19.05.2021 17:14:22
19.05.2021 21:04:36
ซื้อ
0.1
1.22219
1.21978
กำไร
-24.10 USD
EURUSD.
ดีล
#74059925
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 17:14:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22219
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 21:04:36
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-24.10 USD
07.05.2021 10:01:57
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.20586
1.20825
กำไร
-239.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73508468
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:01:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-239.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-239.00 USD
07.05.2021 09:39:51
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.2056
1.20825
กำไร
-265.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73507578
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:39:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-265.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-265.00 USD
07.05.2021 09:49:22
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.20579
1.20825
กำไร
-246.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73507821
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:49:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-246.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-246.00 USD
07.05.2021 10:04:55
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.20621
1.20825
กำไร
-204.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73508642
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:04:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20621
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-204.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-204.00 USD
06.05.2021 06:28:16
07.05.2021 10:14:56
ขาย
2
1.19987
1.20825
กำไร
-1 676.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73432723
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 06:28:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19987
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 676.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 676.00 USD
07.05.2021 09:43:16
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.2056
1.20825
กำไร
-265.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73507677
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:43:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-265.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-265.00 USD
06.05.2021 08:27:50
06.05.2021 16:41:26
ขาย
1
1.20056
1.20656
กำไร
-600.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73436048
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 08:27:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-600.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 16:41:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-600.00 USD
06.05.2021 07:45:28
06.05.2021 15:10:55
ขาย
2
1.20027
1.20597
กำไร
-1 140.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73434968
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 07:45:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 140.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 15:10:55
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 140.00 USD
06.05.2021 10:59:21
06.05.2021 14:39:03
ซื้อ
5
1.20251
1.20446
กำไร
975.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73445214
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 10:59:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
975.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:39:03
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.20446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
975.00 USD
06.05.2021 04:21:20
06.05.2021 05:56:22
ขาย
2
1.20045
1.19964
กำไร
162.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73426222
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 04:21:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
162.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 05:56:22
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.19964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
162.00 USD
06.05.2021 04:15:44
06.05.2021 05:56:20
ขาย
2
1.20026
1.19964
กำไร
124.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73426016
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 04:15:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
124.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 05:56:20
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.19964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
124.00 USD
09.04.2021 16:22:20
09.04.2021 16:54:23
ขาย
1
1734.89
1741.56
กำไร
-667.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#72277615
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 16:22:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1734.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-667.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:54:23
ปริมาณเทรด
1
ออก
1741.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-667.00 USD
09.04.2021 16:22:04
09.04.2021 16:27:26
ขาย
2
1.18744
1.18809
กำไร
-130.00 USD
EURUSD.
ดีล
#72277602
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 16:22:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18744
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-130.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:27:26
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-130.00 USD
09.04.2021 15:26:53
09.04.2021 16:27:22
ขาย
1
1.18768
1.1881
กำไร
-42.00 USD
EURUSD.
ดีล
#72270704
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 15:26:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-42.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:27:22
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.1881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-42.00 USD
09.04.2021 15:24:34
09.04.2021 16:27:19
ขาย
2
1.18749
1.18817
กำไร
-136.00 USD
EURUSD.
ดีล
#72270213
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 15:24:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-136.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:27:19
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-136.00 USD
09.04.2021 08:53:14
09.04.2021 16:27:17
ซื้อ
1
1.18965
1.18805
กำไร
-160.00 USD
EURUSD.
ดีล
#72245489
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 08:53:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18965
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-160.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:27:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-160.00 USD
09.04.2021 05:36:18
09.04.2021 16:27:16
ซื้อ
2
1.19067
1.18808
กำไร
-518.00 USD
EURUSD.
ดีล
#72239151
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 05:36:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-518.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:27:16
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-518.00 USD
09.04.2021 04:37:23
09.04.2021 16:27:14
ซื้อ
3
1.19117
1.18813
กำไร
-912.00 USD
EURUSD.
ดีล
#72236853
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:37:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-912.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:27:14
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.18813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-912.00 USD
01.12.2020 10:18:16
01.12.2020 18:08:03
ขาย
0.1
0.70345
0.70673
กำไร
-32.80 USD
NZDUSD.
ดีล
#65942624
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 10:18:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70345
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-32.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2020 18:08:03
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.70673
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-32.80 USD
30.11.2020 11:21:45
30.11.2020 13:01:38
ขาย
0.1
1.19723
1.19866
กำไร
-14.30 USD
EURUSD.
ดีล
#65869335
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 11:21:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2020 13:01:38
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.19866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-14.30 USD
30.11.2020 11:21:40
30.11.2020 13:01:38
ขาย
0.1
1.19723
1.19866
กำไร
-14.30 USD
EURUSD.
ดีล
#65869330
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 11:21:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2020 13:01:38
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.19866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-14.30 USD
26.11.2020 11:42:47
26.11.2020 16:41:27
ซื้อ
0.1
1814.63
1809.99
กำไร
-46.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#65740521
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2020 11:42:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-46.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2020 16:41:27
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1809.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-46.40 USD
25.11.2020 10:54:54
26.11.2020 11:43:43
ขาย
0.1
1.1906
1.19141
กำไร
-8.10 USD
EURUSD.
