โหมดทดลองเดโม่
04.12.2019 15:27:49
04.12.2019 15:38:06
ขาย
0.01
1.10857
1.1094
กำไร
-0.93 USD
EURUSD
ดีล
#121553550
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:27:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10857
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 15:38:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.93 USD
04.12.2019 13:39:45
04.12.2019 15:26:25
ขาย
0.01
81.806
81.88
กำไร
-0.88 USD
CADJPY
ดีล
#121536458
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 13:39:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
81.806
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 15:26:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
81.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.88 USD
04.12.2019 15:01:06
04.12.2019 15:12:18
ขาย
0.01
1.10776
1.10819
กำไร
-0.53 USD
EURUSD
ดีล
#121548363
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:01:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10776
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 15:12:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.53 USD
04.12.2019 13:31:28
04.12.2019 14:51:12
ขาย
0.01
1.10689
1.10788
กำไร
-1.09 USD
EURUSD
ดีล
#121535682
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 13:31:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10689
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 14:51:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.09 USD
03.12.2019 16:50:03
03.12.2019 19:39:17
ขาย
0.01
1.10821
1.10891
กำไร
-0.80 USD
EURUSD
ดีล
#121454660
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 16:50:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10821
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 19:39:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10891
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.80 USD
03.12.2019 15:01:48
03.12.2019 16:25:14
ขาย
0.01
1.47429
1.47495
กำไร
-0.70 USD
EURCAD
ดีล
#121440483
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 15:01:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47429
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 16:25:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.47495
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.70 USD
03.12.2019 15:09:02
03.12.2019 16:17:54
ขาย
0.01
1.29976
1.29955
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
ดีล
#121441520
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 15:09:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29976
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 16:17:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29955
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
03.12.2019 14:48:24
03.12.2019 14:59:59
ขาย
0.01
1.29918
1.30067
กำไร
-1.59 USD
GBPUSD
ดีล
#121438225
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 14:48:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29918
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 14:59:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30067
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.59 USD
02.12.2019 19:52:14
02.12.2019 20:22:25
ขาย
0.01
1.29364
1.29344
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#121331192
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 19:52:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29364
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 20:22:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29344
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
02.12.2019 16:52:36
02.12.2019 19:31:36
ขาย
0.01
1.7182
1.7212
กำไร
-2.45 USD
GBPCAD
ดีล
#121303462
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:52:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.7182
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 19:31:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.7212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.45 USD
02.12.2019 16:36:42
02.12.2019 19:31:33
ขาย
0.01
1.29325
1.29424
กำไร
-1.09 USD
GBPUSD
ดีล
#121301317
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:36:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29325
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 19:31:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29424
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.09 USD
28.11.2019 14:04:58
28.11.2019 17:28:26
ขาย
0.01
1.29113
1.29091
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#121082200
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 14:04:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29113
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 17:28:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
27.11.2019 19:38:54
27.11.2019 19:43:05
ขาย
0.01
1.28782
1.28821
กำไร
-0.49 USD
GBPUSD
ดีล
#121019732
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 19:38:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28782
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 19:43:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28821
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.49 USD
27.11.2019 18:03:46
27.11.2019 18:05:23
ขาย
0.01
140.812
140.881
กำไร
-0.83 USD
GBPJPY
ดีล
#121008757
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 18:03:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.812
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 18:05:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
140.881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.83 USD
27.11.2019 15:12:31
27.11.2019 18:00:46
ขาย
0.01
140.587
140.847
กำไร
-2.58 USD
GBPJPY
ดีล
#120985058
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 15:12:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.587
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 18:00:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
140.847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.58 USD
26.11.2019 18:26:10
26.11.2019 18:26:39
ซื้อ
0.01
1461.43
1460.67
กำไร
-0.96 USD
XAUUSD
ดีล
#120909455
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 18:26:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1461.43
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 18:26:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1460.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.96 USD
26.11.2019 16:45:50
26.11.2019 18:07:46
ขาย
0.01
109.068
109.078
กำไร
-0.19 USD
USDJPY
ดีล
#120889715
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 16:45:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.068
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 18:07:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.078
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.19 USD
26.11.2019 16:50:39
26.11.2019 18:07:39
ซื้อ
0.01
1454.38
1459.11
กำไร
4.53 USD
XAUUSD
ดีล
#120890520
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 16:50:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1454.38
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 18:07:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1459.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.53 USD
21.11.2019 15:33:31
22.11.2019 11:40:03
ขาย
0.01
1.1084
1.10553
กำไร
2.83 USD
EURUSD
ดีล
#120431310
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 15:33:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1084
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 11:40:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.83 USD
19.11.2019 15:58:12
20.11.2019 14:32:57
ขาย
0.01
1.10771
1.10589
กำไร
1.78 USD
EURUSD
ดีล
#120215790
วันและเวลาเปิดทำการ
19.11.2019 15:58:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10771
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.11.2019 14:32:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.78 USD
20.11.2019 14:19:17
20.11.2019 14:31:06
ขาย
0.01
1.27998
1.28115
กำไร
-1.38 USD
GBPCHF
ดีล
#120340948
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2019 14:19:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27998
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.11.2019 14:31:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.38 USD
19.11.2019 15:56:00
19.11.2019 21:14:03
ซื้อ
0.01
1.32063
1.32665
กำไร
4.44 USD
USDCAD
ดีล
#120215464
วันและเวลาเปิดทำการ
19.11.2019 15:56:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32063
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.11.2019 21:14:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32665
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.44 USD
19.11.2019 15:41:59
19.11.2019 21:13:57
ขาย
0.01
82.332
81.797
กำไร
4.73 USD
CADJPY
ดีล
#120213263
วันและเวลาเปิดทำการ
19.11.2019 15:41:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
82.332
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.11.2019 21:13:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
81.797
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.73 USD
18.11.2019 18:29:08
18.11.2019 19:14:58
ขาย
0.01
1.62582
1.62512
กำไร
0.27 USD
EURAUD
ดีล
#120143691
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 18:29:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.62582
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.11.2019 19:14:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.62512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.27 USD
18.11.2019 16:08:30
18.11.2019 16:30:34
ซื้อ
0.01
1466.69
1469.76
กำไร
2.87 USD
XAUUSD
ดีล
#120135108
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 16:08:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1466.69
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.11.2019 16:30:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1469.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.87 USD
18.11.2019 15:24:39
18.11.2019 15:48:57
ซื้อ
0.01
1461.71
1465.52
กำไร
3.61 USD
XAUUSD
ดีล
#120130999
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 15:24:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1461.71
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.11.2019 15:48:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1465.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.61 USD
18.11.2019 03:39:02
18.11.2019 03:52:34
ขาย
0.01
1.1057
1.10578
กำไร
-0.18 USD
EURUSD
ดีล
#120094466
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 03:39:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1057
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.11.2019 03:52:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.18 USD
15.11.2019 15:53:00
15.11.2019 16:22:59
ซื้อ
0.01
1467.61
1465.83
กำไร
-1.98 USD
XAUUSD
ดีล
#120068982
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 15:53:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1467.61
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 16:22:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1465.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.98 USD
15.11.2019 03:23:54
15.11.2019 13:10:52
ขาย
0.01
1.28825
1.28763
กำไร
0.52 USD
GBPUSD
ดีล
#120021091
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 03:23:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28825
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 13:10:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.52 USD
15.11.2019 03:24:19
15.11.2019 12:24:38
ขาย
0.01
1.10236
1.1022
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#120021116
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 03:24:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10236
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 12:24:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.06 USD
14.11.2019 07:05:09
14.11.2019 15:14:25
ซื้อ
0.01
1.2836
1.28421
กำไร
0.51 USD
GBPUSD
ดีล
#119920909
วันและเวลาเปิดทำการ
14.11.2019 07:05:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2836
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.11.2019 15:14:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28421
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.51 USD
13.11.2019 17:09:02
14.11.2019 07:01:53
ซื้อ
0.01
1.28358
1.28355
กำไร
-0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#119835144
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 17:09:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28358
แลกเปลี่ยน
-0.33 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.11.2019 07:01:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.46 USD
13.11.2019 17:07:58
13.11.2019 19:03:47
ซื้อ
0.01
1.10151
1.09965
กำไร
-1.96 USD
EURUSD
ดีล
#119834954
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 17:07:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10151
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.11.2019 19:03:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09965
