โหมดทดลองเดโม่
18.09.2019 10:12:31
18.09.2019 17:47:54
ซื้อ
0.01
1.24734
1.24765
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#113528905
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 10:12:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24734
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 17:47:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24765
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
18.09.2019 14:35:31
18.09.2019 17:47:47
ซื้อ
0.01
1.10447
1.10585
กำไร
1.28 USD
EURUSD
ดีล
#113553372
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 14:35:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10447
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 17:47:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.28 USD
18.09.2019 14:35:57
18.09.2019 17:43:51
ซื้อ
0.01
1.24427
1.24755
กำไร
3.18 USD
GBPUSD
ดีล
#113553413
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 14:35:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24427
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 17:43:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.18 USD
18.09.2019 10:10:37
18.09.2019 11:38:25
ซื้อ
0.01
1.10645
1.10458
กำไร
-1.97 USD
EURUSD
ดีล
#113528792
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 10:10:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10645
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 11:38:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.97 USD
17.09.2019 18:36:16
17.09.2019 18:37:42
ซื้อ
0.01
1.82108
1.82053
กำไร
-0.58 USD
GBPAUD
ดีล
#113485713
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 18:36:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82108
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:37:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.82053
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.58 USD
17.09.2019 18:26:27
17.09.2019 18:36:29
ขาย
0.01
1.82014
1.82094
กำไร
-0.75 USD
GBPAUD
ดีล
#113483951
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 18:26:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.82014
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:36:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.82094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.75 USD
17.09.2019 18:10:46
17.09.2019 18:14:58
ขาย
0.01
1.81962
1.82034
กำไร
-0.70 USD
GBPAUD
ดีล
#113480760
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 18:10:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.81962
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:14:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.82034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.70 USD
17.09.2019 10:05:59
17.09.2019 10:47:37
ซื้อ
0.01
1496.11
1498.3
กำไร
1.99 USD
XAUUSD
ดีล
#113373777
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 10:05:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1496.11
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 10:47:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1498.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.99 USD
17.09.2019 10:02:08
17.09.2019 10:47:27
ซื้อ
0.01
1.10014
1.10105
กำไร
0.81 USD
EURUSD
ดีล
#113372418
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 10:02:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10014
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 10:47:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.81 USD
17.09.2019 10:01:24
17.09.2019 10:42:47
ซื้อ
0.01
1.24237
1.24022
กำไร
-2.25 USD
GBPUSD
ดีล
#113372251
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 10:01:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24237
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 10:42:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.24022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.25 USD
17.09.2019 08:56:40
17.09.2019 09:06:32
ซื้อ
0.01
1.10109
1.10047
กำไร
-0.72 USD
EURUSD
ดีล
#113359551
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 08:56:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10109
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 09:06:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.72 USD
10.09.2019 09:59:57
10.09.2019 11:29:40
ขาย
0.01
1.2364
1.23298
กำไร
3.32 USD
GBPUSD
ดีล
#112625573
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 09:59:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2364
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 11:29:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.32 USD
10.09.2019 10:04:17
10.09.2019 11:29:21
ขาย
0.01
1.23629
1.23286
กำไร
3.33 USD
GBPUSD
ดีล
#112626622
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:04:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.23629
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 11:29:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.23286
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.33 USD
05.09.2019 04:50:10
05.09.2019 13:32:45
ซื้อ
0.01
1.10328
1.10527
กำไร
1.89 USD
EURUSD
ดีล
#112174302
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 04:50:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10328
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.09.2019 13:32:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.89 USD
05.09.2019 08:37:06
05.09.2019 13:32:38
ซื้อ
0.01
1.10266
1.10532
กำไร
2.56 USD
EURUSD
ดีล
#112209506
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 08:37:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10266
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.09.2019 13:32:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.56 USD
05.09.2019 08:18:32
05.09.2019 09:17:42
ซื้อ
0.01
1.22416
1.2217
กำไร
-2.56 USD
GBPUSD
ดีล
#112207654
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 08:18:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22416
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.09.2019 09:17:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.56 USD
05.09.2019 08:45:10
05.09.2019 09:17:42
ซื้อ
0.01
1.22428
1.2217
กำไร
-2.68 USD
GBPUSD
ดีล
#112210151
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 08:45:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22428
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.09.2019 09:17:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.68 USD
02.09.2019 15:35:49
02.09.2019 15:47:16
ซื้อ
0.01
1.20781
1.20718
กำไร
-0.73 USD
GBPUSD
ดีล
#111711566
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2019 15:35:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.20781
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2019 15:47:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.20718
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.73 USD
28.08.2019 15:36:01
28.08.2019 23:25:18
ซื้อ
0.01
1.10859
1.10758
กำไร
-1.11 USD
EURUSD
ดีล
#111179040
วันและเวลาเปิดทำการ
28.08.2019 15:36:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10859
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.08.2019 23:25:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.11 USD
28.08.2019 15:30:08
28.08.2019 19:15:37
ซื้อ
0.01
1.22055
1.22361
กำไร
2.96 USD
GBPUSD
ดีล
#111177064
วันและเวลาเปิดทำการ
28.08.2019 15:30:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22055
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.08.2019 19:15:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.96 USD
27.08.2019 16:51:32
27.08.2019 17:14:47
ขาย
0.01
105.967
106.037
กำไร
-0.76 USD
USDJPY
ดีล
#110953933
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2019 16:51:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
105.967
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2019 17:14:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
106.037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.76 USD
26.08.2019 14:49:23
26.08.2019 17:13:43
ซื้อ
0.01
1.1116
1.11187
กำไร
0.17 USD
EURUSD
ดีล
#110722812
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 14:49:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1116
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2019 17:13:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
26.08.2019 14:57:39
26.08.2019 17:13:13
ซื้อ
0.01
1.22435
1.22177
กำไร
-2.68 USD
GBPUSD
ดีล
#110725053
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 14:57:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22435
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2019 17:13:13
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22177
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.68 USD
16.08.2019 16:33:15
16.08.2019 17:42:26
ขาย
0.02
1.79366
1.79182
กำไร
2.09 USD
GBPAUD
ดีล
#109604482
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 16:33:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79366
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 17:42:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.09 USD
16.08.2019 15:43:19
16.08.2019 15:46:50
ขาย
0.01
0.98032
0.98055
กำไร
-0.33 USD
USDCHF
ดีล
#109591387
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 15:43:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98032
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 15:46:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.33 USD
14.08.2019 19:21:01
14.08.2019 21:02:26
ซื้อ
0.01
127.669
127.731
กำไร
0.39 USD
GBPJPY
ดีล
#109358625
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 19:21:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
127.669
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 21:02:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
127.731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.39 USD
14.08.2019 18:36:40
14.08.2019 19:04:45
ซื้อ
0.01
127.712
127.62
กำไร
-1.07 USD
GBPJPY
ดีล
#109357267
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:36:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
127.712
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 19:04:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
127.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.07 USD
14.08.2019 17:44:41
14.08.2019 18:04:56
ซื้อ
0.01
127.738
127.567
กำไร
-1.82 USD
GBPJPY
ดีล
#109354482
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 17:44:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
127.738
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 18:04:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
127.567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.82 USD
14.08.2019 16:35:58
14.08.2019 17:40:15
ซื้อ
0.01
127.912
127.686
กำไร
-2.33 USD
GBPJPY
ดีล
#109350201
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 16:35:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
127.912
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 17:40:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
127.686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.33 USD
08.08.2019 18:16:56
08.08.2019 18:19:17
ซื้อ
0.01
1.2146
1.21485
กำไร
0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#108641684
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 18:16:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2146
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 18:19:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21485
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
08.08.2019 15:59:58
08.08.2019 18:07:32
ซื้อ
0.01
1.12034
1.12106
กำไร
0.62 USD
EURUSD
ดีล
#108608734
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 15:59:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12034
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 18:07:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
08.08.2019 16:03:51
08.08.2019 17:54:24
ซื้อ
0.01
1.21185
1.21305
กำไร
1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#108609839
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 16:03:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21185
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2019 17:54:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.21305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.10 USD
07.08.2019 20:49:06
07.08.2019 21:36:34
ขาย
0.01
1.49423
1.4942
กำไร
-0.18 USD
EURCAD
ดีล
#108501652
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 20:49:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.49423
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 21:36:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.4942
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.18 USD
07.08.2019 20:06:22
07.08.2019 20:29:39
ขาย
0.01
1.49618
1.49711
กำไร
-0.90 USD
EURCAD
ดีล
#108499399
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 20:06:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.49618
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 20:29:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.49711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.90 USD
07.08.2019 20:00:35
07.08.2019 20:13:46
ขาย
0.01
1.12282
1.12255
กำไร
0.17 USD
EURUSD
ดีล
#108498047
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 20:00:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12282
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 20:13:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
07.08.2019 17:05:58
07.08.2019 18:47:47
ซื้อ
0.01
105.746
105.62
กำไร
-1.29 USD
USDJPY
ดีล
#108446291
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:05:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
105.746
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:47:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
105.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.29 USD
07.08.2019 16:36:39
07.08.2019 18:46:09
ขาย
0.01
1.61951
1.62056
กำไร
-0.99 USD
GBPCAD
ดีล
#108439024
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:36:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.61951
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:46:09
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.62056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.99 USD
07.08.2019 16:38:35
07.08.2019 18:32:31
ซื้อ
0.01
0.65464
0.6561
กำไร
1.30 USD
AUDCHF
ดีล
#108439684
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:38:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65464
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2019 18:32:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.6561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.30 USD
06.08.2019 20:10:59
06.08.2019 20:52:33
ขาย
0.01
1.48678
1.48862
กำไร
-1.59 USD
EURCAD
ดีล
#108156341
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2019 20:10:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.48678
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2019 20:52:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.48862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.59 USD
06.08.2019 16:10:05
06.08.2019 16:12:14
ซื้อ
0.01
0.91931
0.91891
กำไร
-0.69 USD
EURGBP
ดีล
#108097185
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2019 16:10:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91931
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2019 16:12:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.69 USD
02.08.2019 16:38:18
02.08.2019 18:22:38
ขาย
0.01
1.78963
1.78465
กำไร
3.19 USD
GBPAUD
ดีล
#107912042
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2019 16:38:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.78963
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2019 18:22:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.78465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.19 USD
31.07.2019 23:57:52
31.07.2019 23:59:58
ซื้อ
0.01
0.68062
0.68034
กำไร
-0.48 USD
AUDCHF
ดีล
#107567420
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 23:57:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68062
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2019 23:59:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.68034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.48 USD
02.07.2019 18:04:11
02.07.2019 18:26:56
ซื้อ
0.01
108.125
108.031
กำไร
-0.97 USD
USDJPY
ดีล
#103848289
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 18:04:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.125
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2019 18:26:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.97 USD
21.06.2019 22:20:42
21.06.2019 22:21:00
ซื้อ
0.01
9901.88
9865.02
กำไร
-0.47 USD
BTCUSD
ดีล
#102833318
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2019 22:20:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9901.88
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2019 22:21:00
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
9865.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.47 USD
30.05.2019 18:21:30
31.05.2019 17:23:48
ซื้อ
0.01
1.11317
1.11707
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#100458631
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 18:21:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11317
แลกเปลี่ยน
-0.16 USD
ทั้งหมด
3.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:23:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11707
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.64 USD
16.05.2019 19:09:22
16.05.2019 22:23:37
ซื้อ
0.01
1.11804
1.11668
กำไร
-1.46 USD
EURUSD
ดีล
#99405404
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 19:09:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11804
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 22:23:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.46 USD
15.05.2019 18:00:50
16.05.2019 14:21:02
ขาย
0.01
0.87106
0.87446
กำไร
-4.48 USD
EURGBP
ดีล
#99355409
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 18:00:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87106
แลกเปลี่ยน
0.08 USD
ทั้งหมด
-4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 14:21:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.48 USD
16.05.2019 09:24:37
16.05.2019 14:15:38
ซื้อ
0.01
1.28404
1.28179
กำไร
-2.35 USD
GBPUSD
ดีล
#99380624
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 09:24:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28404
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 14:15:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.35 USD
16.05.2019 08:55:09
16.05.2019 10:24:26
ซื้อ
0.01
140.675
140.357
กำไร
-3.10 USD
GBPJPY
ดีล
#99378508
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 08:55:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
140.675
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 10:24:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
140.357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.10 USD
14.05.2019 19:11:52
15.05.2019 11:58:31
ซื้อ
0.01
1.13095
1.12768
กำไร
-3.45 USD
EURCHF
ดีล
#99293648
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 19:11:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13095
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2019 11:58:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.45 USD