11.03.2020 11:06:10
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.79197
1.92063
กำไร
-735.80 USD
EURNZD
ดีล
#128667457
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2020 11:06:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-733.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.92063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-735.80 USD
14.02.2020 07:28:36
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.9415
2.01551
กำไร
-428.92 USD
GBPAUD
ดีล
#126364349
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 07:28:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.9415
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-426.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.01551
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-428.92 USD
05.03.2020 14:35:06
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.95009
2.01551
กำไร
-379.37 USD
GBPAUD
ดีล
#128080531
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 14:35:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.95009
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-377.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.01551
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-379.37 USD
11.02.2020 09:33:05
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.92286
2.01551
กำไร
-536.44 USD
GBPAUD
ดีล
#126083364
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 09:33:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92286
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-534.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.01551
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-536.44 USD
12.03.2020 14:43:22
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.38322
1.44821
กำไร
-449.76 USD
USDCAD
ดีล
#128823353
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2020 14:43:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.38322
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-448.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.44821
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-449.76 USD
06.03.2020 07:35:18
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.96354
2.01551
กำไร
-301.78 USD
GBPAUD
ดีล
#128167938
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 07:35:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.96354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-299.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.01551
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-301.78 USD
09.03.2020 20:38:09
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.2
1.98799
2.01551
กำไร
-321.48 USD
GBPAUD
ดีล
#128434824
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 20:38:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.98799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-317.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
2.01551
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
-321.48 USD
12.03.2020 14:29:54
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.81179
1.92063
กำไร
-622.76 USD
EURNZD
ดีล
#128821662
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2020 14:29:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.81179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-620.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.92063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-622.76 USD
16.03.2020 07:13:52
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.8368
1.92063
กำไร
-480.11 USD
EURNZD
ดีล
#128990150
วันและเวลาเปิดทำการ
16.03.2020 07:13:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.8368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-478.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.92063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-480.11 USD
05.03.2020 15:15:10
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.77452
1.92063
กำไร
-835.32 USD
EURNZD
ดีล
#128083976
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 15:15:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.77452
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-833.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.92063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-835.32 USD
18.03.2020 08:46:37
19.03.2020 01:19:13
ขาย
0.1
1.85217
1.92063
กำไร
-392.45 USD
EURNZD
ดีล
#129272186
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2020 08:46:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.85217
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-390.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.03.2020 01:19:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.92063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-392.45 USD
17.03.2020 09:51:15
18.03.2020 18:53:26
ขาย
0.1
2.00407
1.9879
กำไร
91.83 USD
GBPAUD
ดีล
#129124032
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2020 09:51:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.00407
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
93.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.03.2020 18:53:26
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.9879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
91.83 USD
18.03.2020 08:45:21
18.03.2020 13:40:29
ขาย
0.1
2.01837
2.00737
กำไร
63.18 USD
GBPAUD
ดีล
#129272032
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2020 08:45:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.01837
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
65.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.03.2020 13:40:29
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.00737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
63.18 USD
10.03.2020 09:32:28
18.03.2020 10:38:05
ขาย
0.1
1.36498
1.42698
กำไร
-435.48 USD
USDCAD
ดีล
#128509394
วันและเวลาเปิดทำการ
10.03.2020 09:32:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.36498
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-434.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.03.2020 10:38:05
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.42698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-435.48 USD
28.02.2020 10:47:53
18.03.2020 10:38:00
ขาย
0.1
1.34429
1.4267400000000001
กำไร
-578.96 USD
USDCAD
ดีล
#127545267
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2020 10:47:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.34429
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-577.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.03.2020 10:38:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.4267400000000001
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-578.96 USD
10.02.2020 08:51:03
18.03.2020 10:37:55
ขาย
0.1
1.32906
1.4267400000000001
กำไร
-685.57 USD
USDCAD
ดีล
#125977555
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 08:51:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32906
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-684.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.03.2020 10:37:55
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.4267400000000001
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-685.57 USD
17.03.2020 19:03:58
17.03.2020 23:11:14
ขาย
0.1
2.02108
2.00408
กำไร
100.31 USD
GBPAUD
ดีล
#129201570
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2020 19:03:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.02108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
102.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.03.2020 23:11:14
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.00408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
100.31 USD
17.03.2020 09:34:07
17.03.2020 17:53:40
ขาย
0.2
1.22222
1.20474
กำไร
347.60 USD
GBPUSD
ดีล
#129122624
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2020 09:34:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.22222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
349.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.03.2020 17:53:40
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.20474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
347.60 USD
17.03.2020 11:19:34
17.03.2020 15:41:11
ขาย
0.1
2.01416
2.0042
กำไร
58.10 USD
GBPAUD
ดีล
#129137290
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2020 11:19:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.01416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.03.2020 15:41:11
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2.0042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
58.10 USD
13.03.2020 10:17:06
13.03.2020 11:33:47
ขาย
0.1
2.00707
1.99668
กำไร
63.54 USD
GBPAUD
ดีล
#128910697
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2020 10:17:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.00707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
65.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.03.2020 11:33:47
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.99668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
63.54 USD
09.03.2020 08:34:18
09.03.2020 16:52:07
ขาย
0.3
1.99393
1.96896
กำไร
493.14 USD
GBPAUD
ดีล
#128346039
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 08:34:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.99393
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
499.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 16:52:07
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.96896
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.00 USD
กำไร
493.14 USD
09.03.2020 09:54:51
09.03.2020 11:03:57
ขาย
0.3
2.01344
1.99587
กำไร
341.07 USD
GBPAUD
ดีล
#128354946
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 09:54:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.01344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
347.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 11:03:57
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.99587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.00 USD
กำไร
341.07 USD
05.03.2020 15:20:17
08.03.2020 23:00:12
ซื้อ
0.1
1.34324
1.34783
กำไร
33.05 USD
USDCAD
ดีล
#128083752
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 15:20:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.34324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:00:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.34783
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
33.05 USD
04.03.2020 09:22:29
05.03.2020 13:48:37
ซื้อ
0.1
1.48996
1.49984
กำไร
71.64 USD
EURCAD
ดีล
#127950365
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2020 09:22:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.48996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
73.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2020 13:48:37
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.49984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
71.64 USD
21.02.2020 07:39:35
03.03.2020 16:59:11
ขาย
0.1
1.95366
1.94156
กำไร
77.67 USD
GBPAUD
ดีล
#126890409
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 07:39:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.95366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
79.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.03.2020 16:59:11
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.94156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
77.67 USD
28.02.2020 07:26:27
02.03.2020 09:46:26
ขาย
0.1
1.97561
1.95871
กำไร
108.58 USD
GBPAUD
ดีล
#127527929
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2020 07:26:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.97561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
110.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.03.2020 09:46:26
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.95871
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
108.58 USD
25.02.2020 11:20:45
28.02.2020 10:48:27
ขาย
0.1
110.414
108.732
กำไร
153.69 USD
USDJPY
ดีล
#127160952
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 11:20:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
110.414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
154.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 10:48:27
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
108.732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
153.69 USD
26.02.2020 08:41:28
27.02.2020 13:01:54
ขาย
0.1
1.97332
1.95793
กำไร
99.19 USD
GBPAUD
ดีล
#127293846
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:41:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.97332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
101.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 13:01:54
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.95793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
99.19 USD
06.02.2020 10:57:54
14.02.2020 13:59:40
ซื้อ
0.1
0.97473
0.98169
กำไร
69.90 USD
USDCHF
ดีล
#125813212
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 10:57:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.97473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
70.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:59:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.98169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
69.90 USD
30.01.2020 14:07:47
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
1.9428
1.97205
กำไร
-197.74 USD
GBPAUD
ดีล
#125350469
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2020 14:07:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.9428
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-195.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.97205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-197.74 USD
22.01.2020 12:24:22
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
1.90781
1.97205
กำไร
-431.90 USD
GBPAUD
ดีล
#124749004
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 12:24:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.90781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-429.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.97205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-431.90 USD
29.01.2020 09:11:15
31.01.2020 19:43:58
ซื้อ
0.1
17.494
18.024
กำไร
263.00 USD
XAGUSD
ดีล
#125216741
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 09:11:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
17.494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
265.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
18.024
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
263.00 USD
27.01.2020 11:03:25
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
1.92641
1.97205
กำไร
-307.43 USD
GBPAUD
ดีล
#125041497
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 11:03:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-305.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.97205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-307.43 USD
13.01.2020 10:52:15
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
1.29998
1.31974
กำไร
-198.60 USD
GBPUSD
ดีล
#123972443
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 10:52:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29998
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-197.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.31974
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-198.60 USD
17.01.2020 09:08:00
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
1.89507
1.97205
กำไร
-517.16 USD
GBPAUD
ดีล
#124474877
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 09:08:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89507
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-515.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.97205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-517.16 USD
21.01.2020 07:54:05
31.01.2020 19:43:58
ซื้อ
0.1
18.106
18.024
กำไร
-43.00 USD
XAGUSD
ดีล
#124656324
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 07:54:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
18.106
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-41.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
18.024
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-43.00 USD
23.01.2020 10:47:55
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
109.516
108.433
กำไร
98.88 USD
USDJPY
ดีล
#124839873
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 10:47:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
99.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
108.433
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
98.88 USD
13.01.2020 09:36:01
31.01.2020 19:43:58
ขาย
0.1
1.88002
1.97205
กำไร
-617.88 USD
GBPAUD
ดีล
#123966306
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 09:36:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.88002
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-615.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.97205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-617.88 USD
21.01.2020 07:53:57
31.01.2020 19:43:58
ซื้อ
0.1
1566.42
1582.85
กำไร
162.30 USD
XAUUSD
ดีล
#124656318
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 07:53:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1566.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
164.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2020 19:43:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1582.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
162.30 USD
22.01.2020 16:03:07
28.01.2020 10:54:52
ขาย
0.1
1.31403
1.30072
กำไร
132.10 USD
GBPUSD
ดีล
#124760590
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 16:03:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31403
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
133.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.01.2020 10:54:52
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.30072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
132.10 USD
16.01.2020 08:15:59
23.01.2020 14:54:27
ขาย
0.1
17.891
17.682
กำไร
102.50 USD
XAGUSD
ดีล
#124360299
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 08:15:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
17.891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
104.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2020 14:54:27
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
17.682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
102.50 USD
14.01.2020 14:59:05
23.01.2020 14:54:19
ขาย
0.1
1543.32
1555.45
กำไร
-123.30 USD
XAUUSD
ดีล
#124141834
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 14:59:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1543.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-121.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2020 14:54:19
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1555.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-123.30 USD
09.01.2020 11:20:40
09.01.2020 12:05:12
ขาย
0.5
1.11117
1.11007
กำไร
50.00 USD
EURUSD
ดีล
#123810491
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 11:20:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
55.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2020 12:05:12
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.11007
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
50.00 USD
16.12.2019 13:37:09
20.12.2019 08:34:06
ขาย
0.5
0.67718
0.67445
กำไร
129.40 USD
AUDCHF
ดีล
#122235773
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2019 13:37:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
139.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.12.2019 08:34:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
0.67445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
129.40 USD
16.12.2019 10:33:49
16.12.2019 11:29:49
ขาย
0.54
0.68746
0.68717
กำไร
10.26 USD
AUDUSD
ดีล
#122227375
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2019 10:33:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2019 11:29:49
ปริมาณเทรด
0.54
ออก
0.68717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.40 USD
กำไร
10.26 USD
12.12.2019 09:52:33
16.12.2019 10:00:12
ซื้อ
0.04
1.11393
1.11434
กำไร
1.24 USD
EURUSD
ดีล
#121994199
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 09:52:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11393
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2019 10:00:12
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.11434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.24 USD
16.12.2019 09:11:59
16.12.2019 10:00:08
ขาย
0.5
0.67578
0.67622
กำไร
-32.38 USD
AUDCHF
ดีล
#122222857
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2019 09:11:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-22.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2019 10:00:08
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
0.67622
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-32.38 USD
09.12.2019 10:42:34
16.12.2019 09:12:16
ขาย
0.04
0.68224
0.68737
กำไร
-20.92 USD
AUDUSD
ดีล
#121712887
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 10:42:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-20.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2019 09:12:16
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.68737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-20.92 USD
12.12.2019 16:10:54
16.12.2019 09:10:03
ซื้อ
0.04
0.68931
0.68743
กำไร
-7.92 USD
AUDUSD
ดีล
#122044751
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 16:10:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68931
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2019 09:10:03
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.68743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-7.92 USD
16.12.2019 09:08:05
16.12.2019 09:09:59
ขาย
0.5
0.67586
0.67587
กำไร
-10.51 USD
AUDCHF
ดีล
#122222722
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2019 09:08:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2019 09:09:59
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
0.67587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-10.51 USD