05.11.2020 10:36:15
05.11.2020 14:57:12
ขาย
0.02
1915.67
1928.59
กำไร
-25.84 USD
XAUUSD.
ดีล
#64745674
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 10:36:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1915.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-25.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 14:57:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1928.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-25.84 USD
05.11.2020 14:35:35
05.11.2020 14:57:12
ขาย
0.01
1924.15
1928.59
กำไร
-4.44 USD
XAUUSD.
ดีล
#64759972
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 14:35:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1924.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 14:57:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1928.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.44 USD
05.11.2020 10:52:53
05.11.2020 13:11:44
ขาย
0.02
1917.51
1915.53
กำไร
3.96 USD
XAUUSD.
ดีล
#64746591
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 10:52:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1917.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2020 13:11:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1915.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.96 USD
04.11.2020 13:59:02
04.11.2020 16:41:22
ขาย
0.02
1901.7
1900.91
กำไร
1.58 USD
XAUUSD.
ดีล
#64694363
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 13:59:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1901.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 16:41:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1900.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.58 USD
04.11.2020 14:00:48
04.11.2020 14:09:58
ขาย
0.02
1902.74
1901.42
กำไร
2.64 USD
XAUUSD.
ดีล
#64694594
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 14:00:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1902.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2020 14:09:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1901.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.64 USD
03.11.2020 15:34:59
03.11.2020 15:40:01
ขาย
0.02
1906.87
1906.53
กำไร
0.68 USD
XAUUSD.
ดีล
#64627547
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 15:34:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1906.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.11.2020 15:40:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1906.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
03.11.2020 15:35:47
03.11.2020 15:39:53
ขาย
0.02
1907.55
1906.26
กำไร
2.58 USD
XAUUSD.
ดีล
#64627621
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 15:35:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1907.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.11.2020 15:39:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1906.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.58 USD
03.11.2020 12:21:24
03.11.2020 12:41:39
ขาย
0.02
0.66726
0.66706
กำไร
0.40 USD
NZDUSD.
ดีล
#64618754
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 12:21:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.11.2020 12:41:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
02.11.2020 05:06:17
02.11.2020 08:40:47
ซื้อ
0.01
1882.73
1885
กำไร
2.27 USD
XAUUSD.
ดีล
#64548008
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 05:06:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 08:40:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.27 USD
02.11.2020 04:59:42
02.11.2020 08:21:21
ซื้อ
0.01
1884.21
1884.66
กำไร
0.45 USD
XAUUSD.
ดีล
#64547604
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 04:59:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1884.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 08:21:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1884.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
02.11.2020 05:09:36
02.11.2020 06:27:25
ขาย
0.02
1881.87
1880.85
กำไร
2.04 USD
XAUUSD.
ดีล
#64548094
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 05:09:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1881.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 06:27:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1880.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.04 USD
30.10.2020 14:55:44
30.10.2020 15:45:52
ขาย
0.01
1887.07
1885.85
กำไร
1.22 USD
XAUUSD.
ดีล
#64519336
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 14:55:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1887.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 15:45:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1885.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.22 USD
30.10.2020 14:54:41
30.10.2020 15:41:42
ขาย
0.02
1885.78
1886.22
กำไร
-0.88 USD
XAUUSD.
ดีล
#64519155
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 14:54:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1885.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 15:41:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1886.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.88 USD
30.10.2020 14:49:46
30.10.2020 14:51:34
ขาย
0.02
1885.83
1885.14
กำไร
1.38 USD
XAUUSD.
ดีล
#64518646
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 14:49:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1885.83
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 14:51:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1885.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.38 USD
29.10.2020 15:36:51
29.10.2020 15:39:17
ขาย
0.02
1866.95
1866.25
กำไร
1.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#64462839
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 15:36:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1866.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:39:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1866.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
29.10.2020 15:30:20
29.10.2020 15:30:36
ซื้อ
0.02
1865.02
1865.97
กำไร
1.90 USD
XAUUSD.
ดีล
#64462123
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 15:30:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1865.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:30:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1865.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.90 USD
29.10.2020 15:16:50
29.10.2020 15:24:58
ซื้อ
0.01
1864.6
1866
กำไร
1.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#64461149
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 15:16:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1864.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:24:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
29.10.2020 15:06:44
29.10.2020 15:15:34
ซื้อ
0.01
1860.99
1862.65
กำไร
1.66 USD
XAUUSD.
ดีล
#64460167
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 15:06:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1860.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:15:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1862.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.66 USD
28.10.2020 11:31:55
29.10.2020 15:04:03
ซื้อ
0.02
1901.14
1860.45
กำไร
-81.38 USD
XAUUSD.
ดีล
#64373308
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:31:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1901.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-81.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:04:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1860.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-81.38 USD
28.10.2020 12:49:12
29.10.2020 15:04:03
ซื้อ
0.02
1896.9
1860.45
กำไร
-72.90 USD
XAUUSD.
ดีล
#64379669
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:49:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1896.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-72.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:04:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1860.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-72.90 USD
28.10.2020 10:21:17
29.10.2020 15:04:03
ซื้อ
0.02
1902.81
1860.45
กำไร
-84.72 USD
XAUUSD.
ดีล
#64366315
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 10:21:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1902.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-84.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:04:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1860.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-84.72 USD
28.10.2020 11:48:39
29.10.2020 15:04:03
ซื้อ
0.02
1900.09
1860.45
กำไร
-79.28 USD
XAUUSD.
ดีล
#64374833
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:48:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1900.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-79.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:04:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1860.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-79.28 USD
28.10.2020 14:00:53
29.10.2020 15:04:03
ซื้อ
0.02
1890.56
1860.45
กำไร
-60.22 USD
XAUUSD.
ดีล
#64386067
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 14:00:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-60.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:04:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1860.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-60.22 USD
28.10.2020 08:44:03
29.10.2020 15:04:03
ซื้อ
0.02
1908.31
1860.45
กำไร
-95.72 USD
XAUUSD.
ดีล
#64357296
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 08:44:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1908.31
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-95.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 15:04:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1860.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-95.72 USD
28.10.2020 08:48:31
28.10.2020 10:20:30
ขาย
0.02
1907.77
1902.88
กำไร
9.78 USD
XAUUSD.
ดีล
#64357495
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 08:48:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1907.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 10:20:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1902.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.78 USD
28.10.2020 03:08:55
28.10.2020 10:17:54
ขาย
0.01
1905.44
1904.75
กำไร
0.69 USD
XAUUSD.
ดีล
#64343815
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 03:08:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1905.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 10:17:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1904.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
28.10.2020 03:32:50
28.10.2020 05:07:14
ขาย
0.01
1908.06
1905
กำไร
3.06 USD
XAUUSD.
ดีล
#64344714
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 03:32:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1908.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 05:07:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.06 USD
27.10.2020 11:56:56
27.10.2020 13:48:03
ขาย
0.03
0.90925
0.90832
กำไร
3.07 USD
USDCHF.
ดีล
#64300177
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 11:56:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90925
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 13:48:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.07 USD
19.10.2020 13:03:31
27.10.2020 12:21:53
ซื้อ
0.03
0.91189
0.90966
กำไร
-7.35 USD
USDCHF.
ดีล
#63913696
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 13:03:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:21:53
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90966
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.35 USD
19.10.2020 14:47:03
27.10.2020 12:21:34
ซื้อ
0.03
0.90996
0.90968
กำไร
-0.92 USD
USDCHF.
ดีล
#63921200
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 14:47:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:21:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.92 USD
20.10.2020 11:58:47
27.10.2020 11:56:36
ซื้อ
0.04
0.90911
0.90931
กำไร
0.88 USD
USDCHF.
ดีล
#63981512
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 11:58:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 11:56:36
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
26.10.2020 10:16:15
26.10.2020 11:21:14
ซื้อ
0.02
0.90604
0.907
กำไร
2.12 USD
USDCHF.
ดีล
#64228828
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 10:16:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90604
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 11:21:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.907
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.12 USD
22.10.2020 10:28:19
23.10.2020 11:14:07
ขาย
0.04
0.90556
0.90537
กำไร
0.84 USD
USDCHF.
ดีล
#64107485
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 10:28:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90556
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 11:14:07
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
20.10.2020 12:34:48
23.10.2020 03:31:37
ซื้อ
0.04
0.90818
0.90893
กำไร
3.30 USD
USDCHF.
ดีล
#63985230
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:34:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:31:37
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90893
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.30 USD
22.10.2020 17:35:37
22.10.2020 17:36:31
ซื้อ
0.05
1895.92
1897
กำไร
5.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#64132859
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 17:35:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1895.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 17:36:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.40 USD
22.10.2020 15:19:22
22.10.2020 15:41:40
ซื้อ
0.02
1906.39
1907.34
กำไร
1.90 USD
XAUUSD.
ดีล
#64123044
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 15:19:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1906.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 15:41:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1907.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.90 USD
22.10.2020 15:31:47
22.10.2020 15:34:02
ซื้อ
0.02
1904.07
1905.67
กำไร
3.20 USD
XAUUSD.
ดีล
#64123995
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 15:31:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1904.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 15:34:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1905.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.20 USD
22.10.2020 15:20:43
22.10.2020 15:24:06
ซื้อ
0.02
1905.8
1906.31
กำไร
1.02 USD
XAUUSD.
ดีล
#64123173
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 15:20:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1905.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 15:24:06
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1906.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
21.10.2020 02:44:32
22.10.2020 13:59:04
ซื้อ
0.12
0.90704
0.9075
กำไร
6.08 USD
USDCHF.
ดีล
#64023880
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 02:44:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:59:04
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
0.9075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.08 USD
22.10.2020 10:41:24
22.10.2020 10:46:11
ขาย
0.04
1.18631
1.18607
กำไร
0.96 USD
EURUSD.
ดีล
#64108519
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 10:41:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18631
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 10:46:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
21.10.2020 06:13:46
22.10.2020 03:13:13
ซื้อ
0.11
0.90594
0.90633
กำไร
4.73 USD
USDCHF.
ดีล
#64032303
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 06:13:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 03:13:13
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
0.90633
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.73 USD
21.10.2020 09:20:54
22.10.2020 02:06:18
ซื้อ
0.11
0.90487
0.90562
กำไร
9.11 USD
USDCHF.
ดีล
#64039374
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:20:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90487
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 02:06:18
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
0.90562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.11 USD
21.10.2020 18:43:36
21.10.2020 19:54:44
ขาย
0.03
1926.05
1925.23
กำไร
2.46 USD
XAUUSD.
ดีล
#64080025
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:43:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1926.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 19:54:44
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1925.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.46 USD
21.10.2020 19:21:16
21.10.2020 19:34:04
ขาย
0.03
1928.22
1927.38
กำไร
2.52 USD
XAUUSD.
ดีล
#64081804
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 19:21:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1928.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 19:34:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1927.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.52 USD
21.10.2020 16:58:03
21.10.2020 18:06:09
ขาย
0.02
1925.44
1924.8
กำไร
1.28 USD
XAUUSD.
ดีล
#64070838
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 16:58:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1925.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 18:06:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1924.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.28 USD
21.10.2020 17:32:48
21.10.2020 18:02:21
ขาย
0.05
1927.93
1926.8
กำไร
5.65 USD
XAUUSD.
ดีล
#64074330
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:32:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1927.93
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 18:02:21
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1926.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.65 USD
21.10.2020 17:40:03
21.10.2020 17:41:35
ขาย
0.11
1930.38
1930
กำไร
4.18 USD
XAUUSD.
ดีล
#64075338
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:40:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1930.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 17:41:35
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1930
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.18 USD
21.10.2020 17:13:12
21.10.2020 17:26:58
ขาย
0.02
1927.55
1926.73
กำไร
1.64 USD
XAUUSD.
ดีล
#64072541
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:13:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1927.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 17:26:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1926.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
21.10.2020 17:05:06
21.10.2020 17:08:07
ขาย
0.02
1927.07
1925.49
กำไร
3.16 USD
XAUUSD.
ดีล
#64071795
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:05:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1927.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 17:08:07
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1925.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.16 USD
21.10.2020 16:46:13
21.10.2020 16:47:36
ขาย
0.02
1924.77
1923.75
กำไร
2.04 USD
XAUUSD.
ดีล
#64070008
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 16:46:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1924.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 16:47:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1923.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.04 USD