โหมดทดลองเดโม่
07.11.2019 12:26:17
08.11.2019 18:23:25
ขาย
0.05
109.157
109.088
กำไร
2.66 USD
USDJPY
ดีล
#119405598
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 12:26:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.157
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 18:23:25
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
109.088
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.66 USD
07.11.2019 12:22:18
08.11.2019 18:23:21
ขาย
0.05
109.114
109.083
กำไร
0.92 USD
USDJPY
ดีล
#119405042
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 12:22:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 18:23:21
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
109.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.92 USD
07.11.2019 17:51:23
07.11.2019 18:05:08
ขาย
0.05
109.347
109.303
กำไร
1.51 USD
USDJPY
ดีล
#119407421
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 17:51:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.347
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 18:05:08
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
109.303
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.51 USD
07.11.2019 12:11:19
07.11.2019 12:14:01
ขาย
0.05
140.461
140.397
กำไร
1.93 USD
GBPJPY
ดีล
#119403764
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 12:11:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.461
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 12:14:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
140.397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.93 USD
05.11.2019 10:11:11
07.11.2019 05:09:11
ขาย
0.05
108.872
108.667
กำไร
8.93 USD
USDJPY
ดีล
#119087843
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 10:11:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.872
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 05:09:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
8.93 USD
05.11.2019 01:34:10
07.11.2019 05:09:11
ขาย
0.05
108.714
108.667
กำไร
1.66 USD
USDJPY
ดีล
#119087709
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 01:34:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.714
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 05:09:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.66 USD
05.11.2019 17:02:48
07.11.2019 05:09:11
ขาย
0.05
109.06
108.667
กำไร
17.58 USD
USDJPY
ดีล
#119087814
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 17:02:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.06
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 05:09:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
17.58 USD
05.11.2019 05:31:48
07.11.2019 05:09:11
ขาย
0.05
108.783
108.667
กำไร
4.84 USD
USDJPY
ดีล
#119142831
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 05:31:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 05:09:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.84 USD
05.11.2019 17:00:26
07.11.2019 05:09:11
ขาย
0.05
108.96
108.667
กำไร
12.98 USD
USDJPY
ดีล
#119087765
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 17:00:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.96
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 05:09:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
12.98 USD
04.11.2019 12:25:38
04.11.2019 13:13:02
ขาย
0.05
1.10335
1.10285
กำไร
1.53 USD
EURCHF
ดีล
#119057454
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2019 12:25:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10335
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 13:13:02
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.53 USD
04.11.2019 12:00:03
04.11.2019 13:12:59
ขาย
0.05
1.10296
1.10287
กำไร
-0.55 USD
EURCHF
ดีล
#119057456
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2019 12:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10296
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 13:12:59
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-0.55 USD
04.11.2019 11:57:33
04.11.2019 12:09:52
ขาย
0.05
1.10298
1.10265
กำไร
0.67 USD
EURCHF
ดีล
#119057263
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2019 11:57:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10298
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 12:09:52
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.67 USD
31.10.2019 18:58:27
01.11.2019 11:34:17
ซื้อ
0.05
108.013
108.032
กำไร
0.38 USD
USDJPY
ดีล
#118892514
วันและเวลาเปิดทำการ
31.10.2019 18:58:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.013
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.11.2019 11:34:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.032
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.38 USD
30.10.2019 20:18:59
30.10.2019 20:46:11
ขาย
0.05
1.31938
1.31877
กำไร
1.81 USD
USDCAD
ดีล
#118769092
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:18:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31938
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 20:46:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.81 USD
30.10.2019 16:42:58
30.10.2019 16:47:29
ขาย
0.05
1.31636
1.31592
กำไร
1.17 USD
USDCAD
ดีล
#118744768
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 16:42:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31636
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 16:47:29
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.17 USD
30.10.2019 10:34:08
30.10.2019 13:05:44
ซื้อ
0.05
0.99194
0.99225
กำไร
1.06 USD
USDCHF
ดีล
#118708404
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 10:34:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99194
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 13:05:44
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.06 USD
30.10.2019 09:48:37
30.10.2019 10:05:48
ขาย
0.05
1.11212
1.11168
กำไร
1.70 USD
EURUSD
ดีล
#118700320
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 09:48:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11212
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 10:05:48
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.11168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.70 USD
30.10.2019 09:41:38
30.10.2019 10:05:44
ขาย
0.05
1.11186
1.11167
กำไร
0.45 USD
EURUSD
ดีล
#118699212
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 09:41:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11186
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 10:05:44
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.11167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.45 USD
30.10.2019 08:55:10
30.10.2019 09:03:22
ซื้อ
0.05
0.9927
0.99319
กำไร
1.97 USD
USDCHF
ดีล
#118693011
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 08:55:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9927
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 09:03:22
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99319
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.97 USD
30.10.2019 08:37:12
30.10.2019 09:03:18
ซื้อ
0.05
0.99293
0.9932
กำไร
0.86 USD
USDCHF
ดีล
#118690732
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 08:37:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99293
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 09:03:18
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.9932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.86 USD
29.10.2019 10:41:28
29.10.2019 10:48:41
ซื้อ
0.05
1.10779
1.1081
กำไร
1.05 USD
EURUSD
ดีล
#118563646
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2019 10:41:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10779
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 10:48:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.1081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.05 USD
25.10.2019 11:59:13
25.10.2019 12:03:54
ซื้อ
0.05
0.99089
0.99139
กำไร
2.02 USD
USDCHF
ดีล
#118313212
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2019 11:59:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99089
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 12:03:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.02 USD
25.10.2019 11:49:43
25.10.2019 11:55:25
ซื้อ
0.05
0.9912
0.99146
กำไร
0.81 USD
USDCHF
ดีล
#118312050
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2019 11:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9912
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 11:55:25
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.81 USD
17.10.2019 13:55:24
23.10.2019 17:45:38
ซื้อ
0.05
0.99148
0.99085
กำไร
-3.68 USD
USDCHF
ดีล
#117222267
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:55:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99148
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2019 17:45:38
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-3.68 USD
17.10.2019 14:02:45
23.10.2019 17:45:37
ซื้อ
0.05
0.99065
0.99085
กำไร
0.51 USD
USDCHF
ดีล
#117222426
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 14:02:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99065
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2019 17:45:37
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.51 USD
17.10.2019 15:07:45
23.10.2019 17:45:35
ซื้อ
0.05
0.98908
0.99093
กำไร
8.83 USD
USDCHF
ดีล
#117229424
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 15:07:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98908
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2019 17:45:35
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
8.83 USD
17.10.2019 16:36:33
23.10.2019 17:45:34
ซื้อ
0.05
0.98755
0.99094
กำไร
16.60 USD
USDCHF
ดีล
#117233371
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 16:36:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98755
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2019 17:45:34
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
16.60 USD
17.10.2019 12:39:15
17.10.2019 12:40:39
ขาย
0.05
1.11364
1.11288
กำไร
3.30 USD
EURUSD
ดีล
#117208448
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:39:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11364
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:40:39
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.11288
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.30 USD
16.10.2019 19:45:31
16.10.2019 20:16:40
ขาย
0.05
1.10855
1.10785
กำไร
3.00 USD
EURUSD
ดีล
#117091880
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 19:45:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10855
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 20:16:40
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.00 USD
16.10.2019 19:20:27
16.10.2019 20:16:35
ขาย
0.05
1.10766
1.10786
กำไร
-1.50 USD
EURUSD
ดีล
#117091727
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 19:20:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10766
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 20:16:35
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.50 USD
16.10.2019 16:42:14
16.10.2019 17:15:09
ขาย
0.05
1.76947
1.76657
กำไร
8.07 USD
EURNZD
ดีล
#117060158
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 16:42:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.76947
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 17:15:09
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.76657
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
8.07 USD
16.10.2019 15:45:53
16.10.2019 17:14:58
ขาย
0.05
1.7662
1.76662
กำไร
-2.31 USD
EURNZD
ดีล
#117049268
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 15:45:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.7662
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 17:14:58
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.76662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-2.31 USD
16.10.2019 15:24:04
16.10.2019 15:35:30
ขาย
0.05
2.05204
2.04461
กำไร
22.23 USD
GBPNZD
ดีล
#117042960
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 15:24:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.05204
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
23.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 15:35:30
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
2.04461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
22.23 USD
16.10.2019 14:24:41
16.10.2019 14:35:42
ซื้อ
0.05
0.6246
0.62509
กำไร
1.95 USD
NZDUSD
ดีล
#117032347
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 14:24:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6246
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 14:35:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.62509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.95 USD
11.10.2019 11:39:59
11.10.2019 11:44:56
ขาย
0.05
1.24806
1.24219
กำไร
28.85 USD
GBPUSD
ดีล
#116555200
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 11:39:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24806
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
29.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 11:44:56
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
28.85 USD
11.10.2019 11:37:04
11.10.2019 11:44:50
ขาย
0.05
1.24613
1.24275
กำไร
16.40 USD
GBPUSD
ดีล
#116554660
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 11:37:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24613
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 11:44:50
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
16.40 USD
11.10.2019 11:01:40
11.10.2019 11:18:25
ขาย
0.05
1.24662
1.24565
กำไร
4.35 USD
GBPUSD
ดีล
#116550902
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 11:01:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24662
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 11:18:25
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.35 USD
11.10.2019 10:49:53
11.10.2019 10:54:13
ขาย
0.05
1.24637
1.24547
กำไร
4.00 USD
GBPUSD
ดีล
#116549687
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 10:49:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24637
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 10:54:13
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24547
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.00 USD
11.10.2019 10:31:07
11.10.2019 10:44:13
ขาย
0.05
1.24604
1.24503
กำไร
4.55 USD
GBPUSD
ดีล
#116547722
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 10:31:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24604
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 10:44:13
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.55 USD
10.10.2019 20:44:10
10.10.2019 21:25:57
ขาย
0.05
133.975
133.976
กำไร
-1.04 USD
GBPJPY
ดีล
#116463489
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 20:44:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
133.975
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 21:25:57
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
133.976
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-1.04 USD
10.10.2019 20:51:47
10.10.2019 21:25:53
ขาย
0.05
1.2441
1.24162
กำไร
11.90 USD
GBPUSD
ดีล
#116462797
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 20:51:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2441
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 21:25:53
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24162
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
11.90 USD
10.10.2019 20:40:13
10.10.2019 21:25:49
ขาย
0.05
1.24209
1.24179
กำไร
1.00 USD
GBPUSD
ดีล
#116462710
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 20:40:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24209
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 21:25:49
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.00 USD
10.10.2019 20:56:10
10.10.2019 21:07:34
ขาย
0.05
134.3
134.226
กำไร
2.43 USD
GBPJPY
ดีล
#116463638
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 20:56:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
134.3
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 21:07:34
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
134.226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.43 USD
10.10.2019 21:01:05
10.10.2019 21:07:31
ขาย
0.05
1.246
1.24462
กำไร
6.40 USD
GBPUSD
ดีล
#116462868
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 21:01:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.246
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 21:07:31
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.24462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
6.40 USD
10.10.2019 19:20:38
10.10.2019 19:22:40
ขาย
0.05
1.239
1.23817
กำไร
3.65 USD
GBPUSD
ดีล
#116446324
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 19:20:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.239
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 19:22:40
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.23817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.65 USD
10.10.2019 17:21:09
10.10.2019 18:08:28
ขาย
0.05
118.874
118.823
กำไร
1.36 USD
EURJPY
ดีล
#116416516
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:21:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
118.874
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 18:08:28
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
118.823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.36 USD
10.10.2019 16:59:22
10.10.2019 17:03:29
ขาย
0.05
118.838
118.804
กำไร
0.58 USD
EURJPY
ดีล
#116414562
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 16:59:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
118.838
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 17:03:29
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
118.804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.58 USD
10.10.2019 12:41:19
10.10.2019 16:39:57
ขาย
0.05
1.10252
1.10167
กำไร
3.75 USD
EURUSD
ดีล
#116383859
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 12:41:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10252
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 16:39:57
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.75 USD
10.10.2019 11:41:00
10.10.2019 16:39:54
ขาย
0.05
1.10182
1.1017
กำไร
0.10 USD
EURUSD
ดีล
#116373931
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 11:41:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10182
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 16:39:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.1017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.10 USD
10.10.2019 10:35:11
10.10.2019 10:54:41
ขาย
0.05
1.10174
1.10127
กำไร
1.85 USD
EURUSD
ดีล
#116362041
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 10:35:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10174
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 10:54:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.10127
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.85 USD