19.06.2020 13:27:52
22.06.2020 17:11:48
ซื้อ
0.02
1.23773
1.24374
กำไร
11.72 USD
GBPUSD
ดีล
#138091333
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 13:27:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23773
สวอป (Swap)
-0.10 USD
ทั้งหมด
12.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 17:11:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.24374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
11.72 USD
18.06.2020 15:02:32
22.06.2020 17:11:47
ซื้อ
0.02
1.24562
1.24374
กำไร
-4.16 USD
GBPUSD
ดีล
#138022877
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 15:02:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24562
สวอป (Swap)
-0.20 USD
ทั้งหมด
-3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 17:11:47
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.24374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.16 USD
17.06.2020 12:59:00
17.06.2020 13:35:57
ซื้อ
0.02
1.06635
1.0677
กำไร
2.56 USD
EURCHF
ดีล
#137867540
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 12:59:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 13:35:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.0677
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.28 USD
กำไร
2.56 USD
16.06.2020 05:34:16
16.06.2020 17:21:28
ขาย
0.02
1.26589
1.26069
กำไร
10.20 USD
GBPUSD
ดีล
#137755815
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 05:34:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2020 17:21:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.20 USD
15.06.2020 21:15:24
16.06.2020 17:21:28
ขาย
0.02
1.25956
1.26069
กำไร
-2.55 USD
GBPUSD
ดีล
#137740011
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2020 21:15:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25956
สวอป (Swap)
-0.09 USD
ทั้งหมด
-2.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2020 17:21:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.55 USD
12.06.2020 17:41:47
16.06.2020 12:06:01
ขาย
0.02
0.94993
0.94792
กำไร
3.84 USD
USDCHF
ดีล
#137591906
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 17:41:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.94993
สวอป (Swap)
-0.20 USD
ทั้งหมด
4.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2020 12:06:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.94792
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.84 USD
15.06.2020 09:04:50
15.06.2020 10:22:15
ซื้อ
0.02
1.24635
1.24843
กำไร
3.96 USD
GBPUSD
ดีล
#137670850
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2020 09:04:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2020 10:22:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.24843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.96 USD
12.06.2020 19:25:02
12.06.2020 23:32:42
ซื้อ
0.02
1.251
1.25305
กำไร
3.90 USD
GBPUSD
ดีล
#137611785
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 19:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 23:32:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.25305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.90 USD
12.06.2020 20:01:50
12.06.2020 22:59:43
ซื้อ
0.02
1.12324
1.1253
กำไร
3.92 USD
EURUSD
ดีล
#137619969
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 20:01:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 22:59:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.92 USD
29.05.2020 12:06:09
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.02
1.11279
1.12329
กำไร
-21.34 USD
EURUSD
ดีล
#136176462
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 12:06:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11279
สวอป (Swap)
-0.14 USD
ทั้งหมด
-21.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-21.34 USD
04.06.2020 17:20:00
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.04
1.12888
1.12329
กำไร
21.80 USD
EURUSD
ดีล
#136705655
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12888
สวอป (Swap)
-0.16 USD
ทั้งหมด
22.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
21.80 USD
28.05.2020 19:10:43
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.02
1.10737
1.12329
กำไร
-32.19 USD
EURUSD
ดีล
#136051057
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 19:10:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10737
สวอป (Swap)
-0.15 USD
ทั้งหมด
-31.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-32.19 USD
03.06.2020 17:32:27
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.02
1.12291
1.12329
กำไร
-1.07 USD
EURUSD
ดีล
#136591130
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 17:32:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12291
สวอป (Swap)
-0.11 USD
ทั้งหมด
-0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.07 USD
10.06.2020 21:09:59
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.02
1.1396
1.12329
กำไร
32.38 USD
EURUSD
ดีล
#137306058
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 21:09:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1396
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
32.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
32.38 USD
02.06.2020 12:10:30
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.02
1.11821
1.12329
กำไร
-10.48 USD
EURUSD
ดีล
#136440795
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 12:10:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11821
สวอป (Swap)
-0.12 USD
ทั้งหมด
-10.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-10.48 USD
04.06.2020 17:54:18
12.06.2020 20:01:46
ขาย
0.04
1.13423
1.12329
กำไร
43.20 USD
EURUSD
ดีล
#136713412
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:54:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13423
สวอป (Swap)
-0.16 USD
ทั้งหมด
43.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 20:01:46
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.12329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
43.20 USD
12.06.2020 12:57:04
12.06.2020 15:07:16
ขาย
0.02
107.53
107.319
กำไร
3.73 USD
USDJPY
ดีล
#137542208
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 12:57:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
107.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 15:07:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
107.319
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.73 USD
12.06.2020 01:05:43
12.06.2020 07:04:00
ขาย
0.02
1.36354
1.36148
กำไร
2.83 USD
USDCAD
ดีล
#137468046
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 01:05:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.36354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 07:04:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.83 USD
02.06.2020 03:25:51
12.06.2020 01:05:42
ซื้อ
0.04
1.35513
1.36348
กำไร
22.92 USD
USDCAD
ดีล
#136392826
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 03:25:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.35513
สวอป (Swap)
-1.18 USD
ทั้งหมด
24.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:42
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
22.92 USD
10.06.2020 21:10:11
12.06.2020 01:05:42
ซื้อ
0.02
1.33407
1.36348
กำไร
42.74 USD
USDCAD
ดีล
#137306093
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 21:10:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.33407
สวอป (Swap)
-0.20 USD
ทั้งหมด
43.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
42.74 USD
01.06.2020 17:56:06
12.06.2020 01:05:42
ซื้อ
0.02
1.36214
1.36348
กำไร
1.12 USD
USDCAD
ดีล
#136339368
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 17:56:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.36214
สวอป (Swap)
-0.65 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.12 USD
05.06.2020 15:30:38
12.06.2020 01:05:42
ซื้อ
0.02
1.34117
1.36348
กำไร
32.18 USD
USDCAD
ดีล
#136807314
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2020 15:30:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.34117
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
32.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
32.18 USD
01.06.2020 10:43:09
12.06.2020 01:05:42
ซื้อ
0.02
1.36906
1.36348
กำไร
-9.03 USD
USDCAD
ดีล
#136283329
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 10:43:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.36906
สวอป (Swap)
-0.65 USD
ทั้งหมด
-8.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-9.03 USD
03.06.2020 04:02:29
12.06.2020 01:05:42
ซื้อ
0.02
1.34811
1.36348
กำไร
21.80 USD
USDCAD
ดีล
#136514683
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 04:02:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.34811
สวอป (Swap)
-0.55 USD
ทั้งหมด
22.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
21.80 USD
26.05.2020 21:56:14
12.06.2020 01:05:41
ซื้อ
0.02
1.37614
1.36348
กำไร
-19.71 USD
USDCAD
ดีล
#135756764
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 21:56:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.37614
สวอป (Swap)
-0.94 USD
ทั้งหมด
-18.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-19.71 USD
26.05.2020 15:49:06
12.06.2020 01:05:41
ซื้อ
0.02
1.38321
1.36348
กำไร
-30.08 USD
USDCAD
ดีล
#135712755
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 15:49:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.38321
สวอป (Swap)
-0.94 USD
ทั้งหมด
-28.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-30.08 USD
26.05.2020 11:41:47
12.06.2020 01:05:41
ซื้อ
0.02
1.3902
1.36348
กำไร
-40.33 USD
USDCAD
ดีล
#135683221
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:41:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3902
สวอป (Swap)
-0.94 USD
ทั้งหมด
-39.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2020 01:05:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-40.33 USD
29.05.2020 07:55:53
29.05.2020 16:27:17
ซื้อ
0.02
107.17
107.374
กำไร
3.60 USD
USDJPY
ดีล
#136140366
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 07:55:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 16:27:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
107.374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.60 USD
27.05.2020 16:36:22
28.05.2020 12:26:00
ซื้อ
0.02
1.22621
1.22825
กำไร
3.59 USD
GBPUSD
ดีล
#135852128
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 16:36:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22621
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 12:26:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.22825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.59 USD
27.05.2020 16:40:32
27.05.2020 23:40:01
ซื้อ
0.02
0.65948
0.66159
กำไร
4.02 USD
AUDUSD
ดีล
#135852611
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 16:40:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65948
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 23:40:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.02 USD
26.05.2020 11:57:28
27.05.2020 16:39:42
ขาย
0.02
0.6622
0.65993
กำไร
4.27 USD
AUDUSD
ดีล
#135685999
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:57:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6622
สวอป (Swap)
-0.07 USD
ทั้งหมด
4.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 16:39:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65993
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.27 USD
27.05.2020 15:06:05
27.05.2020 15:32:32
ซื้อ
0.02
1.22707
1.22877
กำไร
3.20 USD
GBPUSD
ดีล
#135844015
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 15:06:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 15:32:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.22877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.20 USD
27.05.2020 12:03:47
27.05.2020 12:27:07
ขาย
0.02
0.97179
0.96974
กำไร
4.03 USD
USDCHF
ดีล
#135823278
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 12:03:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:27:07
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.96974
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.03 USD
26.05.2020 11:10:00
27.05.2020 12:08:38
ขาย
0.02
1.22737
1.22847
กำไร
-2.49 USD
GBPUSD
ดีล
#135678808
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:10:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22737
สวอป (Swap)
-0.09 USD
ทั้งหมด
-2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:08:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.22847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.49 USD
26.05.2020 14:51:10
27.05.2020 12:08:38
ขาย
0.02
1.23361
1.22847
กำไร
9.99 USD
GBPUSD
ดีล
#135704549
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 14:51:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.23361
สวอป (Swap)
-0.09 USD
ทั้งหมด
