14.06.2021 04:39:15
14.06.2021 17:14:02
ซื้อ
0.1
1864.68
1867.83
กำไร
0.32 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896389
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 04:39:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1864.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:02
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
14.06.2021 10:09:15
14.06.2021 17:14:01
ซื้อ
0.1
1858.68
1868.01
กำไร
0.93 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896465
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 10:09:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1858.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:01
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
14.06.2021 07:04:29
14.06.2021 17:14:01
ซื้อ
0.1
1860.68
1867.91
กำไร
0.72 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896427
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 07:04:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1860.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:01
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
14.06.2021 11:32:44
14.06.2021 17:14:00
ซื้อ
0.1
1856.68
1868
กำไร
1.13 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896484
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:32:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1856.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:14:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.13 USD
14.06.2021 13:31:02
14.06.2021 17:13:59
ซื้อ
0.1
1854.68
1868.03
กำไร
1.34 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896532
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 13:31:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1854.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.34 USD
14.06.2021 15:10:01
14.06.2021 17:13:59
ซื้อ
0.1
1850.68
1868
กำไร
1.73 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896546
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1850.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.73 USD
14.06.2021 15:01:30
14.06.2021 17:13:59
ซื้อ
0.1
1852.68
1868.02
กำไร
1.53 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896541
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:01:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1852.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1868.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.53 USD
14.06.2021 15:20:25
14.06.2021 17:13:53
ซื้อ
0.1
1848.68
1867.04
กำไร
1.84 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896547
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:20:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1848.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.84 USD
14.06.2021 15:46:11
14.06.2021 17:13:52
ซื้อ
0.2
1846.68
1867.04
กำไร
4.07 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509946179
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:46:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1846.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:52
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1867.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.07 USD
14.06.2021 07:02:16
14.06.2021 17:13:51
ซื้อ
0.1
1862.68
1867.06
กำไร
0.44 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896425
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 07:02:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1862.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:51
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1867.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
14.06.2021 04:34:28
14.06.2021 17:13:51
ซื้อ
0.1
1866.68
1866.86
กำไร
0.02 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509896322
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 04:34:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1866.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 17:13:51
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1866.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.06.2021 11:37:36
14.06.2021 12:37:09
ซื้อ
10
1.40745
1.40953
กำไร
20.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509928991
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:37:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40745
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:37:09
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.40953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.80 USD
14.06.2021 10:44:04
14.06.2021 12:37:09
ซื้อ
5
1.40954
1.40953
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509919425
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 10:44:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:37:09
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.40953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
11.06.2021 14:15:24
11.06.2021 15:02:58
ซื้อ
10
1888.51
1890.88
กำไร
23.70 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509800946
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:15:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1888.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:02:58
ปริมาณเทรด
10
ออก
1890.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.70 USD
11.06.2021 12:27:47
11.06.2021 12:34:20
ซื้อ
10
1892.08
1892.65
กำไร
5.70 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509785029
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:27:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1892.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 12:34:20
ปริมาณเทรด
10
ออก
1892.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.70 USD
11.06.2021 12:28:04
11.06.2021 12:34:19
ซื้อ
10
1890.82
1892.65
กำไร
18.30 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509785212
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:28:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 12:34:19
ปริมาณเทรด
10
ออก
1892.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
18.30 USD
03.06.2021 15:14:52
07.06.2021 03:08:49
ซื้อ
0.1
1892.3
1890.21
กำไร
-0.21 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509039507
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:14:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1892.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:49
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
03.06.2021 15:17:34
07.06.2021 03:08:44
ซื้อ
0.1
1891
1890.26
กำไร
-0.07 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041032
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:17:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:44
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
03.06.2021 15:25:45
07.06.2021 03:08:39
ซื้อ
0.1
1890
1890.28
กำไร
0.03 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509039627
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:25:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1890
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:39
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.06.2021 15:31:35
07.06.2021 03:08:35
ซื้อ
0.1
1886
1890.28
กำไร
0.43 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509040153
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:31:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:35
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
03.06.2021 15:33:57
07.06.2021 03:08:31
ซื้อ
0.1
1885
1890.28
กำไร
0.53 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509040194
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:33:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:31
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
03.06.2021 16:01:00
07.06.2021 03:08:26
ซื้อ
0.1
1882
1890.25
กำไร
0.83 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041205
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:01:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:26
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
03.06.2021 16:03:06
07.06.2021 03:08:22
ซื้อ
0.1
1880
1890.23
กำไร
1.02 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041441
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:03:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1880
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:22
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
03.06.2021 16:11:42
07.06.2021 03:08:18
ซื้อ
0.1
1878
1890.12
กำไร
1.21 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041886
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:11:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:18
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.21 USD
03.06.2021 16:12:24
07.06.2021 03:08:13
ซื้อ
0.1
1877
1890.16
กำไร
1.32 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041914
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:12:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1877
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.32 USD
03.06.2021 16:11:29
07.06.2021 03:08:09
ซื้อ
0.1
1879
1890.09
กำไร
1.11 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041927
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:11:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1879
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 03:08:09
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
03.06.2021 16:32:38
05.06.2021 00:00:02
ซื้อ
0.1
1875
1890.77
กำไร
1.58 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509042122
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:32:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1875
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2021 00:00:02
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.58 USD
03.06.2021 15:30:35
05.06.2021 00:00:02
ซื้อ
1
1887
1890.77
กำไร
3.77 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509048598
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:30:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1887
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2021 00:00:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.77 USD
03.06.2021 15:30:35
04.06.2021 23:59:58
ซื้อ
0.1
1887
1890.77
กำไร
0.38 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509040106
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:30:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1887
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
03.06.2021 15:30:08
04.06.2021 23:59:58
ซื้อ
0.1
1888
1890.77
กำไร
0.28 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509039857
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:30:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.28 USD
03.06.2021 15:49:00
04.06.2021 23:59:53
ซื้อ
1
1884
1890.77
กำไร
6.77 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509051533
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:49:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1884
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:53
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.77 USD
03.06.2021 15:27:42
04.06.2021 23:59:53
ซื้อ
1
1888.58
1890.77
กำไร
2.19 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509048280
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:27:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1888.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:53
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.19 USD
03.06.2021 15:27:35
04.06.2021 23:59:51
ซื้อ
1
1889.09
1890.77
กำไร
1.68 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509048187
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:27:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1889.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.68 USD
03.06.2021 17:44:40
04.06.2021 23:59:50
ขาย
1.9
1871.79
1891.67
กำไร
-37.77 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509090585
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:44:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1871.79
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-37.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:50
ปริมาณเทรด
1.9
ออก
1891.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-37.77 USD
03.06.2021 15:56:44
04.06.2021 23:59:46
ซื้อ
1
1883
1890.77
กำไร
7.77 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509051536
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:56:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.77 USD
03.06.2021 16:03:06
04.06.2021 23:59:45
ซื้อ
1
1880
1890.77
กำไร
10.77 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509051548
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:03:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1880
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.77 USD
03.06.2021 17:44:19
04.06.2021 23:59:43
ขาย
10
1871.76
1891.67
กำไร
-199.10 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509090504
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:44:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1871.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-199.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:43
ปริมาณเทรด
10
ออก
1891.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-199.10 USD
04.06.2021 08:58:19
04.06.2021 23:59:42
ขาย
5
1.40828
1.41621
กำไร
-39.65 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509143240
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 08:58:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-39.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:42
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.41621
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-39.65 USD
03.06.2021 15:26:35
04.06.2021 23:59:37
ซื้อ
0.1
1889
1890.77
กำไร
0.18 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509040772
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:26:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1889
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:37
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
03.06.2021 15:49:00
04.06.2021 23:59:37
ซื้อ
0.1
1884
1890.77
กำไร
0.68 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041144
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:49:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1884
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:37
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
03.06.2021 15:56:44
04.06.2021 23:59:35
ซื้อ
0.1
1883
1890.77
กำไร
0.78 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041174
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:56:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:35
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
03.06.2021 16:01:11
04.06.2021 23:59:34
ซื้อ
0.1
1881.02
1890.77
กำไร
0.98 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509041426
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:01:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1881.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:34
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
03.06.2021 16:33:41
04.06.2021 23:59:30
ซื้อ
0.1
1874
1890.77
กำไร
1.68 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509042120
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:33:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1874
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:30
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.68 USD
03.06.2021 16:01:00
04.06.2021 23:59:29
ซื้อ
1
1882
1890.78
กำไร
8.78 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509051531
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:01:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.78 USD
03.06.2021 16:23:11
04.06.2021 23:59:29
ซื้อ
0.1
1876
1890.78
กำไร
1.48 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509042124
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:23:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1876
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:29
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1890.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.48 USD
03.06.2021 15:31:35
04.06.2021 23:59:28
ซื้อ
1
1886
1890.78
กำไร
4.78 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509048617
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:31:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:28
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.78 USD
03.06.2021 15:33:57
04.06.2021 23:59:23
ซื้อ
1
1885
1890.75
กำไร
5.75 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509048635
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:33:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.75 USD
03.06.2021 16:01:11
04.06.2021 23:59:22
ซื้อ
1
1881
1890.75
กำไร
9.75 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1509051540
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:01:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1881
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:22
ปริมาณเทรด
1
ออก
1890.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.75 USD
04.06.2021 09:00:32
04.06.2021 23:59:22
ขาย
5
1.40858
1.41616
กำไร
-37.90 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509143997
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 09:00:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-37.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:22
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.41616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-37.90 USD
04.06.2021 09:10:44
04.06.2021 23:59:21
ขาย
5
1.40933
1.41616
กำไร
-34.15 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1509144897
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 09:10:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40933
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-34.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 23:59:21
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.41616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-34.15 USD