21.09.2021 05:12:02
22.09.2021 04:11:35
ซื้อ
1
1.36717
1.36714
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517831537
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 05:12:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.36714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
21.09.2021 11:00:02
22.09.2021 04:11:30
ซื้อ
10
1.36839
1.36704
กำไร
-13.50 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517852302
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:30
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.36704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-13.50 USD
21.09.2021 13:30:28
22.09.2021 04:11:26
ซื้อ
10
1.3678
1.36703
กำไร
-7.70 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517864178
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:30:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3678
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:26
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.36703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.70 USD
21.09.2021 14:15:23
22.09.2021 04:11:22
ซื้อ
10
149.702
149.561
กำไร
-12.89 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517867363
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 14:15:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.702
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:22
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.89 USD
21.09.2021 13:30:20
22.09.2021 04:11:18
ซื้อ
10
149.814
149.547
กำไร
-24.41 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517863867
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:30:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:18
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.547
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-24.41 USD
21.09.2021 11:00:01
22.09.2021 04:11:14
ซื้อ
10
150.037
149.543
กำไร
-45.16 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517852171
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.037
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-45.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:14
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-45.16 USD
21.09.2021 15:56:45
22.09.2021 04:11:08
ซื้อ
10
149.421
149.552
กำไร
11.97 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517881076
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:56:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.421
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:08
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.97 USD
21.09.2021 16:22:53
22.09.2021 04:11:05
ซื้อ
10
149.227
149.552
กำไร
29.71 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517886201
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 16:22:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:11:05
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
29.71 USD
21.09.2021 17:40:46
22.09.2021 04:10:59
ซื้อ
20
149.234
149.539
กำไร
55.75 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517899185
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:40:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.234
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
55.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:10:59
ปริมาณเทรด
20
ออก
149.539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
55.75 USD
21.09.2021 17:40:50
22.09.2021 04:10:55
ซื้อ
10
149.227
149.525
กำไร
27.24 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517899646
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:40:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:10:55
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.24 USD
21.09.2021 17:56:06
21.09.2021 17:58:16
ขาย
21
1.36428
1.36427
กำไร
0.21 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517902303
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:56:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36428
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 17:58:16
ปริมาณเทรด
21
ออก
1.36427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
21.09.2021 17:56:04
21.09.2021 17:58:14
ขาย
80
148.998
148.986
กำไร
8.79 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517901949
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:56:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
148.998
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 17:58:14
ปริมาณเทรด
80
ออก
148.986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.79 USD
21.09.2021 17:27:45
21.09.2021 17:50:11
ขาย
20
1.36479
1.36498
กำไร
-3.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517897005
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:27:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 17:50:11
ปริมาณเทรด
20
ออก
1.36498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.80 USD
21.09.2021 17:40:45
21.09.2021 17:46:52
ซื้อ
20
1.36571
1.36544
กำไร
-5.40 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517899063
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:40:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 17:46:52
ปริมาณเทรด
20
ออก
1.36544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.40 USD
21.09.2021 17:27:36
21.09.2021 17:46:39
ขาย
30
149.14
149.165
กำไร
-6.87 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517896700
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:27:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
149.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 17:46:39
ปริมาณเทรด
30
ออก
149.165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.87 USD
21.09.2021 10:47:08
21.09.2021 16:07:18
ซื้อ
1
1759.74
1772.08
กำไร
12.34 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1517850366
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:47:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1759.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:07:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
1772.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.34 USD
21.09.2021 05:12:05
21.09.2021 15:53:30
ซื้อ
1
1.1739
1.17345
กำไร
-0.45 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517831899
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 05:12:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1739
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:53:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.45 USD
21.09.2021 10:05:01
21.09.2021 15:53:29
ซื้อ
1
1.17271
1.17345
กำไร
0.74 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517845991
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:53:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
21.09.2021 05:12:02
21.09.2021 09:16:38
ซื้อ
1
0.72691
0.72709
กำไร
0.18 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1517831449
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 05:12:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72691
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:16:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.72709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
21.09.2021 05:12:03
21.09.2021 09:16:36
ซื้อ
1
0.70207
0.70259
กำไร
0.52 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1517831733
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 05:12:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70207
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:16:36
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.70259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
21.09.2021 04:26:00
21.09.2021 05:11:47
ซื้อ
1
0.70135
0.7019
กำไร
0.55 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1517826927
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 04:26:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 05:11:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.7019
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
21.09.2021 04:26:00
21.09.2021 05:11:47
ซื้อ
1
0.72584
0.72679
กำไร
0.95 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1517826925
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 04:26:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 05:11:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.72679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.95 USD
21.09.2021 04:26:00
21.09.2021 05:11:47
ซื้อ
1
1.3661
1.36703
กำไร
0.93 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517826860
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 04:26:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 05:11:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.36703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
21.09.2021 04:26:01
21.09.2021 05:11:46
ซื้อ
1
1.17259
1.1738
กำไร
1.21 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517827102
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 04:26:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 05:11:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.1738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.21 USD
20.09.2021 17:37:15
20.09.2021 18:20:26
ซื้อ
10
149.686
149.747
กำไร
5.57 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517791067
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:37:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 18:20:26
ปริมาณเทรด
10
ออก
149.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.57 USD
20.09.2021 17:35:34
20.09.2021 18:20:21
ซื้อ
10
1.3661
1.36766
กำไร
15.60 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517790673
