27.04.2021 09:30:26
27.04.2021 09:33:32
ซื้อ
0.01
1.38923
1.38954
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#159177279
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2021 09:30:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.04.2021 09:33:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38954
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
27.10.2020 09:19:35
09.11.2020 14:44:48
ซื้อ
0.03
1.18215
1.18931
กำไร
21.18 USD
EURUSD
ดีล
#150008694
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 09:19:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 14:44:48
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
21.18 USD
28.10.2020 11:01:25
09.11.2020 14:44:45
ซื้อ
0.03
1.1763
1.18929
กำไร
38.67 USD
EURUSD
ดีล
#150159242
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:01:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 14:44:45
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
38.67 USD
27.10.2020 08:14:47
09.11.2020 14:44:41
ซื้อ
0.03
1.18348
1.18929
กำไร
17.13 USD
EURUSD
ดีล
#150005230
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2020 08:14:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.11.2020 14:44:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
17.13 USD
30.10.2020 17:46:52
02.11.2020 00:05:33
ขาย
0.03
1.16577
1.16526
กำไร
1.23 USD
EURUSD
ดีล
#150565395
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 17:46:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16577
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 00:05:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.23 USD
30.10.2020 17:46:49
02.11.2020 00:05:27
ขาย
0.03
1.16578
1.1653499999999999
กำไร
0.99 USD
EURUSD
ดีล
#150565347
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 17:46:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 00:05:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1653499999999999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.99 USD
30.10.2020 17:46:46
02.11.2020 00:05:23
ขาย
0.03
1.16582
1.16534
กำไร
1.14 USD
EURUSD
ดีล
#150565301
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 17:46:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.11.2020 00:05:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.14 USD
30.10.2020 08:03:00
30.10.2020 11:54:56
ขาย
0.03
1.16787
1.16744
กำไร
0.99 USD
EURUSD
ดีล
#150463914
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 08:03:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:54:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.99 USD
30.10.2020 08:03:04
30.10.2020 11:54:54
ขาย
0.03
1.16788
1.16747
กำไร
0.93 USD
EURUSD
ดีล
#150463958
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 08:03:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16788
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:54:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
30.10.2020 08:02:56
30.10.2020 11:54:51
ขาย
0.03
1.16783
1.16745
กำไร
0.84 USD
EURUSD
ดีล
#150463871
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 08:02:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 11:54:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.84 USD
29.10.2020 16:00:54
30.10.2020 03:44:43
ขาย
0.03
1.16926
1.16822
กำไร
2.82 USD
EURUSD
ดีล
#150375040
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:00:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 03:44:43
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.82 USD
29.10.2020 16:01:27
30.10.2020 03:44:40
ขาย
0.03
1.1695
1.16822
กำไร
3.54 USD
EURUSD
ดีล
#150375204
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:01:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 03:44:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.54 USD
29.10.2020 16:00:24
30.10.2020 03:44:37
ขาย
0.03
1.16907
1.16827
กำไร
2.10 USD
EURUSD
ดีล
#150374892
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 16:00:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2020 03:44:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.10 USD
28.10.2020 05:23:20
28.10.2020 09:14:35
ขาย
0.03
1.17788
1.1776
กำไร
0.54 USD
EURUSD
ดีล
#150131725
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 05:23:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17788
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 09:14:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.54 USD
28.10.2020 05:23:16
28.10.2020 09:14:32
ขาย
0.03
1.17787
1.17761
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#150131692
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 05:23:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2020 09:14:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17761
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.48 USD
21.10.2020 09:54:15
22.10.2020 13:50:38
ซื้อ
0.03
0.90462
0.90747
กำไร
9.12 USD
USDCHF
ดีล
#149694298
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:54:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
9.12 USD
20.10.2020 17:08:20
22.10.2020 13:50:34
ซื้อ
0.03
0.9067
0.90746
กำไร
2.21 USD
USDCHF
ดีล
#149626395
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:08:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.21 USD
20.10.2020 17:19:15
22.10.2020 13:50:31
ซื้อ
0.03
0.90585
0.90746
กำไร
5.02 USD
USDCHF
ดีล
#149626025
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:19:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90585
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
5.02 USD
20.10.2020 16:18:49
22.10.2020 13:50:27
ซื้อ
0.03
0.90779
0.90743
กำไร
-1.49 USD
USDCHF
ดีล
#149625962
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 16:18:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.49 USD
20.10.2020 02:45:25
20.10.2020 04:14:05
ซื้อ
0.03
1.17701
1.17738
กำไร
0.81 USD
EURUSD
ดีล
#149536576
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 02:45:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 04:14:05
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.81 USD
19.10.2020 14:33:03
19.10.2020 22:00:25
ขาย
0.03
1.17786
1.17661
กำไร
3.45 USD
EURUSD
ดีล
#149481187
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 14:33:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 22:00:25
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.45 USD
19.10.2020 13:58:34
19.10.2020 22:00:22
ขาย
0.03
1.17661
1.17661
กำไร
-0.30 USD
EURUSD
ดีล
#149480737
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 13:58:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 22:00:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.30 USD
19.10.2020 11:53:03
19.10.2020 12:03:58
ขาย
0.03
1.30018
1.29935
กำไร
2.19 USD
GBPUSD
ดีล
#149473138
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 11:53:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 12:03:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.19 USD
15.10.2020 11:47:14
15.10.2020 13:04:52
ซื้อ
0.03
0.70781
0.70836
กำไร
1.35 USD
AUDUSD
ดีล
#149243309
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 11:47:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 13:04:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.70836
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.35 USD
14.10.2020 17:50:09
15.10.2020 08:48:18
ซื้อ
0.03
1.17686
1.17572
กำไร
-3.72 USD
EURUSD
ดีล
#149156772
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 17:50:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 08:48:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.72 USD
14.10.2020 18:31:36
15.10.2020 07:54:24
ขาย
0.03
1.17602
1.17518
กำไร
2.22 USD
EURUSD
ดีล
#149163346
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 18:31:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 07:54:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.22 USD
13.10.2020 19:42:15
13.10.2020 20:59:14
ซื้อ
0.03
1.17338
1.17372
กำไร
0.72 USD
EURUSD
ดีล
#149068258
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 19:42:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 20:59:14
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.72 USD
13.10.2020 14:30:23
13.10.2020 14:43:13
ซื้อ
0.03
1.30377
1.3031
กำไร
-2.31 USD
GBPUSD
ดีล
#149044444
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:30:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:43:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.31 USD
13.10.2020 14:30:26
13.10.2020 14:43:07
ซื้อ
0.03
1.30377
1.30309
กำไร
-2.34 USD
GBPUSD
ดีล
#149044477
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:30:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:43:07
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.34 USD
13.10.2020 12:33:50
13.10.2020 14:42:40
ซื้อ
0.03
1.30506
1.30318
กำไร
-5.94 USD
GBPUSD
ดีล
#149031024
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:33:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30506
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:42:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30318
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-5.94 USD
13.10.2020 12:19:27
13.10.2020 14:42:26
ซื้อ
0.03
1.30606
1.30316
กำไร
-9.00 USD
GBPUSD
ดีล
#149029177
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:19:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30606
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:42:26
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.00 USD
13.10.2020 14:22:25
13.10.2020 14:31:18
ขาย
0.03
1.30242
1.30342
กำไร
-3.30 USD
GBPUSD
ดีล
#149043343
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:22:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:31:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.30 USD
13.10.2020 14:22:21
13.10.2020 14:31:15
ขาย
0.03
1.30245
1.3034
กำไร
-3.15 USD
GBPUSD
ดีล
#149043305
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:22:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30245
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:31:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.15 USD
12.10.2020 16:01:41
12.10.2020 17:51:40
ซื้อ
0.03
1.30394
1.3065
กำไร
7.38 USD
GBPUSD
ดีล
#148954442
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 16:01:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2020 17:51:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
7.38 USD
09.10.2020 20:15:24
09.10.2020 20:24:41
ขาย
0.03
1.3033
1.30289
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#148886936
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 20:15:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 20:24:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
09.10.2020 19:39:26
09.10.2020 19:43:01
ขาย
0.03
1.30269
1.30208
กำไร
1.53 USD
GBPUSD
ดีล
#148886036
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 19:39:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30269
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 19:43:01
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.53 USD
09.10.2020 18:50:01
09.10.2020 19:01:15
ซื้อ
0.03
1.31171
1.31218
กำไร
0.77 USD
USDCAD
ดีล
#148884334
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 18:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 19:01:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.31218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.77 USD
09.10.2020 18:37:14
09.10.2020 18:41:18
ขาย
0.03
1.30132
1.30091
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#148883851
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 18:37:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 18:41:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
09.10.2020 15:47:55
09.10.2020 16:55:03
ซื้อ
0.03
1.31426
1.31556
กำไร
2.66 USD
USDCAD
ดีล
#148874871
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 15:47:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31426
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 16:55:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.31556
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.66 USD
09.10.2020 15:43:12
09.10.2020 16:55:00
ซื้อ
0.03
1.31532
1.31561
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#148874559
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 15:43:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 16:55:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.31561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.36 USD
09.10.2020 10:33:36
09.10.2020 10:43:16
ซื้อ
0.03
1.31715
1.3176
กำไร
0.72 USD
USDCAD
ดีล
#148841327
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 10:33:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31715
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 10:43:16
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.72 USD
08.10.2020 10:03:54
09.10.2020 05:44:46
ซื้อ
0.03
1.17725
1.1777
กำไร
1.05 USD
EURUSD
ดีล
#148749119
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 10:03:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 05:44:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.05 USD
08.10.2020 09:31:15
09.10.2020 05:44:43
ซื้อ
0.03
1.17758
1.1777
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#148746836
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 09:31:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 05:44:43
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.06 USD
08.10.2020 11:04:59
08.10.2020 16:58:46
ขาย
0.03
1.17587
1.17442
กำไร
4.05 USD
EURUSD
ดีล
#148752065
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 11:04:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 16:58:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.05 USD
08.10.2020 11:04:55
08.10.2020 16:58:42
ขาย
0.03
1.17587
1.17442
กำไร
4.05 USD
EURUSD
ดีล
#148752035
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 11:04:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 16:58:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.05 USD
08.10.2020 10:29:15
08.10.2020 10:45:06
ขาย
0.03
1.17689
1.17653
กำไร
0.78 USD
EURUSD
ดีล
#148750396
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 10:29:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17689
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 10:45:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17653
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.78 USD
08.10.2020 10:29:08
08.10.2020 10:45:03
ขาย
0.03
1.17686
1.17656
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#148750354
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 10:29:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 10:45:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.60 USD
07.10.2020 18:15:14
07.10.2020 18:21:09
ซื้อ
0.03
1.29056
1.29073
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#148709244
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 18:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 18:21:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.21 USD
07.10.2020 18:19:04
07.10.2020 18:21:06
ซื้อ
0.03
1.28996
1.29075
กำไร
2.07 USD
GBPUSD
ดีล
#148709416
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 18:19:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.28996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 18:21:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.07 USD
06.10.2020 11:10:33
07.10.2020 07:50:20
ซื้อ
0.03
105.598
105.731
กำไร
3.47 USD
USDJPY
ดีล
#148582920
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 11:10:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 07:50:20
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
105.731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.47 USD