05.03.2021 07:02:41
05.03.2021 07:35:16
ซื้อ
0.28
1693.64
1694.6
กำไร
26.88 USD
XAUUSDm
ดีล
#70428319
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 07:02:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1693.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 07:35:16
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1694.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.88 USD
05.03.2021 06:20:50
05.03.2021 06:36:55
ซื้อ
0.28
108.041
108.068
กำไร
7.00 USD
USDJPYm
ดีล
#70427110
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 06:20:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
108.041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 06:36:55
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
108.068
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.00 USD
05.03.2021 05:10:42
05.03.2021 05:38:24
ซื้อ
0.28
1695.82
1694.73
กำไร
-30.52 USD
XAUUSDm
ดีล
#70424776
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 05:10:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1695.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:24
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1694.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-30.52 USD
05.03.2021 02:44:44
05.03.2021 05:38:23
ซื้อ
0.28
30786.4
30871.6
กำไร
238.56 USD
US30_m
ดีล
#70417244
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 02:44:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30786.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
238.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:23
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
30871.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
238.56 USD
05.03.2021 05:10:40
05.03.2021 05:38:23
ซื้อ
0.28
1695.82
1694.73
กำไร
-30.52 USD
XAUUSDm
ดีล
#70424775
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 05:10:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1695.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:23
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1694.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-30.52 USD
05.03.2021 02:44:45
05.03.2021 05:38:22
ซื้อ
0.28
30786.4
30872.1
กำไร
239.96 USD
US30_m
ดีล
#70417245
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 02:44:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30786.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
239.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:22
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
30872.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
239.96 USD
05.03.2021 04:26:45
05.03.2021 05:38:21
ขาย
0.28
1693.56
1695.11
กำไร
-43.40 USD
XAUUSDm
ดีล
#70423332
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:26:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1693.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-43.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:21
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1695.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-43.40 USD
05.03.2021 02:03:02
05.03.2021 05:38:20
ซื้อ
0.28
30869.9
30872.6
กำไร
7.56 USD
US30_m
ดีล
#70415584
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 02:03:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30869.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:20
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
30872.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.56 USD
05.03.2021 02:03:04
05.03.2021 05:38:20
ซื้อ
0.28
30871.9
30872.1
กำไร
0.56 USD
US30_m
ดีล
#70415585
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 02:03:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30871.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:20
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
30872.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
04.03.2021 22:40:47
05.03.2021 05:38:19
ซื้อ
0.51
30916.4
30872.6
กำไร
-215.07 USD
US30_m
ดีล
#70411015
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 22:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30916.4
สวอป (Swap)
8.31 USD
ทั้งหมด
-223.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 05:38:19
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
30872.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-215.07 USD
05.03.2021 04:10:04
05.03.2021 04:18:59
ซื้อ
0.28
1691.19
1692.45
กำไร
35.28 USD
XAUUSDm
ดีล
#70422333
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:10:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1691.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 04:18:59
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1692.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.28 USD
05.03.2021 04:10:25
05.03.2021 04:18:56
ซื้อ
0.28
30726.4
30738.6
กำไร
34.16 USD
US30_m
ดีล
#70422365
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:10:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30726.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 04:18:56
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
30738.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
34.16 USD
05.03.2021 04:10:27
05.03.2021 04:18:54
ซื้อ
0.28
30728.4
30741.6
กำไร
36.96 USD
US30_m
ดีล
#70422367
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:10:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
30728.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
36.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 04:18:54
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
30741.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
36.96 USD
05.03.2021 04:10:31
05.03.2021 04:18:53
ซื้อ
0.28
46683.29
46844.4
กำไร
45.11 USD
BTCUSD
ดีล
#70422370
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:10:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
46683.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 04:18:53
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
46844.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.11 USD
05.03.2021 04:11:42
05.03.2021 04:18:51
ซื้อ
0.28
1690.33
1692.57
กำไร
62.72 USD
XAUUSDm
ดีล
#70422445
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 04:11:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1690.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 04:18:51
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1692.57
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
62.72 USD
05.03.2021 02:17:37
05.03.2021 04:18:49
ซื้อ
0.5
1693.62
1692.55
กำไร
-53.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#70416200
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 02:17:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1693.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-53.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2021 04:18:49
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1692.55
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-53.50 USD
03.03.2021 06:07:46
04.03.2021 11:39:18
ซื้อ
0.28
1735.54
1711.85
กำไร
-669.23 USD
XAUUSDm
ดีล
#70263350
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 06:07:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1735.54
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-663.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:18
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-669.23 USD
03.03.2021 08:52:31
04.03.2021 11:39:16
ซื้อ
0.28
1733.29
1711.76
กำไร
-608.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#70269439
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 08:52:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1733.29
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-602.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:16
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-608.75 USD
03.03.2021 10:14:32
04.03.2021 11:39:15
ซื้อ
0.28
1729.38
1711.61
กำไร
-503.47 USD
XAUUSDm
ดีล
#70275629
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 10:14:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1729.38
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-497.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:15
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-503.47 USD
03.03.2021 09:29:08
04.03.2021 11:39:14
ซื้อ
0.28
1734.83
1711.61
กำไร
-656.07 USD
XAUUSDm
ดีล
#70271756
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 09:29:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1734.83
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-650.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:14
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-656.07 USD
03.03.2021 09:29:05
04.03.2021 11:39:13
ซื้อ
0.28
1734.85
1711.61
กำไร
-656.63 USD
XAUUSDm
ดีล
#70271754
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 09:29:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1734.85
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-650.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:13
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-656.63 USD
03.03.2021 09:29:07
04.03.2021 11:39:12
ซื้อ
0.28
1734.83
1711.52
กำไร
-658.59 USD
XAUUSDm
ดีล
#70271755
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 09:29:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1734.83
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-652.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:12
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-658.59 USD
03.03.2021 10:59:51
04.03.2021 11:39:11
ซื้อ
0.28
1727.68
1711.5
กำไร
-458.95 USD
XAUUSDm
ดีล
#70279378
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 10:59:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1727.68
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-453.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:11
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-458.95 USD
03.03.2021 10:14:34
04.03.2021 11:39:10
ซื้อ
0.28
1729.42
1711.4
กำไร
-510.47 USD
XAUUSDm
ดีล
#70275630
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 10:14:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1729.42
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-504.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:10
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-510.47 USD
03.03.2021 11:34:19
04.03.2021 11:39:10
ซื้อ
0.28
1728
1711.45
กำไร
-469.31 USD
XAUUSDm
ดีล
#70281616
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 11:34:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1728
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-463.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:10
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-469.31 USD
03.03.2021 10:59:49
04.03.2021 11:39:09
ซื้อ
0.28
1727.56
1711.4
กำไร
-458.39 USD
XAUUSDm
ดีล
#70279373
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 10:59:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1727.56
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-452.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:09
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-458.39 USD
03.03.2021 10:59:52
04.03.2021 11:39:08
ซื้อ
0.28
1727.65
1711.3
กำไร
-463.71 USD
XAUUSDm
ดีล
#70279381
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 10:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1727.65
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-457.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:08
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-463.71 USD
03.03.2021 11:34:21
04.03.2021 11:39:05
ซื้อ
0.28
1727.94
1711.43
กำไร
-468.19 USD
XAUUSDm
ดีล
#70281621
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 11:34:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1727.94
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-462.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:05
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-468.19 USD
04.03.2021 09:21:41
04.03.2021 11:39:04
ซื้อ
0.28
1719.7
1711.43
กำไร
-231.56 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350655
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-231.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:04
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-231.56 USD
03.03.2021 11:34:22
04.03.2021 11:39:03
ซื้อ
0.28
1727.94
1711.21
กำไร
-474.35 USD
XAUUSDm
ดีล
#70281625
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 11:34:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1727.94
สวอป (Swap)
-5.91 USD
ทั้งหมด
-468.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:03
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-474.35 USD
04.03.2021 09:21:40
04.03.2021 11:39:03
ซื้อ
0.28
1719.73
1711.21
กำไร
-238.56 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350654
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-238.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:03
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-238.56 USD
04.03.2021 09:21:42
04.03.2021 11:39:02
ซื้อ
0.28
1719.74
1711.29
กำไร
-236.60 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350656
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-236.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:02
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-236.60 USD
04.03.2021 09:21:45
04.03.2021 11:39:01
ซื้อ
0.28
1719.58
1711.01
กำไร
-239.96 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350658
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-239.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:39:01
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-239.96 USD
04.03.2021 09:21:46
04.03.2021 11:38:59
ซื้อ
0.28
1719.61
1710.97
กำไร
-241.92 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350659
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-241.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:59
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1710.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-241.92 USD
04.03.2021 09:21:44
04.03.2021 11:38:59
ซื้อ
0.28
1719.58
1711
กำไร
-240.24 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350657
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-240.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:59
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-240.24 USD
04.03.2021 09:21:46
04.03.2021 11:38:58
ซื้อ
0.28
1719.61
1711
กำไร
-241.08 USD
XAUUSDm
ดีล
#70350660
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 09:21:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1719.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-241.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:58
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-241.08 USD
04.03.2021 11:23:39
04.03.2021 11:38:56
ซื้อ
0.28
1708.2
1711.01
กำไร
78.68 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361522
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
78.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:56
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
78.68 USD
04.03.2021 11:23:38
04.03.2021 11:38:56
ซื้อ
0.28
1708.4
1711.01
กำไร
73.08 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361518
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
73.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:56
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
73.08 USD
04.03.2021 11:23:43
04.03.2021 11:38:54
ซื้อ
0.28
1708.63
1711.1
กำไร
69.16 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361528
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
69.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:54
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
69.16 USD
04.03.2021 11:23:42
04.03.2021 11:38:54
ซื้อ
0.28
1708.57
1711.1
กำไร
70.84 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361527
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
70.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:54
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
70.84 USD
04.03.2021 11:23:45
04.03.2021 11:38:53
ซื้อ
0.28
1708.54
1711.1
กำไร
71.68 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361530
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
71.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:53
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
71.68 USD
04.03.2021 11:23:48
04.03.2021 11:38:52
ซื้อ
0.28
1708.68
1711.09
กำไร
67.48 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361537
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
67.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:52
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
67.48 USD
04.03.2021 11:23:46
04.03.2021 11:38:51
ซื้อ
0.28
1708.58
1711.19
กำไร
73.08 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361534
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
73.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:51
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
73.08 USD
04.03.2021 11:23:49
04.03.2021 11:38:50
ซื้อ
0.28
1708.53
1711.24
กำไร
75.88 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361539
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
75.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:50
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
75.88 USD
04.03.2021 11:24:06
04.03.2021 11:38:49
ซื้อ
0.28
1709.01
1711.24
กำไร
62.44 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361572
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:24:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1709.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:49
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
62.44 USD
04.03.2021 11:23:52
04.03.2021 11:38:49
ซื้อ
0.28
1708.57
1711.24
กำไร
74.76 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361543
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:23:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
74.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:49
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
74.76 USD
04.03.2021 11:24:08
04.03.2021 11:38:48
ซื้อ
0.28
1709.02
1711.28
กำไร
63.28 USD
XAUUSDm
ดีล
#70361578
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:24:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1709.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:48
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
63.28 USD
04.03.2021 11:32:09
04.03.2021 11:38:47
ซื้อ
0.28
1708.28
1711.25
กำไร
83.16 USD
XAUUSDm
ดีล
#70362582
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:32:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.28
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
83.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:47
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
83.16 USD
04.03.2021 11:32:10
04.03.2021 11:38:46
ซื้อ
0.28
1708.36
1711.13
กำไร
77.56 USD
XAUUSDm
ดีล
#70362584
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:32:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1708.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
77.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:38:46
ปริมาณเทรด
0.28
ออก
1711.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
77.56 USD
03.03.2021 15:17:56
04.03.2021 11:23:16
ขาย
3.64
1711.46
1708.06
กำไร
1 207.72 USD
XAUUSDm
ดีล
#70297779
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 15:17:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1711.46
สวอป (Swap)
-29.88 USD
ทั้งหมด
1 237.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 11:23:16
ปริมาณเทรด
3.64
ออก
1708.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 207.72 USD