21.10.2020 09:54:15
22.10.2020 13:50:38
ซื้อ
0.03
0.90462
0.90747
กำไร
9.12 USD
USDCHF
ดีล
#149694298
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:54:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
9.12 USD
20.10.2020 17:08:20
22.10.2020 13:50:34
ซื้อ
0.03
0.9067
0.90746
กำไร
2.21 USD
USDCHF
ดีล
#149626395
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:08:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.21 USD
20.10.2020 17:19:15
22.10.2020 13:50:31
ซื้อ
0.03
0.90585
0.90746
กำไร
5.02 USD
USDCHF
ดีล
#149626025
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:19:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90585
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
5.02 USD
20.10.2020 16:18:49
22.10.2020 13:50:27
ซื้อ
0.03
0.90779
0.90743
กำไร
-1.49 USD
USDCHF
ดีล
#149625962
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 16:18:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:50:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.90743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.49 USD
20.10.2020 02:45:25
20.10.2020 04:14:05
ซื้อ
0.03
1.17701
1.17738
กำไร
0.81 USD
EURUSD
ดีล
#149536576
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 02:45:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 04:14:05
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.81 USD
19.10.2020 14:33:03
19.10.2020 22:00:25
ขาย
0.03
1.17786
1.17661
กำไร
3.45 USD
EURUSD
ดีล
#149481187
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 14:33:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 22:00:25
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.45 USD
19.10.2020 13:58:34
19.10.2020 22:00:22
ขาย
0.03
1.17661
1.17661
กำไร
-0.30 USD
EURUSD
ดีล
#149480737
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 13:58:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 22:00:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.30 USD
19.10.2020 11:53:03
19.10.2020 12:03:58
ขาย
0.03
1.30018
1.29935
กำไร
2.19 USD
GBPUSD
ดีล
#149473138
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 11:53:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2020 12:03:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.19 USD
15.10.2020 11:47:14
15.10.2020 13:04:52
ซื้อ
0.03
0.70781
0.70836
กำไร
1.35 USD
AUDUSD
ดีล
#149243309
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 11:47:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 13:04:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.70836
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.35 USD
14.10.2020 17:50:09
15.10.2020 08:48:18
ซื้อ
0.03
1.17686
1.17572
กำไร
-3.72 USD
EURUSD
ดีล
#149156772
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 17:50:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 08:48:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.72 USD
14.10.2020 18:31:36
15.10.2020 07:54:24
ขาย
0.03
1.17602
1.17518
กำไร
2.22 USD
EURUSD
ดีล
#149163346
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 18:31:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2020 07:54:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.22 USD
13.10.2020 19:42:15
13.10.2020 20:59:14
ซื้อ
0.03
1.17338
1.17372
กำไร
0.72 USD
EURUSD
ดีล
#149068258
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 19:42:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 20:59:14
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.72 USD
13.10.2020 14:30:23
13.10.2020 14:43:13
ซื้อ
0.03
1.30377
1.3031
กำไร
-2.31 USD
GBPUSD
ดีล
#149044444
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:30:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:43:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.31 USD
13.10.2020 14:30:26
13.10.2020 14:43:07
ซื้อ
0.03
1.30377
1.30309
กำไร
-2.34 USD
GBPUSD
ดีล
#149044477
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:30:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:43:07
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.34 USD
13.10.2020 12:33:50
13.10.2020 14:42:40
ซื้อ
0.03
1.30506
1.30318
กำไร
-5.94 USD
GBPUSD
ดีล
#149031024
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:33:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30506
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:42:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30318
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-5.94 USD
13.10.2020 12:19:27
13.10.2020 14:42:26
ซื้อ
0.03
1.30606
1.30316
กำไร
-9.00 USD
GBPUSD
ดีล
#149029177
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:19:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30606
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:42:26
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.00 USD
13.10.2020 14:22:25
13.10.2020 14:31:18
ขาย
0.03
1.30242
1.30342
กำไร
-3.30 USD
GBPUSD
ดีล
#149043343
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:22:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:31:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.30 USD
13.10.2020 14:22:21
13.10.2020 14:31:15
ขาย
0.03
1.30245
1.3034
กำไร
-3.15 USD
GBPUSD
ดีล
#149043305
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 14:22:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30245
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 14:31:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-3.15 USD
12.10.2020 16:01:41
12.10.2020 17:51:40
ซื้อ
0.03
1.30394
1.3065
กำไร
7.38 USD
GBPUSD
ดีล
#148954442
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 16:01:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2020 17:51:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
7.38 USD
09.10.2020 20:15:24
09.10.2020 20:24:41
ขาย
0.03
1.3033
1.30289
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#148886936
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 20:15:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 20:24:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
09.10.2020 19:39:26
09.10.2020 19:43:01
ขาย
0.03
1.30269
1.30208
กำไร
1.53 USD
GBPUSD
ดีล
#148886036
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 19:39:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30269
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 19:43:01
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.53 USD
09.10.2020 18:50:01
09.10.2020 19:01:15
ซื้อ
0.03
1.31171
1.31218
กำไร
0.77 USD
USDCAD
ดีล
#148884334
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 18:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 19:01:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.31218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.77 USD
09.10.2020 18:37:14
09.10.2020 18:41:18
ขาย
0.03
1.30132
1.30091
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#148883851
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 18:37:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 18:41:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.30091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
09.10.2020 15:47:55
09.10.2020 16:55:03
ซื้อ
0.03
1.31426
1.31556
กำไร
2.66 USD
USDCAD
ดีล
#148874871
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 15:47:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31426
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 16:55:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.31556
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.66 USD
09.10.2020 15:43:12
09.10.2020 16:55:00
ซื้อ
0.03
1.31532
1.31561
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#148874559
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 15:43:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 16:55:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.31561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.36 USD
09.10.2020 10:33:36
09.10.2020 10:43:16
ซื้อ
0.03
1.31715
1.3176
กำไร
0.72 USD
USDCAD
ดีล
#148841327
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2020 10:33:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31715
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 10:43:16
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.72 USD
08.10.2020 10:03:54
09.10.2020 05:44:46
ซื้อ
0.03
1.17725
1.1777
กำไร
1.05 USD
EURUSD
ดีล
#148749119
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 10:03:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 05:44:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.05 USD
08.10.2020 09:31:15
09.10.2020 05:44:43
ซื้อ
0.03
1.17758
1.1777
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#148746836
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 09:31:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.10.2020 05:44:43
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.06 USD
08.10.2020 11:04:59
08.10.2020 16:58:46
ขาย
0.03
1.17587
1.17442
กำไร
4.05 USD
EURUSD
ดีล
#148752065
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 11:04:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 16:58:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.05 USD
08.10.2020 11:04:55
08.10.2020 16:58:42
ขาย
0.03
1.17587
1.17442
กำไร
4.05 USD
EURUSD
ดีล
#148752035
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 11:04:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17587
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 16:58:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.05 USD
08.10.2020 10:29:15
08.10.2020 10:45:06
ขาย
0.03
1.17689
1.17653
กำไร
0.78 USD
EURUSD
ดีล
#148750396
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 10:29:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17689
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 10:45:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17653
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.78 USD
08.10.2020 10:29:08
08.10.2020 10:45:03
ขาย
0.03
1.17686
1.17656
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#148750354
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2020 10:29:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2020 10:45:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.60 USD
07.10.2020 18:15:14
07.10.2020 18:21:09
ซื้อ
0.03
1.29056
1.29073
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#148709244
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 18:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 18:21:09
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.21 USD
07.10.2020 18:19:04
07.10.2020 18:21:06
ซื้อ
0.03
1.28996
1.29075
กำไร
2.07 USD
GBPUSD
ดีล
#148709416
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2020 18:19:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.28996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 18:21:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.07 USD
06.10.2020 11:10:33
07.10.2020 07:50:20
ซื้อ
0.03
105.598
105.731
กำไร
3.47 USD
USDJPY
ดีล
#148582920
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 11:10:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 07:50:20
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
105.731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.47 USD
06.10.2020 10:17:21
07.10.2020 07:50:15
ซื้อ
0.03
105.654
105.732
กำไร
1.91 USD
USDJPY
ดีล
#148576654
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 10:17:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.654
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 07:50:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
105.732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.91 USD
06.10.2020 10:04:08
07.10.2020 07:50:10
ซื้อ
0.03
105.688
105.732
กำไร
0.95 USD
USDJPY
ดีล
#148574547
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 10:04:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2020 07:50:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
105.732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.95 USD
05.10.2020 16:52:39
05.10.2020 17:29:29
ขาย
0.03
1.17915
1.17868
กำไร
1.11 USD
EURUSD
ดีล
#148492934
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2020 16:52:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17915
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2020 17:29:29
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.11 USD
01.10.2020 09:28:48
01.10.2020 14:35:39
ซื้อ
0.03
1.29475
1.29567
กำไร
2.46 USD
GBPUSD
ดีล
#148188891
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2020 09:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29475
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2020 14:35:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.46 USD
01.10.2020 11:19:54
01.10.2020 12:18:21
ขาย
0.03
1.28668
1.28496
กำไร
4.86 USD
GBPUSD
ดีล
#148203075
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2020 11:19:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2020 12:18:21
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.28496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.86 USD
01.10.2020 10:10:06
01.10.2020 10:23:34
ซื้อ
0.03
1.29285
1.2943
กำไร
4.05 USD
GBPUSD
ดีล
#148194124
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2020 10:10:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2020 10:23:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.2943
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.05 USD
30.09.2020 17:44:06
30.09.2020 17:55:39
ขาย
0.03
1.29195
1.29192
กำไร
-0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#148107301
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 17:44:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29195
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 17:55:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.21 USD
30.09.2020 17:48:09
30.09.2020 17:55:37
ขาย
0.03
1.29309
1.29187
กำไร
3.36 USD
GBPUSD
ดีล
#148107667
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 17:48:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 17:55:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.36 USD
30.09.2020 12:28:54
30.09.2020 12:34:28
ซื้อ
0.03
1.16983
1.17017
กำไร
0.72 USD
EURUSD
ดีล
#148080823
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 12:28:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 12:34:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.72 USD
30.09.2020 10:48:28
30.09.2020 10:53:51
ซื้อ
0.03
1.17223
1.17273
กำไร
1.20 USD
EURUSD
ดีล
#148060499
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 10:48:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 10:53:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.20 USD
28.09.2020 13:34:40
28.09.2020 15:11:10
ขาย
0.03
1.28999
1.28958
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#147821762
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 13:34:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 15:11:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.28958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.93 USD
28.09.2020 14:35:49
28.09.2020 14:40:49
ขาย
0.03
1.2929
1.29104
กำไร
5.28 USD
GBPUSD
ดีล
#147821856
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 14:35:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 14:40:49
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.29104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
5.28 USD
28.09.2020 11:48:59
28.09.2020 11:59:14
ซื้อ
0.03
0.90714
0.9075
กำไร
0.78 USD
EURGBP
ดีล
#147813925
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 11:48:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 11:59:14
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.9075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
0.78 USD
23.09.2020 10:16:20
23.09.2020 15:24:59
ซื้อ
0.03
104.999
105.175
กำไร
4.72 USD
USDJPY
ดีล
#147500147
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 10:16:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
104.999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 15:24:59
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
105.175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.72 USD
23.09.2020 09:28:47
23.09.2020 15:24:56
ซื้อ
0.03
105.127
105.175
กำไร
1.07 USD
USDJPY
ดีล
#147493557
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 09:28:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 15:24:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
105.175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.07 USD