โหมดทดลองเดโม่
29.06.2020 18:15:00
29.06.2020 18:23:40
ซื้อ
0.03
1.22536
1.22614
กำไร
2.04 USD
GBPUSD
ดีล
#138911380
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 18:15:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22536
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 18:23:40
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.22614
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.04 USD
26.06.2020 16:18:42
26.06.2020 16:35:43
ขาย
0.03
1.23703
1.2363
กำไร
1.89 USD
GBPUSD
ดีล
#138779636
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 16:18:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.23703
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 16:35:43
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.2363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.89 USD
25.06.2020 07:10:25
25.06.2020 10:41:09
ซื้อ
0.03
1.24114
1.24393
กำไร
8.07 USD
GBPUSD
ดีล
#138587835
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 07:10:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 10:41:09
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24393
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
8.07 USD
24.06.2020 20:05:25
25.06.2020 10:41:06
ซื้อ
0.03
1.2447
1.24384
กำไร
-2.88 USD
GBPUSD
ดีล
#138536194
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 20:05:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2447
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 10:41:06
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.88 USD
24.06.2020 19:07:35
24.06.2020 21:05:44
ขาย
0.03
1.24291
1.24222
กำไร
1.77 USD
GBPUSD
ดีล
#138528795
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:07:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24291
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 21:05:44
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.77 USD
24.06.2020 19:56:05
24.06.2020 20:00:12
ซื้อ
0.03
1.24456
1.24463
กำไร
-0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#138534962
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:56:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24456
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 20:00:12
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24463
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.09 USD
24.06.2020 18:25:53
24.06.2020 18:32:05
ขาย
0.03
1.24329
1.24258
กำไร
1.83 USD
GBPUSD
ดีล
#138525309
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 18:25:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.24329
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 18:32:05
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24258
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.83 USD
24.06.2020 18:10:53
24.06.2020 18:12:49
ขาย
0.03
0.68853
0.68775
กำไร
2.04 USD
AUDUSD
ดีล
#138523805
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 18:10:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68853
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 18:12:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.68775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.04 USD
24.06.2020 16:01:37
24.06.2020 16:16:33
ซื้อ
0.03
0.69145
0.69071
กำไร
-2.52 USD
AUDUSD
ดีล
#138511941
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 16:01:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 16:16:33
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.69071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.52 USD
23.06.2020 16:29:03
23.06.2020 17:16:28
ซื้อ
0.03
0.69638
0.69716
กำไร
2.04 USD
AUDUSD
ดีล
#138411029
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 16:29:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69638
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 17:16:28
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.69716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.04 USD
23.06.2020 15:50:26
23.06.2020 16:20:33
ขาย
0.03
0.69698
0.69624
กำไร
1.92 USD
AUDUSD
ดีล
#138404304
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 15:50:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69698
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 16:20:33
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.69624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.92 USD
22.06.2020 17:26:34
22.06.2020 17:56:42
ขาย
0.03
0.69062
0.68945
กำไร
3.21 USD
AUDUSD
ดีล
#138277731
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:26:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69062
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 17:56:42
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.68945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.21 USD
22.06.2020 17:12:47
22.06.2020 17:56:39
ขาย
0.03
0.68979
0.68944
กำไร
0.75 USD
AUDUSD
ดีล
#138274910
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:12:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68979
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 17:56:39
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.68944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.75 USD
19.06.2020 15:36:00
19.06.2020 15:37:24
ขาย
0.03
1.12514
1.12455
กำไร
1.47 USD
EURUSD
ดีล
#138102590
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 15:36:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12514
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 15:37:24
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.12455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.47 USD
18.06.2020 19:07:12
18.06.2020 19:43:15
ขาย
0.03
1.1213
1.12015
กำไร
3.15 USD
EURUSD
ดีล
#138046086
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 19:07:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1213
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 19:43:15
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.12015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.15 USD
18.06.2020 15:25:08
18.06.2020 15:33:26
ขาย
0.03
1.12293
1.1226
กำไร
0.69 USD
EURUSD
ดีล
#138025296
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 15:25:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12293
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 15:33:26
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.1226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.69 USD
18.06.2020 15:04:51
18.06.2020 15:15:15
ซื้อ
0.03
1.12243
1.12211
กำไร
-1.26 USD
EURUSD
ดีล
#138023257
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 15:04:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 15:15:15
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.12211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.26 USD
18.06.2020 15:06:42
18.06.2020 15:14:46
ซื้อ
0.03
1.12154
1.12211
กำไร
1.41 USD
EURUSD
ดีล
#138023540
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 15:06:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12154
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 15:14:46
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.12211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.41 USD
17.06.2020 11:19:49
17.06.2020 11:52:57
ซื้อ
0.03
1.3521
1.35271
กำไร
1.05 USD
USDCAD
ดีล
#137858432
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 11:19:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3521
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 11:52:57
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.35271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.05 USD
16.06.2020 17:59:07
16.06.2020 18:13:43
ซื้อ
0.03
1.12404
1.1247
กำไร
1.68 USD
EURUSD
ดีล
#137814654
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 17:59:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12404
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2020 18:13:43
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.1247
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.68 USD
03.06.2020 10:27:52
08.06.2020 19:58:50
ขาย
0.03
108.695
108.286
กำไร
11.03 USD
USDJPY
ดีล
#136540421
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 10:27:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.695
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 19:58:50
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
108.286
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
11.03 USD
02.06.2020 15:27:14
08.06.2020 19:58:14
ขาย
0.03
108.314
108.304
กำไร
-0.02 USD
USDJPY
ดีล
#136462376
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 15:27:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.314
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 19:58:14
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
108.304
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.02 USD
02.06.2020 15:18:01
08.06.2020 19:58:11
ขาย
0.03
108.228
108.304
กำไร
-2.41 USD
USDJPY
ดีล
#136461009
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 15:18:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.228
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 19:58:11
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
108.304
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.41 USD
02.06.2020 15:14:08
08.06.2020 19:58:06
ขาย
0.03
108.13
108.304
กำไร
-5.12 USD
USDJPY
ดีล
#136460182
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 15:14:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.13
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 19:58:06
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
108.304
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-5.12 USD
02.06.2020 12:12:08
02.06.2020 13:36:20
ขาย
0.03
1.11838
1.11663
กำไร
4.95 USD
EURUSD
ดีล
#136440986
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 12:12:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11838
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 13:36:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.11663
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.95 USD
02.06.2020 11:58:49
02.06.2020 13:36:16
ขาย
0.03
1.11698
1.11666
กำไร
0.66 USD
EURUSD
ดีล
#136439346
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 11:58:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11698
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 13:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.11666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.66 USD
02.06.2020 11:50:52
02.06.2020 11:57:06
ขาย
0.03
0.68425
0.68371
กำไร
1.32 USD
AUDUSD
ดีล
#136438605
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 11:50:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68425
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 11:57:06
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.68371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.32 USD
02.06.2020 10:50:56
02.06.2020 11:08:11
ขาย
0.03
107.817
107.755
กำไร
1.43 USD
USDJPY
ดีล
#136432654
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 10:50:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
107.817
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 11:08:11
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
107.755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.43 USD
01.06.2020 08:58:27
01.06.2020 11:14:33
ขาย
0.03
1.11401
1.11268
กำไร
3.69 USD
EURUSD
ดีล
#136271987
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 08:58:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11401
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2020 11:14:33
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.11268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.69 USD
26.05.2020 16:28:36
27.05.2020 03:25:26
ขาย
0.03
0.62077
0.61838
กำไร
6.87 USD
NZDUSD
ดีล
#135718996
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 16:28:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.62077
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 03:25:26
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.61838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
6.87 USD
26.05.2020 14:47:58
27.05.2020 03:25:22
ขาย
0.03
0.61859
0.61838
กำไร
0.33 USD
NZDUSD
ดีล
#135704087
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 14:47:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.61859
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 03:25:22
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.61838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.33 USD
26.05.2020 11:45:56
27.05.2020 03:25:18
ขาย
0.03
0.61676
0.61838
กำไร
-5.16 USD
NZDUSD
ดีล
#135683772
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:45:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.61676
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 03:25:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.61838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-5.16 USD
18.05.2020 20:13:10
20.05.2020 12:02:05
ขาย
0.03
1.06351
1.05866
กำไร
14.44 USD
EURCHF
ดีล
#134869145
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 20:13:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06351
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 12:02:05
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
14.44 USD
18.05.2020 20:11:37
