โหมดทดลองเดโม่
13.12.2019 19:31:45
13.12.2019 20:10:14
ซื้อ
0.01
0.98419
0.98433
กำไร
0.04 USD
USDCHF
ดีล
#122195456
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 19:31:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98419
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 20:10:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98433
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
13.12.2019 18:43:55
13.12.2019 19:26:44
ซื้อ
0.01
0.98345
0.98408
กำไร
0.54 USD
USDCHF
ดีล
#122193953
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 18:43:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98345
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 19:26:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.54 USD
13.12.2019 16:30:32
13.12.2019 18:41:39
ขาย
0.01
0.6595
0.65894
กำไร
0.46 USD
NZDUSD
ดีล
#122183690
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 16:30:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6595
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 18:41:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.65894
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.46 USD
13.12.2019 17:05:22
13.12.2019 17:14:43
ขาย
0.01
0.66157
0.66032
กำไร
1.15 USD
NZDUSD
ดีล
#122186396
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:05:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.66157
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 17:14:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66032
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.15 USD
13.12.2019 17:04:38
13.12.2019 17:05:17
ขาย
0.01
0.66179
0.66162
กำไร
0.07 USD
NZDUSD
ดีล
#122186252
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:04:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.66179
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 17:05:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66162
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.07 USD
13.12.2019 16:20:20
13.12.2019 16:30:05
ซื้อ
0.01
0.98262
0.98294
กำไร
0.23 USD
USDCHF
ดีล
#122183019
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 16:20:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98262
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 16:30:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
13.12.2019 15:27:37
13.12.2019 16:19:01
ขาย
0.01
1.117
1.11648
กำไร
0.42 USD
EURUSD
ดีล
#122175889
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 15:27:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.117
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 16:19:01
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.42 USD
13.12.2019 13:42:43
13.12.2019 15:27:19
ขาย
0.01
1.11783
1.11697
กำไร
0.76 USD
EURUSD
ดีล
#122165110
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 13:42:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11783
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 15:27:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
02.12.2019 18:02:15
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.29237
1.33404
กำไร
-41.77 USD
GBPUSD
ดีล
#121316937
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:02:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29237
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-41.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-41.77 USD
12.12.2019 21:24:12
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.3072
1.33404
กำไร
-26.94 USD
GBPUSD
ดีล
#122090984
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 21:24:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3072
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-26.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-26.94 USD
01.11.2019 16:28:04
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
108.012
109.142
กำไร
-10.45 USD
USDJPY
ดีล
#118984366
วันและเวลาเปิดทำการ
01.11.2019 16:28:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.012
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.45 USD
27.11.2019 17:24:06
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.28697
1.33404
กำไร
-47.17 USD
GBPUSD
ดีล
#121002275
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 17:24:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28697
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-47.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-47.17 USD
15.10.2019 17:02:47
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.26403
1.33404
กำไร
-70.11 USD
GBPUSD
ดีล
#116881468
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 17:02:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26403
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-70.11 USD
15.10.2019 05:36:58
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.26066
1.33404
กำไร
-73.48 USD
GBPUSD
ดีล
#116766938
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 05:36:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26066
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-73.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-73.48 USD
12.12.2019 16:48:57
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
108.886
109.142
กำไร
-2.45 USD
USDJPY
ดีล
#122053610
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 16:48:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.886
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.45 USD
03.12.2019 10:52:01
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.29793
1.33404
กำไร
-36.21 USD
GBPUSD
ดีล
#121406201
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 10:52:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29793
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-36.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-36.21 USD
12.12.2019 21:51:50
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.31205
1.33404
กำไร
-22.09 USD
GBPUSD
ดีล
#122092489
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 21:51:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31205
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-22.09 USD
01.11.2019 18:58:12
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
108.214
109.142
กำไร
-8.60 USD
USDJPY
ดีล
#119012038
วันและเวลาเปิดทำการ
01.11.2019 18:58:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.214
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-8.60 USD
12.12.2019 17:28:49
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
109.079
109.142
กำไร
-0.68 USD
USDJPY
ดีล
#122063955
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 17:28:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.079
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.68 USD
11.11.2019 06:53:52
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.27921
1.33404
กำไร
-54.93 USD
GBPUSD
ดีล
#119559456
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 06:53:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27921
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-54.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-54.93 USD
27.11.2019 09:58:52
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
1.28353
1.33404
กำไร
-50.61 USD
GBPUSD
ดีล
#120955309
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 09:58:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28353
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-50.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-50.61 USD
10.10.2019 21:10:31
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
107.83
109.142
กำไร
-12.12 USD
USDJPY
ดีล
#116470033
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 21:10:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
107.83
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-12.12 USD
10.10.2019 17:12:59
13.12.2019 00:00:38
ขาย
0.01
107.789
109.142
กำไร
-12.50 USD
USDJPY
ดีล
#116415652
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:12:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
107.789
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-12.50 USD
12.12.2019 21:18:56
12.12.2019 21:23:38
ขาย
0.01
1.30713
1.30689
กำไร
0.14 USD
GBPUSD
ดีล
#122090695
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 21:18:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30713
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 21:23:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30689
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
12.12.2019 21:18:02
12.12.2019 21:18:25
ขาย
0.01
1.30803
1.30776
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#122090644
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 21:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 21:18:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
12.12.2019 21:17:37
12.12.2019 21:17:57
ขาย
0.01
1.30851
1.30828
กำไร
0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#122090631
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 21:17:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30851
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 21:17:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.13 USD
12.12.2019 21:17:12
12.12.2019 21:17:33
ขาย
0.01
1.30878
1.30851
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#122090624
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 21:17:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30878
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 21:17:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
11.12.2019 10:18:45
12.12.2019 21:16:18
ขาย
0.01
1.3114
1.30877
กำไร
2.53 USD
GBPUSD
ดีล
#121912977
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 10:18:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 21:16:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.53 USD
12.12.2019 17:16:30
12.12.2019 17:28:09
ขาย
0.01
109.113
109.081
กำไร
0.19 USD
USDJPY
ดีล
#122060418
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 17:16:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.113
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 17:28:09
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
12.12.2019 15:57:29
12.12.2019 17:01:42
ขาย
0.01
1.3149
1.31455
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#122041318
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 15:57:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3149
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 17:01:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
12.12.2019 15:48:37
12.12.2019 15:52:39
ขาย
0.01
108.623
108.599
กำไร
0.12 USD
USDJPY
ดีล
#122039609
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 15:48:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.623
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 15:52:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
11.12.2019 11:42:02
12.12.2019 15:42:12
ขาย
0.01
1.31474
1.31453
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
ดีล
#121925358
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 11:42:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31474
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 15:42:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
12.12.2019 13:45:17
12.12.2019 14:24:24
ขาย
0.01
1.31711
1.31648
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#122019642
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 13:45:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31711
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 14:24:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
12.12.2019 13:44:07
12.12.2019 13:44:54
ขาย
0.01
1.31714
1.31683
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#122019483
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 13:44:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31714
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 13:44:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
11.12.2019 10:18:32
11.12.2019 11:40:30
ขาย
0.01
108.722
108.698
กำไร
0.12 USD
USDJPY
ดีล
#121912948
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 10:18:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.722
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 11:40:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
11.12.2019 02:34:25
11.12.2019 10:18:18
ขาย
0.01
108.749
108.726
กำไร
0.11 USD
USDJPY
ดีล
#121883614
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 02:34:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.749
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 10:18:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
11.12.2019 01:15:56
11.12.2019 10:18:14
ขาย
0.01
1.31194
1.31158
กำไร
0.26 USD
GBPUSD
ดีล
#121880078
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 01:15:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31194
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 10:18:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31158
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.26 USD
06.12.2019 22:07:40
11.12.2019 00:18:55
ขาย
0.01
1.31355
1.31281
กำไร
0.64 USD
GBPUSD
ดีล
#121689010
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 22:07:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31355
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 00:18:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
10.12.2019 12:00:36
11.12.2019 00:18:48
ขาย
0.01
1.31582
1.31261
กำไร
3.11 USD
GBPUSD
ดีล
#121827216
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 12:00:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31582
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 00:18:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.11 USD
21.11.2019 05:06:12
09.12.2019 14:28:24
ขาย
0.01
108.481
108.465
กำไร
0.05 USD
USDJPY
ดีล
#120373361
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 05:06:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.481
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2019 14:28:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.05 USD
22.11.2019 16:20:14
03.12.2019 18:23:15
ขาย
0.01
108.58
108.556
กำไร
0.12 USD
USDJPY
ดีล
#120557523
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 16:20:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.58
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 18:23:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.556
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
25.11.2019 06:51:08
03.12.2019 17:34:59
ขาย
0.01
108.745
108.652
กำไร
0.76 USD
USDJPY
ดีล
#120600963
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 06:51:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.745
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 17:34:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
26.11.2019 10:32:55
03.12.2019 13:13:26
ขาย
0.01
108.902
108.839
กำไร
0.48 USD
USDJPY
ดีล
#120835844
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 10:32:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.902
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 13:13:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
03.12.2019 09:13:01
03.12.2019 10:51:39
ขาย
0.01
109.125
109.093
กำไร
0.19 USD
USDJPY
ดีล
#121387066
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 09:13:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.125
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 10:51:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
03.12.2019 09:09:51
03.12.2019 09:12:53
ขาย
0.01
109.141
109.125
กำไร
0.05 USD
USDJPY
ดีล
#121386568
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 09:09:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.141
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 09:12:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.125
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.05 USD
03.12.2019 08:35:28
03.12.2019 09:09:35
ขาย
0.01
109.164
109.143
กำไร
0.09 USD
USDJPY
ดีล
#121382644
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 08:35:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.164
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 09:09:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
26.11.2019 18:25:56
02.12.2019 18:31:55
ขาย
0.01
109.039
109.011
กำไร
0.16 USD
USDJPY
ดีล
#120909429
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 18:25:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.039
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 18:31:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.16 USD
02.12.2019 17:56:00
02.12.2019 18:02:08
ขาย
0.01
1.2925
1.29236
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#121315865
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:56:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2925
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 18:02:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
02.12.2019 17:50:26
02.12.2019 17:55:34
ขาย
0.01
1.29295
1.29251
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#121315041
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:50:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29295
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:55:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.34 USD
02.12.2019 16:05:18
02.12.2019 17:49:27
ขาย
0.01
1.29308
1.29253
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#121296932
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:05:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29308
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:49:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD