โหมดทดลองเดโม่
08.10.2019 11:58:18
08.10.2019 12:08:46
ซื้อ
0.01
1.22728
1.22511
กำไร
-2.27 USD
GBPUSD
ดีล
#116003962
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 11:58:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22728
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 12:08:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.27 USD
08.10.2019 11:44:03
08.10.2019 12:08:46
ขาย
0.01
0.89586
0.89706
กำไร
-1.67 USD
EURGBP
ดีล
#116000927
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 11:44:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89586
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 12:08:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.89706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.67 USD
08.10.2019 11:58:31
08.10.2019 12:08:46
ซื้อ
0.01
1.21807
1.21592
กำไร
-2.37 USD
GBPCHF
ดีล
#116003992
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 11:58:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21807
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 12:08:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.37 USD
03.10.2019 19:15:39
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.11
1.23801
1.22605
กำไร
-132.66 USD
GBPUSD
ดีล
#115471333
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 19:15:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23801
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-131.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.22605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-132.66 USD
02.07.2019 17:06:05
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.648
131.411
กำไร
-49.06 USD
GBPJPY
ดีล
#103839047
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:06:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.648
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-48.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-49.06 USD
02.07.2019 17:12:08
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.481
131.411
กำไร
-47.50 USD
GBPJPY
ดีล
#103841034
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:12:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.481
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-47.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-47.50 USD
02.07.2019 17:22:51
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.313
131.411
กำไร
-45.93 USD
GBPJPY
ดีล
#103843487
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:22:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.313
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-45.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-45.93 USD
02.07.2019 17:40:04
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.244
131.411
กำไร
-45.29 USD
GBPJPY
ดีล
#103845977
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:40:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-45.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-45.29 USD
02.07.2019 17:01:04
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.697
131.411
กำไร
-49.52 USD
GBPJPY
ดีล
#103838230
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:01:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.697
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-49.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-49.52 USD
02.07.2019 17:06:58
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.586
131.411
กำไร
-48.48 USD
GBPJPY
ดีล
#103840054
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:06:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.586
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-48.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-48.48 USD
02.07.2019 17:21:40
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.01
136.399
131.411
กำไร
-46.74 USD
GBPJPY
ดีล
#103842599
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:21:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
136.399
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-46.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
131.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-46.74 USD
03.10.2019 19:38:06
08.10.2019 11:37:54
ซื้อ
0.11
1.23808
1.22605
กำไร
-133.43 USD
GBPUSD
ดีล
#115473866
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 19:38:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23808
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-132.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:37:54
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.22605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-133.43 USD
07.10.2019 11:23:10
08.10.2019 11:25:47
ซื้อ
0.01
1.22933
1.22671
กำไร
-2.72 USD
GBPUSD
ดีล
#115736788
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 11:23:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22933
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:25:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.72 USD
03.10.2019 19:39:29
08.10.2019 11:25:28
ซื้อ
0.11
1.23794
1.22671
กำไร
-124.63 USD
GBPUSD
ดีล
#115474002
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 19:39:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23794
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-123.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:25:28
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.22671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-124.63 USD
03.10.2019 19:39:50
08.10.2019 11:25:20
ซื้อ
0.11
1.23772
1.22673
กำไร
-121.99 USD
GBPUSD
ดีล
#115474062
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 19:39:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23772
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-120.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:25:20
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.22673
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-121.99 USD
03.10.2019 19:42:11
08.10.2019 11:25:10
ซื้อ
0.11
1.2374
1.2268
กำไร
-117.70 USD
GBPUSD
ดีล
#115474348
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 19:42:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-116.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 11:25:10
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.2268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-117.70 USD
07.10.2019 15:57:38
08.10.2019 10:07:14
ขาย
0.01
0.89259
0.89438
กำไร
-2.40 USD
EURGBP
ดีล
#115791175
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 15:57:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89259
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:07:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.89438
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.40 USD
07.10.2019 14:53:36
08.10.2019 10:07:09
ขาย
0.01
0.89189
0.89433
กำไร
-3.19 USD
EURGBP
ดีล
#115775602
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:53:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89189
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:07:09
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.89433
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.19 USD
07.10.2019 14:51:03
08.10.2019 10:07:04
ขาย
0.01
0.89184
0.89446
กำไร
-3.42 USD
EURGBP
ดีล
#115774913
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:51:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89184
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:07:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.89446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.42 USD
07.10.2019 14:20:29
08.10.2019 10:06:59
ขาย
0.02
0.8914
0.89451
กำไร
-8.03 USD
EURGBP
ดีล
#115768821
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:20:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.8914
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:06:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.89451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-8.03 USD
03.10.2019 19:59:37
08.10.2019 10:06:47
ซื้อ
0.11
1.23722
1.22704
กำไร
-113.08 USD
GBPUSD
ดีล
#115475034
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 19:59:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23722
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-111.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:06:47
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.22704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-113.08 USD
03.10.2019 21:04:43
08.10.2019 10:06:31
ซื้อ
0.11
1.23594
1.22681
กำไร
-101.53 USD
GBPUSD
ดีล
#115480978
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 21:04:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23594
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-100.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:06:31
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.22681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
-101.53 USD
07.10.2019 09:59:15
08.10.2019 10:06:15
ขาย
0.11
0.89158
0.89457
กำไร
-42.57 USD
EURGBP
ดีล
#115726991
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 09:59:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89158
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-40.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 10:06:15
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.89457
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
-42.57 USD
07.10.2019 14:48:28
08.10.2019 09:59:10
ขาย
0.11
0.89172
0.89437
กำไร
-38.00 USD
EURGBP
ดีล
#115774205
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:48:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89172
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-35.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 09:59:10
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
0.89437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
-38.00 USD
07.10.2019 14:15:23
08.10.2019 09:51:13
ขาย
0.22
0.89122
0.89443
กำไร
-91.13 USD
EURGBP
ดีล
#115767718
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 14:15:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.89122
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-86.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 09:51:13
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
0.89443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.40 USD
กำไร
-91.13 USD
07.10.2019 10:02:51
07.10.2019 14:08:54
ซื้อ
0.05
1.23076
1.23245
กำไร
7.95 USD
GBPUSD
ดีล
#115727529
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 10:02:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23076
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:08:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.23245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
7.95 USD
04.10.2019 15:47:01
07.10.2019 14:08:44
ซื้อ
0.01
1.22977
1.2325
กำไร
2.63 USD
GBPUSD
ดีล
#115585270
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:47:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22977
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:08:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2325
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.63 USD
07.10.2019 10:24:50
07.10.2019 14:05:08
ซื้อ
0.01
1.23034
1.23276
กำไร
2.32 USD
GBPUSD
ดีล
#115730504
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 10:24:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23034
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:05:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23276
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.32 USD
07.10.2019 09:55:13
07.10.2019 14:04:58
ซื้อ
0.11
1.23164
1.23283
กำไร
11.99 USD
GBPUSD
ดีล
#115726752
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 09:55:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23164
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:04:58
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.23283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
11.99 USD
07.10.2019 10:03:15
07.10.2019 14:04:48
ซื้อ
0.05
131.499
131.738
กำไร
10.19 USD
GBPJPY
ดีล
#115727715
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2019 10:03:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.499
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2019 14:04:48
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
131.738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
10.19 USD
04.10.2019 15:46:53
04.10.2019 19:34:51
ซื้อ
0.01
1.22992
1.23242
กำไร
2.40 USD
GBPUSD
ดีล
#115585227
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:46:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22992
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2019 19:34:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.40 USD
04.10.2019 15:46:31
04.10.2019 19:34:46
ซื้อ
0.01
1.22996
1.23242
กำไร
2.36 USD
GBPUSD
ดีล
#115585110
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:46:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22996
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2019 19:34:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.36 USD
04.10.2019 14:05:44
04.10.2019 19:34:38
ซื้อ
0.11
1.23175
1.23242
กำไร
6.27 USD
GBPUSD
ดีล
#115560341
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 14:05:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.23175
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2019 19:34:38
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.23242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
6.27 USD
03.10.2019 12:51:12
03.10.2019 15:21:21
ซื้อ
0.01
131.674
132.1
กำไร
3.78 USD
GBPJPY
ดีล
#115399785
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:51:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.674
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:21:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
132.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.78 USD
03.10.2019 12:46:08
03.10.2019 15:21:21
ซื้อ
0.11
131.732
132.1
กำไร
35.62 USD
GBPJPY
ดีล
#115398346
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:46:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.732
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
37.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:21:21
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
132.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
35.62 USD
03.10.2019 12:13:23
03.10.2019 15:12:28
ซื้อ
0.11
131.746
131.947
กำไร
18.47 USD
GBPJPY
ดีล
#115391386
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:13:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.746
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
20.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:12:28
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
131.947
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
18.47 USD
03.10.2019 12:09:48
03.10.2019 15:12:24
ซื้อ
0.11
131.772
131.931
กำไร
14.15 USD
GBPJPY
ดีล
#115390457
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:09:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.772
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:12:24
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
131.931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
14.15 USD
03.10.2019 12:09:36
03.10.2019 15:12:13
ซื้อ
0.11
131.783
131.959
กำไร
15.90 USD
GBPJPY
ดีล
#115390373
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:09:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:12:13
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
131.959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
15.90 USD
03.10.2019 12:08:33
03.10.2019 15:12:05
ซื้อ
0.22
131.837
131.939
กำไร
16.57 USD
GBPJPY
ดีล
#115390132
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:08:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.837
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
20.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:12:05
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
131.939
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.40 USD
กำไร
16.57 USD
03.10.2019 12:09:23
03.10.2019 15:12:02
ซื้อ
0.11
131.792
131.925
กำไร
11.47 USD
GBPJPY
ดีล
#115390301
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:09:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.792
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:12:02
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
131.925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
11.47 USD
03.10.2019 12:09:02
03.10.2019 15:11:58
ซื้อ
0.11
131.806
131.925
กำไร
10.03 USD
GBPJPY
ดีล
#115390216
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 12:09:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
131.806
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 15:11:58
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
131.925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
10.03 USD
03.10.2019 14:05:12
03.10.2019 14:43:11
ซื้อ
0.11
1.82842
1.83225
กำไร
26.12 USD
GBPAUD
ดีล
#115414520
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 14:05:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82842
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
28.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 14:43:11
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.83225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
26.12 USD
03.10.2019 13:10:16
03.10.2019 14:26:23
ซื้อ
0.11
1.82909
1.83178
กำไร
17.69 USD
GBPAUD
ดีล
#115404024
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 13:10:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82909
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
19.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 14:26:23
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.83178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
17.69 USD
03.10.2019 11:46:21
03.10.2019 14:26:06
ซื้อ
0.02
1.82992
1.83174
กำไร
2.05 USD
GBPAUD
ดีล
#115388553
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 11:46:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82992
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 14:26:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.83174
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.05 USD
03.10.2019 09:56:29
03.10.2019 13:10:30
ซื้อ
0.01
1496.1
1499.88
กำไร
3.58 USD
XAUUSD
ดีล
#115367243
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 09:56:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1496.1
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 13:10:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1499.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.58 USD
03.10.2019 09:59:57
03.10.2019 12:03:49
ซื้อ
0.01
1.82999
1.83299
กำไร
1.81 USD
GBPAUD
ดีล
#115381281
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 09:59:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82999
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 12:03:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.83299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.81 USD
03.10.2019 11:46:21
03.10.2019 12:00:07
ซื้อ
0.2
1.82992
1.83255
กำไร
31.35 USD
GBPAUD
ดีล
#115384896
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 11:46:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82992
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
35.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 12:00:07
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.83255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
31.35 USD
03.10.2019 11:51:12
03.10.2019 11:59:04
ซื้อ
0.11
1.82978
1.8326
กำไร
18.65 USD
GBPAUD
ดีล
#115386270
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 11:51:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82978
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
20.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 11:59:04
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.8326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
18.65 USD
03.10.2019 09:54:20
03.10.2019 11:51:43
ซื้อ
0.01
1496.59
1503.05
กำไร
6.26 USD
XAUUSD
ดีล
#115366766
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 09:54:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1496.59
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 11:51:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1503.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.26 USD
03.10.2019 09:53:29
03.10.2019 11:50:59
ซื้อ
0.01
1496.89
1503.36
กำไร
6.27 USD
XAUUSD
ดีล
#115366598
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 09:53:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1496.89
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 11:50:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1503.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.27 USD