07.04.2021 02:49:22
08.04.2021 08:49:12
ซื้อ
0.01
25.175
25.314
กำไร
6.58 USD
XAGUSD
ดีล
#12235863
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.175
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
6.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:49:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.314
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.58 USD
07.04.2021 02:49:23
08.04.2021 08:49:11
ซื้อ
0.01
25.175
25.314
กำไร
6.58 USD
XAGUSD
ดีล
#12235864
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.175
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
6.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:49:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.314
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.58 USD
07.04.2021 02:49:24
08.04.2021 08:49:10
ซื้อ
0.01
25.175
25.313
กำไร
6.53 USD
XAGUSD
ดีล
#12235867
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.175
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
6.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:49:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.53 USD
07.04.2021 02:49:24
08.04.2021 08:49:09
ซื้อ
0.01
25.175
25.316
กำไร
6.68 USD
XAGUSD
ดีล
#12235865
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.175
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
7.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:49:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.68 USD
07.04.2021 02:49:25
08.04.2021 08:49:08
ซื้อ
0.01
25.175
25.321
กำไร
6.93 USD
XAGUSD
ดีล
#12235868
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.175
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
7.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:49:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.93 USD
08.04.2021 07:02:02
08.04.2021 08:29:10
ซื้อ
0.01
25.112
25.149
กำไร
1.65 USD
XAGUSD
ดีล
#12351451
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 07:02:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:29:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.65 USD
08.04.2021 06:40:01
08.04.2021 08:27:44
ซื้อ
0.01
25.104
25.142
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#12350868
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 06:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.104
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:27:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
07.04.2021 02:49:31
07.04.2021 21:29:37
ซื้อ
0.01
25.176
25.207
กำไร
1.35 USD
XAGUSD
ดีล
#12235871
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:29:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.35 USD
07.04.2021 02:49:32
07.04.2021 21:29:30
ซื้อ
0.01
25.176
25.2
กำไร
1.00 USD
XAGUSD
ดีล
#12235872
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:29:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.00 USD
07.04.2021 02:49:34
07.04.2021 21:29:29
ซื้อ
0.01
25.176
25.201
กำไร
1.05 USD
XAGUSD
ดีล
#12235874
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:29:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.05 USD
07.04.2021 02:49:46
07.04.2021 21:29:28
ซื้อ
0.01
25.176
25.201
กำไร
1.05 USD
XAGUSD
ดีล
#12235890
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:29:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.05 USD
07.04.2021 02:49:48
07.04.2021 21:29:26
ซื้อ
0.01
25.176
25.201
กำไร
1.05 USD
XAGUSD
ดีล
#12235891
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:49:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:29:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.05 USD
07.04.2021 02:51:02
07.04.2021 18:09:44
ซื้อ
0.01
25.176
25.217
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#12235929
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 02:51:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 18:09:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
07.04.2021 09:37:01
07.04.2021 17:12:49
ซื้อ
0.01
25.136
25.173
กำไร
1.65 USD
XAGUSD
ดีล
#12255774
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 09:37:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.136
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 17:12:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.65 USD
07.04.2021 09:36:01
07.04.2021 17:12:26
ซื้อ
0.01
25.126
25.165
กำไร
1.75 USD
XAGUSD
ดีล
#12255637
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 09:36:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.126
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 17:12:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
07.04.2021 09:36:02
07.04.2021 17:12:24
ซื้อ
0.01
25.128
25.169
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#12255645
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 09:36:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 17:12:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
07.04.2021 10:50:00
07.04.2021 17:11:19
ซื้อ
0.01
25.099
25.14
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#12265700
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 10:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
07.04.2021 10:50:01
07.04.2021 17:11:14
ซื้อ
0.01
25.099
25.139
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#12265704
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 10:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 17:11:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
07.04.2021 10:53:01
07.04.2021 16:57:02
ซื้อ
0.01
25.088
25.129
กำไร
1.85 USD
XAGUSD
ดีล
#12265969
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 10:53:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.088
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 16:57:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.85 USD
07.04.2021 07:52:02
07.04.2021 09:45:09
ซื้อ
0.01
25.121
25.158
กำไร
1.65 USD
XAGUSD
ดีล
#12247087
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 07:52:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.121
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 09:45:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.158
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.65 USD
07.04.2021 07:53:03
07.04.2021 09:45:05
ซื้อ
0.01
25.12
25.159
กำไร
1.75 USD
XAGUSD
ดีล
#12247114
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 07:53:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 09:45:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
07.04.2021 07:44:01
07.04.2021 09:39:03
ซื้อ
0.01
25.113
25.133
กำไร
0.80 USD
XAGUSD
ดีล
#12246784
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 07:44:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 09:39:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.133
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
05.04.2021 05:23:56
05.04.2021 05:44:48
ขาย
0.01
24.932
24.918
กำไร
0.50 USD
XAGUSD
ดีล
#11949003
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:23:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:44:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.50 USD
05.04.2021 05:23:56
05.04.2021 05:44:05
ขาย
0.01
24.932
24.916
กำไร
0.60 USD
XAGUSD
ดีล
#11949004
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:23:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:44:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.60 USD
05.04.2021 05:23:57
05.04.2021 05:43:51
ขาย
0.01
24.932
24.916
กำไร
0.60 USD
XAGUSD
ดีล
#11949006
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:23:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:43:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.60 USD
05.04.2021 05:23:57
05.04.2021 05:39:45
ขาย
0.01
24.932
24.924
กำไร
0.20 USD
XAGUSD
ดีล
#11949008
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:23:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:39:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.20 USD
05.04.2021 05:23:58
05.04.2021 05:37:22
ขาย
0.01
24.932
24.922
กำไร
0.30 USD
XAGUSD
ดีล
#11949009
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:23:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:37:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.30 USD
05.04.2021 05:23:58
05.04.2021 05:37:17
ขาย
0.01
24.932
24.921
กำไร
0.35 USD
XAGUSD
ดีล
#11949010
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:23:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:37:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.35 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:34
ขาย
0.01
24.933
24.916
กำไร
0.65 USD
XAGUSD
ดีล
#11949012
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:24:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.933
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:36:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.65 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:30
ขาย
0.01
24.933
24.921
กำไร
0.40 USD
XAGUSD
ดีล
#11949013
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:24:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.933
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:36:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:27
ขาย
0.01
24.933
24.921
กำไร
0.40 USD
XAGUSD
ดีล
#11949014
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:24:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.933
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:36:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
05.04.2021 05:24:04
05.04.2021 05:36:26
ขาย
0.01
24.933
24.921
กำไร
0.40 USD
XAGUSD
ดีล
#11949016
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:24:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.933
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:36:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
05.04.2021 05:24:04
05.04.2021 05:36:21
ขาย
0.01
24.933
24.921
กำไร
0.40 USD
XAGUSD
ดีล
#11949017
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 05:24:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.933
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 05:36:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
26.03.2021 07:34:54
05.04.2021 02:05:06
ซื้อ
0.01
25.243
24.989
กำไร
-13.37 USD
XAGUSD
ดีล
#11330734
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2021 07:34:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.243
สวอป (Swap)
-0.47 USD
ทั้งหมด
-12.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2021 02:05:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-13.37 USD
31.03.2021 04:09:22
01.04.2021 07:53:15
ซื้อ
0.01
24.061
24.283
กำไร
10.73 USD
XAGUSD
ดีล
#11696116
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:09:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.061
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
11.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 07:53:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.73 USD
31.03.2021 04:09:24
01.04.2021 07:53:12
ซื้อ
0.01
24.063
24.283
กำไร
10.63 USD
XAGUSD
ดีล
#11696118
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:09:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.063
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
11.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 07:53:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.63 USD
31.03.2021 04:09:28
01.04.2021 07:53:10
ซื้อ
0.01
24.063
24.284
กำไร
10.68 USD
XAGUSD
ดีล
#11696122
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:09:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.063
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
11.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 07:53:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.284
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.68 USD
31.03.2021 04:09:26
01.04.2021 07:53:09
ซื้อ
0.01
24.063
24.282
กำไร
10.58 USD
XAGUSD
ดีล
#11696119
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:09:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.063
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
10.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 07:53:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.58 USD
31.03.2021 04:09:30
01.04.2021 07:53:08
ซื้อ
0.01
24.062
24.282
กำไร
10.63 USD
XAGUSD
ดีล
#11696125
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:09:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.062
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
11.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 07:53:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.63 USD
31.03.2021 04:09:32
01.04.2021 07:53:06
ซื้อ
0.01
24.062
24.282
กำไร
10.63 USD
XAGUSD
ดีล
#11696128
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:09:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.062
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
11.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 07:53:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.63 USD
31.03.2021 16:04:00
31.03.2021 16:56:22
ซื้อ
0.01
24.126
24.175
กำไร
2.25 USD
XAGUSD
ดีล
#11754663
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 16:04:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.126
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:56:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.25 USD
31.03.2021 15:43:01
31.03.2021 16:55:31
ซื้อ
0.01
24.114
24.157
กำไร
1.95 USD
XAGUSD
ดีล
#11751935
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 15:43:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.114
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:55:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.95 USD
31.03.2021 15:40:01
31.03.2021 16:55:31
ซื้อ
0.01
24.122
24.16
กำไร
1.70 USD
XAGUSD
ดีล
#11751304
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 15:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:55:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
31.03.2021 16:03:00
31.03.2021 16:55:31
ซื้อ
0.01
24.114
24.157
กำไร
1.95 USD
XAGUSD
ดีล
#11754563
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 16:03:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.114
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:55:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.95 USD
31.03.2021 15:38:00
31.03.2021 16:54:26
ซื้อ
0.01
24.1
24.142
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#11750992
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 15:38:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:54:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
31.03.2021 16:06:01
31.03.2021 16:54:25
ซื้อ
0.01
24.1
24.142
กำไร
1.90 USD
XAGUSD
ดีล
#11754870
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 16:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:54:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.90 USD
31.03.2021 14:11:02
31.03.2021 16:54:22
ซื้อ
0.01
24.096
24.136
กำไร
1.80 USD
XAGUSD
ดีล
#11740899
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 14:11:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:54:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
25.03.2021 19:52:04
25.03.2021 20:23:54
ซื้อ
0.01
25.061
25.076
กำไร
0.55 USD
XAGUSD
ดีล
#11291123
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 19:52:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.061
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2021 20:23:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.076
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.55 USD
25.03.2021 19:51:53
25.03.2021 20:21:07
ซื้อ
0.01
25.058
25.085
กำไร
1.15 USD
XAGUSD
ดีล
#11291100
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 19:51:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2021 20:21:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.15 USD
25.03.2021 19:51:54
25.03.2021 20:21:03
ซื้อ
0.01
25.058
25.084
กำไร
1.10 USD
XAGUSD
ดีล
#11291101
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 19:51:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2021 20:21:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
25.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.10 USD