25.09.2020 10:21:39
25.09.2020 10:47:08
ขาย
0.01
1.27939
1.27839
กำไร
1.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#62613635
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 10:21:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27939
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:47:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
23.09.2020 21:57:14
25.09.2020 10:15:41
ซื้อ
0.01
1.27202
1.27975
กำไร
7.41 USD
GBPUSDm
ดีล
#62511959
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 21:57:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27202
สวอป (Swap)
-0.32 USD
ทั้งหมด
7.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27975
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.41 USD
23.09.2020 21:57:14
25.09.2020 10:15:36
ซื้อ
0.01
1.27202
1.27973
กำไร
7.39 USD
GBPUSDm
ดีล
#62511962
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 21:57:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27202
สวอป (Swap)
-0.32 USD
ทั้งหมด
7.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.39 USD
23.09.2020 21:18:52
25.09.2020 10:15:24
ซื้อ
0.01
1.2731
1.27957
กำไร
6.15 USD
GBPUSDm
ดีล
#62511942
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 21:18:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2731
สวอป (Swap)
-0.32 USD
ทั้งหมด
6.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.15 USD
23.09.2020 18:35:45
25.09.2020 10:15:23
ซื้อ
0.01
1.27475
1.27959
กำไร
4.52 USD
GBPUSDm
ดีล
#62507003
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 18:35:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27475
สวอป (Swap)
-0.32 USD
ทั้งหมด
4.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.52 USD
23.09.2020 18:19:38
25.09.2020 10:15:19
ซื้อ
0.01
1.27668
1.27939
กำไร
2.39 USD
GBPUSDm
ดีล
#62505571
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 18:19:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27668
สวอป (Swap)
-0.32 USD
ทั้งหมด
2.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27939
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.39 USD
23.09.2020 17:36:51
25.09.2020 10:15:04
ซื้อ
0.01
1.16675
1.16719
กำไร
0.15 USD
EURUSDm
ดีล
#62500087
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:36:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.16675
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16719
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
23.09.2020 17:25:18
25.09.2020 10:15:02
ซื้อ
0.01
1.27277
1.27949
กำไร
6.40 USD
GBPUSDm
ดีล
#62498935
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:25:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27277
สวอป (Swap)
-0.32 USD
ทั้งหมด
6.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:15:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.40 USD
23.09.2020 17:06:36
25.09.2020 10:14:59
ซื้อ
0.01
1.16773
1.1673
กำไร
-0.72 USD
EURUSDm
ดีล
#62496662
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 17:06:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.16773
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
-0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1673
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.72 USD
23.09.2020 15:46:47
25.09.2020 10:14:58
ซื้อ
0.01
1.16871
1.16729
กำไร
-1.71 USD
EURUSDm
ดีล
#62489637
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 15:46:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.16871
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
-1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.71 USD
23.09.2020 14:51:40
25.09.2020 10:14:56
ซื้อ
0.01
1.16945
1.16731
กำไร
-2.43 USD
EURUSDm
ดีล
#62484513
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:51:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.16945
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
-2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.43 USD
23.09.2020 14:21:37
25.09.2020 10:14:55
ซื้อ
0.01
1.17071
1.16731
กำไร
-3.69 USD
EURUSDm
ดีล
#62479010
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:21:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17071
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
-3.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.69 USD
23.09.2020 14:39:43
25.09.2020 10:14:49
ซื้อ
0.01
1.17034
1.16741
กำไร
-3.22 USD
EURUSDm
ดีล
#62478253
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:39:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17034
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
-2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.22 USD
22.09.2020 17:43:59
25.09.2020 10:14:47
ซื้อ
0.01
1.27408
1.27968
กำไร
5.20 USD
GBPUSDm
ดีล
#62419710
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 17:43:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27408
สวอป (Swap)
-0.40 USD
ทั้งหมด
5.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.20 USD
22.09.2020 17:45:13
25.09.2020 10:14:46
ซื้อ
0.01
1.27371
1.27962
กำไร
5.51 USD
GBPUSDm
ดีล
#62419391
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 17:45:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27371
สวอป (Swap)
-0.40 USD
ทั้งหมด
5.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27962
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.51 USD
22.09.2020 14:53:37
25.09.2020 10:14:44
ซื้อ
0.01
1.2808
1.27959
กำไร
-1.61 USD
GBPUSDm
ดีล
#62405762
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 14:53:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2808
สวอป (Swap)
-0.40 USD
ทั้งหมด
-1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.61 USD
22.09.2020 14:45:25
25.09.2020 10:14:39
ซื้อ
0.01
1.28305
1.27981
กำไร
-3.64 USD
GBPUSDm
ดีล
#62403697
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 14:45:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28305
สวอป (Swap)
-0.40 USD
ทั้งหมด
-3.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 10:14:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.64 USD
21.09.2020 11:23:02
22.09.2020 13:49:04
ซื้อ
0.01
1.28532
1.28465
กำไร
-0.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#62299538
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:23:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28532
สวอป (Swap)
-0.08 USD
ทั้งหมด
-0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:49:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.75 USD
21.09.2020 15:28:15
22.09.2020 13:49:03
ซื้อ
0.01
1.17713
1.17607
กำไร
-1.13 USD
EURUSDm
ดีล
#62310137
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:28:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17713
สวอป (Swap)
-0.07 USD
ทั้งหมด
-1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:49:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.13 USD
21.09.2020 11:14:43
22.09.2020 13:49:02
ซื้อ
0.01
1.28695
1.28465
กำไร
-2.38 USD
GBPUSDm
ดีล
#62298295
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:14:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28695
สวอป (Swap)
-0.08 USD
ทั้งหมด
-2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:49:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.38 USD
21.09.2020 11:21:42
22.09.2020 13:49:00
ซื้อ
0.01
1.28614
1.28467
กำไร
-1.55 USD
GBPUSDm
ดีล
#62299505
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:21:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28614
สวอป (Swap)
-0.08 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:49:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.55 USD
21.09.2020 16:26:09
22.09.2020 13:48:53
ซื้อ
0.01
1.28267
1.28462
กำไร
1.87 USD
GBPUSDm
ดีล
#62303402
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 16:26:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28267
สวอป (Swap)
-0.08 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:48:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.87 USD
21.09.2020 17:00:49
22.09.2020 13:42:02
ซื้อ
0.01
1.17515
1.17595
กำไร
0.73 USD
EURUSDm
ดีล
#62334600
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:00:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17515
สวอป (Swap)
-0.07 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:42:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17595
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
21.09.2020 17:52:08
22.09.2020 13:42:00
ซื้อ
0.01
1.27947
1.2844
กำไร
4.85 USD
GBPUSDm
ดีล
#62335086
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:52:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27947
สวอป (Swap)
-0.08 USD
ทั้งหมด
4.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:42:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.85 USD
21.09.2020 17:34:01
22.09.2020 13:41:58
ซื้อ
0.01
1.17406
1.176
กำไร
1.87 USD
EURUSDm
ดีล
#62335329
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:34:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17406
สวอป (Swap)
-0.07 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:41:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.87 USD
22.09.2020 10:34:18
22.09.2020 13:41:56
ซื้อ
0.01
1.27417
1.28448
กำไร
10.31 USD
GBPUSDm
ดีล
#62344064
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 10:34:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27417
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:41:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.31 USD
22.09.2020 10:45:37
22.09.2020 13:41:55
ซื้อ
0.01
1.27243
1.2845
กำไร
12.07 USD
GBPUSDm
ดีล
#62386173
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 10:45:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 13:41:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.07 USD
17.09.2020 21:06:05
21.09.2020 11:12:58
ขาย
0.01
1.18333
1.18285
กำไร
0.50 USD
EURUSDm
ดีล
#62200020
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 21:06:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.18333
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:12:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.09.2020 21:06:05
21.09.2020 11:12:55
ขาย
0.01
1.18333
1.18285
กำไร
0.50 USD
EURUSDm
ดีล
#62200012
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 21:06:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.18333
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:12:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
17.09.2020 18:34:58
21.09.2020 11:12:51
ขาย
0.01
1.18231
1.18289
กำไร
-0.56 USD
EURUSDm
ดีล
#62199969
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 18:34:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.18231
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:12:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.56 USD
17.09.2020 16:38:43
21.09.2020 11:10:47
ขาย
0.01
1.29085
1.28755
กำไร
3.26 USD
GBPUSDm
ดีล
#62186902
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 16:38:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29085
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
3.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.26 USD
17.09.2020 15:33:56
21.09.2020 11:10:47
ขาย
0.01
1.28743
1.28755
กำไร
-0.16 USD
GBPUSDm
ดีล
#62184240
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 15:33:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28743
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
17.09.2020 15:52:40
21.09.2020 11:10:47
ขาย
0.01
1.28906
1.28755
กำไร
1.47 USD
GBPUSDm
ดีล
#62184195
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 15:52:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28906
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.47 USD
17.09.2020 16:38:43
21.09.2020 11:10:47
ขาย
0.01
1.29085
1.28755
กำไร
3.26 USD
GBPUSDm
ดีล
#62186928
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 16:38:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29085
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
3.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.26 USD
18.09.2020 17:26:36
18.09.2020 20:04:10
ขาย
0.01
1.29518
1.2944
กำไร
0.78 USD
GBPUSDm
ดีล
#62251150
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 17:26:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29518
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 20:04:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
18.09.2020 17:56:15
18.09.2020 19:21:13
ขาย
0.01
1.18659
1.18528
กำไร
1.31 USD
EURUSDm
ดีล
#62255636
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 17:56:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.18659
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 19:21:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18528
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.31 USD
18.09.2020 17:45:12
18.09.2020 19:21:11
ขาย
0.01
1.18582
1.18529
กำไร
0.53 USD
EURUSDm
ดีล
#62255553
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 17:45:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.18582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 19:21:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18529
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
18.09.2020 15:38:26
18.09.2020 16:33:57
ขาย
0.01
1.29769
1.29555
กำไร
2.14 USD
GBPUSDm
ดีล
#62246684
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 15:38:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 16:33:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
18.09.2020 15:38:16
18.09.2020 16:33:57
ขาย
0.01
1.29718
1.29555
กำไร
1.63 USD
GBPUSDm
ดีล
#62246008
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 15:38:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 16:33:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.63 USD
18.09.2020 15:27:07
18.09.2020 16:33:57
ขาย
0.01
1.29655
1.29555
กำไร
1.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#62245590
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 15:27:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 16:33:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
17.09.2020 14:08:44
17.09.2020 14:18:49
ซื้อ
0.01
1.29015
1.29115
กำไร
1.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#62166883
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 14:08:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29015
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 14:18:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
17.09.2020 13:06:06
17.09.2020 13:20:39
ขาย
0.01
1.29753
1.29683
กำไร
0.70 USD
GBPUSDm
ดีล
#62173112
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 13:06:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 13:20:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
17.09.2020 11:02:41
17.09.2020 12:16:48
ขาย
0.01
1.17961
1.17887
กำไร
0.74 USD
EURUSDm
ดีล
#62163911
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 11:02:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.17961
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 12:16:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
17.09.2020 11:11:16
17.09.2020 12:16:48
ขาย
0.01
1.17987
1.17887
กำไร
1.00 USD
EURUSDm
ดีล
#62159323
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 11:11:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.17987
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 12:16:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
17.09.2020 11:09:26
17.09.2020 11:23:05
ซื้อ
0.01
1.29388
1.29488
กำไร
1.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#62164458
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 11:09:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 11:23:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
16.09.2020 13:15:55
16.09.2020 22:34:08
ขาย
0.01
1.29468
1.29453
กำไร
0.15 USD
GBPUSDm
ดีล
#62086186
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 13:15:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29468
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 22:34:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
16.09.2020 13:15:55
16.09.2020 22:34:02
ขาย
0.01
1.29468
1.29467
กำไร
0.01 USD
GBPUSDm
ดีล
#62086177
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 13:15:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29468
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 22:34:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2020 13:03:51
16.09.2020 22:33:58
ขาย
0.01
1.29434
1.29464
กำไร
-0.30 USD
GBPUSDm
ดีล
#62085958
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 13:03:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 22:33:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29464
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
16.09.2020 13:57:07
16.09.2020 22:33:52
ขาย
0.01
1.29697
1.29476
กำไร
2.21 USD
GBPUSDm
ดีล
#62089084
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 13:57:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 22:33:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.21 USD
16.09.2020 14:47:35
16.09.2020 21:57:39
ขาย
0.01
1.29782
1.29473
กำไร
3.09 USD
GBPUSDm
ดีล
#62086876
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 14:47:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 21:57:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.09 USD