โหมดทดลองเดโม่
27.02.2020 18:22:45
27.02.2020 18:57:09
ซื้อ
0.01
0.6577
0.65827
กำไร
0.47 USD
AUDUSD
ดีล
#127489197
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 18:22:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6577
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 18:57:09
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.65827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
10.02.2020 16:18:24
27.02.2020 17:34:36
ขาย
0.01
109.667
109.709
กำไร
-0.48 USD
USDJPY
ดีล
#126020510
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 16:18:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.667
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 17:34:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.48 USD
18.02.2020 18:12:22
27.02.2020 17:21:58
ขาย
0.01
109.798
109.798
กำไร
-0.10 USD
USDJPY
ดีล
#126586563
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 18:12:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.798
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 17:21:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.798
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.10 USD
27.02.2020 10:24:21
27.02.2020 11:21:22
ซื้อ
0.01
0.65679
0.65763
กำไร
0.74 USD
AUDUSD
ดีล
#127435386
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 10:24:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65679
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 11:21:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.65763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.74 USD
27.02.2020 09:55:53
27.02.2020 10:21:25
ซื้อ
0.01
0.65626
0.65691
กำไร
0.55 USD
AUDUSD
ดีล
#127430322
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 09:55:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65626
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 10:21:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.65691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
27.02.2020 05:24:31
27.02.2020 09:55:29
ซื้อ
0.01
0.65597
0.65627
กำไร
0.20 USD
AUDUSD
ดีล
#127406964
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 05:24:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65597
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 09:55:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.65627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.20 USD
27.02.2020 07:10:57
27.02.2020 08:14:51
ขาย
0.01
110.139
110.031
กำไร
0.88 USD
USDJPY
ดีล
#127411857
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 07:10:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 08:14:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.88 USD
26.02.2020 11:33:15
27.02.2020 06:53:12
ขาย
0.01
110.216
110.133
กำไร
0.65 USD
USDJPY
ดีล
#127312474
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 11:33:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.216
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 06:53:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.133
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
26.02.2020 18:07:56
26.02.2020 18:21:45
ขาย
0.01
0.97709
0.97686
กำไร
0.14 USD
USDCHF
ดีล
#127348458
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 18:07:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97709
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 18:21:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.97686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
25.02.2020 16:02:39
26.02.2020 11:20:19
ขาย
0.01
1.29676
1.2957
กำไร
0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#127191435
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 16:02:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29676
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 11:20:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.96 USD
25.02.2020 16:57:11
26.02.2020 10:50:35
ขาย
0.01
1.29803
1.29734
กำไร
0.59 USD
GBPUSD
ดีล
#127198978
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 16:57:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:50:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29734
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.59 USD
26.02.2020 08:21:49
26.02.2020 10:50:32
ขาย
0.01
110.337
110.236
กำไร
0.82 USD
USDJPY
ดีล
#127292152
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:21:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.337
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:50:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.82 USD
26.02.2020 07:40:17
26.02.2020 08:20:32
ขาย
0.01
110.384
110.357
กำไร
0.14 USD
USDJPY
ดีล
#127288452
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 07:40:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.384
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 08:20:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
26.02.2020 07:17:34
26.02.2020 07:40:07
ขาย
0.01
110.412
110.378
กำไร
0.21 USD
USDJPY
ดีล
#127286801
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 07:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.412
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 07:40:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
26.02.2020 02:41:56
26.02.2020 06:54:36
ขาย
0.01
1.29953
1.29882
กำไร
0.61 USD
GBPUSD
ดีล
#127261521
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 02:41:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29953
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 06:54:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
26.02.2020 03:02:30
26.02.2020 05:24:43
ซื้อ
0.01
0.65922
0.66
กำไร
0.68 USD
AUDUSD
ดีล
#127263155
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 03:02:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65922
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 05:24:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.68 USD
26.02.2020 01:17:53
26.02.2020 02:41:37
ขาย
0.01
1.30001
1.2995
กำไร
0.41 USD
GBPUSD
ดีล
#127254396
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 01:17:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30001
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 02:41:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
25.02.2020 18:48:39
26.02.2020 01:16:24
ขาย
0.01
1.30037
1.30005
กำไร
0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#127219316
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 18:48:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30037
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 01:16:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
19.02.2020 06:50:01
25.02.2020 19:58:18
ขาย
0.01
110.01
110.014
กำไร
-0.14 USD
USDJPY
ดีล
#126625815
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 06:50:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.01
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 19:58:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.14 USD
25.02.2020 17:56:47
25.02.2020 18:48:31
ขาย
0.01
1.30088
1.30046
กำไร
0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#127211582
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 17:56:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30088
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 18:48:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.32 USD
25.02.2020 11:44:21
25.02.2020 18:01:15
ซื้อ
0.01
0.66033
0.66042
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#127162719
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 11:44:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66033
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 18:01:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
25.02.2020 16:49:08
25.02.2020 16:57:05
ขาย
0.01
1.29843
1.29802
กำไร
0.31 USD
GBPUSD
ดีล
#127197117
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 16:49:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29843
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 16:57:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.31 USD
25.02.2020 16:36:05
25.02.2020 16:49:04
ขาย
0.01
1.29864
1.29835
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#127194336
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 16:36:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29864
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 16:49:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
25.02.2020 13:48:17
25.02.2020 15:26:48
ซื้อ
0.01
1.08365
1.0845
กำไร
0.75 USD
EURUSD
ดีล
#127176214
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 13:48:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08365
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 15:26:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.75 USD
25.02.2020 13:46:33
25.02.2020 13:47:39
ซื้อ
0.01
1.08348
1.08378
กำไร
0.20 USD
EURUSD
ดีล
#127175972
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 13:46:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08348
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 13:47:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.20 USD
25.02.2020 11:15:58
25.02.2020 11:43:32
ซื้อ
0.01
0.97728
0.97746
กำไร
0.08 USD
USDCHF
ดีล
#127160192
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 11:15:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.97728
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 11:43:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.97746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
25.02.2020 00:53:17
25.02.2020 11:03:56
ขาย
0.01
110.659
110.541
กำไร
0.97 USD
USDJPY
ดีล
#127093680
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 00:53:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.659
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 11:03:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.541
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.97 USD
25.02.2020 09:57:24
25.02.2020 10:26:26
ซื้อ
0.01
1.08553
1.0863
กำไร
0.67 USD
EURUSD
ดีล
#127148321
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 09:57:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08553
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 10:26:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.67 USD
25.02.2020 08:51:36
25.02.2020 09:57:14
ซื้อ
0.01
1.08539
1.08553
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#127140282
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 08:51:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08539
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 09:57:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
25.02.2020 08:23:19
25.02.2020 08:51:33
ซื้อ
0.01
1.08527
1.08539
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#127138233
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 08:23:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08527
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 08:51:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
25.02.2020 08:17:14
25.02.2020 08:51:27
ซื้อ
0.01
0.66148
0.66174
กำไร
0.16 USD
AUDUSD
ดีล
#127137696
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 08:17:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66148
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 08:51:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66174
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.16 USD
25.02.2020 07:50:25
25.02.2020 08:16:58
ซื้อ
0.01
0.66094
0.66137
กำไร
0.33 USD
AUDUSD
ดีล
#127136059
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 07:50:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66094
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 08:16:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
25.02.2020 03:36:10
25.02.2020 04:03:54
ซื้อ
0.01
1.08568
1.08608
กำไร
0.30 USD
EURUSD
ดีล
#127113245
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 03:36:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08568
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 04:03:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
25.02.2020 03:23:25
25.02.2020 03:35:54
ซื้อ
0.01
1.08552
1.08566
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#127111808
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 03:23:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08552
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 03:35:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
25.02.2020 00:52:29
25.02.2020 01:43:31
ซื้อ
0.01
0.66039
0.66091
กำไร
0.42 USD
AUDUSD
ดีล
#127093668
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 00:52:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66039
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 01:43:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.42 USD
24.02.2020 18:08:18
24.02.2020 21:47:05
ขาย
0.01
1.08525
1.08445
กำไร
0.70 USD
EURUSD
ดีล
#127063900
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 18:08:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08525
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 21:47:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
24.02.2020 19:54:24
24.02.2020 21:24:46
ขาย
0.01
1.08699
1.08555
กำไร
1.34 USD
EURUSD
ดีล
#127081030
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 19:54:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08699
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 21:24:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.34 USD
24.02.2020 17:29:28
24.02.2020 17:36:11
ซื้อ
0.01
0.66132
0.66179
กำไร
0.37 USD
AUDUSD
ดีล
#127056787
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 17:29:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66132
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 17:36:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.37 USD
19.02.2020 16:27:50
24.02.2020 17:10:47
ขาย
0.01
110.731
110.672
กำไร
0.43 USD
USDJPY
ดีล
#126695681
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 16:27:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.731
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 17:10:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
110.672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.43 USD
24.02.2020 07:43:52
24.02.2020 17:10:41
ซื้อ
0.01
0.66055
0.66153
กำไร
0.88 USD
AUDUSD
ดีล
#126978002
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 07:43:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66055
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 17:10:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66153
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.88 USD
24.02.2020 13:54:34
24.02.2020 16:04:53
ขาย
0.01
111.285
111.251
กำไร
0.21 USD
USDJPY
ดีล
#127023397
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 13:54:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.285
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 16:04:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
111.251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
24.02.2020 10:47:50
24.02.2020 12:37:51
ขาย
0.01
111.335
111.307
กำไร
0.15 USD
USDJPY
ดีล
#126997808
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 10:47:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.335
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 12:37:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
111.307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
24.02.2020 10:42:04
24.02.2020 10:46:09
ขาย
0.01
111.431
111.357
กำไร
0.56 USD
USDJPY
ดีล
#126997185
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 10:42:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.431
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 10:46:09
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
111.357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.56 USD
24.02.2020 10:36:06
24.02.2020 10:41:48
ขาย
0.01
111.462
111.427
กำไร
0.21 USD
USDJPY
ดีล
#126996537
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 10:36:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.462
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 10:41:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
111.427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
21.02.2020 16:50:47
21.02.2020 17:52:47
ขาย
0.01
111.692
111.591
กำไร
0.81 USD
USDJPY
ดีล
#126934623
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 16:50:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.692
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2020 17:52:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
111.591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.81 USD
21.02.2020 16:50:59
21.02.2020 17:52:44
ซื้อ
0.01
0.66163
0.6632
กำไร
1.47 USD
AUDUSD
ดีล
#126934663
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 16:50:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66163
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2020 17:52:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.6632
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.47 USD
21.02.2020 15:53:14
21.02.2020 16:49:28
ซื้อ
0.01
0.66062
0.6611
กำไร
0.38 USD
AUDUSD
ดีล
#126925063
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 15:53:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66062
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2020 16:49:28
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.6611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
21.02.2020 15:52:23
21.02.2020 16:49:25
ขาย
0.01
111.842
111.637
กำไร
1.74 USD
USDJPY
ดีล
#126924938
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 15:52:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
111.842
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2020 16:49:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
111.637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.74 USD
20.02.2020 20:01:09
20.02.2020 21:04:58
ขาย
0.01
0.98342
0.98394
กำไร
-0.63 USD
USDCHF
ดีล
#126847623
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 20:01:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98342
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2020 21:04:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.63 USD
20.02.2020 19:08:00
20.02.2020 21:04:54
ขาย
0.01
0.98282
0.98394
กำไร
-1.24 USD
USDCHF
ดีล
#126843403
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 19:08:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98282
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2020 21:04:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.24 USD