โหมดทดลองเดโม่
24.07.2019 10:30:04
24.07.2019 10:41:24
ซื้อ
0.2
1.11313
1.11362
กำไร
0.10 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466634241
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 10:30:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11313
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:41:24
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.11362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
23.07.2019 04:08:36
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
0.99
1.11983
1.11294
กำไร
-6.87 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466621413
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 04:08:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11983
แลกเปลี่ยน
-0.05 USD
ทั้งหมด
-6.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
0.99
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.87 USD
23.07.2019 11:42:20
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
4.86
1.11833
1.11294
กำไร
-26.44 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466624691
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 11:42:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11833
แลกเปลี่ยน
-0.24 USD
ทั้งหมด
-26.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
4.86
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-26.44 USD
23.07.2019 16:03:21
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
23.87
1.11674
1.11294
กำไร
-91.90 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466627635
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 16:03:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11674
แลกเปลี่ยน
-1.19 USD
ทั้งหมด
-90.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
23.87
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-91.90 USD
24.07.2019 10:15:01
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
68.99
1.11458
1.11294
กำไร
-113.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466633956
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 10:15:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11458
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-113.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
68.99
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-113.14 USD
23.07.2019 04:06:25
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
0.58
1.12034
1.11294
กำไร
-4.32 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466621261
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 04:06:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12034
แลกเปลี่ยน
-0.03 USD
ทั้งหมด
-4.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
0.58
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.32 USD
23.07.2019 09:17:38
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
2.86
1.11882
1.11294
กำไร
-16.96 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466623538
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 09:17:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11882
แลกเปลี่ยน
-0.14 USD
ทั้งหมด
-16.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
2.86
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-16.96 USD
23.07.2019 15:10:29
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
14.04
1.11725
1.11294
กำไร
-61.21 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466626933
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 15:10:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11725
แลกเปลี่ยน
-0.70 USD
ทั้งหมด
-60.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
14.04
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-61.21 USD
23.07.2019 17:20:28
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
40.58
1.11578
1.11294
กำไร
-117.28 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466628870
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 17:20:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11578
แลกเปลี่ยน
-2.03 USD
ทั้งหมด
-115.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
40.58
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-117.28 USD
22.07.2019 22:39:41
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
0.34
1.12085
1.11294
กำไร
-2.72 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466620172
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 22:39:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12085
แลกเปลี่ยน
-0.03 USD
ทั้งหมด
-2.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
0.34
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.72 USD
23.07.2019 06:44:14
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
1.68
1.11937
1.11294
กำไร
-10.89 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466622369
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 06:44:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11937
แลกเปลี่ยน
-0.08 USD
ทั้งหมด
-10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
1.68
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.89 USD
23.07.2019 12:31:15
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
8.26
1.11773
1.11294
กำไร
-39.98 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466625224
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 12:31:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11773
แลกเปลี่ยน
-0.41 USD
ทั้งหมด
-39.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
8.26
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-39.98 USD
22.07.2019 19:09:44
24.07.2019 10:30:03
ซื้อ
0.2
1.12135
1.11294
กำไร
-1.70 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466619239
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 19:09:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12135
แลกเปลี่ยน
-0.02 USD
ทั้งหมด
-1.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 10:30:03
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.11294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.70 USD
24.07.2019 04:07:21
24.07.2019 09:12:21
ซื้อ
68.99
1.11478
1.11493
กำไร
10.35 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466632054
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 04:07:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11478
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 09:12:21
ปริมาณที่เทรด
68.99
ออก
1.11493
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.35 USD
24.07.2019 03:03:09
24.07.2019 03:51:35
ซื้อ
68.99
1.11481
1.11503
กำไร
15.18 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466631457
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2019 03:03:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11481
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.07.2019 03:51:35
ปริมาณที่เทรด
68.99
ออก
1.11503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.18 USD
23.07.2019 22:58:32
23.07.2019 23:36:20
ซื้อ
68.99
1.11478
1.11488
กำไร
6.90 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466630594
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 22:58:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11478
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2019 23:36:20
ปริมาณที่เทรด
68.99
ออก
1.11488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.90 USD
23.07.2019 16:49:47
23.07.2019 16:55:36
ซื้อ
40.58
1.11571
1.116
กำไร
11.77 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466628256
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 16:49:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11571
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2019 16:55:36
ปริมาณที่เทรด
40.58
ออก
1.116
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.77 USD
22.07.2019 19:09:23
22.07.2019 19:09:43
ซื้อ
0.2
1.12137
1.1212
กำไร
-0.03 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466619189
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 19:09:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12137
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2019 19:09:43
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.1212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
22.07.2019 14:35:53
22.07.2019 19:09:42
ขาย
0.15
1.12105
1.12135
กำไร
-0.05 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466616987
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 14:35:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12105
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2019 19:09:42
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
22.07.2019 15:21:20
22.07.2019 19:09:41
ขาย
0.26
1.12159
1.12135
กำไร
0.06 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466617366
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 15:21:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12159
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2019 19:09:41
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
22.07.2019 16:29:26
22.07.2019 19:09:40
ขาย
0.44
1.1221
1.12135
กำไร
0.33 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466617914
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 16:29:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1221
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2019 19:09:40
ปริมาณที่เทรด
0.44
ออก
1.12135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
22.07.2019 08:00:03
22.07.2019 14:35:53
ขาย
0.15
1.12166
1.12119
กำไร
0.07 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466614470
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 08:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12166
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2019 14:35:53
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12119
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
22.07.2019 09:58:06
22.07.2019 14:35:51
ขาย
0.26
1.12216
1.12116
กำไร
0.26 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466615203
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2019 09:58:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12216
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2019 14:35:51
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12116
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
19.07.2019 18:15:16
19.07.2019 21:10:11
ขาย
0.15
1.12148
1.12052
กำไร
0.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466610259
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 18:15:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12148
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 21:10:11
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12052
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
19.07.2019 18:24:27
19.07.2019 21:10:07
ขาย
0.26
1.12199
1.12099
กำไร
0.26 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466610432
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 18:24:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12199
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 21:10:07
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
19.07.2019 19:17:58
19.07.2019 21:09:56
ขาย
0.44
1.12251
1.12151
กำไร
0.44 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466610862
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 19:17:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12251
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 21:09:56
ปริมาณที่เทรด
0.44
ออก
1.12151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
19.07.2019 17:27:17
19.07.2019 18:15:14
ขาย
0.15
1.12258
1.12164
กำไร
0.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466609683
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 17:27:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12258
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 18:15:14
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
19.07.2019 17:27:15
19.07.2019 17:27:17
ขาย
0.15
1.12264
1.12278
กำไร
-0.02 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466609640
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 17:27:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12264
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 17:27:17
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12278
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
19.07.2019 16:44:57
19.07.2019 17:27:16
ซื้อ
0.15
1.12308
1.12264
กำไร
-0.07 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466609114
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 16:44:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12308
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 17:27:16
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12264
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
19.07.2019 17:02:28
19.07.2019 17:27:14
ขาย
0.15
1.12378
1.12278
กำไร
0.15 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466609391
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 17:02:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12378
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 17:27:14
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12278
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
19.07.2019 08:00:00
19.07.2019 16:44:56
ซื้อ
0.15
1.12604
1.12294
กำไร
-0.47 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466603802
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 08:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12604
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:56
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.47 USD
19.07.2019 11:36:33
19.07.2019 16:44:55
ซื้อ
0.26
1.12555
1.12293
กำไร
-0.68 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466605523
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 11:36:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12555
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:55
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.68 USD
19.07.2019 12:26:21
19.07.2019 16:44:54
ซื้อ
0.75
1.1244
1.12294
กำไร
-1.10 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466606035
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 12:26:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:54
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1.12294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.10 USD
19.07.2019 12:03:25
19.07.2019 16:44:54
ซื้อ
0.44
1.12495
1.12294
กำไร
-0.88 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466605792
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 12:03:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12495
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:54
ปริมาณที่เทรด
0.44
ออก
1.12294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.88 USD
19.07.2019 12:46:35
19.07.2019 16:44:53
ซื้อ
1.28
1.12389
1.12295
กำไร
-1.20 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466606362
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 12:46:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12389
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:53
ปริมาณที่เทรด
1.28
ออก
1.12295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.20 USD
19.07.2019 13:31:59
19.07.2019 16:44:52
ซื้อ
2.18
1.12328
1.12295
กำไร
-0.72 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466607064
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 13:31:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12328
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:52
ปริมาณที่เทรด
2.18
ออก
1.12295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.72 USD
19.07.2019 15:09:52
19.07.2019 16:44:51
ซื้อ
3.71
1.12275
1.12295
กำไร
0.74 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466607908
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 15:09:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12275
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:51
ปริมาณที่เทรด
3.71
ออก
1.12295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
19.07.2019 15:22:32
19.07.2019 16:44:50
ซื้อ
6.31
1.12225
1.12295
กำไร
4.42 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466608123
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 15:22:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12225
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 16:44:50
ปริมาณที่เทรด
6.31
ออก
1.12295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.42 USD
18.07.2019 18:14:56
18.07.2019 20:50:08
ซื้อ
0.15
1.12248
1.12348
กำไร
0.15 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466596937
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 18:14:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12248
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 20:50:08
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
18.07.2019 14:23:58
18.07.2019 18:14:55
ซื้อ
0.15
1.12185
1.12234
กำไร
0.07 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466594672
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 14:23:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12185
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 18:14:55
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12234
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
18.07.2019 15:46:12
18.07.2019 18:14:53
ซื้อ
0.26
1.12135
1.12235
กำไร
0.26 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466595640
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 15:46:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12135
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 18:14:53
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
18.07.2019 08:00:06
18.07.2019 14:23:57
ซื้อ
0.15
1.12374
1.12172
กำไร
-0.30 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466589252
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 08:00:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 14:23:57
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12172
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
18.07.2019 12:36:43
18.07.2019 14:23:56
ซื้อ
0.26
1.12324
1.12172
กำไร
-0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466592366
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 12:36:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12324
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 14:23:56
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12172
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
18.07.2019 13:33:44
18.07.2019 14:23:55
ซื้อ
0.75
1.12122
1.12172
กำไร
0.38 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466593082
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 13:33:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12122
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 14:23:55
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1.12172
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
18.07.2019 13:30:45
18.07.2019 14:23:55
ซื้อ
0.44
1.12274
1.12172
กำไร
-0.45 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466592927
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 13:30:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12274
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 14:23:55
ปริมาณที่เทรด
0.44
ออก
1.12172
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.45 USD
18.07.2019 13:40:14
18.07.2019 14:23:48
ซื้อ
1.28
1.12073
1.12167
กำไร
1.20 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466593440
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 13:40:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12073
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 14:23:48
ปริมาณที่เทรด
1.28
ออก
1.12167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.20 USD
17.07.2019 17:52:28
18.07.2019 03:53:34
ซื้อ
0.15
1.12231
1.12332
กำไร
0.13 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466584743
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2019 17:52:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12231
แลกเปลี่ยน
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2019 03:53:34
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
17.07.2019 17:52:17
17.07.2019 17:52:26
ซื้อ
18.24
1.12233
1.12212
กำไร
-3.83 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466584692
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2019 17:52:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12233
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.07.2019 17:52:26
ปริมาณที่เทรด
18.24
ออก
1.12212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.83 USD
15.07.2019 10:40:54
17.07.2019 17:52:25
ซื้อ
0.15
1.12842
1.12212
กำไร
-0.96 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466559317
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2019 10:40:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12842
แลกเปลี่ยน
-0.02 USD
ทั้งหมด
-0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.07.2019 17:52:25
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.12212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.96 USD
15.07.2019 11:01:22
17.07.2019 17:52:24
ซื้อ
0.26
1.12793
1.12212
กำไร
-1.54 USD
EURUSD_S
ดีล
#1466559576
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2019 11:01:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12793
แลกเปลี่ยน
-0.03 USD
ทั้งหมด
-1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.07.2019 17:52:24
ปริมาณที่เทรด
0.26
ออก
1.12212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.54 USD