24.09.2021 19:08:16
24.09.2021 23:24:51
ขาย
0.01
1.26647
1.26447
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518252773
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 19:08:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26647
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 23:24:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
24.09.2021 03:04:53
24.09.2021 23:23:47
ซื้อ
0.01
129.604
129.804
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1518178862
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 03:04:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.604
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 23:23:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
24.09.2021 16:09:08
24.09.2021 19:10:29
ซื้อ
0.04
0.72374
0.72604
กำไร
0.09 USD
AUDUSD
ดีล
#1518234659
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:09:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72374
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 19:10:29
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.72604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
23.09.2021 15:59:42
24.09.2021 19:10:29
ซื้อ
0.01
0.72973
0.72604
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#1518132055
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:59:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 19:10:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
24.09.2021 12:56:28
24.09.2021 19:10:29
ซื้อ
0.02
0.72673
0.72604
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1518212828
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 12:56:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72673
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 19:10:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.72604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.09.2021 16:34:13
24.09.2021 19:08:16
ขาย
0.01
1.26871
1.2667
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518238157
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:34:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26871
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 19:08:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
24.09.2021 10:04:17
24.09.2021 16:34:13
ขาย
0.02
1.26821
1.26892
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1518200400
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 10:04:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26821
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 16:34:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.09.2021 15:19:46
24.09.2021 16:34:13
ขาย
0.04
1.27122
1.26892
กำไร
0.07 USD
USDCAD
ดีล
#1518227467
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 15:19:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 16:34:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
23.09.2021 19:15:43
24.09.2021 16:34:13
ขาย
0.01
1.26519
1.26892
กำไร
-0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1518159550
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 19:15:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26519
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 16:34:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
24.09.2021 14:53:02
24.09.2021 15:34:38
ซื้อ
0.01
1.2704
1.2724
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518224896
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 14:53:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 15:34:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
24.09.2021 10:02:03
24.09.2021 14:53:02
ซื้อ
0.01
1.26814
1.27014
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518200189
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 14:53:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 16:44:37
24.09.2021 14:41:09
ขาย
0.02
1.17342
1.17182
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1518140722
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:44:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17342
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 14:41:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.09.2021 21:45:32
24.09.2021 14:41:09
ขาย
0.01
1.1704
1.17182
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1518022473
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 14:41:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.09.2021 11:07:45
24.09.2021 14:16:11
ขาย
0.01
0.72718
0.72519
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1518205227
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 11:07:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 14:16:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 11:21:21
24.09.2021 11:07:44
ขาย
0.02
0.7267
0.72741
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1518094603
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:21:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7267
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 11:07:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.72741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.09.2021 16:40:22
24.09.2021 11:07:44
ขาย
0.04
0.72971
0.72741
กำไร
0.09 USD
AUDUSD
ดีล
#1518139677
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:40:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72971
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 11:07:44
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.72741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
22.09.2021 22:00:06
24.09.2021 11:07:44
ขาย
0.01
0.72372
0.72741
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#1518028647
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:00:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72372
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 11:07:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
23.09.2021 10:32:41
24.09.2021 10:02:03
ซื้อ
0.07
1.27025
1.26789
กำไร
-0.13 USD
USDCAD
ดีล
#1518085340
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:32:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27025
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.26789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
23.09.2021 06:24:02
24.09.2021 10:02:03
ซื้อ
0.02
1.27629
1.26789
กำไร
-0.13 USD
USDCAD
ดีล
#1518061495
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 06:24:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.13 USD
23.09.2021 09:40:46
24.09.2021 10:02:03
ซื้อ
0.04
1.27328
1.26789
กำไร
-0.17 USD
USDCAD
ดีล
#1518075119
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:40:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
23.09.2021 03:22:58
24.09.2021 10:02:03
ซื้อ
0.01
1.2793
1.26789
กำไร
-0.09 USD
USDCAD
ดีล
#1518049732
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 03:22:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
23.09.2021 16:43:45
24.09.2021 10:02:03
ซื้อ
0.23
1.26419
1.26789
กำไร
0.67 USD
USDCAD
ดีล
#1518140538
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:43:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26419
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
1.26789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
23.09.2021 11:15:01
24.09.2021 10:02:03
ซื้อ
0.13
1.26725
1.26789
กำไร
0.07 USD
USDCAD
ดีล
#1518092699
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:02:03
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.26789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
23.09.2021 17:11:36
24.09.2021 03:04:53
ซื้อ
0.01
129.374
129.574
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1518147130
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 17:11:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.374
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 03:04:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.574
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 16:43:46
23.09.2021 19:15:42
ขาย
0.01
1.26394
1.26544
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1518140556
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:43:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:15:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.09.2021 18:25:31
23.09.2021 19:15:42
ขาย
0.02
1.26694
1.26544
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518156070
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:25:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:15:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 15:55:04
23.09.2021 17:11:35
ซื้อ
0.01
129.147
129.347
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1518131458
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:55:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.147
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:11:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 10:08:31
23.09.2021 17:03:20
ซื้อ
0.01
1.1724
1.1744
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1518078615
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:08:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:03:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 11:26:33
23.09.2021 16:43:45
ขาย
0.01
1.26618
1.26418
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518095007
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:26:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26618
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 16:43:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 11:31:51
23.09.2021 15:59:42
ซื้อ
0.01
0.7275
0.72951
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1518097992
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:31:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7275
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 15:59:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 14:47:56
23.09.2021 15:55:04
ซื้อ
0.01
128.918
129.118
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1518123930
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:47:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.918
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 15:55:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 13:12:04
23.09.2021 14:47:55
ซื้อ
0.02
128.74
128.89
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1518108330
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 13:12:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:47:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
128.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
23.09.2021 12:13:25
23.09.2021 14:47:55
ซื้อ
0.01
129.039
128.89
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1518102065
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 12:13:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:47:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.09.2021 10:05:22
23.09.2021 12:13:24
ซื้อ
0.01
128.811
129.011
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1518078264
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:05:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 12:13:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
129.011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 09:36:20
23.09.2021 11:31:51
ซื้อ
0.01
0.72527
0.72729
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1518074657
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:36:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:31:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 10:35:37
23.09.2021 11:26:32
ขาย
0.01
1.26836
1.26645
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518086438
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:35:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 11:26:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26645
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 10:10:04
23.09.2021 10:35:36
ขาย
0.01
1.27063
1.2687
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518079185
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:10:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 10:35:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 09:42:34
23.09.2021 10:10:04
ขาย
0.01
1.27291
1.27094
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518075323
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:42:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27291
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 10:10:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.09.2021 10:32:05
23.09.2021 10:08:31
ซื้อ
0.01
1.17368
1.17219
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1517957665
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 10:32:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 10:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.09.2021 21:45:10
23.09.2021 10:08:31
ซื้อ
0.02
1.17069
1.17219
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1518022119
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 10:08:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
23.09.2021 06:13:15
23.09.2021 10:05:18
ซื้อ
0.01
128.584
128.784
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1518061101
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 06:13:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 10:05:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.784
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.09.2021 06:55:06
23.09.2021 09:42:33
ขาย
0.01
1.27518
1.27317
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518064679
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 06:55:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27518
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:42:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.09.2021 21:05:10
23.09.2021 09:36:20
ซื้อ
0.01
0.72878
0.72506
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#1518008585
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:05:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:36:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
23.09.2021 05:47:23
23.09.2021 09:36:20
ซื้อ
0.04
0.72276
0.72506
กำไร
0.09 USD
AUDUSD
ดีล
#1518058830
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 05:47:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:36:20
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.72506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
22.09.2021 21:40:17
23.09.2021 09:36:20
ซื้อ
0.02
0.72576
0.72506
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1518019285
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:40:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72576
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 09:36:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.72506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.09.2021 05:00:56
23.09.2021 06:55:05
ขาย
0.01
1.27732
1.27542
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1518054975
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 05:00:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:55:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
22.09.2021 22:06:12
23.09.2021 06:13:14
ซื้อ
0.02
128.404
128.554
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1518030530
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:06:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.404
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:13:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
128.554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.09.2021 17:20:04
23.09.2021 06:13:14
ซื้อ
0.01
128.703
128.554
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1517987974
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 17:20:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.703
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 06:13:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.09.2021 03:32:30
23.09.2021 05:00:56
ขาย
0.02
1.27912
1.27762
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1518050530
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 03:32:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:00:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.09.2021 23:00:00
23.09.2021 05:00:56
ขาย
0.01
1.27614
1.27762
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1518038261
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 05:00:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD