22.04.2021 01:59:51
22.04.2021 07:13:29
ขาย
0.01
1.39278
1.39349
กำไร
-0.81 USD
GBPUSD
ดีล
#159070423
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 01:59:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 07:13:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.81 USD
22.04.2021 03:49:25
22.04.2021 07:13:25
ขาย
0.01
1.39369
1.39349
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#159071361
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 03:49:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 07:13:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
22.04.2021 06:11:53
22.04.2021 07:13:22
ขาย
0.01
1.20453
1.20341
กำไร
1.02 USD
EURUSD
ดีล
#159072874
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 06:11:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20453
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 07:13:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.02 USD
21.04.2021 04:00:09
21.04.2021 05:26:14
ขาย
0.01
1.2035
1.2031
กำไร
0.30 USD
EURUSD
ดีล
#159046385
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 04:00:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 05:26:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
16.04.2021 01:59:27
16.04.2021 03:27:45
ขาย
0.01
1.19669
1.19638
กำไร
0.21 USD
EURUSD
ดีล
#158962016
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 01:59:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19669
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 03:27:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19638
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
15.04.2021 05:59:27
15.04.2021 08:09:45
ซื้อ
0.01
1.37737
1.37731
กำไร
-0.16 USD
GBPUSD
ดีล
#158935276
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 05:59:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37737
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 08:09:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.16 USD
15.04.2021 07:48:02
15.04.2021 08:09:42
ซื้อ
0.01
1.37663
1.37733
กำไร
0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#158936626
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 07:48:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 08:09:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
14.04.2021 04:59:35
14.04.2021 05:36:30
ซื้อ
0.01
1.19583
1.19617
กำไร
0.24 USD
EURUSD
ดีล
#158904589
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 04:59:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19583
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 05:36:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
13.04.2021 03:59:12
13.04.2021 09:23:42
ซื้อ
0.01
1.1904
1.18998
กำไร
-0.52 USD
EURUSD
ดีล
#158870351
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 03:59:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1904
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 09:23:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.52 USD
13.04.2021 06:36:22
13.04.2021 09:23:27
ซื้อ
0.01
1.1895
1.18998
กำไร
0.38 USD
EURUSD
ดีล
#158872642
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 06:36:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 09:23:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
12.04.2021 05:59:30
12.04.2021 11:53:04
ขาย
0.01
1.25534
1.25577
กำไร
-0.44 USD
USDCAD
ดีล
#158845414
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 05:59:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25534
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 11:53:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.44 USD
12.04.2021 07:57:09
12.04.2021 11:52:59
ขาย
0.01
1.2563
1.25577
กำไร
0.32 USD
USDCAD
ดีล
#158846954
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 07:57:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 11:52:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.32 USD
08.04.2021 03:14:49
08.04.2021 03:57:36
ซื้อ
0.01
1.26136
1.26189
กำไร
0.32 USD
USDCAD
ดีล
#158783930
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 03:14:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26136
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 03:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.32 USD
06.04.2021 07:59:34
06.04.2021 08:19:36
ขาย
0.01
1.25396
1.2536
กำไร
0.19 USD
USDCAD
ดีล
#158723013
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 07:59:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.04.2021 08:19:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
31.03.2021 05:59:24
31.03.2021 09:02:48
ซื้อ
0.01
1.26241
1.2625
กำไร
-0.03 USD
USDCAD
ดีล
#158574308
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 05:59:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26241
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 09:02:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.03 USD
31.03.2021 08:40:47
31.03.2021 09:02:48
ซื้อ
0.01
1.26181
1.2625
กำไร
0.45 USD
USDCAD
ดีล
#158576863
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 08:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 09:02:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
30.03.2021 05:59:36
30.03.2021 08:18:53
ซื้อ
0.01
1.25904
1.25919
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#158539805
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 05:59:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25904
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 08:18:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
29.03.2021 02:15:17
29.03.2021 10:03:28
ขาย
0.01
1.25807
1.26048
กำไร
-2.01 USD
USDCAD
ดีล
#158451494
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 02:15:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 10:03:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.01 USD
29.03.2021 03:15:40
29.03.2021 10:03:25
ขาย
0.01
1.2589
1.2605
กำไร
-1.37 USD
USDCAD
ดีล
#158452114
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 03:15:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 10:03:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.37 USD
29.03.2021 03:54:24
29.03.2021 10:03:21
ขาย
0.01
1.26046
1.26054
กำไร
-0.16 USD
USDCAD
ดีล
#158452788
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 03:54:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26046
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 10:03:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.16 USD
29.03.2021 07:53:26
29.03.2021 10:03:17
ขาย
0.01
1.26166
1.26048
กำไร
0.84 USD
USDCAD
ดีล
#158456384
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 07:53:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 10:03:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.84 USD
29.03.2021 08:50:05
29.03.2021 10:03:11
ขาย
0.01
1.26243
1.26048
กำไร
1.45 USD
USDCAD
ดีล
#158457749
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 08:50:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 10:03:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.45 USD
26.03.2021 04:59:41
26.03.2021 05:45:43
ซื้อ
0.01
1.37585
1.3764
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#158403308
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2021 04:59:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37585
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2021 05:45:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
25.03.2021 02:59:18
25.03.2021 03:08:33
ขาย
0.01
1.36952
1.36894
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#158353031
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 02:59:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36952
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2021 03:08:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36894
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
24.03.2021 02:59:36
24.03.2021 03:57:02
ซื้อ
0.01
1.2584
1.25876
กำไร
0.19 USD
USDCAD
ดีล
#158295297
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 02:59:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.03.2021 03:57:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
19.03.2021 01:59:37
19.03.2021 02:03:26
ขาย
0.01
1.39232
1.39181
กำไร
0.41 USD
GBPUSD
ดีล
#158166972
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 01:59:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2021 02:03:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
17.03.2021 03:59:00
17.03.2021 08:34:03
ขาย
0.01
1.24502
1.24492
กำไร
-0.02 USD
USDCAD
ดีล
#158035533
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2021 03:59:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.03.2021 08:34:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.02 USD
16.03.2021 01:50:53
16.03.2021 02:33:59
ขาย
0.01
1.3897
1.38916
กำไร
0.44 USD
GBPUSD
ดีล
#157944253
วันและเวลาเปิดทำการ
16.03.2021 01:50:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.03.2021 02:33:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
12.03.2021 02:59:23
12.03.2021 03:08:24
ซื้อ
0.01
1.39955
1.40032
กำไร
0.67 USD
GBPUSD
ดีล
#157833139
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2021 02:59:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.03.2021 03:08:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40032
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.67 USD
11.03.2021 02:59:14
11.03.2021 03:28:18
ขาย
0.01
1.26199
1.26157
กำไร
0.23 USD
USDCAD
ดีล
#157789888
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 02:59:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 03:28:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
08.03.2021 04:00:15
08.03.2021 04:25:10
ขาย
0.01
1.19273
1.19221
กำไร
0.42 USD
EURUSD
ดีล
#157624535
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2021 04:00:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2021 04:25:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.42 USD
04.03.2021 02:00:05
04.03.2021 03:26:50
ขาย
0.01
1.20474
1.20488
กำไร
-0.24 USD
EURUSD
ดีล
#157532898
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 02:00:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20474
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 03:26:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.24 USD
04.03.2021 02:07:04
04.03.2021 03:26:27
ขาย
0.01
1.20558
1.20488
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#157533094
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 02:07:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2021 03:26:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
03.03.2021 01:59:49
03.03.2021 02:47:50
ซื้อ
0.01
1.39543
1.39578
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#157486422
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 01:59:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39543
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.03.2021 02:47:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
02.03.2021 03:59:50
02.03.2021 04:15:16
ขาย
0.01
1.26659
1.26605
กำไร
0.33 USD
USDCAD
ดีล
#157443812
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2021 03:59:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26659
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.03.2021 04:15:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
01.03.2021 04:59:59
01.03.2021 06:04:21
ขาย
0.01
1.20837
1.20805
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#157350277
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2021 04:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20837
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2021 06:04:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
26.02.2021 03:59:36
26.02.2021 05:33:51
ขาย
0.01
1.39967
1.4001
กำไร
-0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#157255078
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2021 03:59:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39967
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 05:33:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4001
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.53 USD
26.02.2021 04:11:48
26.02.2021 05:33:49
ขาย
0.01
1.40034
1.40009
กำไร
0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#157255559
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2021 04:11:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40034
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 05:33:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
26.02.2021 04:16:16
26.02.2021 05:33:46
ขาย
0.01
1.40126
1.40009
กำไร
1.07 USD
GBPUSD
ดีล
#157255780
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2021 04:16:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40126
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2021 05:33:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.07 USD
24.02.2021 01:59:34
24.02.2021 03:24:24
ขาย
0.01
1.21515
1.215
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#157083938
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 01:59:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21515
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:24:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.05 USD
24.02.2021 02:46:03
24.02.2021 03:24:24
ขาย
0.01
1.21575
1.215
กำไร
0.65 USD
EURUSD
ดีล
#157084531
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 02:46:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 03:24:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
23.02.2021 05:59:27
23.02.2021 07:00:18
ซื้อ
0.01
1.21666
1.21717
กำไร
0.41 USD
EURUSD
ดีล
#157053653
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 05:59:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2021 07:00:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
19.02.2021 03:59:06
19.02.2021 04:41:42
ซื้อ
0.01
1.39639
1.39534
กำไร
-1.15 USD
GBPUSD
ดีล
#156956636
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 03:59:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2021 04:41:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.15 USD
19.02.2021 04:06:10
19.02.2021 04:41:40
ซื้อ
0.01
1.39594
1.39534
กำไร
-0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#156956841
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 04:06:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2021 04:41:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.70 USD
19.02.2021 04:21:48
19.02.2021 04:41:38
ซื้อ
0.01
1.39529
1.39533
กำไร
-0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#156957143
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2021 04:21:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2021 04:41:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
18.02.2021 02:59:25
18.02.2021 03:34:49
ขาย
0.01
1.38691
1.38657
กำไร
0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#156920061
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 02:59:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38691
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2021 03:34:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38657
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
17.02.2021 01:59:30
17.02.2021 03:05:19
ขาย
0.01
1.209
1.2086
กำไร
0.30 USD
EURUSD
ดีล
#156876087
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2021 01:59:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.209
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2021 03:05:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
15.02.2021 04:59:31
15.02.2021 05:47:15
ขาย
0.01
1.26738
1.26688
กำไร
0.29 USD
USDCAD
ดีล
#156812706
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 04:59:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.02.2021 05:47:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.29 USD
10.02.2021 02:59:27
10.02.2021 03:45:43
ซื้อ
0.01
1.38113
1.3811
กำไร
-0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#156690720
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 02:59:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 03:45:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.13 USD
10.02.2021 03:33:51
10.02.2021 03:45:43
ซื้อ
0.01
1.38043
1.3811
กำไร
0.57 USD
GBPUSD
ดีล
#156691351
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 03:33:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38043
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 03:45:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD