16.06.2021 15:21:29
16.06.2021 21:04:05
ขาย
1
1.41265
1.40519
กำไร
7.46 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510184935
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 15:21:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:04:05
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.40519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.46 USD
16.06.2021 15:22:57
16.06.2021 21:04:01
ซื้อ
1
1.21752
1.22198
กำไร
3.65 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510185174
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 15:22:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21752
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:04:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22198
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.65 USD
16.06.2021 17:08:24
16.06.2021 21:03:57
ขาย
10
1.41154
1.40516
กำไร
63.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510198422
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:08:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41154
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:03:57
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.40516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
63.80 USD
16.06.2021 17:08:31
16.06.2021 21:03:52
ซื้อ
10
1.2184
1.22232
กำไร
32.07 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510198485
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:08:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:03:52
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.22232
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
32.07 USD
16.06.2021 18:56:01
16.06.2021 21:03:48
ซื้อ
10
1.21664
1.22194
กำไร
43.37 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510208739
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 18:56:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
43.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:03:48
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.22194
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
43.37 USD
16.06.2021 04:20:39
16.06.2021 12:08:52
ขาย
1
1.21204
1.21259
กำไร
-0.55 USD
EURUSD_S
ดีล
#1510133133
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 04:20:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21204
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:52
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.21259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
16.06.2021 03:52:10
16.06.2021 12:08:51
ซื้อ
1
1.21825
1.21813
กำไร
-0.10 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510131661
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 03:52:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.21813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
16.06.2021 04:20:23
16.06.2021 12:08:33
ขาย
1
1.40763
1.41015
กำไร
-2.52 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510133067
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 04:20:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:33
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.41015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.52 USD
16.06.2021 08:57:42
16.06.2021 12:08:33
ขาย
2
1.40906
1.41015
กำไร
-2.18 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510142293
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 08:57:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40906
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:33
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.41015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.18 USD
16.06.2021 09:05:20
16.06.2021 12:08:32
ขาย
4
1.40981
1.41015
กำไร
-1.36 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510144400
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:05:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:32
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.41015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.36 USD
16.06.2021 09:40:34
16.06.2021 12:08:32
ขาย
3
1.41002
1.41014
กำไร
-0.36 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510150534
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:40:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41002
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:32
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.41014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
16.06.2021 09:48:26
16.06.2021 12:08:31
ขาย
10
1.41113
1.41015
กำไร
9.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510153506
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:48:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 12:08:31
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.41015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.80 USD
16.06.2021 04:20:02
16.06.2021 10:26:09
ขาย
1
155
155.198
กำไร
-1.80 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1510132989
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 04:20:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:26:09
ปริมาณเทรด
1
ออก
155.198
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.80 USD
16.06.2021 09:00:52
16.06.2021 10:26:07
ขาย
2
155.132
155.192
กำไร
-1.09 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1510143125
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:00:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:26:07
ปริมาณเทรด
2
ออก
155.192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.09 USD
16.06.2021 09:05:52
16.06.2021 10:26:03
ขาย
4
155.192
155.193
กำไร
-0.04 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1510144545
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:05:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.192
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:26:03
ปริมาณเทรด
4
ออก
155.193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
16.06.2021 09:40:41
16.06.2021 10:26:01
ขาย
3
155.224
155.189
กำไร
0.96 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1510150625
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:40:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:26:01
ปริมาณเทรด
3
ออก
155.189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
16.06.2021 09:48:25
16.06.2021 10:26:00
ขาย
10
155.323
155.189
กำไร
12.19 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1510153445
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:48:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:26:00
ปริมาณเทรด
10
ออก
155.189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.19 USD
16.06.2021 07:17:35
16.06.2021 09:41:02
ซื้อ
1
1.4769
1.47722
กำไร
0.26 USD
EURCAD_S
ดีล
#1510137777
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 07:17:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 09:41:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.47722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
16.06.2021 07:20:46
16.06.2021 09:41:01
ซื้อ
1
1.57656
1.57666
กำไร
0.08 USD
EURAUD_S
ดีล
#1510137880
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 07:20:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57656
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 09:41:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.57666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
15.06.2021 20:51:55
15.06.2021 21:01:21
ซื้อ
1
1.21936
1.21947
กำไร
0.09 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510114365
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 20:51:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21936
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 21:01:21
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.21947
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
15.06.2021 20:53:37
15.06.2021 20:55:56
ซื้อ
4
1.21934
1.21935
กำไร
0.03 USD
USDCAD_S
ดีล
#1510114468
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 20:53:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 20:55:56
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.21935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.06.2021 10:25:50
15.06.2021 10:45:45
ซื้อ
1
1.41124
1.41153
กำไร
0.29 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510030382
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 10:25:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41124
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 10:45:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.41153
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
15.06.2021 10:00:35
15.06.2021 10:04:24
ซื้อ
1
1.41093
1.41151
กำไร
0.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1510027080
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 10:00:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41093
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 10:04:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.41151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
15.06.2021 04:20:58
15.06.2021 05:39:13
ซื้อ
1
1862.39
1862.47
กำไร
0.08 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1510003471
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:20:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1862.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 05:39:13
ปริมาณเทรด
1
ออก
1862.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
15.06.2021 04:13:44
15.06.2021 05:39:13
ซื้อ
1
1863.23
1862.49
กำไร
-0.74 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1510003095
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:13:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1863.23
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 05:39:13
ปริมาณเทรด
1
ออก
1862.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.74 USD
15.06.2021 04:41:24
15.06.2021 05:39:12
ซื้อ
1
1860.3
1862.47
กำไร
2.17 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1510003772
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:41:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1860.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 05:39:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
1862.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.17 USD
15.06.2021 04:30:06
15.06.2021 05:39:12
ซื้อ
1
1861.3
1862.47
กำไร
1.17 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1510003757
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:30:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1861.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 05:39:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
1862.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.17 USD
15.06.2021 04:44:08
15.06.2021 05:39:12
ซื้อ
1
1859.3
1862.47
กำไร
3.17 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1510003774
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:44:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1859.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 05:39:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
1862.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.17 USD
14.06.2021 04:39:15
14.06.2021 17:14:02
ซื้อ
0.1
1864.68
1867.83
กำไร
0.32 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896389
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 04:39:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1864.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:02
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
14.06.2021 10:09:15
14.06.2021 17:14:01
ซื้อ
0.1
1858.68
1868.01
กำไร
0.93 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896465
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 10:09:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1858.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:01
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
14.06.2021 07:04:29
14.06.2021 17:14:01
ซื้อ
0.1
1860.68
1867.91
กำไร
0.72 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896427
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 07:04:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1860.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:01
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
14.06.2021 11:32:44
14.06.2021 17:14:00
ซื้อ
0.1
1856.68
1868
กำไร
1.13 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896484
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:32:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1856.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.13 USD
14.06.2021 15:01:30
14.06.2021 17:13:59
ซื้อ
0.1
1852.68
1868.02
กำไร
1.53 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896541
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:01:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1852.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.53 USD
14.06.2021 13:31:02
14.06.2021 17:13:59
ซื้อ
0.1
1854.68
1868.03
กำไร
1.34 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896532
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 13:31:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1854.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.34 USD
14.06.2021 15:10:01
14.06.2021 17:13:59
ซื้อ
0.1
1850.68
1868
กำไร
1.73 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896546
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1850.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.73 USD
14.06.2021 15:20:25
14.06.2021 17:13:53
ซื้อ
0.1
1848.68
1867.04
กำไร
1.84 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896547
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:20:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1848.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.84 USD
14.06.2021 15:46:11
14.06.2021 17:13:52
ซื้อ
0.2
1846.68
1867.04
กำไร
4.07 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509946179
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:46:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1846.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:52
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1867.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.07 USD
14.06.2021 04:34:28
14.06.2021 17:13:51
ซื้อ
0.1
1866.68
1866.86
กำไร
0.02 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896322
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 04:34:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1866.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:51
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1866.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.06.2021 07:02:16
14.06.2021 17:13:51
ซื้อ
0.1
1862.68
1867.06
กำไร
0.44 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896425
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 07:02:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1862.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:51
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
14.06.2021 11:37:36
14.06.2021 12:37:09
ซื้อ
10
1.40745
1.40953
กำไร
20.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509928991
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:37:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40745
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:37:09
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.40953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.80 USD
14.06.2021 10:44:04
14.06.2021 12:37:09
ซื้อ
5
1.40954
1.40953
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509919425
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 10:44:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:37:09
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.40953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
11.06.2021 14:15:24
11.06.2021 15:02:58
ซื้อ
10
1888.51
1890.88
กำไร
23.70 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509800946
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:15:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1888.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:02:58
ปริมาณเทรด
10
ออก
1890.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.70 USD
11.06.2021 12:27:47
11.06.2021 12:34:20
ซื้อ
10
1892.08
1892.65
กำไร
5.70 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509785029
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:27:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1892.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 12:34:20
ปริมาณเทรด
10
ออก
1892.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.70 USD
11.06.2021 12:28:04
11.06.2021 12:34:19
ซื้อ
10
1890.82
1892.65
กำไร
18.30 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509785212
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:28:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 12:34:19
ปริมาณเทรด
10
ออก
1892.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
18.30 USD
03.06.2021 15:14:52
07.06.2021 03:08:49
ซื้อ
0.1
1892.3
1890.21
กำไร
-0.21 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509039507
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:14:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1892.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:49
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
03.06.2021 15:17:34
07.06.2021 03:08:44
ซื้อ
0.1
1891
1890.26
กำไร
-0.07 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041032
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:17:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:44
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
03.06.2021 15:25:45
07.06.2021 03:08:39
ซื้อ
0.1
1890
1890.28
กำไร
0.03 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509039627
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:25:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:39
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.06.2021 15:31:35
07.06.2021 03:08:35
ซื้อ
0.1
1886
1890.28
กำไร
0.43 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509040153
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:31:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:35
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
03.06.2021 15:33:57
07.06.2021 03:08:31
ซื้อ
0.1
1885
1890.28
กำไร
0.53 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509040194
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:33:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:31
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
03.06.2021 16:01:00
07.06.2021 03:08:26
ซื้อ
0.1
1882
1890.25
กำไร
0.83 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041205
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:01:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:26
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD