24.09.2021 16:00:07
27.09.2021 08:37:16
ซื้อ
0.11
1.36669
1.3675
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#45484959
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:00:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36669
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 08:37:16
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.3675
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
17.09.2021 21:00:02
23.09.2021 19:43:32
ซื้อ
0.04
1.37433
1.37462
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44941268
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 21:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37433
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:43:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
17.09.2021 23:00:02
23.09.2021 19:43:30
ซื้อ
0.05
1.37379
1.37462
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#44944689
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37379
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:43:30
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.09.2021 01:52:05
23.09.2021 19:43:28
ซื้อ
0.08
1.37266
1.37462
กำไร
0.16 USD
GBPUSD
ดีล
#44959053
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 01:52:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37266
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:43:28
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.37462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
23.09.2021 15:00:03
23.09.2021 19:43:27
ซื้อ
0.11
1.37198
1.37462
กำไร
0.29 USD
GBPUSD
ดีล
#45373161
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37198
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:43:27
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.37462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
23.09.2021 16:00:02
23.09.2021 19:43:25
ซื้อ
0.15
1.37239
1.37462
กำไร
0.33 USD
GBPUSD
ดีล
#45380523
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37239
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 19:43:25
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.37462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
20.09.2021 05:17:41
23.09.2021 14:56:44
ซื้อ
0.11
1.37066
1.37095
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44973713
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:17:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37066
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:56:44
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.37095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.09.2021 10:40:42
23.09.2021 14:56:39
ซื้อ
0.15
1.36833
1.37101
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#45002158
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:40:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:56:39
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.37101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
20.09.2021 12:00:05
23.09.2021 14:56:35
ซื้อ
0.21
1.36748
1.37108
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#45009496
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:56:35
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.37108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
20.09.2021 20:00:16
23.09.2021 14:56:32
ซื้อ
0.29
1.36452
1.3711
กำไร
1.91 USD
GBPUSD
ดีล
#45061871
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 20:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36452
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:56:32
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
1.3711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.91 USD
22.09.2021 12:00:02
22.09.2021 14:40:27
ซื้อ
0.4
1.36394
1.36402
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#45211290
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 12:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 14:40:27
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
1.36402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.09.2021 06:43:47
22.09.2021 09:52:57
ขาย
1
1.36496
1.36531
กำไร
-0.35 USD
GBPUSD
ดีล
#45191763
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 06:43:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 09:52:57
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.36531
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
09.09.2021 07:47:27
21.09.2021 00:38:09
คัดลอก
57.96%
-23.79%
กำไร
-9.64 USD
ManagerHantu
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 07:47:27
จุดเริ่มต้น
57.96%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 00:38:09
ออก
-23.79%
กำไร
-9.64 USD
17.09.2021 18:00:12
17.09.2021 18:26:23
ซื้อ
0.02
1.37476
1.37571
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44925046
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:26:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.09.2021 20:00:00
17.09.2021 12:47:45
ขาย
0.01
1.37817
1.37867
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44824650
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 20:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37817
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:47:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
17.09.2021 04:00:01
17.09.2021 12:47:43
ขาย
0.01
1.37833
1.37868
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44841038
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 04:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:47:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
17.09.2021 06:17:11
17.09.2021 12:47:42
ขาย
0.02
1.37945
1.37867
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44846726
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 06:17:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37945
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:47:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
17.09.2021 11:26:00
17.09.2021 12:47:41
ขาย
0.03
1.3799
1.37867
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#44866726
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:47:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
17.09.2021 11:45:14
17.09.2021 12:47:40
ขาย
0.04
1.38064
1.37867
กำไร
0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#44869545
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:45:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38064
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:47:40
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
17.09.2021 08:00:02
17.09.2021 11:25:32
ขาย
0.03
1.38049
1.38016
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44850620
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 08:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 11:25:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2021 16:00:04
16.09.2021 16:09:33
ขาย
0.01
1.38034
1.37944
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44795256
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38034
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:09:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2021 12:00:03
16.09.2021 12:09:55
ขาย
0.01
1.38214
1.38124
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44759776
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 12:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 12:09:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2021 04:00:02
16.09.2021 09:47:27
ขาย
0.01
1.38027
1.38258
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44609267
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 04:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38258
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
15.09.2021 08:00:02
16.09.2021 09:47:26
ขาย
0.01
1.3807
1.38256
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44620141
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 08:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
15.09.2021 09:22:17
16.09.2021 09:47:25
ขาย
0.02
1.38186
1.38257
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44627067
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:22:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38257
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
15.09.2021 09:48:55
16.09.2021 09:47:23
ขาย
0.03
1.38291
1.38248
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44630767
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:48:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38291
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2021 12:00:04
16.09.2021 09:47:22
ขาย
0.04
1.3833
1.38248
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44647694
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 12:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:22
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.09.2021 18:14:04
16.09.2021 09:47:22
ขาย
0.05
1.38375
1.38248
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#44691657
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 18:14:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
15.09.2021 23:00:02
16.09.2021 09:47:21
ขาย
0.08
1.38443
1.38249
กำไร
0.16 USD
GBPUSD
ดีล
#44707395
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 23:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:21
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.38249
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
16.09.2021 02:00:18
16.09.2021 09:47:20
ขาย
0.11
1.38514
1.38248
กำไร
0.29 USD
GBPUSD
ดีล
#44716306
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 02:00:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:47:20
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.38248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
15.09.2021 17:23:09
15.09.2021 17:32:35
ขาย
0.05
1.38431
1.38428
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44685402
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:23:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:32:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38428
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
15.09.2021 10:36:58
15.09.2021 10:42:13
ขาย
0.04
1.38354
1.38322
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44637247
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:36:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:42:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 20:00:03
14.09.2021 20:32:43
ขาย
0.01
1.38478
1.38388
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44579850
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 20:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 20:32:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 16:55:04
14.09.2021 17:25:21
ขาย
0.01
1.38785
1.38668
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44552246
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:55:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:25:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 08:00:04
14.09.2021 17:25:21
ขาย
0.01
1.38382
1.38668
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44480948
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 08:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38382
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:25:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
14.09.2021 15:47:26
14.09.2021 16:51:16
ขาย
0.01
1.3892
1.38861
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44536686
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:47:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3892
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:51:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 15:54:40
14.09.2021 16:51:15
ขาย
0.02
1.3898
1.38863
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44537912
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:54:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3898
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:51:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.09.2021 16:09:29
14.09.2021 16:51:13
ขาย
0.03
1.39073
1.38862
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#44544450
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:09:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:51:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
14.09.2021 15:33:41
14.09.2021 15:45:39
ขาย
0.01
1.38879
1.38847
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44529525
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:33:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38879
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 15:45:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2021 15:34:52
14.09.2021 15:45:38
ขาย
0.02
1.38922
1.38844
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44530658
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:34:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 15:45:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.09.2021 15:35:13
14.09.2021 15:45:37
ขาย
0.03
1.3898
1.38846
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#44532222
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:35:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3898
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 15:45:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
14.09.2021 10:29:22
14.09.2021 14:57:49
ขาย
0.01
1.38625
1.38566
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44498641
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 10:29:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38625
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 14:57:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 11:52:10
14.09.2021 14:57:45
ขาย
0.02
1.38731
1.38561
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44507000
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 11:52:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 14:57:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
14.09.2021 11:01:16
14.09.2021 11:44:10
ขาย
0.02
1.38795
1.38713
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44504351
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 11:01:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 11:44:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38713
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.09.2021 20:00:02
14.09.2021 05:37:30
ซื้อ
0.01
1.3837
1.3846
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44451811
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 20:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3837
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 05:37:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.09.2021 15:18:36
13.09.2021 17:32:25
ขาย
0.01
1.38342
1.38152
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44418030
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 15:18:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38342
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:32:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38152
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.09.2021 12:00:05
13.09.2021 17:32:25
ขาย
0.01
1.38142
1.38152
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44397523
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 12:00:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38142
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:32:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38152
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 00:00:21
13.09.2021 08:02:42
ขาย
0.01
1.38316
1.38226
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44347609
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 00:00:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38316
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 08:02:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.09.2021 17:00:03
10.09.2021 21:28:07
ขาย
0.04
1.38385
1.384
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44191214
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 17:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 21:28:07
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.09.2021 19:00:03
10.09.2021 21:28:07
ขาย
0.05
1.38525
1.384
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#44205076
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 19:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38525
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 21:28:07
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD