15.09.2021 01:59:56
15.09.2021 05:02:07
ขาย
0.01
1.38057
1.37999
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#163327667
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 01:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:02:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
14.09.2021 02:02:22
14.09.2021 05:49:12
ขาย
0.01
1.26457
1.2643
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#163274149
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 02:02:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:49:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
09.09.2021 02:59:53
09.09.2021 03:14:05
ขาย
0.01
1.37662
1.37619
กำไร
0.33 USD
GBPUSD
ดีล
#163137566
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 02:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:14:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
08.09.2021 06:59:56
08.09.2021 09:01:54
ซื้อ
0.01
1.26413
1.2647
กำไร
0.35 USD
USDCAD
ดีล
#163087854
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 06:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:01:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
03.09.2021 02:59:56
03.09.2021 03:15:00
ซื้อ
0.01
1.38367
1.38411
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#162943015
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 02:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 03:15:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
01.09.2021 02:59:54
01.09.2021 09:57:36
ซื้อ
0.01
1.181
1.1805
กำไร
-0.60 USD
EURUSD
ดีล
#162834029
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 02:59:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.60 USD
01.09.2021 09:21:00
01.09.2021 09:57:36
ซื้อ
0.01
1.17963
1.1805
กำไร
0.77 USD
EURUSD
ดีล
#162845059
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 09:21:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
01.09.2021 03:52:00
01.09.2021 09:57:36
ซื้อ
0.01
1.18026
1.1805
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#162835561
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 03:52:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:57:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
30.08.2021 02:59:45
30.08.2021 03:44:46
ซื้อ
0.01
1.17984
1.18016
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#162740085
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 02:59:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2021 03:44:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
27.08.2021 02:59:50
27.08.2021 03:09:16
ขาย
0.01
1.37
1.3695
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#162696835
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 02:59:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 03:09:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.40 USD
24.08.2021 01:59:52
24.08.2021 08:02:12
ซื้อ
0.01
1.17457
1.17412
กำไร
-0.55 USD
EURUSD
ดีล
#162585295
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 01:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 08:02:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.55 USD
24.08.2021 04:00:47
24.08.2021 08:02:08
ซื้อ
0.01
1.17392
1.17412
กำไร
0.10 USD
EURUSD
ดีล
#162586893
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 04:00:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 08:02:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
20.08.2021 05:00:01
20.08.2021 08:14:15
ขาย
0.01
1.36242
1.36256
กำไร
-0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#162510940
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 05:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 08:14:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.24 USD
20.08.2021 07:52:43
20.08.2021 08:14:10
ขาย
0.01
1.36329
1.36257
กำไร
0.62 USD
GBPUSD
ดีล
#162514193
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 07:52:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36329
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 08:14:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36257
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
18.08.2021 04:15:43
18.08.2021 05:00:13
ซื้อ
0.01
1.26276
1.2637
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#162435080
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 04:15:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.08.2021 05:00:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
18.08.2021 04:00:00
18.08.2021 05:00:13
ซื้อ
0.01
1.26365
1.2637
กำไร
-0.06 USD
USDCAD
ดีล
#162434605
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 04:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.08.2021 05:00:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
17.08.2021 02:00:34
17.08.2021 03:02:26
ขาย
0.01
1.38422
1.38387
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#162388422
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 02:00:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 03:02:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38387
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
12.08.2021 06:59:58
12.08.2021 11:43:50
ขาย
0.01
1.25014
1.25102
กำไร
-0.80 USD
USDCAD
ดีล
#162272728
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 06:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 11:43:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.80 USD
12.08.2021 09:02:12
12.08.2021 11:43:47
ขาย
0.01
1.25076
1.25102
กำไร
-0.31 USD
USDCAD
ดีล
#162275027
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 09:02:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25076
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 11:43:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.31 USD
12.08.2021 09:41:22
12.08.2021 11:43:42
ขาย
0.01
1.25193
1.25102
กำไร
0.63 USD
USDCAD
ดีล
#162276056
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2021 09:41:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 11:43:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.63 USD
10.08.2021 03:59:57
10.08.2021 04:44:42
ขาย
0.01
1.38507
1.3844
กำไร
0.57 USD
GBPUSD
ดีล
#162194896
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2021 03:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38507
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2021 04:44:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
09.08.2021 03:00:32
09.08.2021 03:04:37
ขาย
0.01
1.3867
1.38621
กำไร
0.39 USD
GBPUSD
ดีล
#162153937
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 03:00:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3867
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2021 03:04:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
06.08.2021 02:59:59
06.08.2021 09:29:03
ซื้อ
0.01
1.39277
1.39211
กำไร
-0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#162100157
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 02:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 09:29:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.76 USD
06.08.2021 03:45:03
06.08.2021 09:29:00
ซื้อ
0.01
1.39212
1.3921
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#162100973
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 03:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 09:29:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.12 USD
04.08.2021 04:14:46
04.08.2021 04:22:03
ซื้อ
0.01
1.39067
1.39107
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#162014328
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 04:14:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 04:22:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
02.08.2021 04:59:56
02.08.2021 05:08:11
ซื้อ
0.01
1.24842
1.24899
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#161936380
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24842
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2021 05:08:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
30.07.2021 04:00:27
30.07.2021 05:18:06
ขาย
0.01
1.24614
1.246
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#161883877
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:00:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:18:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
30.07.2021 04:29:58
30.07.2021 05:15:29
ขาย
0.01
1.24714
1.24619
กำไร
0.66 USD
USDCAD
ดีล
#161884535
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 04:29:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 05:15:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.24619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
30.07.2021 03:59:58
30.07.2021 04:00:32
ขาย
0.13
1.24619
1.2462
กำไร
-1.40 USD
USDCAD
ดีล
#161883797
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 03:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.24619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 04:00:32
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.2462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.30 USD
กำไร
-1.40 USD
29.07.2021 02:59:57
29.07.2021 04:44:12
ขาย
0.01
1.25202
1.25222
กำไร
-0.26 USD
USDCAD
ดีล
#161844027
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 02:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 04:44:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.26 USD
29.07.2021 03:43:34
29.07.2021 04:44:06
ขาย
0.01
1.25298
1.25224
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#161844770
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 03:43:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 04:44:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
23.07.2021 03:59:59
23.07.2021 15:04:55
ซื้อ
0.01
1.37743
1.37494
กำไร
-2.59 USD
GBPUSD
ดีล
#161662495
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 03:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.59 USD
23.07.2021 04:43:38
23.07.2021 15:04:52
ซื้อ
0.01
1.37683
1.375
กำไร
-1.93 USD
GBPUSD
ดีล
#161663350
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 04:43:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.93 USD
23.07.2021 05:26:17
23.07.2021 15:04:49
ซื้อ
0.01
1.37578
1.375
กำไร
-0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#161664297
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 05:26:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.88 USD
23.07.2021 10:22:07
23.07.2021 15:04:46
ซื้อ
0.01
1.37392
1.37496
กำไร
0.94 USD
GBPUSD
ดีล
#161671464
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:22:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.94 USD
23.07.2021 10:16:26
23.07.2021 15:04:42
ซื้อ
0.01
1.37485
1.37498
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#161671199
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 10:16:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37485
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.03 USD
23.07.2021 11:25:08
23.07.2021 15:04:39
ซื้อ
0.01
1.37303
1.37497
กำไร
1.84 USD
GBPUSD
ดีล
#161674445
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:25:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:04:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37497
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.84 USD
22.07.2021 07:59:58
22.07.2021 08:53:11
ซื้อ
0.01
1.37161
1.37199
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#161619236
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 07:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37161
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 08:53:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
19.07.2021 03:59:57
19.07.2021 04:45:32
ซื้อ
0.01
1.26347
1.2635
กำไร
-0.08 USD
USDCAD
ดีล
#161462314
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:59:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:45:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.08 USD
19.07.2021 04:04:37
19.07.2021 04:45:32
ซื้อ
0.01
1.26261
1.2635
กำไร
0.60 USD
USDCAD
ดีล
#161462537
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 04:04:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 04:45:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
16.07.2021 05:07:51
16.07.2021 09:05:01
ขาย
0.01
1.18068
1.1805
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#161411975
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 05:07:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:05:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
15.07.2021 01:59:47
15.07.2021 07:35:37
ซื้อ
0.01
1.1836
1.18344
กำไร
-0.26 USD
EURUSD
ดีล
#161360460
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 01:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 07:35:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18344
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.26 USD
15.07.2021 03:32:53
15.07.2021 07:35:34
ซื้อ
0.01
1.18295
1.18344
กำไร
0.39 USD
EURUSD
ดีล
#161362064
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 03:32:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18295
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 07:35:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18344
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
14.07.2021 04:59:56
14.07.2021 10:54:24
ขาย
0.01
1.17814
1.1787
กำไร
-0.66 USD
EURUSD
ดีล
#161318538
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.66 USD
14.07.2021 08:45:45
14.07.2021 10:54:19
ขาย
0.01
1.17873
1.17869
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
ดีล
#161323945
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 08:45:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:54:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
12.07.2021 03:59:47
12.07.2021 04:21:41
ซื้อ
0.01
1.18758
1.18796
กำไร
0.28 USD
EURUSD
ดีล
#161229095
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 03:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 04:21:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18796
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
09.07.2021 01:59:59
09.07.2021 03:35:37
ขาย
0.01
1.37854
1.37862
กำไร
-0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#161176745
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 01:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 03:35:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.18 USD
09.07.2021 02:45:17
09.07.2021 03:35:32
ขาย
0.01
1.37935
1.3786
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#161177565
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 02:45:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37935
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 03:35:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
07.07.2021 13:00:00
07.07.2021 13:03:36
ขาย
0.01
1.38102
1.3809
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#161087862
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38102
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2021 13:03:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
06.07.2021 13:59:55
06.07.2021 16:04:24
ขาย
0.01
1.38477
1.38549
กำไร
-0.82 USD
GBPUSD
ดีล
#161042331
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 13:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 16:04:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.82 USD