ดีล
#65670260
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2020 10:54:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1906
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2020 11:43:43
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.19141
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.10 USD
30.10.2020 10:21:05
30.10.2020 11:16:18
ซื้อ
1
1.29261
1.29353
กำไร
92.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64505785
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 10:21:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
92.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:16:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.29353
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
92.00 USD
30.10.2020 10:23:25
30.10.2020 11:16:16
ซื้อ
1
1.29253
1.29347
กำไร
94.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64505905
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 10:23:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29253
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
94.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:16:16
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.29347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
94.00 USD
30.10.2020 10:32:33
30.10.2020 11:16:15
ซื้อ
1
1.2923
1.29347
กำไร
117.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64506479
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 10:32:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
117.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:16:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.29347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
117.00 USD
30.10.2020 09:51:51
30.10.2020 10:07:57
ซื้อ
0.5
1.29176
1.29292
กำไร
58.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64504405
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 09:51:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 10:07:57
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.29292
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.00 USD
30.10.2020 09:02:32
30.10.2020 09:40:13
ซื้อ
0.5
1.29011
1.29262
กำไร
125.50 USD
GBPUSD.
ดีล
#64501606
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 09:02:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29011
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
125.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 09:40:13
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.29262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
125.50 USD
29.10.2020 16:00:24
29.10.2020 17:35:18
ขาย
0.5
1.29265
1.2902
กำไร
122.50 USD
GBPUSD.
ดีล
#64465940
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:00:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
122.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2020 17:35:18
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.2902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
122.50 USD
20.10.2020 11:15:38
27.10.2020 12:14:38
ขาย
1
1.17809
1.18101
กำไร
-292.00 USD
EURUSD.
ดีล
#63978252
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 11:15:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-292.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-292.00 USD
20.10.2020 12:18:53
27.10.2020 12:14:36
ขาย
0.5
1.29761
1.30241
กำไร
-240.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#63983164
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:18:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-240.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.30241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-240.00 USD
20.10.2020 12:18:29
27.10.2020 12:14:33
ขาย
1
1.17925
1.18108
กำไร
-183.00 USD
EURUSD.
ดีล
#63983135
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:18:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17925
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-183.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:33
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-183.00 USD
21.10.2020 07:22:44
27.10.2020 12:14:30
ขาย
0.5
1.18449
1.18109
กำไร
170.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64034799
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 07:22:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18449
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
170.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:30
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.18109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
170.00 USD
20.10.2020 15:19:22
27.10.2020 12:14:27
ขาย
0.5
1.18083
1.18108
กำไร
-12.50 USD
EURUSD.
ดีล
#63995519
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 15:19:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.18108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.50 USD
21.10.2020 10:58:24
27.10.2020 12:14:25
ขาย
0.5
1.30463
1.30248
กำไร
107.50 USD
GBPUSD.
ดีล
#64046584
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 10:58:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
107.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:25
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.30248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
107.50 USD
22.10.2020 06:38:35
27.10.2020 12:14:22
ซื้อ
1
1.31267
1.30234
กำไร
-1 033.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64098952
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 06:38:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31267
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 033.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:22
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.30234
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 033.00 USD
22.10.2020 06:38:15
27.10.2020 12:14:20
ซื้อ
1
1.18421
1.18084
กำไร
-337.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64098946
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 06:38:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18421
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-337.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:20
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-337.00 USD
22.10.2020 06:38:21
27.10.2020 12:14:17
ซื้อ
1
1.18422
1.18085
กำไร
-337.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64098948
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 06:38:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-337.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-337.00 USD
22.10.2020 11:08:16
27.10.2020 12:14:15
ซื้อ
1
1.18549
1.18085
กำไร
-464.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64110088
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 11:08:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18549
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-464.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 12:14:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-464.00 USD
27.10.2020 09:43:09
27.10.2020 10:09:30
ขาย
4
1.18195
1.18184
กำไร
44.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64289196
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 09:43:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18195
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 10:09:30
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.18184
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
44.00 USD
27.10.2020 09:44:19
27.10.2020 10:09:25
ขาย
4
1.18196
1.18181
กำไร
60.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64289260
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 09:44:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18196
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 10:09:25
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.18181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
60.00 USD
27.10.2020 09:47:09
27.10.2020 10:09:23
ขาย
4
1.18206
1.18186
กำไร
80.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64289445
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 09:47:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 10:09:23
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.18186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.00 USD
27.10.2020 09:48:31
27.10.2020 10:09:20
ขาย
2
1.18233
1.18186
กำไร
94.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64289528
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 09:48:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
94.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2020 10:09:20
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.18186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
94.00 USD
26.10.2020 05:28:45
26.10.2020 06:02:12
ขาย
4
1.18329
1.18346
กำไร
-68.00 USD
EURUSD.
ดีล
#64216344
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 05:28:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18329
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-68.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 06:02:12
ปริมาณเทรด
4
ออก
1.18346
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-68.00 USD
23.10.2020 11:00:47
23.10.2020 17:02:14
ขาย
0.5
1.18277
1.18354
กำไร
-38.50 USD
EURUSD.
ดีล
#64166202
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:00:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18277
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-38.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:02:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.18354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-38.50 USD
23.10.2020 10:52:05
23.10.2020 16:19:11
ขาย
0.5
1907.95
1907.81
กำไร
7.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#64165384
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:52:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1907.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:19:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1907.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.00 USD
23.10.2020 10:30:13
23.10.2020 13:37:29
ขาย
1
1.30775
1.30634
กำไร
141.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64163217
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:30:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
141.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:37:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.30634
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
141.00 USD
23.10.2020 10:52:53
23.10.2020 13:35:54
ขาย
1
1.30904
1.30688
กำไร
216.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64165438
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:52:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30904
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
216.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:35:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.30688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
216.00 USD
23.10.2020 10:53:52
23.10.2020 13:35:51
ขาย
0.5
1.30948
1.30688
กำไร
130.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#64165527
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:53:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30948
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
130.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:35:51
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.30688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
130.00 USD