28.07.2021 11:55:04
28.07.2021 11:59:04
ซื้อ
0.01
1.18242
1.18282
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513873949
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 11:55:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:59:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.07.2021 01:40:01
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.04
1.18166
1.18206
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513837406
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 01:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
28.07.2021 09:50:00
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.05
1.18067
1.18206
กำไร
0.07 USD
EURUSD
ดีล
#1513859499
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 09:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
27.07.2021 20:30:02
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.01
1.18376
1.18206
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513823511
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 20:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.07.2021 21:40:06
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.01
1.18284
1.18206
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513827406
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 21:40:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.07.2021 23:35:01
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.02
1.182
1.18206
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513832085
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 23:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
28.07.2021 09:35:01
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.04
1.18112
1.18206
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1513858209
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 09:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
27.07.2021 21:20:01
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.01
1.18333
1.18206
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513826648
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 21:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.07.2021 22:00:02
28.07.2021 11:54:43
ซื้อ
0.02
1.18237
1.18206
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513828591
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 22:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 11:54:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.07.2021 18:20:01
27.07.2021 20:28:33
ซื้อ
0.01
1.18319
1.18363
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513813170
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18319
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 20:28:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 18:15:03
27.07.2021 20:28:33
ซื้อ
0.01
1.18376
1.18363
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513812404
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:15:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 20:28:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 18:40:02
27.07.2021 20:28:33
ซื้อ
0.01
1.18274
1.18363
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513816408
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18274
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 20:28:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.07.2021 18:00:26
27.07.2021 18:11:03
ซื้อ
0.01
1.18255
1.18295
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513807341
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:00:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 18:11:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 16:20:01
27.07.2021 17:57:21
ซื้อ
0.01
1.1826
1.18201
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513783277
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 16:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1826
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 17:57:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.07.2021 16:45:03
27.07.2021 17:57:21
ซื้อ
0.01
1.18056
1.18201
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513787677
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 16:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 17:57:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.07.2021 16:35:05
27.07.2021 17:57:21
ซื้อ
0.01
1.18167
1.18201
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513785345
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 16:35:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18167
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 17:57:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 16:15:01
27.07.2021 16:17:04
ซื้อ
0.01
1.18203
1.18243
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513782363
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 16:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 16:17:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 15:35:02
27.07.2021 16:13:21
ซื้อ
0.01
1.1815
1.1819
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513776850
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 15:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 16:13:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1819
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 15:15:02
27.07.2021 15:30:58
ซื้อ
0.01
1.18105
1.18145
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513772733
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 15:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 15:30:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 15:05:01
27.07.2021 15:13:47
ซื้อ
0.01
1.18058
1.18098
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513770112
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 15:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 15:13:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18098
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 14:50:00
27.07.2021 15:01:10
ซื้อ
0.01
1.17978
1.18018
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513767076
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 14:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17978
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 15:01:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 14:25:02
27.07.2021 14:46:08
ซื้อ
0.01
1.1793
1.1797
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513764270
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 14:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:46:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1797
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 09:15:00
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.02
1.1795
1.17914
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513728228
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 09:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.07.2021 10:10:03
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.03
1.1783
1.17914
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1513737710
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 10:10:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
27.07.2021 11:20:04
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.04
1.17717
1.17914
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#1513750852
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 11:20:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
27.07.2021 03:55:02
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.01
1.1808
1.17914
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513715133
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 03:55:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.07.2021 08:05:01
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.02
1.18015
1.17914
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513724550
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 08:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18015
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.07.2021 09:55:00
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.03
1.17903
1.17914
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513732429
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 09:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17903
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.07.2021 10:15:05
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.04
1.17778
1.17914
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1513739776
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 10:15:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
27.07.2021 03:25:06
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.01
1.18124
1.17914
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513714420
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 03:25:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18124
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.07.2021 04:50:03
27.07.2021 14:23:38
ซื้อ
0.01
1.1804
1.17914
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513717357
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 04:50:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1804
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 14:23:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
26.07.2021 17:20:01
27.07.2021 03:23:16
ซื้อ
0.01
1.18158
1.18112
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513685625
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18158
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 03:23:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 21:25:01
27.07.2021 03:23:16
ซื้อ
0.01
1.18093
1.18112
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513700220
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 21:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18093
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 03:23:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 22:00:02
27.07.2021 03:23:16
ซื้อ
0.02
1.18017
1.18112
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513701931
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 22:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18017
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 03:23:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
26.07.2021 17:35:01
27.07.2021 03:23:16
ซื้อ
0.01
1.18121
1.18112
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513688390
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 17:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18121
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 03:23:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 21:45:42
27.07.2021 03:23:16
ซื้อ
0.02
1.1805
1.18112
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513700920
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 21:45:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 03:23:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.07.2021 17:05:02
26.07.2021 17:15:40
ซื้อ
0.01
1.1804
1.18112
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513682568
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 17:05:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1804
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 17:15:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.07.2021 16:40:01
26.07.2021 17:15:40
ซื้อ
0.01
1.18104
1.18112
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513678515
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 16:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18104
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 17:15:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 16:35:02
26.07.2021 16:36:00
ซื้อ
0.01
1.17975
1.18015
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513675883
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 16:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17975
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:36:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 13:15:01
26.07.2021 16:34:16
ซื้อ
0.01
1.17963
1.17932
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513658529
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 13:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:34:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 15:15:01
26.07.2021 16:34:16
ซื้อ
0.02
1.17873
1.17932
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513665287
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 15:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:34:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.07.2021 12:55:01
26.07.2021 16:34:16
ซื้อ
0.01
1.17995
1.17932
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513656549
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 12:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:34:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
26.07.2021 14:05:01
26.07.2021 16:34:16
ซื้อ
0.01
1.17918
1.17932
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513661045
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 14:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17918
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:34:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 15:55:01
26.07.2021 16:34:16
ซื้อ
0.02
1.17811
1.17932
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513669995
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 15:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:34:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
26.07.2021 12:30:02
26.07.2021 12:54:25
ซื้อ
0.01
1.17934
1.17974
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513653781
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 12:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:54:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17974
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 12:05:01
26.07.2021 12:26:21
ซื้อ
0.01
1.17886
1.17926
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1513649776
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 12:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:26:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.07.2021 11:15:02
26.07.2021 12:04:56
ซื้อ
0.02
1.17707
1.17861
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1513644113
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 11:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:04:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
26.07.2021 10:45:02
26.07.2021 12:04:55
ซื้อ
0.01
1.17954
1.17861
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513638335
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 10:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
26.07.2021 11:10:01
26.07.2021 12:04:55
ซื้อ
0.02
1.17766
1.17861
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513642968
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 11:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:04:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
26.07.2021 10:25:02
26.07.2021 12:04:55
ซื้อ
0.01
1.18
1.17861
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1513635565
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 10:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD