22.06.2021 03:14:20
22.06.2021 20:01:47
ซื้อ
0.01
0.75276
0.75414
กำไร
1.28 USD
AUDUSD
ดีล
#160613574
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 03:14:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 20:01:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.28 USD
22.06.2021 18:15:00
22.06.2021 19:26:20
ซื้อ
0.01
0.75298
0.75378
กำไร
0.70 USD
AUDUSD
ดีล
#160644843
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 18:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 19:26:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
22.06.2021 14:50:01
22.06.2021 18:10:19
ซื้อ
0.01
0.69907
0.69987
กำไร
0.70 USD
NZDUSD
ดีล
#160634765
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 14:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.69907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 18:10:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
22.06.2021 12:35:02
22.06.2021 12:35:54
ขาย
0.01
1.18922
1.18841
กำไร
0.71 USD
EURUSD
ดีล
#160629847
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 12:35:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 12:35:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18841
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.71 USD
22.06.2021 10:10:00
22.06.2021 10:53:43
ขาย
0.01
1.38911
1.38829
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#160623844
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 10:10:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 10:53:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
22.06.2021 08:30:08
22.06.2021 10:09:54
ขาย
0.01
1.38993
1.38913
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#160620184
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 08:30:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 10:09:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
22.06.2021 08:00:00
22.06.2021 08:30:06
ซื้อ
0.01
0.91972
0.92051
กำไร
0.76 USD
USDCHF
ดีล
#160619225
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 08:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91972
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 08:30:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
22.06.2021 05:40:02
22.06.2021 05:55:57
ซื้อ
0.01
1.58416
1.58488
กำไร
0.34 USD
EURAUD
ดีล
#160616543
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 05:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.58416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 05:55:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.58488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.34 USD
22.06.2021 03:05:00
22.06.2021 05:24:31
ซื้อ
0.01
110.32
110.4
กำไร
0.62 USD
USDJPY
ดีล
#160613440
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 03:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 05:24:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
21.06.2021 17:55:00
21.06.2021 20:15:05
ขาย
0.01
1.5818
1.58101
กำไร
0.39 USD
EURAUD
ดีล
#160602786
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 17:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.5818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 20:15:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.58101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.39 USD
21.06.2021 16:47:01
21.06.2021 18:45:35
ซื้อ
0.01
0.75125
0.75292
กำไร
1.57 USD
AUDUSD
ดีล
#160599212
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 16:47:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 18:45:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75292
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.57 USD
21.06.2021 16:25:00
21.06.2021 17:01:17
ซื้อ
0.01
1.1905
1.1913
กำไร
0.70 USD
EURUSD
ดีล
#160598025
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 16:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1905
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 17:01:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
21.06.2021 14:33:59
21.06.2021 16:39:19
ซื้อ
0.01
0.75161
0.75198
กำไร
0.27 USD
AUDUSD
ดีล
#160593701
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 14:33:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75161
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 16:39:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75198
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
21.06.2021 12:25:00
21.06.2021 16:20:48
ซื้อ
0.01
0.69737
0.69814
กำไร
0.67 USD
NZDUSD
ดีล
#160589014
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 12:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.69737
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 16:20:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.67 USD
18.06.2021 15:24:54
21.06.2021 14:33:55
ซื้อ
0.01
0.75049
0.75159
กำไร
1.00 USD
AUDUSD
ดีล
#160539565
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 15:24:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 14:33:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.00 USD
21.06.2021 11:05:00
21.06.2021 12:20:42
ซื้อ
0.01
110.014
110.091
กำไร
0.60 USD
USDJPY
ดีล
#160585631
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 11:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 12:20:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
21.06.2021 10:04:19
21.06.2021 10:48:27
ซื้อ
0.01
0.74936
0.74992
กำไร
0.46 USD
AUDUSD
ดีล
#160582419
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 10:04:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74936
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 10:48:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.74992
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.46 USD
21.06.2021 10:20:00
21.06.2021 10:31:21
ซื้อ
0.01
1.38042
1.38124
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#160583367
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 10:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38042
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 10:31:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
21.06.2021 08:30:01
21.06.2021 10:03:44
ซื้อ
0.01
1.58477
1.58443
กำไร
-0.45 USD
EURAUD
ดีล
#160577867
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 08:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.58477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 10:03:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.58443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.45 USD
21.06.2021 09:00:50
21.06.2021 10:03:44
ซื้อ
0.01
1.58268
1.58443
กำไร
1.12 USD
EURAUD
ดีล
#160579296
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 09:00:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.58268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 10:03:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.58443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.12 USD
21.06.2021 07:16:09
21.06.2021 09:53:52
ซื้อ
0.01
0.74914
0.74987
กำไร
0.63 USD
AUDUSD
ดีล
#160575925
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 07:16:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74914
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 09:53:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.74987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.63 USD
21.06.2021 07:01:11
21.06.2021 07:14:15
ซื้อ
0.01
0.7489
0.74957
กำไร
0.57 USD
AUDUSD
ดีล
#160575534
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 07:01:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7489
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 07:14:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.74957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
21.06.2021 06:43:52
21.06.2021 06:57:30
ซื้อ
0.01
0.74843
0.74948
กำไร
0.95 USD
AUDUSD
ดีล
#160574782
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 06:43:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 06:57:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.74948
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.95 USD
21.06.2021 06:00:00
21.06.2021 06:39:30
ซื้อ
0.01
0.92223
0.92269
กำไร
0.40 USD
USDCHF
ดีล
#160573199
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 06:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 06:39:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.40 USD
21.06.2021 00:26:57
21.06.2021 04:58:23
ขาย
0.01
1.1855900000000001
1.18627
กำไร
-0.78 USD
EURUSD
ดีล
#160566761
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 00:26:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1855900000000001
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 04:58:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.78 USD
21.06.2021 03:11:19
21.06.2021 04:58:20
ขาย
0.01
1.1876
1.18627
กำไร
1.23 USD
EURUSD
ดีล
#160569167
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 03:11:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1876
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 04:58:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.23 USD
18.06.2021 16:36:18
18.06.2021 17:40:36
ขาย
0.01
110.408
110.136
กำไร
2.37 USD
USDJPY
ดีล
#160544317
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 16:36:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.408
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 17:40:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.37 USD
18.06.2021 12:30:05
18.06.2021 17:40:36
ขาย
0.01
110.21
110.136
กำไร
0.57 USD
USDJPY
ดีล
#160533125
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 12:30:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 17:40:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
18.06.2021 11:00:00
18.06.2021 17:40:36
ขาย
0.01
110.001
110.136
กำไร
-1.33 USD
USDJPY
ดีล
#160529839
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 11:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.001
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 17:40:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.33 USD
18.06.2021 10:29:10
18.06.2021 12:25:00
ซื้อ
0.01
0.75336
0.75463
กำไร
1.17 USD
AUDUSD
ดีล
#160528510
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 10:29:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 12:25:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75463
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.17 USD
18.06.2021 08:50:00
18.06.2021 10:56:50
ขาย
0.01
110.039
109.959
กำไร
0.63 USD
USDJPY
ดีล
#160524028
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 10:56:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.63 USD
18.06.2021 08:19:51
18.06.2021 10:29:01
ซื้อ
0.01
0.7512
0.75329
กำไร
1.99 USD
AUDUSD
ดีล
#160522994
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:19:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7512
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 10:29:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.99 USD
18.06.2021 07:40:06
18.06.2021 08:02:40
ขาย
0.01
0.69981
0.69901
กำไร
0.70 USD
NZDUSD
ดีล
#160521577
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 07:40:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 08:02:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.69901
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
18.06.2021 06:35:00
18.06.2021 07:38:53
ซื้อ
0.01
1.57858
1.57938
กำไร
0.41 USD
EURAUD
ดีล
#160520406
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 06:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 07:38:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.57938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.41 USD
18.06.2021 00:11:01
18.06.2021 05:20:41
ซื้อ
0.01
1.57706
1.57786
กำไร
0.41 USD
EURAUD
ดีล
#160514087
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 00:11:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57706
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 05:20:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.57786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.41 USD
17.06.2021 17:15:01
17.06.2021 18:24:36
ขาย
0.01
1.19233
1.19154
กำไร
0.69 USD
EURUSD
ดีล
#160500559
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:24:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.69 USD
17.06.2021 17:00:00
17.06.2021 17:14:50
ซื้อ
0.01
0.91578
0.91659
กำไร
0.78 USD
USDCHF
ดีล
#160499519
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:14:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
17.06.2021 13:40:00
17.06.2021 13:53:00
ซื้อ
0.01
1.57437
1.57523
กำไร
0.45 USD
EURAUD
ดีล
#160488762
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57437
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 13:53:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.57523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.45 USD
17.06.2021 13:10:01
17.06.2021 13:16:52
ขาย
0.01
1.39608
1.39529
กำไร
0.69 USD
GBPUSD
ดีล
#160486648
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39608
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 13:16:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39529
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.69 USD
17.06.2021 12:15:00
17.06.2021 12:50:48
ขาย
0.01
1.19535
1.19458
กำไร
0.67 USD
EURUSD
ดีล
#160484789
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 12:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 12:50:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.67 USD
17.06.2021 09:55:01
17.06.2021 10:39:50
ขาย
0.01
0.76177
0.76097
กำไร
0.70 USD
AUDUSD
ดีล
#160476402
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 10:39:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
17.06.2021 09:09:09
17.06.2021 09:40:43
ซื้อ
0.01
0.90952
0.91032
กำไร
0.78 USD
USDCHF
ดีล
#160474045
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:09:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90952
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:40:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91032
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
17.06.2021 02:10:25
17.06.2021 09:09:09
ซื้อ
0.01
0.9087
0.9095
กำไร
0.78 USD
USDCHF
ดีล
#160464498
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 02:10:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:09:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
16.06.2021 09:44:23
16.06.2021 21:15:23
ขาย
0.01
0.71454
0.70752
กำไร
6.92 USD
NZDUSD
ดีล
#160429052
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:44:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71454
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
6.92 USD
13.04.2021 19:16:59
16.06.2021 21:15:23
ขาย
0.01
0.70455
0.70752
กำไร
-3.07 USD
NZDUSD
ดีล
#158898819
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 19:16:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-3.07 USD
14.04.2021 05:48:41
16.06.2021 21:15:23
ขาย
0.01
0.70866
0.70752
กำไร
1.04 USD
NZDUSD
ดีล
#158906099
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 05:48:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70866
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.04 USD
13.04.2021 15:35:00
16.06.2021 21:15:23
ขาย
0.01
0.70254
0.70752
กำไร
-5.08 USD
NZDUSD
ดีล
#158888846
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70254
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-5.08 USD
04.05.2021 14:52:20
16.06.2021 21:15:23
ขาย
0.01
0.71243
0.70752
กำไร
4.81 USD
NZDUSD
ดีล
#159425518
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 14:52:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.81 USD
14.04.2021 02:52:24
16.06.2021 21:15:23
ขาย
0.01
0.70658
0.70752
กำไร
-1.04 USD
NZDUSD
ดีล
#158902873
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 02:52:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70658
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.04 USD
14.06.2021 07:41:48
15.06.2021 12:42:46
ขาย
0.01
0.71446
0.71336
กำไร
1.00 USD
NZDUSD
ดีล
#160356547
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 07:41:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71446
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 12:42:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71336
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.00 USD