10.06.2021 20:35:59
14.06.2021 02:36:45
ขาย
0.01
27.878
27.858
กำไร
0.78 USD
XAGUSD
ดีล
#17863751
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 20:35:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.878
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 02:36:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.858
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.78 USD
08.06.2021 22:04:01
09.06.2021 06:03:58
ซื้อ
0.02
27.683
27.723
กำไร
3.49 USD
XAGUSD
ดีล
#17437359
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 22:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.683
สวอป (Swap)
-0.11 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 06:03:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
27.723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.49 USD
08.06.2021 22:03:03
09.06.2021 06:03:58
ซื้อ
0.02
27.683
27.723
กำไร
3.49 USD
XAGUSD
ดีล
#17437304
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 22:03:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.683
สวอป (Swap)
-0.11 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 06:03:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
27.723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.49 USD
08.06.2021 22:08:15
09.06.2021 06:03:53
ซื้อ
0.02
27.679
27.717
กำไร
3.29 USD
XAGUSD
ดีล
#17437711
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 22:08:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.679
สวอป (Swap)
-0.11 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 06:03:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
27.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.29 USD
08.06.2021 04:56:29
08.06.2021 06:49:53
ขาย
0.01
27.829
27.814
กำไร
0.55 USD
XAGUSD
ดีล
#17290570
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.829
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 06:49:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.55 USD
08.06.2021 04:56:25
08.06.2021 06:49:51
ขาย
0.01
27.833
27.814
กำไร
0.75 USD
XAGUSD
ดีล
#17290564
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 06:49:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.75 USD
08.06.2021 04:56:23
08.06.2021 06:49:50
ขาย
0.01
27.834
27.815
กำไร
0.75 USD
XAGUSD
ดีล
#17290555
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 06:49:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.75 USD
08.06.2021 04:56:36
08.06.2021 06:48:52
ขาย
0.01
27.832
27.811
กำไร
0.85 USD
XAGUSD
ดีล
#17290589
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 06:48:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.85 USD
08.06.2021 04:56:32
08.06.2021 06:43:13
ขาย
0.01
27.835
27.825
กำไร
0.30 USD
XAGUSD
ดีล
#17290584
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.835
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 06:43:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.30 USD
08.06.2021 04:56:19
08.06.2021 06:34:48
ขาย
0.01
27.834
27.828
กำไร
0.10 USD
XAGUSD
ดีล
#17290552
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 06:34:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.10 USD
08.06.2021 04:56:15
08.06.2021 05:33:36
ขาย
0.01
27.845
27.82
กำไร
1.05 USD
XAGUSD
ดีล
#17290546
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 05:33:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.05 USD
08.06.2021 04:56:40
08.06.2021 05:33:31
ขาย
0.01
27.843
27.819
กำไร
1.00 USD
XAGUSD
ดีล
#17290590
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 05:33:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.00 USD
08.06.2021 04:56:10
08.06.2021 05:33:25
ขาย
0.01
27.855
27.819
กำไร
1.60 USD
XAGUSD
ดีล
#17290526
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.855
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 05:33:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.60 USD
08.06.2021 04:56:07
08.06.2021 05:33:21
ขาย
0.01
27.857
27.817
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#17290525
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.857
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 05:33:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
08.06.2021 04:56:06
08.06.2021 04:58:24
ขาย
0.01
27.86
27.842
กำไร
0.70 USD
XAGUSD
ดีล
#17290524
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 04:56:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 04:58:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.842
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.70 USD
03.06.2021 20:35:00
03.06.2021 22:32:17
ซื้อ
0.03
27.449
27.475
กำไร
3.30 USD
XAGUSD
ดีล
#16906173
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 20:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.449
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 22:32:17
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
3.30 USD
03.06.2021 20:35:00
03.06.2021 22:28:03
ซื้อ
0.03
27.449
27.461
กำไร
1.20 USD
XAGUSD
ดีล
#16906170
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 20:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.449
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 22:28:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.20 USD
03.06.2021 20:13:01
03.06.2021 20:26:25
ซื้อ
0.03
27.377
27.415
กำไร
5.10 USD
XAGUSD
ดีล
#16903895
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 20:13:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 20:26:25
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.10 USD
01.06.2021 23:01:23
03.06.2021 20:03:36
ขาย
0.01
27.837
27.378
กำไร
22.72 USD
XAGUSD
ดีล
#16629755
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 23:01:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.837
สวอป (Swap)
-0.03 USD
ทั้งหมด
22.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 20:03:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
22.72 USD
27.05.2021 02:39:21
03.06.2021 20:03:34
ขาย
0.01
27.673
27.377
กำไร
14.54 USD
XAGUSD
ดีล
#16186234
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.673
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
14.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 20:03:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
14.54 USD
01.06.2021 23:01:28
03.06.2021 20:03:32
ขาย
0.01
27.83
27.375
กำไร
22.52 USD
XAGUSD
ดีล
#16629769
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 23:01:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.83
สวอป (Swap)
-0.03 USD
ทั้งหมด
22.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 20:03:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
22.52 USD
27.05.2021 02:39:24
03.06.2021 17:01:43
ขาย
0.01
27.673
27.073
กำไร
29.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186239
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.673
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 17:01:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
29.74 USD
27.05.2021 02:39:49
03.06.2021 17:00:04
ขาย
0.01
27.669
27.109
กำไร
27.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186246
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.669
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
28.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 17:00:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
27.74 USD
27.05.2021 02:39:50
03.06.2021 17:00:04
ขาย
0.01
27.669
27.109
กำไร
27.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186247
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.669
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
28.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 17:00:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
27.74 USD
27.05.2021 02:39:22
03.06.2021 16:48:10
ขาย
0.01
27.673
27.113
กำไร
27.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186235
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.673
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
28.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 16:48:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
27.74 USD
27.05.2021 02:39:23
03.06.2021 16:47:52
ขาย
0.01
27.673
27.133
กำไร
26.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186238
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.673
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 16:47:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.133
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
26.74 USD
27.05.2021 02:39:22
03.06.2021 16:46:13
ขาย
0.01
27.673
27.193
กำไร
23.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186236
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.673
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
24.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 16:46:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
23.74 USD
27.05.2021 02:39:22
03.06.2021 16:36:22
ขาย
0.01
27.673
27.253
กำไร
20.74 USD
XAGUSD
ดีล
#16186237
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:39:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.673
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
21.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 16:36:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
20.74 USD
27.05.2021 02:13:06
27.05.2021 02:39:12
ซื้อ
0.01
27.729
27.672
กำไร
-3.05 USD
XAGUSD
ดีล
#16185986
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:13:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 02:39:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.05 USD
27.05.2021 02:13:04
27.05.2021 02:39:10
ซื้อ
0.01
27.729
27.672
กำไร
-3.05 USD
XAGUSD
ดีล
#16185985
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:13:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 02:39:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.05 USD
27.05.2021 02:13:07
27.05.2021 02:39:10
ซื้อ
0.01
27.729
27.672
กำไร
-3.05 USD
XAGUSD
ดีล
#16185987
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:13:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 02:39:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.05 USD
27.05.2021 02:13:13
27.05.2021 02:38:30
ซื้อ
0.01
27.728
27.69
กำไร
-2.10 USD
XAGUSD
ดีล
#16185988
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 02:13:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 02:38:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.10 USD
25.05.2021 16:47:06
25.05.2021 16:48:12
ซื้อ
0.03
27.677
27.725
กำไร
6.60 USD
XAGUSD
ดีล
#16052762
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 16:47:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 16:48:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.725
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.60 USD
25.05.2021 15:43:04
25.05.2021 16:45:06
ซื้อ
0.03
27.667
27.708
กำไร
5.55 USD
XAGUSD
ดีล
#16043674
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 15:43:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 16:45:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.55 USD
25.05.2021 15:02:00
25.05.2021 15:11:54
ซื้อ
0.03
27.66
27.704
กำไร
6.00 USD
XAGUSD
ดีล
#16039350
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 15:02:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 15:11:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.00 USD
25.05.2021 11:45:00
25.05.2021 15:11:54
ซื้อ
0.03
27.66
27.704
กำไร
6.00 USD
XAGUSD
ดีล
#16022651
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 11:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 15:11:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.00 USD
25.05.2021 12:22:07
25.05.2021 15:11:54
ซื้อ
0.03
27.66
27.704
กำไร
6.00 USD
XAGUSD
ดีล
#16025918
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 12:22:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 15:11:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.00 USD
25.05.2021 12:40:01
25.05.2021 15:07:20
ซื้อ
0.03
27.648
27.692
กำไร
6.00 USD
XAGUSD
ดีล
#16027261
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 12:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.648
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 15:07:20
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.692
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.00 USD
25.05.2021 12:42:02
25.05.2021 15:07:19
ซื้อ
0.03
27.65
27.694
กำไร
6.00 USD
XAGUSD
ดีล
#16027362
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 12:42:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 15:07:19
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.694
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.00 USD
25.05.2021 13:52:00
25.05.2021 15:03:09
ซื้อ
0.03
27.64
27.679
กำไร
5.25 USD
XAGUSD
ดีล
#16032857
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 13:52:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 15:03:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.25 USD
25.05.2021 09:41:01
25.05.2021 09:44:03
ซื้อ
0.03
27.683
27.726
กำไร
5.85 USD
XAGUSD
ดีล
#16006244
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 09:41:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 09:44:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
27.726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.85 USD
24.05.2021 09:15:01
24.05.2021 09:35:24
ซื้อ
0.01
27.675
27.714
กำไร
1.75 USD
XAGUSD
ดีล
#15912854
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2021 09:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2021 09:35:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
24.05.2021 09:21:00
24.05.2021 09:35:24
ซื้อ
0.01
27.674
27.715
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#15913370
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2021 09:21:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2021 09:35:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
24.05.2021 09:16:01
24.05.2021 09:34:53
ซื้อ
0.01
27.668
27.709
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#15912971
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2021 09:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2021 09:34:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
24.05.2021 04:06:00
24.05.2021 04:07:03
ซื้อ
0.01
27.627
27.647
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#15901946
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2021 04:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.627
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2021 04:07:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
24.05.2021 04:04:01
24.05.2021 04:05:44
ซื้อ
0.01
27.561
27.602
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#15901886
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2021 04:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2021 04:05:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
20.05.2021 14:06:00
20.05.2021 14:27:27
ซื้อ
0.01
27.758
27.8
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#15762490
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 14:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 14:27:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
20.05.2021 14:11:00
20.05.2021 14:23:02
ซื้อ
0.01
27.748
27.785
กำไร
1.65 USD
XAGUSD
ดีล
#15762848
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 14:11:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 14:23:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.65 USD
20.05.2021 14:09:01
20.05.2021 14:15:19
ซื้อ
0.01
27.738
27.778
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#15762708
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 14:09:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 14:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
20.05.2021 03:46:00
20.05.2021 06:35:00
ซื้อ
0.01
27.731
27.772
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#15726164
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 03:46:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 06:35:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.772
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD