20.09.2021 04:37:26
23.09.2021 17:00:15
ซื้อ
0.01
150.922
151.126
กำไร
1.86 USD
GBPJPY
ดีล
#2966950
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:37:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:00:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.126
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.86 USD
20.09.2021 10:46:49
23.09.2021 12:34:36
ซื้อ
0.02
150.19
150.268
กำไร
1.41 USD
GBPJPY
ดีล
#2971698
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:46:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
150.268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.41 USD
17.09.2021 18:22:19
17.09.2021 19:33:07
ซื้อ
0.01
151.247
151.312
กำไร
0.59 USD
GBPJPY
ดีล
#2957442
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:22:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 19:33:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
14.09.2021 20:53:42
17.09.2021 15:14:18
ซื้อ
0.01
151.732
151.812
กำไร
0.73 USD
GBPJPY
ดีล
#2910171
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 20:53:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 15:14:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
17.09.2021 12:57:21
17.09.2021 14:22:11
ซื้อ
0.01
151.597
151.684
กำไร
0.79 USD
GBPJPY
ดีล
#2953767
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 12:57:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 14:22:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
14.09.2021 22:04:59
17.09.2021 10:27:07
ซื้อ
0.01
151.455
151.574
กำไร
1.08 USD
GBPJPY
ดีล
#2911262
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:04:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:27:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.574
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.08 USD
16.09.2021 10:28:55
16.09.2021 15:34:51
ซื้อ
0.03
151.283
151.429
กำไร
4.00 USD
GBPJPY
ดีล
#2935088
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:28:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.283
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:34:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
151.429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.00 USD
16.09.2021 09:35:46
16.09.2021 10:28:47
ซื้อ
0.01
151.155
151.222
กำไร
0.62 USD
GBPJPY
ดีล
#2934234
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 09:35:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 10:28:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
15.09.2021 17:16:44
15.09.2021 18:28:52
ซื้อ
0.01
151.294
151.389
กำไร
0.86 USD
GBPJPY
ดีล
#2924476
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:16:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.294
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 18:28:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
13.09.2021 17:47:56
14.09.2021 17:18:08
ขาย
0.01
129.786
129.744
กำไร
0.38 USD
EURJPY
ดีล
#2890841
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:47:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:18:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
14.09.2021 07:58:31
14.09.2021 17:13:44
ขาย
0.01
130.005
129.808
กำไร
1.80 USD
EURJPY
ดีล
#2899177
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 07:58:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.005
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
13.09.2021 19:51:39
14.09.2021 17:13:39
ขาย
0.01
129.858
129.81
กำไร
0.43 USD
EURJPY
ดีล
#2892516
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 19:51:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
13.09.2021 17:55:57
14.09.2021 17:13:35
ขาย
0.01
129.809
129.805
กำไร
0.04 USD
EURJPY
ดีล
#2890901
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:55:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
14.09.2021 15:48:24
14.09.2021 17:13:29
ขาย
0.01
130.116
129.795
กำไร
2.93 USD
EURJPY
ดีล
#2905542
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:48:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.93 USD
13.09.2021 10:33:28
13.09.2021 17:31:12
ขาย
0.02
152.041
151.975
กำไร
1.20 USD
GBPJPY
ดีล
#2885281
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 10:33:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:31:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
151.975
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.20 USD
13.09.2021 11:24:50
13.09.2021 17:27:14
ขาย
0.01
152.143
152.04
กำไร
0.93 USD
GBPJPY
ดีล
#2885889
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 11:24:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.143
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:27:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
13.09.2021 13:58:48
13.09.2021 17:02:52
ขาย
0.01
152.22
152.192
กำไร
0.25 USD
GBPJPY
ดีล
#2887826
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 13:58:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:02:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
13.09.2021 09:28:11
13.09.2021 10:33:21
ขาย
0.01
152.142
152.102
กำไร
0.36 USD
GBPJPY
ดีล
#2884244
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 09:28:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.142
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 10:33:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
13.09.2021 09:27:47
13.09.2021 10:33:15
ขาย
0.01
152.128
152.08
กำไร
0.44 USD
GBPJPY
ดีล
#2884239
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 09:27:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 10:33:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
13.09.2021 09:27:28
13.09.2021 10:33:10
ขาย
0.01
152.107
152.082
กำไร
0.22 USD
GBPJPY
ดีล
#2884235
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 09:27:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.107
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 10:33:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.082
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
13.09.2021 09:26:47
13.09.2021 10:32:58
ขาย
0.01
152.1
152.064
กำไร
0.32 USD
GBPJPY
ดีล
#2884228
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 09:26:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 10:32:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
13.09.2021 08:12:49
13.09.2021 09:15:21
ซื้อ
0.01
129.699
129.775
กำไร
0.69 USD
EURJPY
ดีล
#2883314
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:12:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 09:15:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
13.09.2021 08:12:41
13.09.2021 09:15:17
ซื้อ
0.01
129.692
129.775
กำไร
0.76 USD
EURJPY
ดีล
#2883312
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:12:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.692
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 09:15:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
10.09.2021 16:52:09
10.09.2021 18:46:57
ขาย
0.01
1794.36
1791.36
กำไร
3.00 USD
XAUUSD
ดีล
#2870937
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 16:52:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1794.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 18:46:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1791.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
10.09.2021 15:33:33
10.09.2021 16:51:57
ขาย
0.01
152.467
152.38
กำไร
0.79 USD
GBPJPY
ดีล
#2869880
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 15:33:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.467
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 16:51:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
10.09.2021 14:25:47
10.09.2021 15:48:38
ขาย
0.02
152.541
152.496
กำไร
0.82 USD
GBPJPY
ดีล
#2869067
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 14:25:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.541
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 15:48:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
152.496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
10.09.2021 09:33:00
10.09.2021 13:48:46
ซื้อ
0.01
0.91663
0.91793
กำไร
1.42 USD
USDCHF
ดีล
#2864972
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 09:33:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 13:48:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.42 USD
09.09.2021 14:03:22
10.09.2021 07:22:28
ขาย
0.01
151.817
152.213
กำไร
-3.60 USD
GBPJPY
ดีล
#2853690
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 14:03:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.817
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 07:22:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.60 USD
09.09.2021 10:59:36
10.09.2021 07:22:21
ขาย
0.01
151.563
152.213
กำไร
-5.91 USD
GBPJPY
ดีล
#2851099
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 10:59:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 07:22:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.91 USD
31.08.2021 18:49:34
10.09.2021 07:22:16
ขาย
0.01
151.273
152.212
กำไร
-8.55 USD
GBPJPY
ดีล
#2745121
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 18:49:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 07:22:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.55 USD
31.08.2021 17:53:11
10.09.2021 07:22:10
ขาย
0.01
151.187
152.213
กำไร
-9.33 USD
GBPJPY
ดีล
#2744146
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 17:53:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 07:22:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.33 USD
31.08.2021 18:01:24
10.09.2021 07:22:05
ขาย
0.01
151.158
152.215
กำไร
-9.62 USD
GBPJPY
ดีล
#2744399
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 18:01:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.158
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 07:22:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
152.215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.62 USD
02.09.2021 08:26:26
09.09.2021 10:45:35
ขาย
0.01
151.495
151.49
กำไร
0.05 USD
GBPJPY
ดีล
#2770661
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 08:26:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.495
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 10:45:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
08.09.2021 19:56:13
09.09.2021 03:09:08
ขาย
0.01
151.859
151.776
กำไร
0.75 USD
GBPJPY
ดีล
#2842469
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 19:56:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.859
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 03:09:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.75 USD
08.09.2021 09:34:11
08.09.2021 10:37:56
ขาย
0.01
151.895
151.78
กำไร
1.04 USD
GBPJPY
ดีล
#2834697
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 09:34:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 10:37:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
07.09.2021 17:22:25
08.09.2021 10:37:51
ขาย
0.01
151.796
151.779
กำไร
0.15 USD
GBPJPY
ดีล
#2826168
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:22:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 10:37:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
07.09.2021 22:58:55
08.09.2021 09:33:48
ขาย
0.01
151.967
151.953
กำไร
0.13 USD
GBPJPY
ดีล
#2830125
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 22:58:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.967
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 09:33:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
07.09.2021 09:34:03
07.09.2021 17:22:05
ขาย
0.01
1.1863
1.18477
กำไร
1.53 USD
EURUSD
ดีล
#2819734
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:34:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 17:22:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.53 USD
02.09.2021 17:11:30
07.09.2021 17:21:59
ขาย
0.02
1.18519
1.18472
กำไร
0.94 USD
EURUSD
ดีล
#2777586
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 17:11:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18519
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 17:21:59
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.94 USD
03.09.2021 06:36:41
03.09.2021 13:55:20
ขาย
0.01
152.15
151.939
กำไร
1.92 USD
GBPJPY
ดีล
#2785676
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 06:36:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 13:55:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.939
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.92 USD
01.09.2021 09:58:05
01.09.2021 21:41:44
ขาย
0.01
151.588
151.565
กำไร
0.21 USD
GBPJPY
ดีล
#2754029
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 09:58:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 21:41:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
01.09.2021 17:55:18
01.09.2021 21:41:38
ขาย
0.01
151.642
151.564
กำไร
0.71 USD
GBPJPY
ดีล
#2761339
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 17:55:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.642
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 21:41:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD
01.09.2021 10:30:47
01.09.2021 16:11:44
ขาย
0.01
151.672
151.61
กำไร
0.56 USD
GBPJPY
ดีล
#2754746
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 10:30:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.672
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 16:11:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
151.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
31.08.2021 17:44:53
31.08.2021 17:52:59
ขาย
0.02
151.299
151.235
กำไร
1.16 USD
GBPJPY
ดีล
#2743981
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 17:44:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:52:59
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
151.235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.16 USD
31.08.2021 17:17:17
31.08.2021 17:43:24
ขาย
0.01
129.751
129.655
กำไร
0.87 USD
EURJPY
ดีล
#2743612
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 17:17:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:43:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
31.08.2021 17:15:54
31.08.2021 17:43:16
ขาย
0.01
129.758
129.656
กำไร
0.93 USD
EURJPY
ดีล
#2743601
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 17:15:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:43:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
31.08.2021 10:42:52
31.08.2021 16:52:16
ขาย
0.02
1.18246
1.18235
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#2738385
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 10:42:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 16:52:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
31.08.2021 11:44:19
31.08.2021 16:52:11
ขาย
0.01
1.1828
1.18237
กำไร
0.43 USD
EURUSD
ดีล
#2739048
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 11:44:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 16:52:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
31.08.2021 13:56:57
31.08.2021 16:52:07
ขาย
0.01
1.18298
1.18241
กำไร
0.57 USD
EURUSD
ดีล
#2740734
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 13:56:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 16:52:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
31.08.2021 07:27:17
31.08.2021 10:42:36
ขาย
0.01
129.894
129.883
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#2736020
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 07:27:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 10:42:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD