57.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 07:56:39
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1852.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-57.90 USD
24.09.2020 03:08:11
24.09.2020 04:56:59
ซื้อ
0.15
1859.06
1859.96
กำไร
13.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#62522135
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 03:08:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1859.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 04:56:59
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1859.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.50 USD
23.09.2020 17:15:07
23.09.2020 17:51:08
ซื้อ
0.1
1872.94
1865.43
กำไร
-75.10 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497613
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:15:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1872.94
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-75.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-75.10 USD
23.09.2020 17:15:15
23.09.2020 17:51:08
ซื้อ
0.1
1872.09
1865.43
กำไร
-66.60 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497639
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:15:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1872.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-66.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-66.60 USD
23.09.2020 17:15:00
23.09.2020 17:51:08
ซื้อ
0.1
1872.72
1865.43
กำไร
-72.90 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497579
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1872.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-72.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-72.90 USD
23.09.2020 17:15:12
23.09.2020 17:51:08
ซื้อ
0.1
1872.3
1865.43
กำไร
-68.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497635
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:15:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1872.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-68.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-68.70 USD
23.09.2020 17:14:57
23.09.2020 17:51:08
ซื้อ
0.1
1872.21
1865.43
กำไร
-67.80 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497576
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:14:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1872.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-67.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-67.80 USD
23.09.2020 17:10:52
23.09.2020 17:51:07
ซื้อ
0.1
1874.7
1865.43
กำไร
-92.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497156
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:10:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1874.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-92.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:07
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-92.70 USD
23.09.2020 17:10:57
23.09.2020 17:51:07
ซื้อ
0.1
1874.28
1865.43
กำไร
-88.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497160
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:10:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1874.28
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-88.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:07
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-88.50 USD
23.09.2020 17:10:54
23.09.2020 17:51:07
ซื้อ
0.1
1874.46
1865.43
กำไร
-90.30 USD
XAUUSDm
ดีล
#62497158
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:10:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1874.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-90.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 17:51:07
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-90.30 USD
23.09.2020 14:44:18
23.09.2020 15:18:28
ขาย
0.15
1.17007
1.16936
กำไร
10.65 USD
EURUSDm
ดีล
#62485528
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:44:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 15:18:28
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.16936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.65 USD
23.09.2020 14:30:28
23.09.2020 15:18:24
ขาย
0.15
1888.97
1884.09
กำไร
73.20 USD
XAUUSDm
ดีล
#62484731
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:30:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1888.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
73.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 15:18:24
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1884.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
73.20 USD
23.09.2020 11:18:41
23.09.2020 12:12:14
ซื้อ
0.1
1879.73
1887.4
กำไร
76.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#62471243
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 11:18:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1879.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
76.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 12:12:14
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1887.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
76.70 USD
23.09.2020 11:18:42
23.09.2020 12:12:13
ซื้อ
0.1
1879.72
1887.45
กำไร
77.30 USD
XAUUSDm
ดีล
#62471244
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 11:18:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1879.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
77.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 12:12:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1887.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
77.30 USD
23.09.2020 11:18:43
23.09.2020 12:12:12
ซื้อ
0.1
1879.77
1887.44
กำไร
76.70 USD
XAUUSDm
ดีล
#62471246
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 11:18:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1879.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
76.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 12:12:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1887.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
76.70 USD
23.09.2020 11:18:43
23.09.2020 12:12:10
ซื้อ
0.1
1879.77
1887.28
กำไร
75.10 USD
XAUUSDm
ดีล
#62471248
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 11:18:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1879.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
75.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 12:12:10
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1887.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
75.10 USD
23.09.2020 12:00:38
23.09.2020 12:12:09
ซื้อ
0.1
1882.17
1887.36
กำไร
51.90 USD
XAUUSDm
ดีล
#62474851
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 12:00:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 12:12:09
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1887.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
51.90 USD
23.09.2020 12:00:39
23.09.2020 12:12:08
ซื้อ
0.1
1882.17
1887.32
กำไร
51.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#62474854
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 12:00:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 12:12:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1887.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
51.50 USD
23.09.2020 08:57:22
23.09.2020 09:09:37
ซื้อ
0.5
1886.47
1881.25
กำไร
-261.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62457244
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 08:57:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1886.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-261.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 09:09:37
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1881.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-261.00 USD
23.09.2020 07:32:15
23.09.2020 07:43:26
ซื้อ
1
1890.59
1887.07
กำไร
-352.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62452945
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 07:32:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-352.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:43:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1887.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-352.00 USD
23.09.2020 07:14:43
23.09.2020 07:43:26
ซื้อ
5
1888.62
1887.07
กำไร
-775.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62451717
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 07:14:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1888.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-775.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:43:26
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-775.00 USD
23.09.2020 07:32:12
23.09.2020 07:43:26
ซื้อ
1
1890.61
1887.07
กำไร
-354.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62452943
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 07:32:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-354.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:43:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1887.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-354.00 USD
23.09.2020 07:34:10
23.09.2020 07:43:26
ซื้อ
0.5
1890.91
1887.07
กำไร
-192.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62453053
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 07:34:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-192.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:43:26
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1887.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-192.00 USD
23.09.2020 07:30:38
23.09.2020 07:43:26
ซื้อ
1
1889.29
1887.07
กำไร
-222.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62452879
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 07:30:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1889.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-222.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:43:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1887.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-222.00 USD
23.09.2020 06:06:12
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1895.8
1887.17
กำไร
-4 315.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62448359
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:06:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1895.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4 315.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 315.00 USD
23.09.2020 06:56:41
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1893.86
1887.17
กำไร
-3 345.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62450576
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:56:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1893.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 345.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 345.00 USD
23.09.2020 05:54:53
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1899.72
1887.17
กำไร
-6 275.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62447722
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 05:54:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1899.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6 275.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6 275.00 USD
23.09.2020 06:03:57
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1897.76
1887.17
กำไร
-5 295.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62448151
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:03:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1897.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5 295.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 295.00 USD
23.09.2020 06:06:06
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1895.59
1887.17
กำไร
-4 210.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62448347
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:06:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1895.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4 210.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 210.00 USD
23.09.2020 06:10:20
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1894.94
1887.17
กำไร
-3 885.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62448644
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:10:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1894.94
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 885.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 885.00 USD
23.09.2020 06:56:43
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1893.89
1887.17
กำไร
-3 360.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62450577
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:56:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1893.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 360.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 360.00 USD
23.09.2020 06:03:50
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1897.7
1887.17
กำไร
-5 265.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62448143
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:03:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1897.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5 265.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 265.00 USD
23.09.2020 06:04:16
23.09.2020 07:12:11
ซื้อ
5
1897.25
1887.17
กำไร
-5 040.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62448177
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 06:04:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1897.25
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5 040.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 07:12:11
ปริมาณเทรด
5
ออก
1887.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 040.00 USD
23.09.2020 05:46:01
23.09.2020 06:03:02
ซื้อ
5
1900.16
1897.07
กำไร
-1 545.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62447373
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 05:46:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1900.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 545.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 06:03:02
ปริมาณเทรด
5
ออก
1897.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 545.00 USD
23.09.2020 03:51:42
23.09.2020 04:34:40
ซื้อ
5.05
1901.73
1903.04
กำไร
661.55 USD
XAUUSDm
ดีล
#62440960
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 03:51:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1901.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
661.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 04:34:40
ปริมาณเทรด
5.05
ออก
1903.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
661.55 USD
23.09.2020 01:22:52
23.09.2020 01:40:34
ซื้อ
10.05
1899.46
1900.53
กำไร
1 075.35 USD
XAUUSDm
ดีล
#62434589
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 01:22:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1899.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 075.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 01:40:34
ปริมาณเทรด
10.05
ออก
1900.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 075.35 USD
23.09.2020 01:00:48
23.09.2020 01:02:34
ซื้อ
10.05
1900.39
1900.23
กำไร
-160.80 USD
XAUUSDm
ดีล
#62433999
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 01:00:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1900.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-160.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 01:02:34
ปริมาณเทรด
10.05
ออก
1900.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-160.80 USD
22.09.2020 17:46:12
22.09.2020 17:47:52
ซื้อ
10.05
1905.44
1906.12
กำไร
683.40 USD
XAUUSDm
ดีล
#62420111
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 17:46:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1905.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
683.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:47:52
ปริมาณเทรด
10.05
ออก
1906.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
683.40 USD
22.09.2020 17:15:10
22.09.2020 17:40:45
ขาย
10.05
1912.74
1908.28
กำไร
4 482.30 USD
XAUUSDm
ดีล
#62417116
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 17:15:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1912.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4 482.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:40:45
ปริมาณเทรด
10.05
ออก
1908.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4 482.30 USD
22.09.2020 17:13:55
22.09.2020 17:40:42
ขาย
15.05
1911.94
1907.74
กำไร
6 321.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62417029
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 17:13:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1911.94
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6 321.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:40:42
ปริมาณเทรด
15.05
ออก
1907.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6 321.00 USD
22.09.2020 15:47:48
22.09.2020 17:01:28
ขาย
15.05
1910.84
1907.84
กำไร
4 515.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62410257
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 15:47:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1910.84
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4 515.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:01:28
ปริมาณเทรด
15.05
ออก
1907.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4 515.00 USD
22.09.2020 16:07:20
22.09.2020 17:01:25
ขาย
10
1915.15
1907.85
กำไร
7 300.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#62411484
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 16:07:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1915.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7 300.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:01:25
ปริมาณเทรด
10
ออก
1907.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7 300.00 USD