10.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:08:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.22847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.99 USD
26.05.2020 12:10:14
27.05.2020 12:03:52
ขาย
0.02
1.09671
1.09474
กำไร
3.73 USD
EURUSD
ดีล
#135688954
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 12:10:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09671
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
3.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:03:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.73 USD
21.05.2020 18:00:04
26.05.2020 11:03:10
ขาย
0.02
0.97107
0.96902
กำไร
3.73 USD
USDCHF
ดีล
#135294155
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2020 18:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97107
สวอป (Swap)
-0.30 USD
ทั้งหมด
4.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:03:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.96902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.73 USD
22.05.2020 11:53:08
26.05.2020 06:35:40
ซื้อ
0.02
1.08966
1.09171
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135373258
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 11:53:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08966
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 06:35:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.72 USD
22.05.2020 08:09:43
22.05.2020 21:14:10
ขาย
0.02
1.40091
1.39885
กำไร
2.75 USD
USDCAD
ดีล
#135351071
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 08:09:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.40091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 21:14:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.39885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.75 USD
19.05.2020 17:57:30
22.05.2020 16:33:21
ขาย
0.02
0.65694
0.65123
กำไร
10.88 USD
AUDUSD
ดีล
#135001630
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 17:57:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65694
สวอป (Swap)
-0.34 USD
ทั้งหมด
11.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 16:33:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.88 USD
18.05.2020 16:37:19
22.05.2020 16:33:21
ขาย
0.02
0.64947
0.65123
กำไร
-4.13 USD
AUDUSD
ดีล
#134821040
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:37:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64947
สวอป (Swap)
-0.41 USD
ทั้งหมด
-3.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 16:33:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.13 USD
19.05.2020 09:27:21
22.05.2020 10:48:35
ขาย
0.02
1.09318
1.09117
กำไร
3.77 USD
EURUSD
ดีล
#134919196
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 09:27:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09318
สวอป (Swap)
-0.05 USD
ทั้งหมด
4.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:48:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.77 USD
18.05.2020 18:19:59
22.05.2020 10:48:35
ขาย
0.02
1.08785
1.09117
กำไร
-6.90 USD
EURUSD
ดีล
#134842354
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:19:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08785
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
-6.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:48:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-6.90 USD
20.05.2020 17:04:50
22.05.2020 10:48:35
ขาย
0.02
1.09857
1.09117
กำไร
14.56 USD
EURUSD
ดีล
#135143046
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 17:04:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09857
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
14.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:48:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
14.56 USD
19.05.2020 03:02:44
22.05.2020 06:22:55
ซื้อ
0.02
1.39349
1.39905
กำไร
7.51 USD
USDCAD
ดีล
#134886420
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 03:02:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.39349
สวอป (Swap)
-0.24 USD
ทั้งหมด
7.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 06:22:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.39905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.51 USD
18.05.2020 16:41:45
22.05.2020 06:22:55
ซื้อ
0.02
1.40058
1.39905
กำไร
-2.68 USD
USDCAD
ดีล
#134822900
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:41:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.40058
สวอป (Swap)
-0.29 USD
ทั้งหมด
-2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 06:22:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.39905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.68 USD
18.05.2020 16:36:36
21.05.2020 04:12:03
ขาย
0.02
1.21922
1.22037
กำไร
-2.96 USD
GBPUSD
ดีล
#134820695
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:36:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.21922
สวอป (Swap)
-0.46 USD
ทั้งหมด
-2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2020 04:12:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.22037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.96 USD
19.05.2020 09:32:29
21.05.2020 04:12:03
ขาย
0.02
1.22554
1.22037
กำไร
9.77 USD
GBPUSD
ดีล
#134920409
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 09:32:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22554
สวอป (Swap)
-0.37 USD
ทั้งหมด
10.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2020 04:12:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.22037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.77 USD
19.05.2020 16:20:50
19.05.2020 16:47:07
ขาย
0.02
108.076
107.863
กำไร
3.75 USD
USDJPY
ดีล
#134984177
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 16:20:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.076
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 16:47:07
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
107.863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.75 USD
15.05.2020 17:43:36
18.05.2020 14:55:23
ซื้อ
0.02
1.21327
1.21555
กำไร
4.26 USD
GBPUSD
ดีล
#134682531
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2020 17:43:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21327
สวอป (Swap)
-0.10 USD
ทั้งหมด
4.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 14:55:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.26 USD