16.03.2020 00:32:04
16.03.2020 00:33:30
ซื้อ
0.01
1557.1
1551.56
กำไร
-5.54 USD
XAUUSD.
ดีล
#54049552
วันและเวลาเปิดทำการ
16.03.2020 00:32:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1557.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.03.2020 00:33:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1551.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.54 USD
09.03.2020 18:26:49
09.03.2020 19:00:07
ขาย
0.1
1667.92
1672.56
กำไร
-46.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#53881088
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 18:26:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1667.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-46.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 19:00:07
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1672.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-46.40 USD
09.03.2020 17:38:49
09.03.2020 18:24:15
ขาย
0.5
1670.22
1668.96
กำไร
63.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53879256
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 17:38:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1670.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 18:24:15
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1668.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
63.00 USD
09.03.2020 18:11:12
09.03.2020 18:24:15
ขาย
0.5
1662.95
1668.96
กำไร
-300.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#53880776
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 18:11:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1662.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-300.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 18:24:15
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1668.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-300.50 USD
09.03.2020 17:35:22
09.03.2020 18:24:15
ซื้อ
0.5
1672.57
1668.74
กำไร
-191.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#53879126
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 17:35:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1672.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-191.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 18:24:15
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1668.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-191.50 USD
09.03.2020 18:09:02
09.03.2020 18:24:15
ขาย
0.3
1662.86
1668.96
กำไร
-183.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53880698
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 18:09:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1662.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-183.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 18:24:15
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1668.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-183.00 USD
09.03.2020 17:17:40
09.03.2020 18:01:26
ขาย
0.5
1669.2
1663.56
กำไร
282.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53878521
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 17:17:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1669.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
282.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 18:01:26
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1663.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
282.00 USD
09.03.2020 17:14:55
09.03.2020 17:16:27
ขาย
0.5
1669.16
1667.5
กำไร
83.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53878390
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 17:14:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1669.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
83.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 17:16:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1667.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
83.00 USD
09.03.2020 17:09:45
09.03.2020 17:13:47
ขาย
0.05
1669.2
1667.07
กำไร
10.65 USD
XAUUSD.
ดีล
#53878140
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 17:09:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1669.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 17:13:47
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1667.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.65 USD
09.03.2020 16:53:49
09.03.2020 17:04:17
ขาย
0.1
1675.24
1670.76
กำไร
44.80 USD
XAUUSD.
ดีล
#53877280
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:53:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1675.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 17:04:17
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1670.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
44.80 USD
09.03.2020 11:07:06
09.03.2020 16:53:23
ซื้อ
0.1
2.08132
2.03681
กำไร
-286.81 USD
GBPNZD.
ดีล
#53862430
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 11:07:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2.08132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-286.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.03681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-286.81 USD
09.03.2020 15:35:00
09.03.2020 16:53:23
ซื้อ
1
1683.65
1674.69
กำไร
-896.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53872005
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1683.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-896.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1674.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-896.00 USD
09.03.2020 16:20:33
09.03.2020 16:53:23
ซื้อ
0.1
7848.72
7751.65
กำไร
-9.71 USD
BTCUSD
ดีล
#53875608
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:20:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
7848.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
7751.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.71 USD
09.03.2020 16:37:55
09.03.2020 16:53:23
ขาย
2
1672.72
1674.91
กำไร
-438.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53876472
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:37:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1672.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-438.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
2
ออก
1674.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-438.00 USD
09.03.2020 15:41:54
09.03.2020 16:53:23
ขาย
2
1679.88
1674.91
กำไร
994.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53872428
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 15:41:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1679.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
994.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
2
ออก
1674.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
994.00 USD
09.03.2020 16:21:27
09.03.2020 16:53:23
ขาย
2
1666.91
1674.91
กำไร
-1 600.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53875670
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:21:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1666.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 600.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
2
ออก
1674.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 600.00 USD
09.03.2020 15:36:05
09.03.2020 16:53:23
ซื้อ
1
1683.3
1674.69
กำไร
-861.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53872060
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 15:36:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1683.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-861.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:53:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1674.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-861.00 USD
09.03.2020 16:50:58
09.03.2020 16:52:48
ซื้อ
4
1675.36
1673.8
กำไร
-624.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53877165
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:50:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1675.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-624.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:52:48
ปริมาณเทรด
4
ออก
1673.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-624.00 USD
09.03.2020 16:17:06
09.03.2020 16:20:08
ขาย
0.5
1668.19
1668.21
กำไร
-1.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53875458
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:17:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1668.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:20:08
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1668.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.00 USD
09.03.2020 16:16:17
09.03.2020 16:16:47
ซื้อ
1
1664.13
1666.18
กำไร
205.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53875373
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:16:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1664.13
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
205.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:16:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
1666.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
205.00 USD
09.03.2020 16:10:43
09.03.2020 16:13:37
ขาย
1
1671.53
1666.03
กำไร
550.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53875012
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:10:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1671.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
550.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:13:37
ปริมาณเทรด
1
ออก
1666.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
550.00 USD
09.03.2020 15:59:35
09.03.2020 16:05:38
ขาย
1
1670.53
1669.09
กำไร
144.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53874266
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 15:59:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1670.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
144.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:05:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
1669.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
144.00 USD
09.03.2020 16:02:57
09.03.2020 16:05:29
ขาย
1
1673
1670.07
กำไร
293.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53874564
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:02:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1673
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
293.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:05:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1670.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
293.00 USD
09.03.2020 16:01:03
09.03.2020 16:01:13
ขาย
1
1673.3
1671.95
กำไร
135.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53874457
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 16:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1673.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
135.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:01:13
ปริมาณเทรด
1
ออก
1671.95
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
135.00 USD
09.03.2020 11:41:20
09.03.2020 15:57:34
ขาย
0.1
1667.96
1667.01
กำไร
9.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#53864015
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 11:41:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1667.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:57:34
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1667.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.50 USD
09.03.2020 14:31:11
09.03.2020 15:57:27
ขาย
1
1672.03
1668.28
กำไร
375.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53869917
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 14:31:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1672.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
375.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:57:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
1668.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
375.00 USD
09.03.2020 14:54:45
09.03.2020 15:32:40
ซื้อ
1
1678.84
1678.9
กำไร
6.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53870654
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 14:54:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1678.84
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:32:40
ปริมาณเทรด
1
ออก
1678.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.00 USD
09.03.2020 15:10:59
09.03.2020 15:27:59
ซื้อ
1
1679.43
1684.7
กำไร
527.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53871077
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 15:10:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1679.43
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
527.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:27:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
1684.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
527.00 USD
09.03.2020 11:06:20
09.03.2020 15:02:56
ซื้อ
0.1
1.72946
1.73017
กำไร
4.69 USD
EURAUD.
ดีล
#53862341
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 11:06:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.72946
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:02:56
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.73017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.69 USD
09.03.2020 14:22:48
09.03.2020 14:38:05
ซื้อ
0.5
1673.48
1675.12
กำไร
82.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53869723
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 14:22:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1673.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
82.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 14:38:05
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1675.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
82.00 USD
09.03.2020 13:40:13
09.03.2020 13:50:22
ซื้อ
0.1
133.639
133.763
กำไร
12.12 USD
GBPJPY.
ดีล
#53868232
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 13:40:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 13:50:22
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
133.763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.12 USD
09.03.2020 12:21:11
09.03.2020 13:50:05
ขาย
0.3
1678.04
1675.61
กำไร
72.90 USD
XAUUSD.
ดีล
#53865591
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 12:21:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1678.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
72.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 13:50:05
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1675.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
72.90 USD
09.03.2020 11:14:42
09.03.2020 12:02:27
ซื้อ
0.15
1.31303
1.314
กำไร
14.55 USD
GBPUSD.
ดีล
#53862834
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 11:14:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 12:02:27
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.314
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.55 USD
06.02.2020 10:18:49
09.03.2020 09:20:06
ขาย
0.5
1559.23
1679.9
กำไร
-5 973.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#52823205
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 10:18:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1559.23
สวอป (Swap)
60.00 USD
ทั้งหมด
-6 033.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1679.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 973.50 USD
06.03.2020 17:41:54
09.03.2020 09:20:06
ขาย
1
1649.23
1679.9
กำไร
-3 063.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53829654
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:41:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1649.23
สวอป (Swap)
4.00 USD
ทั้งหมด
-3 067.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
1
ออก
1679.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 063.00 USD
09.03.2020 04:23:19
09.03.2020 09:20:06
ซื้อ
5.5
1699.88
1679.68
กำไร
-11 110.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53846648
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 04:23:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1699.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11 110.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
5.5
ออก
1679.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11 110.00 USD
09.03.2020 06:02:21
09.03.2020 09:20:06
ซื้อ
4
1678.74
1679.68
กำไร
376.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53850500
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 06:02:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1678.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
376.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
4
ออก
1679.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
376.00 USD
14.01.2020 09:14:55
09.03.2020 09:20:06
ขาย
0.25
1541.6
1679.9
กำไร
-3 402.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#52329000
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 09:14:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1541.6
สวอป (Swap)
55.00 USD
ทั้งหมด
-3 457.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1679.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 402.50 USD
09.03.2020 08:24:07
09.03.2020 09:20:06
ขาย
16
1666.42
1679.9
กำไร
-21 568.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53855553
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:24:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1666.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-21 568.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
16
ออก
1679.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-21 568.00 USD
06.03.2020 21:29:38
09.03.2020 09:20:06
ขาย
0.5
1.747
1.79607
กำไร
-1 798.65 USD
GBPCAD.
ดีล
#53832930
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 21:29:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.747
สวอป (Swap)
-0.44 USD
ทั้งหมด
-1 798.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.79607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 798.65 USD
09.03.2020 06:47:36
09.03.2020 09:20:06
ขาย
8
1658.76
1679.9
กำไร
-16 912.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53852498
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 06:47:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1658.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16 912.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
8
ออก
1679.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-16 912.00 USD
09.03.2020 07:53:19
09.03.2020 09:20:06
ขาย
8
1664.12
1679.9
กำไร
-12 624.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53854651
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 07:53:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1664.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12 624.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:20:06
ปริมาณเทรด
8
ออก
1679.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12 624.00 USD
09.03.2020 08:20:55
09.03.2020 09:06:32
ซื้อ
16
1668.48
1672.76
กำไร
6 848.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53855469
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:20:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1668.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6 848.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:06:32
ปริมาณเทรด
16
ออก
1672.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6 848.00 USD
09.03.2020 08:56:03
09.03.2020 09:02:55
ขาย
32
1670.71
1672.8
กำไร
-6 688.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53856307
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:56:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1670.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6 688.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 09:02:55
ปริมาณเทรด
32
ออก
1672.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6 688.00 USD
09.03.2020 08:47:20
09.03.2020 08:55:39
ซื้อ
32
1672.94
1670.66
กำไร
-7 296.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53856069
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:47:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1672.94
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7 296.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 08:55:39
ปริมาณเทรด
32
ออก
1670.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7 296.00 USD
09.03.2020 08:27:36
09.03.2020 08:46:35
ซื้อ
16
1667.9
1672.37
กำไร
7 152.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53855607
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:27:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1667.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7 152.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 08:46:35
ปริมาณเทรด
16
ออก
1672.37
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7 152.00 USD
09.03.2020 08:40:52
09.03.2020 08:46:16
ซื้อ
32
1668.57
1671.47
กำไร
9 280.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53855891
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:40:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1668.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9 280.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 08:46:16
ปริมาณเทรด
32
ออก
1671.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9 280.00 USD
09.03.2020 08:32:38
09.03.2020 08:40:39
ขาย
32
1666.44
1668.86
กำไร
-7 744.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53855715
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:32:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1666.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7 744.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 08:40:39
ปริมาณเทรด
32
ออก
1668.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7 744.00 USD
09.03.2020 08:05:34
09.03.2020 08:19:30
ซื้อ
8
1667.01
1666.52
กำไร
-392.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53854953
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:05:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1667.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-392.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 08:19:30
ปริมาณเทรด
8
ออก
1666.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-392.00 USD
09.03.2020 08:06:36
09.03.2020 08:19:30
ซื้อ
8
1667.42
1666.52
กำไร
-720.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#53854988
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:06:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1667.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-720.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 08:19:30
ปริมาณเทรด
8
ออก
1666.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-720.00 USD