13.05.2021 13:01:45
26.05.2021 15:28:52
ขาย
0.5
1811.02
1910.67
กำไร
-4 997.56 USD
XAUUSD.
ดีล
#73796729
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 13:01:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1811.02
สวอป (Swap)
-15.06 USD
ทั้งหมด
-4 982.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 15:28:52
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1910.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 997.56 USD
14.05.2021 13:44:06
26.05.2021 15:28:52
ขาย
0.5
1834.14
1910.67
กำไร
-3 840.19 USD
XAUUSD.
ดีล
#73856674
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 13:44:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1834.14
สวอป (Swap)
-13.69 USD
ทั้งหมด
-3 826.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 15:28:52
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1910.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 840.19 USD
18.05.2021 06:33:36
19.05.2021 12:28:26
ขาย
0.5
1870.31
1859.99
กำไร
514.63 USD
XAUUSD.
ดีล
#73958751
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 06:33:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1870.31
สวอป (Swap)
-1.37 USD
ทั้งหมด
516.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 12:28:26
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1859.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
514.63 USD
17.05.2021 12:39:51
17.05.2021 14:56:10
ขาย
0.5
1849.79
1846.97
กำไร
141.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73917981
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 12:39:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1849.79
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
141.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 14:56:10
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1846.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
141.00 USD
17.05.2021 12:10:59
17.05.2021 12:31:11
ขาย
0.5
1852.73
1850.61
กำไร
106.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73916533
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 12:10:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1852.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
106.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 12:31:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1850.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
106.00 USD
11.05.2021 15:05:34
17.05.2021 04:20:04
ซื้อ
0.5
1840.41
1849.41
กำไร
428.89 USD
XAUUSD.
ดีล
#73662704
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 15:05:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1840.41
สวอป (Swap)
-21.11 USD
ทั้งหมด
450.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 04:20:04
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1849.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
428.89 USD
11.05.2021 14:11:08
14.05.2021 23:46:27
ซื้อ
0.5
1841.29
1845.47
กำไร
191.41 USD
XAUUSD.
ดีล
#73660557
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 14:11:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1841.29
สวอป (Swap)
-17.59 USD
ทั้งหมด
209.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 23:46:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1845.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
191.41 USD
14.05.2021 05:36:40
14.05.2021 06:09:36
ขาย
0.5
1822.5
1820.88
กำไร
81.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73835238
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 05:36:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1822.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
81.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 06:09:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1820.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
81.00 USD
06.05.2021 17:45:50
13.05.2021 13:03:07
ขาย
0.5
1813.21
1811
กำไร
100.92 USD
XAUUSD.
ดีล
#73481738
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:45:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.21
สวอป (Swap)
-9.58 USD
ทั้งหมด
110.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 13:03:07
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
100.92 USD
07.05.2021 06:09:34
12.05.2021 23:11:27
ขาย
0.5
1820.85
1816.8
กำไร
198.39 USD
XAUUSD.
ดีล
#73501290
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 06:09:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1820.85
สวอป (Swap)
-4.11 USD
ทั้งหมด
202.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 23:11:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1816.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
198.39 USD
12.05.2021 13:52:53
12.05.2021 15:30:19
ขาย
0.5
1833.66
1830.15
กำไร
175.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73720986
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 13:52:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1833.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
175.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:30:19
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1830.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
175.50 USD
10.05.2021 04:55:38
11.05.2021 15:58:01
ขาย
0.5
1830.27
1828.4
กำไร
92.13 USD
XAUUSD.
ดีล
#73574780
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 04:55:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1830.27
สวอป (Swap)
-1.37 USD
ทั้งหมด
93.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 15:58:01
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1828.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
92.13 USD
11.05.2021 05:56:57
11.05.2021 13:09:30
ซื้อ
1
1836.89
1838.81
กำไร
192.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73639204
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 05:56:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1836.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
192.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:09:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
1838.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
192.00 USD
10.05.2021 09:46:51
10.05.2021 13:18:36
ซื้อ
0.5
1835.72
1837.65
กำไร
96.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73586492
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 09:46:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1835.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
96.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 13:18:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1837.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
96.50 USD
10.05.2021 04:46:20
10.05.2021 04:55:16
ขาย
0.5
1832.48
1830.46
กำไร
101.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73574493
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 04:46:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1832.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
101.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 04:55:16
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1830.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
101.00 USD
06.05.2021 12:40:47
06.05.2021 15:04:10
ซื้อ
0.5
1793.64
1795
กำไร
68.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73451861
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 12:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1793.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
68.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 15:04:10
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
68.00 USD
06.05.2021 11:03:09
06.05.2021 11:54:15
ซื้อ
0.5
1792.52
1794.74
กำไร
111.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73445613
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 11:03:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
111.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 11:54:15
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1794.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
111.00 USD
06.05.2021 11:12:11
06.05.2021 11:38:18
ซื้อ
0.5
1792.3
1793.75
กำไร
72.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73446021
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 11:12:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
72.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 11:38:18
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1793.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
72.50 USD
06.05.2021 09:46:08
06.05.2021 11:12:06
ขาย
0.5
1794.19
1792.29
กำไร
95.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73440266
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 09:46:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1794.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
95.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 11:12:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1792.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
95.00 USD
06.05.2021 07:11:31
06.05.2021 08:52:19
ซื้อ
0.5
1788.34
1791.9
กำไร
178.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73434104
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 07:11:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1788.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
178.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 08:52:19
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1791.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
178.00 USD
05.05.2021 06:42:13
05.05.2021 17:51:28
ซื้อ
0.5
1783.04
1784.56
กำไร
76.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73372538
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 06:42:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1783.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
76.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 17:51:28
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1784.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
76.00 USD
05.05.2021 12:47:49
05.05.2021 15:51:23
ซื้อ
0.5
1779.62
1781.8
กำไร
109.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73391340
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 12:47:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1779.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
109.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:51:23
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1781.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
109.00 USD
05.05.2021 11:20:46
05.05.2021 15:27:32
ขาย
0.5
1775.91
1774.31
กำไร
80.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73386540
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 11:20:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1775.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:27:32
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1774.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.00 USD
05.05.2021 07:08:28
05.05.2021 07:50:06
ขาย
0.5
1782.47
1781.12
กำไร
67.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73373311
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 07:08:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1782.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
67.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 07:50:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1781.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
67.50 USD
04.05.2021 11:07:37
04.05.2021 16:03:00
ซื้อ
0.5
1788.44
1790.76
กำไร
116.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73313439
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:07:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1788.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
116.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 16:03:00
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1790.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
116.00 USD
04.05.2021 14:03:29
04.05.2021 14:51:11
ขาย
0.5
1783.76
1781.41
กำไร
117.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73325004
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 14:03:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1783.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
117.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 14:51:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1781.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
117.50 USD
04.05.2021 10:57:01
04.05.2021 12:31:26
ขาย
0.5
1786.59
1784.71
กำไร
94.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73312424
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:57:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1786.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
94.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 12:31:26
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1784.71
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
94.00 USD
04.05.2021 05:07:53
04.05.2021 08:08:29
ขาย
0.5
1790.58
1788.47
กำไร
105.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73298070
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 05:07:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1790.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
105.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 08:08:29
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1788.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
105.50 USD
29.04.2021 05:18:12
03.05.2021 16:30:08
ซื้อ
0.5
1789.11
1789.77
กำไร
25.96 USD
XAUUSD.
ดีล
#73119480
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 05:18:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1789.11
สวอป (Swap)
-7.04 USD
ทั้งหมด
33.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 16:30:08
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1789.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
25.96 USD
29.04.2021 13:59:05
29.04.2021 16:14:22
ขาย
0.5
1773.69
1772.44
กำไร
62.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73146170
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 13:59:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1773.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 16:14:22
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1772.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
62.50 USD
29.04.2021 14:39:39
29.04.2021 16:07:45
ขาย
0.5
1776.63
1774.93
กำไร
85.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73148267
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 14:39:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1776.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
85.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 16:07:45
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1774.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
85.00 USD
29.04.2021 13:46:16
29.04.2021 13:55:03
ขาย
0.5
1773.73
1772.82
กำไร
45.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73145718
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 13:46:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1773.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 13:55:03
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1772.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.50 USD
29.04.2021 11:30:32
29.04.2021 12:30:50
ขาย
0.5
1777.09
1775.69
กำไร
70.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73138011
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 11:30:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1777.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
70.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 12:30:50
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1775.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
70.00 USD
29.04.2021 10:52:26
29.04.2021 11:14:58
ขาย
0.5
1780.86
1779.64
กำไร
61.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73135854
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 10:52:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1780.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
61.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 11:14:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1779.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
61.00 USD
29.04.2021 05:17:54
29.04.2021 05:24:33
ขาย
0.5
1788.96
1788.11
กำไร
42.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73119466
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 05:17:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1788.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
42.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 05:24:33
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1788.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
42.50 USD
28.04.2021 16:13:04
28.04.2021 16:57:27
ซื้อ
0.5
1770.85
1772.24
กำไร
69.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73086636
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 16:13:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1770.85
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
69.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 16:57:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1772.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
69.50 USD
28.04.2021 13:57:27
28.04.2021 15:01:12
ขาย
0.5
1766.09
1765.02
กำไร
53.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73080037
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 13:57:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1766.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
53.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 15:01:12
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1765.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
53.50 USD
28.04.2021 14:02:21
28.04.2021 14:35:15
ซื้อ
0.5
1766.77
1767.76
กำไร
49.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73080272
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 14:02:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1766.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
49.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 14:35:15
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1767.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
49.50 USD
28.04.2021 12:45:41
28.04.2021 13:48:21
ขาย
0.5
1766.32
1765.17
กำไร
57.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73077363
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 12:45:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1766.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
57.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 13:48:21
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1765.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
57.50 USD
28.04.2021 12:29:53
28.04.2021 12:41:45
ซื้อ
0.5
1764.52
1765.74
กำไร
61.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73076488
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 12:29:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1764.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
61.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 12:41:45
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1765.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
61.00 USD
28.04.2021 05:47:51
28.04.2021 08:37:35
ขาย
0.5
1771.97
1769.86
กำไร
105.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73060454
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 05:47:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1771.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
105.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.04.2021 08:37:35
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1769.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
105.50 USD
27.04.2021 16:58:39
27.04.2021 17:11:01
ขาย
0.5
1782.72
1781.38
กำไร
67.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73037851
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 16:58:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1782.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
67.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 17:11:01
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1781.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
67.00 USD
27.04.2021 13:00:24
27.04.2021 13:35:48
ขาย
0.5
1781.6
1780.06
กำไร
77.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73022012
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 13:00:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1781.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
77.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 13:35:48
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1780.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
77.00 USD
27.04.2021 06:35:26
27.04.2021 11:08:16
ขาย
0.5
1778.63
1777.29
กำไร
67.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73005289
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 06:35:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1778.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
67.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 11:08:16
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1777.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
67.00 USD
27.04.2021 07:23:39
27.04.2021 07:55:48
ซื้อ
0.5
1780.39
1781.6
กำไร
60.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73006520
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 07:23:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1780.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 07:55:48
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1781.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
60.50 USD
26.04.2021 15:53:06
26.04.2021 17:00:49
ขาย
0.5
1776.6
1773.99
กำไร
130.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#72976463
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 15:53:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1776.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
130.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 17:00:49
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1773.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
130.50 USD
26.04.2021 09:38:09
26.04.2021 15:11:39
ขาย
0.5
1776.07
1774.73
กำไร
67.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#72952925
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 09:38:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1776.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
67.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 15:11:39
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1774.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
67.00 USD
26.04.2021 09:07:40
26.04.2021 09:37:50
ขาย
0.5
1778.68
1776.31
กำไร
118.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#72951541
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 09:07:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1778.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
118.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 09:37:50
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1776.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
118.50 USD
26.04.2021 07:52:12
26.04.2021 09:01:34
ขาย
0.5
1780.76
1779.64
กำไร
56.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#72949281
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 07:52:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1780.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
56.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 09:01:34
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1779.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
56.00 USD
26.04.2021 05:26:53
26.04.2021 06:20:49
ซื้อ
0.5
1780.98
1782.51
กำไร
76.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#72945118
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2021 05:26:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1780.98
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
76.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 06:20:49
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1782.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
76.50 USD