โหมดทดลองเดโม่
13.12.2019 00:00:35
13.12.2019 19:36:16
ขาย
0.02
1.114
1.11229
กำไร
3.22 USD
EURUSD
ดีล
#122074600
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:00:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 19:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.22 USD
13.12.2019 00:11:38
13.12.2019 17:25:40
ขาย
0.02
0.693
0.68983
กำไร
6.14 USD
AUDUSD
ดีล
#122018138
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:11:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.693
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 17:25:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68983
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.14 USD
11.12.2019 22:07:19
12.12.2019 18:23:24
ขาย
0.02
1.1142
1.11168
กำไร
4.84 USD
EURUSD
ดีล
#121334569
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 22:07:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1142
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 18:23:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.84 USD
05.12.2019 18:34:14
12.12.2019 01:52:09
ซื้อ
0.02
1.11038
1.11328
กำไร
5.60 USD
EURUSD
ดีล
#121618214
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 18:34:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11038
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 01:52:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11328
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.60 USD
10.12.2019 13:09:48
12.12.2019 01:51:59
ซื้อ
0.02
1.10797
1.11327
กำไร
10.40 USD
EURUSD
ดีล
#121833318
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 13:09:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10797
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 01:51:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11327
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.40 USD
05.12.2019 18:02:10
10.12.2019 15:32:15
ขาย
0.02
0.68243
0.68054
กำไร
3.58 USD
AUDUSD
ดีล
#121615715
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 18:02:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 15:32:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.58 USD
09.12.2019 10:13:48
09.12.2019 16:38:00
ซื้อ
0.02
1.10674
1.10722
กำไร
0.76 USD
EURUSD
ดีล
#121717303
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 10:13:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10674
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2019 16:38:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.76 USD
04.12.2019 11:20:54
06.12.2019 18:25:17
ขาย
0.02
1.10711
1.10482
กำไร
4.38 USD
EURUSD
ดีล
#121526516
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:20:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10711
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 18:25:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10482
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.38 USD
05.12.2019 18:34:01
06.12.2019 11:44:51
ซื้อ
0.02
0.68335
0.68439
กำไร
1.88 USD
AUDUSD
ดีล
#121618115
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 18:34:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68335
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 11:44:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68439
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.88 USD
05.12.2019 11:13:52
05.12.2019 16:38:24
ขาย
0.02
0.68314
0.68263
กำไร
0.82 USD
AUDUSD
ดีล
#121592279
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 11:13:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68314
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2019 16:38:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.82 USD
03.12.2019 14:51:50
04.12.2019 10:33:36
ขาย
0.02
0.68399
0.68182
กำไร
4.14 USD
AUDUSD
ดีล
#121438645
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 14:51:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68399
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 10:33:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.14 USD
02.12.2019 18:53:51
02.12.2019 20:36:03
ขาย
0.02
1.10759
1.1075
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#121324692
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:53:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10759
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 20:36:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.02 USD
18.11.2019 21:41:12
02.12.2019 17:33:41
ซื้อ
0.02
1.1076
1.1075
กำไร
-0.40 USD
EURUSD
ดีล
#120141844
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 21:41:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1076
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:33:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.40 USD
25.11.2019 02:27:12
02.12.2019 17:33:36
ซื้อ
0.02
1.10232
1.10745
กำไร
10.06 USD
EURUSD
ดีล
#120585533
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 02:27:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10232
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:33:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.06 USD
25.11.2019 16:34:29
27.11.2019 20:51:35
ขาย
0.02
1.10059
1.1004
กำไร
0.18 USD
EURUSD
ดีล
#120708288
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 16:34:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10059
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 20:51:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.18 USD
21.11.2019 21:04:48
22.11.2019 17:38:17
ขาย
0.02
1.1055
1.104
กำไร
2.80 USD
EURUSD
ดีล
#120465968
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 21:04:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1055
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 17:38:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.80 USD
21.11.2019 20:28:06
21.11.2019 21:27:54
ขาย
0.02
1.10604
1.10591
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#120463658
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 20:28:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10604
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.11.2019 21:27:54
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.06 USD
20.11.2019 10:14:37
21.11.2019 21:27:49
ขาย
0.02
1.10642
1.10591
กำไร
0.82 USD
EURUSD
ดีล
#120314627
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2019 10:14:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10642
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.11.2019 21:27:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.82 USD
08.11.2019 04:50:08
15.11.2019 17:52:48
ซื้อ
0.02
1.10524
1.1051
กำไร
-0.48 USD
EURUSD
ดีล
#119490641
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2019 04:50:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 17:52:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.48 USD
15.11.2019 11:19:49
15.11.2019 17:52:35
ซื้อ
0.02
1.1015
1.10505
กำไร
6.90 USD
EURUSD
ดีล
#120023923
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 11:19:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1015
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 17:52:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10505
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.90 USD
13.11.2019 07:14:27
15.11.2019 04:24:10
ซื้อ
0.02
1.10156
1.1026
กำไร
1.88 USD
EURUSD
ดีล
#119742287
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 07:14:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10156
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 04:24:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.88 USD
15.10.2019 15:28:14
14.11.2019 17:11:06
ขาย
0.02
1.10027
1.09997
กำไร
0.40 USD
EURUSD
ดีล
#116852019
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 15:28:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10027
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.11.2019 17:11:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09997
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
11.11.2019 09:49:58
12.11.2019 03:12:57
ซื้อ
0.02
1.10277
1.10335
กำไร
0.96 USD
EURUSD
ดีล
#119568809
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 09:49:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10277
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.11.2019 03:12:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.96 USD
16.10.2019 05:32:14
08.11.2019 18:23:32
ขาย
0.02
1.10248
1.10216
กำไร
0.44 USD
EURUSD
ดีล
#116981471
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 05:32:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10248
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 18:23:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10216
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.44 USD
07.11.2019 18:36:52
08.11.2019 18:23:26
ขาย
0.02
1.10425
1.1022
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#119445396
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 18:36:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10425
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 18:23:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.90 USD
07.11.2019 10:24:37
07.11.2019 15:41:15
ซื้อ
0.02
1.10724
1.10737
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#119391119
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 10:24:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10724
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.11.2019 15:41:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.06 USD
16.10.2019 20:42:03
05.11.2019 18:24:45
ขาย
0.02
1.10741
1.10684
กำไร
0.94 USD
EURUSD
ดีล
#117101340
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 20:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10741
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2019 18:24:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.94 USD
25.10.2019 14:57:54
05.11.2019 18:24:40
ขาย
0.02
1.11068
1.10685
กำไร
7.46 USD
EURUSD
ดีล
#118331337
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2019 14:57:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11068
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2019 18:24:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10685
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.46 USD
04.11.2019 12:07:34
05.11.2019 18:24:35
ขาย
0.02
1.11587
1.10687
กำไร
17.80 USD
EURUSD
ดีล
#119057899
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2019 12:07:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11587
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2019 18:24:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
17.80 USD
31.10.2019 03:31:21
04.11.2019 12:07:18
ซื้อ
0.02
1.11673
1.11588
กำไร
-1.90 USD
EURUSD
ดีล
#118788411
วันและเวลาเปิดทำการ
31.10.2019 03:31:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11673
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 12:07:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.90 USD
31.10.2019 03:31:25
04.11.2019 12:07:09
ซื้อ
0.02
1.11675
1.11595
กำไร
-1.80 USD
EURUSD
ดีล
#118788482
วันและเวลาเปิดทำการ
31.10.2019 03:31:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11675
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 12:07:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11595
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.80 USD
25.10.2019 11:01:35
25.10.2019 12:02:25
ซื้อ
0.02
1.11157
1.1119
กำไร
0.46 USD
EURUSD
ดีล
#118306292
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2019 11:01:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11157
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 12:02:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1119
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.46 USD
23.10.2019 12:46:11
25.10.2019 11:01:57
ขาย
0.02
1.11127
1.11157
กำไร
-0.80 USD
EURUSD
ดีล
#117973763
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2019 12:46:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11127
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 11:01:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.80 USD
22.10.2019 11:18:10
23.10.2019 08:42:29
ขาย
0.02
1.11415
1.11214
กำไร
3.82 USD
EURUSD
ดีล
#117753607
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2019 11:18:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11415
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2019 08:42:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.82 USD
21.10.2019 11:17:47
21.10.2019 12:10:50
ขาย
0.02
1.11745
1.11695
กำไร
0.80 USD
EURUSD
ดีล
#117535004
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 11:17:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11745
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 12:10:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
18.10.2019 22:22:46
21.10.2019 03:28:58
ขาย
0.02
1.1165
1.11618
กำไร
0.44 USD
EURUSD
ดีล
#117512940
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 22:22:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1165
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 03:28:58
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.44 USD
17.10.2019 12:35:25
17.10.2019 12:46:30
ซื้อ
0.02
1.11179
1.11208
กำไร
0.38 USD
EURUSD
ดีล
#117207208
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:35:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11179
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:46:30
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.38 USD
17.10.2019 12:35:18
17.10.2019 12:46:26
ซื้อ
0.02
1.11171
1.11212
กำไร
0.62 USD
EURUSD
ดีล
#117207095
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:35:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11171
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:46:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.62 USD
17.10.2019 12:35:12
17.10.2019 12:46:20
ซื้อ
0.02
1.11146
1.11213
กำไร
1.14 USD
EURUSD
ดีล
#117207001
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:35:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11146
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:46:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.14 USD
19.09.2019 15:01:53
16.10.2019 19:28:10
ซื้อ
0.02
1.10714
1.108
กำไร
1.52 USD
EURUSD
ดีล
#113737801
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 15:01:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10714
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 19:28:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.52 USD
15.10.2019 18:49:54
15.10.2019 19:57:27
ขาย
0.02
1.10364
1.10198
กำไร
3.12 USD
EURUSD
ดีล
#116909040
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 18:49:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10364
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2019 19:57:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10198
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.12 USD
11.10.2019 14:20:06
11.10.2019 14:22:39
ซื้อ
0.02
1.10479
1.10554
กำไร
1.30 USD
EURUSD
ดีล
#116578431
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 14:20:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10479
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 14:22:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.30 USD
11.10.2019 03:00:19
11.10.2019 13:53:02
ซื้อ
0.02
1.10112
1.1036
กำไร
4.76 USD
EURUSD
ดีล
#116505180
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 03:00:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10112
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 13:53:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.76 USD
24.09.2019 19:47:04
10.10.2019 16:08:16
ซื้อ
0.02
1.10145
1.10221
กำไร
1.32 USD
EURUSD
ดีล
#114295655
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2019 19:47:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.10.2019 16:08:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.32 USD
08.10.2019 03:26:02
08.10.2019 09:35:28
ขาย
0.02
1.09708
1.0983
กำไร
-2.64 USD
EURUSD
ดีล
#115910358
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2019 03:26:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09708
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2019 09:35:28
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0983
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.64 USD
03.10.2019 11:41:09
03.10.2019 19:02:35
ซื้อ
0.02
1.09711
1.09889
กำไร
3.36 USD
EURUSD
ดีล
#115384082
วันและเวลาเปิดทำการ
03.10.2019 11:41:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09711
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 19:02:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.36 USD
27.09.2019 18:38:29
03.10.2019 05:30:21
ซื้อ
0.02
1.09587
1.09586
กำไร
-0.22 USD
EURUSD
ดีล
#114759007
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 18:38:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09587
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 05:30:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09586
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.22 USD
26.09.2019 20:26:03
03.10.2019 05:30:16
ซื้อ
0.02
1.093
1.09585
กำไร
5.50 USD
EURUSD
ดีล
#114580422
วันและเวลาเปิดทำการ
26.09.2019 20:26:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.093
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 05:30:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.50 USD
27.09.2019 15:51:37
03.10.2019 05:30:12
ซื้อ
0.02
1.09465
1.09586
กำไร
2.22 USD
EURUSD
ดีล
#114731086
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 15:51:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09465
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.10.2019 05:30:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09586
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.22 USD
01.10.2019 17:08:43
01.10.2019 18:16:40
ขาย
0.02
1.09141
1.0929
กำไร
-3.18 USD
EURUSD
ดีล
#115199880
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2019 17:08:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09141
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2019 18:16:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.18 USD