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:35:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 18:20:21
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.36766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.60 USD
20.09.2021 13:53:42
20.09.2021 13:55:37
ขาย
10
1758.99
1758.59
กำไร
4.00 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1517762546
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:53:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1758.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:55:37
ปริมาณเทรด
10
ออก
1758.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.00 USD
20.09.2021 06:12:07
20.09.2021 13:31:00
ซื้อ
1
1.3711
1.36957
กำไร
-1.53 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517722374
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:12:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:31:00
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.36957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.53 USD
20.09.2021 06:14:01
20.09.2021 13:30:59
ซื้อ
1
0.70282
0.70296
กำไร
0.14 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1517723270
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:14:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70282
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:30:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.70296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
20.09.2021 06:13:00
20.09.2021 13:30:59
ซื้อ
1
1.17139
1.17152
กำไร
0.13 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517722955
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:13:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17139
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:30:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17152
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
20.09.2021 06:12:08
20.09.2021 13:30:59
ซื้อ
1
0.72341
0.72415
กำไร
0.74 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1517722650
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:12:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72341
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:30:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.72415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
20.09.2021 10:26:00
20.09.2021 13:30:58
ซื้อ
2
1.36677
1.36956
กำไร
5.58 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517740669
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:26:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:30:58
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.36956
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.58 USD
20.09.2021 09:59:00
20.09.2021 13:30:58
ซื้อ
1
1.36894
1.36956
กำไร
0.62 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517734638
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 09:59:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:30:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.36956
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
20.09.2021 10:52:53
20.09.2021 13:20:31
ซื้อ
10
1.36741
1.36908
กำไร
16.70 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517744618
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:52:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:20:31
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.36908
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.70 USD
20.09.2021 11:22:58
20.09.2021 13:20:26
ขาย
10
1.36619
1.36919
กำไร
-30.00 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517748502
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:22:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:20:26
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.36919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-30.00 USD
20.09.2021 11:19:23
20.09.2021 13:20:21
ซื้อ
10
1.36661
1.36906
กำไร
24.50 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517747924
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:19:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:20:21
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.36906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
24.50 USD
20.09.2021 10:03:02
20.09.2021 10:30:26
ขาย
10
1751.89
1751.38
กำไร
5.10 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1517736192
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:03:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1751.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:30:26
ปริมาณเทรด
10
ออก
1751.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.10 USD
20.09.2021 05:29:15
20.09.2021 05:50:43
ซื้อ
1
1.1713
1.17128
กำไร
-0.02 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517716269
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:29:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1713
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:50:43
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17128
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
20.09.2021 05:29:11
20.09.2021 05:50:06
ซื้อ
1
0.72289
0.72313
กำไร
0.24 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1517715991
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:29:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72289
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:50:06
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.72313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
20.09.2021 05:29:18
20.09.2021 05:50:06
ซื้อ
1
1.37039
1.37084
กำไร
0.45 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517716544
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:29:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:50:06
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.37084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
20.09.2021 05:29:20
20.09.2021 05:49:58
ซื้อ
1
0.70227
0.70277
กำไร
0.50 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1517716817
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:29:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:49:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.70277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
20.09.2021 05:30:25
20.09.2021 05:49:55
ซื้อ
0.1
1745.01
1749.03
กำไร
0.40 USD
XAUUSD_S
ดีล
#1517717882
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:30:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1745.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:49:55
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1749.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
20.09.2021 05:11:21
20.09.2021 05:16:41
ขาย
10
150.673
150.656
กำไร
1.55 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517712075
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:11:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.673
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:16:41
ปริมาณเทรด
10
ออก
150.656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD
20.09.2021 05:11:25
20.09.2021 05:16:32
ขาย
10
1.37096
1.37068
กำไร
2.80 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517712349
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:11:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:16:32
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.37068
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.80 USD
20.09.2021 04:25:07
20.09.2021 05:05:02
ขาย
1
1.17198
1.17193
กำไร
0.05 USD
EURUSD_S
ดีล
#1517705613
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:25:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17198
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:05:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
20.09.2021 04:25:07
20.09.2021 05:05:02
ขาย
1
0.70272
0.70291
กำไร
-0.19 USD
NZDUSD_S
ดีล
#1517705794
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:25:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70272
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:05:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.70291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.19 USD
20.09.2021 04:25:08
20.09.2021 05:05:01
ขาย
1
0.72513
0.72431
กำไร
0.82 USD
AUDUSD_S
ดีล
#1517705886
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:25:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72513
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:05:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.72431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
20.09.2021 04:26:24
20.09.2021 05:05:01
ขาย
1
150.858
150.746
กำไร
1.02 USD
GBPJPY_S
ดีล
#1517706820
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:26:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:05:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
150.746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
20.09.2021 04:25:09
20.09.2021 05:05:01
ขาย
1
1.37158
1.37138
กำไร
0.20 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1517706026
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:25:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37158
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:05:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.37138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
20.09.2021 04:27:09
20.09.2021 05:05:00
ขาย
1
128.909
128.825
กำไร
0.76 USD
EURJPY_S
ดีล
#1517707115
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:27:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:05:00
ปริมาณเทรด
1
ออก
128.825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD