โหมดทดลองเดโม่
10.06.2020 04:55:57
11.06.2020 21:12:44
ซื้อ
1
10017.1
9686.1
กำไร
-33.60 USD
NQ
ดีล
#137203177
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 04:55:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
10017.1
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-33.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 21:12:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9686.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-33.60 USD
08.06.2020 15:37:03
11.06.2020 21:12:44
ซื้อ
1
3212.7
3029.4
กำไร
-18.83 USD
SPX
ดีล
#136969989
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 15:37:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
3212.7
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 21:12:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
3029.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-18.83 USD
10.06.2020 03:12:49
11.06.2020 21:12:44
ซื้อ
1
9997.7
9686.1
กำไร
-31.66 USD
NQ
ดีล
#137193808
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 03:12:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9997.7
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-31.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 21:12:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9686.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-31.66 USD
10.06.2020 04:56:07
11.06.2020 21:12:44
ซื้อ
1
10017
9686.1
กำไร
-33.59 USD
NQ
ดีล
#137203198
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 04:56:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
10017
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-33.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 21:12:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9686.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-33.59 USD
11.06.2020 06:41:36
11.06.2020 21:12:44
ขาย
1
3160.5
3029.8
กำไร
12.57 USD
SPX
ดีล
#137363016
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 06:41:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
3160.5
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 21:12:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
3029.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
12.57 USD
08.06.2020 17:19:27
11.06.2020 21:12:44
ขาย
1
3198.6
3029.8
กำไร
16.38 USD
SPX
ดีล
#136983995
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 17:19:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
3198.6
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 21:12:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
3029.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
16.38 USD
10.06.2020 04:47:18
11.06.2020 19:53:00
ซื้อ
1
3227
3042.4
กำไร
-18.96 USD
SPX
ดีล
#137202175
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 04:47:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
3227
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 19:53:00
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
3042.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-18.96 USD
09.06.2020 15:21:25
11.06.2020 19:51:50
ซื้อ
1
3208.9
3043.1
กำไร
-17.08 USD
SPX
ดีล
#137127919
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 15:21:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
3208.9
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 19:51:50
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
3043.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-17.08 USD
09.06.2020 17:17:05
11.06.2020 19:49:07
ขาย
1
9890
9743
กำไร
14.20 USD
NQ
ดีล
#137138714
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 17:17:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
9890
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 19:49:07
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
14.20 USD
09.06.2020 13:22:20
11.06.2020 19:47:00
ขาย
1
9830
9783.199999999999
กำไร
4.18 USD
NQ
ดีล
#137106739
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 13:22:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
9830
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 19:47:00
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9783.199999999999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.18 USD
08.06.2020 17:18:39
11.06.2020 19:46:52
ขาย
1
9756.8
9780.5
กำไร
-2.87 USD
NQ
ดีล
#136983930
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 17:18:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
9756.8
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 19:46:52
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9780.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-2.87 USD
09.06.2020 19:25:41
11.06.2020 12:19:37
ขาย
1
9970
9965.400000000001
กำไร
-0.04 USD
NQ
ดีล
#137149165
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 19:25:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
9970
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 12:19:37
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9965.400000000001
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.04 USD
10.06.2020 04:56:13
10.06.2020 17:59:38
ซื้อ
1
10017.3
10024.6
กำไร
0.23 USD
NQ
ดีล
#137203218
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 04:56:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
10017.3
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 17:59:38
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
10024.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.23 USD
09.06.2020 17:57:29
09.06.2020 18:50:06
ซื้อ
1
9964
9949.800000000001
กำไร
-1.92 USD
NQ
ดีล
#137141991
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 17:57:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9964
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 18:50:06
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9949.800000000001
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.92 USD
09.06.2020 17:56:24
09.06.2020 18:49:57
ซื้อ
1
9959.1
9949.3
กำไร
-1.48 USD
NQ
ดีล
#137141879
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 17:56:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9959.1
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 18:49:57
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9949.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.48 USD
09.06.2020 17:56:14
09.06.2020 18:49:51
ซื้อ
1
9959.8
9948.800000000001
กำไร
-1.60 USD
NQ
ดีล
#137141867
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 17:56:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9959.8
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 18:49:51
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9948.800000000001
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.60 USD
08.06.2020 19:11:52
09.06.2020 17:13:44
ซื้อ
1
330.6
336.7
กำไร
5.85 USD
#AAPL
ดีล
#136994595
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 19:11:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
330.6
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 17:13:44
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
336.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
5.85 USD
09.06.2020 16:37:02
09.06.2020 17:13:23
ซื้อ
1
9887.6
9886.8
กำไร
-0.58 USD
NQ
ดีล
#137133984
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 16:37:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9887.6
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 17:13:23
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9886.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.58 USD
09.06.2020 15:20:54
09.06.2020 17:13:17
ซื้อ
1
9860.3
9885.4
กำไร
2.01 USD
NQ
ดีล
#137127852
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 15:20:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9860.3
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 17:13:17
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9885.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.01 USD
09.06.2020 10:46:12
09.06.2020 12:43:29
ขาย
1
3207.9
3203.4
กำไร
-0.05 USD
SPX
ดีล
#137090412
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 10:46:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
3207.9
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 12:43:29
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
3203.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.05 USD
09.06.2020 11:07:30
09.06.2020 12:43:22
ขาย
1
9851
9845.2
กำไร
0.08 USD
NQ
ดีล
#137092258
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 11:07:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
9851
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 12:43:22
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9845.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.08 USD
09.06.2020 04:02:33
09.06.2020 11:01:28
ขาย
1
9866.6
9864.4
กำไร
-0.28 USD
NQ
ดีล
#137032343
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 04:02:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
9866.6
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 11:01:28
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9864.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.28 USD
08.06.2020 19:11:19
09.06.2020 10:42:03
ซื้อ
1
9819.5
9860.1
กำไร
3.56 USD
NQ
ดีล
#136994559
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 19:11:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9819.5
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 10:42:03
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9860.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.56 USD
08.06.2020 19:11:08
09.06.2020 10:41:57
ซื้อ
1
9819.3
9859.699999999999
กำไร
3.54 USD
NQ
ดีล
#136994550
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 19:11:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9819.3
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2020 10:41:57
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9859.699999999999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.54 USD
08.06.2020 16:33:57
08.06.2020 17:58:50
ซื้อ
1
9800
9800.3
กำไร
-0.47 USD
NQ
ดีล
#136972660
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 16:33:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9800
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 17:58:50
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
9800.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.47 USD
22.04.2020 14:00:56
22.04.2020 20:22:28
ซื้อ
0.02
1.08728
1.0808
กำไร
-13.16 USD
EURUSD
ดีล
#132687624
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2020 14:00:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08728
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2020 20:22:28
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-13.16 USD
21.04.2020 17:06:33
22.04.2020 20:22:28
ซื้อ
0.02
1.086
1.0808
กำไร
-10.60 USD
EURUSD
ดีล
#132582573
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2020 17:06:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2020 20:22:28
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.0808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-10.60 USD
20.04.2020 17:53:54
21.04.2020 05:08:08
ซื้อ
1
1.08841
1.08426
กำไร
-425.00 USD
EURUSD
ดีล
#132438833
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2020 17:53:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08841
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-415.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 05:08:08
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
1.08426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-425.00 USD
13.03.2020 05:54:31
21.04.2020 05:08:08
ซื้อ
0.02
1.12172
1.08426
กำไร
-75.12 USD
EURUSD
ดีล
#128896146
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2020 05:54:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12172
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-74.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 05:08:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-75.12 USD
10.03.2020 14:08:24
21.04.2020 05:08:08
ซื้อ
0.02
1.13694
1.08426
กำไร
-105.56 USD
EURUSD
ดีล
#128546904
วันและเวลาเปิดทำการ
10.03.2020 14:08:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13694
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-105.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 05:08:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-105.56 USD
11.03.2020 14:11:07
21.04.2020 05:08:08
ซื้อ
0.02
1.13471
1.08426
กำไร
-101.10 USD
EURUSD
ดีล
#128693846
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2020 14:11:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13471
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-100.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 05:08:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-101.10 USD
16.03.2020 10:34:29
21.04.2020 05:08:08
ซื้อ
0.02
1.12086
1.08426
กำไร
-73.40 USD
EURUSD
ดีล
#129002244
วันและเวลาเปิดทำการ
16.03.2020 10:34:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-73.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 05:08:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-73.40 USD
15.04.2020 21:15:18
21.04.2020 05:08:08
ซื้อ
0.02
1.09313
1.08426
กำไร
-17.94 USD
EURUSD
ดีล
#131935629
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2020 21:15:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09313
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 05:08:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-17.94 USD
17.04.2020 14:27:13
17.04.2020 19:31:50
ซื้อ
0.02
1.08446
1.08623
กำไร
3.34 USD
EURUSD
ดีล
#132238316
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2020 14:27:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08446
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2020 19:31:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.34 USD
17.04.2020 11:03:49
17.04.2020 14:26:58
ขาย
0.02
1.0824
1.08429
กำไร
-3.98 USD
EURUSD
ดีล
#132209431
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2020 11:03:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0824
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2020 14:26:58
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.98 USD
17.04.2020 10:11:21
17.04.2020 10:57:55
ขาย
0.02
1.08396
1.08332
กำไร
1.08 USD
EURUSD
ดีล
#132198791
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2020 10:11:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08396
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2020 10:57:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.08 USD
16.04.2020 19:52:41
17.04.2020 09:08:23
ซื้อ
0.02
1.08362
1.08567
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#132099453
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 19:52:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08362
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2020 09:08:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.90 USD
16.04.2020 18:04:58
16.04.2020 19:55:18
ขาย
0.02
1.08357
1.08337
กำไร
0.20 USD
EURUSD
ดีล
#132076066
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 18:04:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08357
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 19:55:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08337
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.20 USD
16.04.2020 18:05:08
16.04.2020 19:55:13
ขาย
0.02
1.08366
1.08332
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#132076124
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 18:05:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08366
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 19:55:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.48 USD
16.04.2020 18:04:34
16.04.2020 19:52:58
ขาย
0.02
1.08377
1.08372
กำไร
-0.10 USD
EURUSD
ดีล
#132075991
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 18:04:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08377
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 19:52:58
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.10 USD
16.04.2020 18:04:22
16.04.2020 19:52:53
ขาย
0.02
1.08375
1.08362
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#132075931
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 18:04:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08375
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 19:52:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.06 USD
16.04.2020 18:04:14
16.04.2020 19:52:49
ขาย
0.02
1.08388
1.08362
กำไร
0.32 USD
EURUSD
ดีล
#132075885
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 18:04:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08388
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 19:52:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.32 USD
16.04.2020 04:20:13
16.04.2020 08:35:06
ขาย
0.02
1.0883
1.08833
กำไร
-0.26 USD
EURUSD
ดีล
#131952454
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 04:20:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0883
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 08:35:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.26 USD
15.04.2020 17:14:34
16.04.2020 04:19:48
ซื้อ
0.02
1.08794
1.08839
กำไร
0.70 USD
EURUSD
ดีล
#131920641
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2020 17:14:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08794
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2020 04:19:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.70 USD
09.04.2020 09:17:37
15.04.2020 18:00:41
ขาย
0.02
1.08425
1.09066
กำไร
-13.02 USD
EURUSD
ดีล
#131366005
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2020 09:17:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08425
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 18:00:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09066
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-13.02 USD
15.04.2020 06:00:42
15.04.2020 18:00:36
ขาย
0.02
1.09813
1.09069
กำไร
14.68 USD
EURUSD
ดีล
#131845896
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2020 06:00:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09813
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 18:00:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
14.68 USD
15.04.2020 10:27:29
15.04.2020 17:59:46
ขาย
0.02
1.09517
1.09047
กำไร
9.20 USD
EURUSD
ดีล
#131872474
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2020 10:27:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09517
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 17:59:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.20 USD
09.04.2020 15:56:35
15.04.2020 16:07:35
ขาย
0.02
1.09
1.08766
กำไร
4.48 USD
EURUSD
ดีล
#131144288
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2020 15:56:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 16:07:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.48 USD
15.04.2020 15:36:14
15.04.2020 16:07:18
ขาย
0.02
1.08708
1.08755
กำไร
-1.14 USD
EURUSD
ดีล
#131909652
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2020 15:36:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08708
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 16:07:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.14 USD
10.04.2020 19:45:05
15.04.2020 06:00:35
ซื้อ
0.02
1.09506
1.09813
กำไร
5.94 USD
EURUSD
ดีล
#131527198
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2020 19:45:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09506
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 06:00:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.09813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.94 USD