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.96 USD
13.11.2019 12:59:56
13.11.2019 13:17:15
ซื้อ
0.01
1.28569
1.28504
กำไร
-0.75 USD
GBPUSD
ดีล
#119783554
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 12:59:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28569
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.11.2019 13:17:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.75 USD
12.11.2019 19:35:57
13.11.2019 04:12:38
ขาย
0.01
1.87884
1.87953
กำไร
-0.65 USD
GBPAUD
ดีล
#119703294
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 19:35:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.87884
แลกเปลี่ยน
0.02 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.11.2019 04:12:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.87953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.65 USD
12.11.2019 15:47:36
12.11.2019 17:16:51
ซื้อ
0.01
1.10204
1.10159
กำไร
-0.55 USD
EURUSD
ดีล
#119687322
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 15:47:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10204
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.11.2019 17:16:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.55 USD
11.11.2019 15:47:49
12.11.2019 04:03:04
ขาย
0.01
1.32281
1.32481
กำไร
-1.64 USD
USDCAD
ดีล
#119591331
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 15:47:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32281
แลกเปลี่ยน
-0.03 USD
ทั้งหมด
-1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.11.2019 04:03:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32481
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.64 USD
06.11.2019 18:36:32
06.11.2019 18:36:49
ขาย
0.01
1.10723
1.10723
กำไร
-0.10 USD
EURUSD
ดีล
#119329898
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2019 18:36:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10723
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.11.2019 18:36:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.10 USD
06.11.2019 14:52:34
06.11.2019 18:36:08
ขาย
0.01
1.10869
1.10724
กำไร
1.35 USD
EURUSD
ดีล
#119306351
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2019 14:52:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10869
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.11.2019 18:36:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.35 USD
06.11.2019 15:17:10
06.11.2019 18:25:49
ขาย
0.01
1.46016
1.45968
กำไร
0.17 USD
EURCAD
ดีล
#119308615
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2019 15:17:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46016
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.11.2019 18:25:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.45968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.17 USD
06.11.2019 15:02:00
06.11.2019 18:01:51
ขาย
0.01
0.99256
0.99263
กำไร
-0.17 USD
USDCHF
ดีล
#119307295
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2019 15:02:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99256
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.11.2019 18:01:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.17 USD
05.11.2019 13:59:14
05.11.2019 16:28:19
ขาย
0.01
1.29086
1.28873
กำไร
2.03 USD
GBPUSD
ดีล
#119186707
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 13:59:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.11.2019 16:28:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.03 USD
04.11.2019 18:10:37
04.11.2019 18:42:52
ขาย
0.01
1.69657
1.69753
กำไร
-0.93 USD
GBPCAD
ดีล
#119095510
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2019 18:10:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.69657
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 18:42:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.69753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.93 USD
04.11.2019 17:06:05
04.11.2019 18:07:15
ขาย
0.01
1.69707
1.69756
กำไร
-0.57 USD
GBPCAD
ดีล
#119086865
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2019 17:06:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.69707
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.11.2019 18:07:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.69756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.57 USD
31.10.2019 17:53:36
01.11.2019 04:53:08
ซื้อ
0.01
1.11491
1.11637
กำไร
1.20 USD
EURUSD
ดีล
#118889917
วันและเวลาเปิดทำการ
31.10.2019 17:53:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11491
แลกเปลี่ยน
-0.16 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.11.2019 04:53:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.20 USD
30.10.2019 20:28:45
30.10.2019 20:36:02
ซื้อ
0.01
1.11161
1.11017
กำไร
-1.54 USD
EURUSD
ดีล
#118769886
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:28:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11161
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 20:36:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.54 USD
30.10.2019 20:02:34
30.10.2019 20:06:11
ซื้อ
0.01
1.11165
1.11086
กำไร
-0.89 USD
EURUSD
ดีล
#118768091
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:02:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11165
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 20:06:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.89 USD
30.10.2019 17:10:13
30.10.2019 19:54:03
ซื้อ
0.01
1.11179
1.11175
กำไร
-0.14 USD
EURUSD
ดีล
#118747765
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 17:10:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11179
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 19:54:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.14 USD
30.10.2019 16:17:03
30.10.2019 17:02:52
ซื้อ
0.01
1.11122
1.11143
กำไร
0.11 USD
EURUSD
ดีล
#118741434
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 16:17:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11122
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 17:02:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
30.10.2019 15:46:12
30.10.2019 16:06:37
ซื้อ
0.01
1.11163
1.11065
กำไร
-1.08 USD
EURUSD
ดีล
#118737208
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 15:46:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11163
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 16:06:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.08 USD