โหมดทดลองเดโม่
17.04.2019 11:14:50
30.08.2019 03:33:07
ซื้อ
0.3
0.89723
0.83775
กำไร
-13.44 USD
NZDCAD
ดีล
#1465976137
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 11:14:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89723
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2019 03:33:07
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
0.83775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-13.44 USD
24.04.2019 05:17:26
30.08.2019 03:33:07
ซื้อ
0.1
0.66238
0.63102
กำไร
-3.14 USD
NZDUSD
ดีล
#1466002508
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 05:17:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66238
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2019 03:33:07
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
0.63102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.14 USD
17.04.2019 10:46:02
30.08.2019 03:33:07
ซื้อ
0.3
0.89793
0.83775
กำไร
-13.60 USD
NZDCAD
ดีล
#1465975679
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 10:46:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89793
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2019 03:33:07
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
0.83775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-13.60 USD
24.04.2019 04:46:29
30.08.2019 03:33:07
ซื้อ
0.1
0.89124
0.83775
กำไร
-4.03 USD
NZDCAD
ดีล
#1466002181
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 04:46:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89124
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2019 03:33:07
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
0.83775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.03 USD
30.04.2019 16:25:40
30.05.2019 04:14:54
ขาย
0.05
1.84911
1.82356
กำไร
0.88 USD
GBPAUD
ดีล
#1465925910
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 16:25:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.84911
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2019 04:14:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.82356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
09.04.2019 03:21:32
17.04.2019 07:43:42
ขาย
0.05
111.561
111.977
กำไร
-0.19 USD
USDJPY
ดีล
#1465925916
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 03:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.561
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
111.977
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.19 USD
12.04.2019 12:32:45
17.04.2019 07:43:38
ขาย
0.03
111.875
111.977
กำไร
-0.03 USD
USDJPY
ดีล
#1465956804
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 12:32:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.875
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:38
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
111.977
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
17.04.2019 02:28:42
17.04.2019 07:43:32
ซื้อ
0.2
0.67094
0.67303
กำไร
0.42 USD
NZDUSD
ดีล
#1465973132
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 02:28:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67094
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:32
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.67303
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
08.04.2019 15:32:08
17.04.2019 07:43:27
ซื้อ
0.03
0.67347
0.67301
กำไร
-0.01 USD
NZDUSD
ดีล
#1465928836
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 15:32:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67347
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:27
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.67301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
08.04.2019 09:54:10
17.04.2019 07:43:20
ซื้อ
0.03
0.67355
0.67298
กำไร
-0.02 USD
NZDUSD
ดีล
#1465927202
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 09:54:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67355
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.67298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
17.04.2019 02:28:09
17.04.2019 07:43:14
ซื้อ
0.2
0.89631
0.89777
กำไร
0.22 USD
NZDCAD
ดีล
#1465973124
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 02:28:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89631
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:14
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.89777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
10.04.2019 18:12:53
17.04.2019 07:43:08
ซื้อ
0.03
0.89989
0.89778
กำไร
-0.05 USD
NZDCAD
ดีล
#1465943980
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 18:12:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89989
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:08
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.89778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
10.04.2019 18:14:14
17.04.2019 07:43:03
ซื้อ
0.02
0.89977
0.89779
กำไร
-0.03 USD
NZDCAD
ดีล
#1465944001
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 18:14:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89977
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 07:43:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.89779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
16.04.2019 10:21:15
17.04.2019 02:25:01
ขาย
0.2
1.33984
1.33606
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#1465967889
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2019 10:21:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33984
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 02:25:01
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.33606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
10.04.2019 17:57:45
16.04.2019 16:28:49
ขาย
0.03
1.94135
1.93263
กำไร
0.18 USD
GBPNZD
ดีล
#1465943706
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 17:57:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.94135
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2019 16:28:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.93263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
08.04.2019 18:03:02
11.04.2019 02:38:02
ขาย
0.03
111.47
110.942
กำไร
0.14 USD
USDJPY
ดีล
#1465928124
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 18:03:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.47
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2019 02:38:02
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
110.942
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
08.04.2019 04:05:50
11.04.2019 02:37:34
ขาย
0.05
1.93929
1.93538
กำไร
0.13 USD
GBPNZD
ดีล
#1465925899
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 04:05:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.93929
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2019 02:37:34
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.93538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
27.03.2019 14:06:46
05.04.2019 15:20:21
ขาย
0.05
1.944
1.93906
กำไร
0.17 USD
GBPNZD
ดีล
#1465861706
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2019 14:06:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.944
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:20:21
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.93906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
27.03.2019 20:49:21
05.04.2019 15:20:18
ขาย
0.03
1.87013
1.83661
กำไร
0.72 USD
GBPAUD
ดีล
#1465839244
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2019 20:49:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.87013
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:20:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.83661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
27.03.2019 14:07:42
05.04.2019 15:20:14
ซื้อ
0.05
0.85337
0.85953
กำไร
0.40 USD
EURGBP
ดีล
#1465861722
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2019 14:07:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.85337
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:20:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.85953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
22.03.2019 17:03:19
05.04.2019 15:20:07
ขาย
0.03
1.8617
1.83629
กำไร
0.54 USD
GBPAUD
ดีล
#1465817922
วันและเวลาเปิดทำการ
22.03.2019 17:03:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.8617
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:20:07
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.83629
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
22.03.2019 17:03:19
05.04.2019 15:20:03
ขาย
0.03
1.8617
1.83625
กำไร
0.54 USD
GBPAUD
ดีล
#1465817909
วันและเวลาเปิดทำการ
22.03.2019 17:03:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.8617
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:20:03
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.83625
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
25.03.2019 16:08:12
27.03.2019 15:40:49
ขาย
0.03
1320.56
1310.27
กำไร
0.31 USD
XAUUSD
ดีล
#1465822331
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2019 16:08:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1320.56
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2019 15:40:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1310.27
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
26.03.2019 20:09:43
27.03.2019 04:42:10
ซื้อ
0.05
1.63155
1.65479
กำไร
0.79 USD
EURNZD
ดีล
#1465848352
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2019 20:09:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.63155
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2019 04:42:10
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.65479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
26.03.2019 06:18:05
27.03.2019 04:42:06
ซื้อ
0.03
1.63702
1.65477
กำไร
0.36 USD
EURNZD
ดีล
#1465848330
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2019 06:18:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.63702
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2019 04:42:06
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.65477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
19.03.2019 16:25:27
20.03.2019 14:58:08
ขาย
0.03
126.437
126.634
กำไร
-0.05 USD
EURJPY
ดีล
#1465805447
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 16:25:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
126.437
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:58:08
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
126.634
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
18.03.2019 08:46:11
20.03.2019 14:58:05
ขาย
0.03
1.1339
1.13572
กำไร
-0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1465794991
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2019 08:46:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1339
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:58:05
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.13572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
18.03.2019 13:00:44
20.03.2019 14:58:03
ขาย
0.03
1.13522
1.13575
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1465796257
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2019 13:00:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13522
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:58:03
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.13575
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
20.03.2019 03:40:05
20.03.2019 14:58:00
ขาย
0.03
1.877
1.8542
กำไร
0.49 USD
GBPAUD
ดีล
#1465808344
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2019 03:40:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.877
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:58:00
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.8542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
19.03.2019 18:39:38
20.03.2019 14:57:57
ขาย
0.07
1.87136
1.85397
กำไร
0.86 USD
GBPAUD
ดีล
#1465805823
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 18:39:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.87136
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:57
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
1.85397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
19.03.2019 17:03:09
20.03.2019 14:57:53
ขาย
0.03
1.76079
1.75321
กำไร
0.17 USD
GBPCAD
ดีล
#1465805542
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 17:03:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.76079
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:53
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.75321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
19.03.2019 18:22:12
20.03.2019 14:57:50
ขาย
0.03
1.76447
1.7532
กำไร
0.25 USD
GBPCAD
ดีล
#1465806270
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 18:22:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.76447
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:50
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.7532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
18.03.2019 08:37:43
20.03.2019 14:57:47
ขาย
0.05
148.16
146.662
กำไร
0.67 USD
GBPJPY
ดีล
#1465794936
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2019 08:37:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
148.16
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:47
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
146.662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
19.03.2019 16:18:57
20.03.2019 14:57:44
ขาย
0.03
111.433
111.486
กำไร
-0.01 USD
USDJPY
ดีล
#1465805376
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 16:18:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.433
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:44
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
111.486
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.03.2019 10:46:59
20.03.2019 14:57:41
ขาย
0.05
111.264
111.486
กำไร
-0.10 USD
USDJPY
ดีล
#1465803000
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 10:46:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.264
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
111.486
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
20.03.2019 02:56:51
20.03.2019 14:57:31
ขาย
0.07
111.609
111.479
กำไร
0.08 USD
USDJPY
ดีล
#1465805347
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2019 02:56:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.609
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 14:57:31
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
111.479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
19.03.2019 15:23:35
20.03.2019 03:13:30
ซื้อ
0.1
1.32675
1.33374
กำไร
0.52 USD
USDCAD
ดีล
#1465804972
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2019 15:23:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32675
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 03:13:30
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.33374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
18.03.2019 08:40:20
18.03.2019 11:20:27
ขาย
0.05
148.166
147.676
กำไร
0.22 USD
GBPJPY
ดีล
#1465794948
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2019 08:40:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
148.166
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.03.2019 11:20:27
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
147.676
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
11.03.2019 09:03:40
15.03.2019 19:34:27
ขาย
0.3
1.13307
1.13548
กำไร
-0.72 USD
EURCHF
ดีล
#1465753141
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2019 09:03:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13307
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 19:34:27
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
1.13548
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.72 USD
11.03.2019 10:01:05
15.03.2019 19:34:23
ขาย
0.21
1.13408
1.13548
กำไร
-0.29 USD
EURCHF
ดีล
#1465753751
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2019 10:01:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13408
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 19:34:23
ปริมาณที่เทรด
0.21
ออก
1.13548
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.29 USD
11.03.2019 18:17:35
15.03.2019 19:34:11
ขาย
0.1
1.01118
1.00287
กำไร
0.83 USD
USDCHF
ดีล
#1465758125
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2019 18:17:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.01118
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 19:34:11
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.00287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
08.03.2019 04:38:18
15.03.2019 19:34:07
ขาย
0.2
1.01085
1.00287
กำไร
1.59 USD
USDCHF
ดีล
#1465743880
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2019 04:38:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.01085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 19:34:07
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.00287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.59 USD
15.03.2019 13:30:22
15.03.2019 18:30:23
ขาย
0.31
1.13601
1.13588
กำไร
0.04 USD
EURCHF
ดีล
#1465790041
วันและเวลาเปิดทำการ
15.03.2019 13:30:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13601
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 18:30:23
ปริมาณที่เทรด
0.31
ออก
1.13588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
11.03.2019 15:51:55
14.03.2019 20:37:52
ขาย
0.22
1.13494
1.13491
กำไร
0.01 USD
EURCHF
ดีล
#1465756769
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2019 15:51:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13494
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.03.2019 20:37:52
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
11.03.2019 04:17:36
12.03.2019 02:53:36
ซื้อ
0.01
1.90954
1.93564
กำไร
0.18 USD
GBPNZD
ดีล
#1465752429
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2019 04:17:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.90954
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.03.2019 02:53:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.93564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
11.03.2019 15:51:07
11.03.2019 17:09:51
ขาย
0.22
1.34035
1.34059
กำไร
-0.04 USD
USDCAD
ดีล
#1465756756
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2019 15:51:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.34035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2019 17:09:51
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.34059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
08.03.2019 18:13:24
08.03.2019 18:33:17
ขาย
0.3
0.70455
0.70515
กำไร
-0.18 USD
AUDUSD
ดีล
#1465749627
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2019 18:13:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70455
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2019 18:33:17
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
0.70515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.18 USD
07.03.2019 15:59:09
08.03.2019 01:59:49
ซื้อ
0.11
1285.46
1285.78
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1465737875
วันและเวลาเปิดทำการ
07.03.2019 15:59:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1285.46
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2019 01:59:49
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1285.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
07.03.2019 10:35:40
07.03.2019 18:44:28
ขาย
0.21
1.13601
1.13315
กำไร
0.59 USD
EURCHF
ดีล
#1465734842
วันและเวลาเปิดทำการ
07.03.2019 10:35:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13601
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.03.2019 18:44:28
ปริมาณที่เทรด
0.21
ออก
1.13315
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
07.03.2019 10:31:31
07.03.2019 18:44:23
ขาย
0.21
1.13621
1.13315
กำไร
0.64 USD
EURCHF
ดีล
#1465734821
วันและเวลาเปิดทำการ
07.03.2019 10:31:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13621
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.03.2019 18:44:23
ปริมาณที่เทรด
0.21
ออก
1.13315
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.64 USD