20.05.2020 12:02:02
ขาย
0.03
1.0618
1.05868
กำไร
9.08 USD
EURCHF
ดีล
#134871615
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 20:11:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0618
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 12:02:02
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
9.08 USD
18.05.2020 19:21:41
20.05.2020 12:01:58
ขาย
0.03
1.05979
1.0587
กำไร
2.78 USD
EURCHF
ดีล
#134860551
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 19:21:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05979
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 12:01:58
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.0587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
2.78 USD
18.05.2020 18:58:10
20.05.2020 12:01:52
ขาย
0.03
1.05743
1.0586
กำไร
-4.23 USD
EURCHF
ดีล
#134853990
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:58:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05743
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 12:01:52
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.0586
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-4.23 USD
18.05.2020 18:57:23
20.05.2020 12:01:48
ขาย
0.03
1.05706
1.05854
กำไร
-5.19 USD
EURCHF
ดีล
#134853731
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:57:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05706
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 12:01:48
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-5.19 USD
18.05.2020 19:10:31
20.05.2020 12:01:33
ขาย
0.03
1.05859
1.05847
กำไร
-0.23 USD
EURCHF
ดีล
#134857501
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 19:10:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05859
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 12:01:33
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-0.23 USD
18.05.2020 18:49:53
18.05.2020 18:51:02
ขาย
0.03
1.09127
1.09027
กำไร
2.70 USD
EURUSD
ดีล
#134851716
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:49:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09127
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:51:02
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.09027
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.70 USD
18.05.2020 18:23:30
18.05.2020 18:28:14
ขาย
0.03
1.0544
1.05452
กำไร
-0.97 USD
EURCHF
ดีล
#134827404
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:23:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0544
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:28:14
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-0.97 USD
18.05.2020 18:25:57
18.05.2020 18:28:11
ขาย
0.03
1.05511
1.05452
กำไร
1.23 USD
EURCHF
ดีล
#134827526
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:25:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05511
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:28:11
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.23 USD
18.05.2020 18:23:01
18.05.2020 18:27:46
ขาย
0.03
1.08881
1.08852
กำไร
0.57 USD
EURUSD
ดีล
#134817698
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:23:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08881
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:27:46
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.08852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.57 USD
18.05.2020 18:24:16
18.05.2020 18:27:42
ขาย
0.03
1.0898
1.08861
กำไร
3.27 USD
EURUSD
ดีล
#134818205
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:24:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0898
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:27:42
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.08861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.27 USD
18.05.2020 16:42:13
18.05.2020 17:12:22
ขาย
0.03
1.08641
1.08526
กำไร
3.15 USD
EURUSD
ดีล
#134823135
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:42:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08641
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 17:12:22
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.08526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.15 USD
18.05.2020 16:37:17
18.05.2020 17:12:18
ขาย
0.03
1.08555
1.08529
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#134817597
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:37:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08555
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 17:12:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.08529
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.48 USD
18.05.2020 16:59:47
18.05.2020 17:03:13
ขาย
0.03
1.05371
1.05356
กำไร
-0.13 USD
EURCHF
ดีล
#134827139
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:59:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.05371
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 17:03:13
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.05356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-0.13 USD
18.05.2020 16:49:28
18.05.2020 16:52:48
ซื้อ
0.03
1.40016
1.40087
กำไร
1.22 USD
USDCAD
ดีล
#134824616
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:49:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.40016
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 16:52:48
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.40087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.22 USD
18.05.2020 16:37:52
18.05.2020 16:38:56
ขาย
0.03
1.2199
1.21921
กำไร
1.77 USD
GBPUSD
ดีล
#134821265
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:37:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2199
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 16:38:56
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.21921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.77 USD
18.05.2020 16:26:22
18.05.2020 16:28:26
ขาย
0.03
1.08493
1.08444
กำไร
1.17 USD
EURUSD
ดีล
#134817466
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:26:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08493
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 16:28:26
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.08444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.17 USD
12.05.2020 16:57:18
12.05.2020 17:03:25
ซื้อ
0.03
0.96695
0.96743
กำไร
1.19 USD
USDCHF
ดีล
#134320618
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2020 16:57:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.96695
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2020 17:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.96743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.19 USD