โหมดทดลองเดโม่
07.08.2019 20:00:30
12.08.2019 13:01:17
ซื้อ
0.1100
1.49689
1.48034
กำไร
-143.39 USD
EURCAD
ดีล
#108497884
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 20:00:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49689
แลกเปลี่ยน
-4.53 USD
ทั้งหมด
-137.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:17
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
1.48034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.32 USD
กำไร
-143.39 USD
07.08.2019 18:41:05
12.08.2019 13:01:16
ซื้อ
0.1000
1.49702
1.48033
กำไร
-131.40 USD
EURCAD
ดีล
#108484703
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:41:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49702
แลกเปลี่ยน
-4.11 USD
ทั้งหมด
-126.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:16
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-131.40 USD
07.08.2019 19:20:00
12.08.2019 13:01:16
ซื้อ
0.0500
1.49934
1.48036
กำไร
-74.35 USD
EURCAD
ดีล
#108487441
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 19:20:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49934
แลกเปลี่ยน
-2.05 USD
ทั้งหมด
-71.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:16
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.48036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-74.35 USD
07.08.2019 18:41:54
12.08.2019 13:01:16
ซื้อ
0.0500
1.49706
1.48034
กำไร
-65.81 USD
EURCAD
ดีล
#108484891
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:41:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49706
แลกเปลี่ยน
-2.05 USD
ทั้งหมด
-63.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:16
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.48034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-65.81 USD
07.08.2019 18:36:39
12.08.2019 13:01:10
ซื้อ
0.1000
1.49606
1.48028
กำไร
-124.52 USD
EURCAD
ดีล
#108482912
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:36:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49606
แลกเปลี่ยน
-4.11 USD
ทั้งหมด
-119.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:10
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-124.52 USD
07.08.2019 18:39:38
12.08.2019 13:01:10
ซื้อ
0.1000
1.49662
1.48028
กำไร
-128.76 USD
EURCAD
ดีล
#108484491
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:39:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49662
แลกเปลี่ยน
-4.11 USD
ทั้งหมด
-123.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:10
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-128.76 USD
07.08.2019 18:39:26
12.08.2019 13:01:06
ซื้อ
0.1000
1.4965
1.48028
กำไร
-127.85 USD
EURCAD
ดีล
#108484328
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:39:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.4965
แลกเปลี่ยน
-4.11 USD
ทั้งหมด
-122.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:06
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-127.85 USD
05.08.2019 04:57:31
12.08.2019 13:01:05
ขาย
0.0300
1.46996
1.48042
กำไร
-23.30 USD
EURCAD
ดีล
#107957879
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 04:57:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46996
แลกเปลี่ยน
0.77 USD
ทั้งหมด
-23.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:05
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.48042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.36 USD
กำไร
-23.30 USD
01.08.2019 19:42:16
12.08.2019 13:01:04
ขาย
0.0800
1.46026
1.48041
กำไร
-120.13 USD
EURCAD
ดีล
#108426895
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 19:42:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46026
แลกเปลี่ยน
2.60 USD
ทั้งหมด
-121.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:04
ปริมาณที่เทรด
0.0800
ออก
1.48041
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.96 USD
กำไร
-120.13 USD
07.08.2019 18:29:13
12.08.2019 13:01:03
ซื้อ
0.1000
1.49582
1.48028
กำไร
-122.71 USD
EURCAD
ดีล
#108479356
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:29:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49582
แลกเปลี่ยน
-4.11 USD
ทั้งหมด
-117.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:03
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-122.71 USD
01.08.2019 03:54:15
12.08.2019 13:01:02
ขาย
0.1000
1.4584
1.48041
กำไร
-164.23 USD
EURCAD
ดีล
#107579844
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 03:54:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.4584
แลกเปลี่ยน
3.24 USD
ทั้งหมด
-166.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:02
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48041
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-164.23 USD
01.08.2019 13:28:59
12.08.2019 13:01:01
ขาย
0.1000
1.45816
1.48041
กำไร
-166.05 USD
EURCAD
ดีล
#107687571
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 13:28:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45816
แลกเปลี่ยน
3.24 USD
ทั้งหมด
-168.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:01:01
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.48041
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-166.05 USD
01.08.2019 13:12:45
12.08.2019 13:00:57
ขาย
0.1000
1.45857
1.4804
กำไร
-162.87 USD
EURCAD
ดีล
#107680299
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 13:12:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45857
แลกเปลี่ยน
3.24 USD
ทั้งหมด
-164.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:00:57
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.4804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-162.87 USD
01.08.2019 12:12:41
12.08.2019 13:00:56
ขาย
0.1000
1.45942
1.4804
กำไร
-156.45 USD
EURCAD
ดีล
#107656912
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 12:12:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45942
แลกเปลี่ยน
3.24 USD
ทั้งหมด
-158.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:00:56
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.4804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-156.45 USD
31.07.2019 22:56:55
12.08.2019 13:00:55
ขาย
0.1000
1.46089
1.4804
กำไร
-144.25 USD
EURCAD
ดีล
#107564271
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 22:56:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46089
แลกเปลี่ยน
4.33 USD
ทั้งหมด
-147.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:00:55
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.4804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-144.25 USD
31.07.2019 21:22:10
12.08.2019 13:00:53
ขาย
0.1000
1.46085
1.4804
กำไร
-144.56 USD
EURCAD
ดีล
#107550704
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 21:22:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46085
แลกเปลี่ยน
4.33 USD
ทั้งหมด
-147.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 13:00:53
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.4804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-144.56 USD
08.08.2019 04:45:23
08.08.2019 11:27:58
ขาย
0.0100
1.48807
1.4915
กำไร
-2.70 USD
EURCAD
ดีล
#108534793
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 04:45:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.48807
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 11:27:58
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.4915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.12 USD
กำไร
-2.70 USD
07.08.2019 23:07:46
08.08.2019 02:49:20
ขาย
0.0100
1.48985
1.49134
กำไร
-1.13 USD
EURCAD
ดีล
#108503872
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 23:07:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.48985
แลกเปลี่ยน
0.11 USD
ทั้งหมด
-1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 02:49:20
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.49134
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.12 USD
กำไร
-1.13 USD
07.08.2019 21:46:34
08.08.2019 02:49:17
ขาย
0.0100
1.49309
1.49135
กำไร
1.30 USD
EURCAD
ดีล
#108502654
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 21:46:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.49309
แลกเปลี่ยน
0.11 USD
ทั้งหมด
1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 02:49:17
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.49135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.12 USD
กำไร
1.30 USD
07.08.2019 18:38:35
07.08.2019 19:56:29
ซื้อ
0.1000
1.49628
1.49634
กำไร
-0.75 USD
EURCAD
ดีล
#108483961
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:38:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49628
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 19:56:29
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49634
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.75 USD
07.08.2019 17:01:04
07.08.2019 19:27:01
ซื้อ
0.0600
1.49783
1.49808
กำไร
0.41 USD
EURCAD
ดีล
#108444449
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:01:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 19:27:01
ปริมาณที่เทรด
0.0600
ออก
1.49808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.72 USD
กำไร
0.41 USD
07.08.2019 17:05:51
07.08.2019 18:41:04
ซื้อ
0.1000
1.49621
1.49688
กำไร
3.83 USD
EURCAD
ดีล
#108446196
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:05:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49621
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:41:04
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
3.83 USD
07.08.2019 18:24:02
07.08.2019 18:32:32
ซื้อ
0.1000
1.49583
1.49585
กำไร
-1.05 USD
EURCAD
ดีล
#108476651
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:24:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49583
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:32:32
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-1.05 USD
07.08.2019 18:21:58
07.08.2019 18:25:04
ซื้อ
0.1000
1.49524
1.49544
กำไร
0.30 USD
EURCAD
ดีล
#108475551
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:21:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:25:04
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.30 USD
07.08.2019 18:06:32
07.08.2019 18:09:56
ซื้อ
0.1000
1.49429
1.49351
กำไร
-7.06 USD
EURCAD
ดีล
#108468020
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 18:06:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49429
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:09:56
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49351
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-7.06 USD
07.08.2019 17:49:33
07.08.2019 17:51:58
ขาย
0.1000
1.49253
1.49238
กำไร
-0.08 USD
EURCAD
ดีล
#108459676
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:49:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.49253
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:51:58
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.08 USD
07.08.2019 17:11:39
07.08.2019 17:44:36
ขาย
0.1000
1.49457
1.49436
กำไร
0.37 USD
EURCAD
ดีล
#108448149
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:11:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.49457
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:44:36
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.37 USD
07.08.2019 17:20:28
07.08.2019 17:30:46
ซื้อ
0.1000
1.49585
1.4963
กำไร
2.18 USD
EURCAD
ดีล
#108451224
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:20:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49585
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:30:46
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.4963
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
2.18 USD
07.08.2019 17:24:48
07.08.2019 17:30:01
ซื้อ
0.1000
1.49543
1.49594
กำไร
2.63 USD
EURCAD
ดีล
#108452745
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:24:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49543
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:30:01
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
2.63 USD
07.08.2019 17:09:26
07.08.2019 17:30:01
ซื้อ
0.1000
1.49573
1.49594
กำไร
0.37 USD
EURCAD
ดีล
#108447344
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:09:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49573
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:30:01
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.37 USD
07.08.2019 16:50:40
07.08.2019 17:29:22
ซื้อ
0.1000
1.49719
1.49487
กำไร
-18.63 USD
EURCAD
ดีล
#108441191
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:50:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49719
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:29:22
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-18.63 USD
07.08.2019 16:53:26
07.08.2019 17:29:10
ซื้อ
0.1000
1.49731
1.49488
กำไร
-19.45 USD
EURCAD
ดีล
#108441450
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:53:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49731
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:29:10
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-19.45 USD
07.08.2019 17:19:45
07.08.2019 17:21:10
ซื้อ
0.1000
1.4951
1.4953
กำไร
0.30 USD
EURCAD
ดีล
#108450893
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:19:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.4951
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:21:10
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.4953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.30 USD
07.08.2019 16:47:00
07.08.2019 17:11:30
ซื้อ
0.0500
1.49883
1.49467
กำไร
-16.22 USD
EURCAD
ดีล
#108440715
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:47:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49883
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:11:30
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.49467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-16.22 USD
07.08.2019 15:59:22
07.08.2019 17:07:46
ซื้อ
0.1000
1.49483
1.49533
กำไร
2.56 USD
EURCAD
ดีล
#108428819
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 15:59:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49483
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:07:46
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
2.56 USD
07.08.2019 15:59:01
07.08.2019 17:04:50
ซื้อ
0.1000
1.49434
1.49571
กำไร
9.08 USD
EURCAD
ดีล
#108428554
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 15:59:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49434
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:04:50
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
9.08 USD
07.08.2019 16:42:20
07.08.2019 17:04:17
ซื้อ
0.1000
1.49613
1.49624
กำไร
-0.37 USD
EURCAD
ดีล
#108440048
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:42:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49613
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:04:17
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.37 USD
07.08.2019 16:36:56
07.08.2019 17:04:17
ซื้อ
0.1000
1.49627
1.49631
กำไร
-0.90 USD
EURCAD
ดีล
#108439064
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:36:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49627
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 17:04:17
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.90 USD
07.08.2019 16:37:03
07.08.2019 16:58:25
ซื้อ
0.1000
1.49647
1.49659
กำไร
-0.30 USD
EURCAD
ดีล
#108439232
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:37:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49647
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:58:25
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.30 USD
07.08.2019 16:13:50
07.08.2019 16:50:30
ซื้อ
0.0500
1.49674
1.49697
กำไร
0.26 USD
EURCAD
ดีล
#108433900
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:13:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49674
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:50:30
ปริมาณที่เทรด
0.0500
ออก
1.49697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
0.26 USD
07.08.2019 16:45:34
07.08.2019 16:50:30
ซื้อ
0.1000
1.49682
1.49697
กำไร
-0.07 USD
EURCAD
ดีล
#108440396
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:45:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49682
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:50:30
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.07 USD
07.08.2019 16:31:53
07.08.2019 16:49:01
ซื้อ
0.0600
1.4974
1.49754
กำไร
-0.09 USD
EURCAD
ดีล
#108438591
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:31:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.4974
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:49:01
ปริมาณที่เทรด
0.0600
ออก
1.49754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.72 USD
กำไร
-0.09 USD
07.08.2019 16:26:37
07.08.2019 16:38:13
ซื้อ
0.1000
1.49579
1.49566
กำไร
-2.18 USD
EURCAD
ดีล
#108437954
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:26:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49579
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:38:13
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-2.18 USD
07.08.2019 16:23:33
07.08.2019 16:36:38
ซื้อ
0.1000
1.49583
1.49609
กำไร
0.75 USD
EURCAD
ดีล
#108437043
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:23:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49583
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:36:38
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.75 USD
07.08.2019 16:06:50
07.08.2019 16:36:24
ซื้อ
0.1000
1.49598
1.49616
กำไร
0.15 USD
EURCAD
ดีล
#108431702
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:06:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49598
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:36:24
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.15 USD
07.08.2019 16:27:30
07.08.2019 16:36:21
ซื้อ
0.1000
1.49624
1.49636
กำไร
-0.30 USD
EURCAD
ดีล
#108438182
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:27:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49624
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:36:21
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.30 USD
07.08.2019 15:59:33
07.08.2019 16:19:47
ซื้อ
0.2100
1.49489
1.49508
กำไร
0.47 USD
EURCAD
ดีล
#108429025
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 15:59:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49489
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:19:47
ปริมาณที่เทรด
0.2100
ออก
1.49508
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.52 USD
กำไร
0.47 USD
07.08.2019 16:03:11
07.08.2019 16:16:13
ซื้อ
0.1000
1.49523
1.49536
กำไร
-0.22 USD
EURCAD
ดีล
#108430298
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:03:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.49523
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:16:13
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.22 USD
07.08.2019 16:03:41
07.08.2019 16:15:52
ซื้อ
0.1000
1.4956
1.49567
กำไร
-0.68 USD
EURCAD
ดีล
#108430603
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:03:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.4956
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 16:15:52
ปริมาณที่เทรด
0.1000
ออก
1.49567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-0.68 USD
01.08.2019 19:42:16
07.08.2019 15:53:44
ขาย
0.0200
1.46026
1.49392
กำไร
-50.43 USD
EURCAD
ดีล
#107789419
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 19:42:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46026
แลกเปลี่ยน
0.29 USD
ทั้งหมด
-50.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 15:53:44
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
1.49392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.24 USD
กำไร
-50.43 USD