22.10.2021 16:01:16
25.10.2021 03:47:01
ซื้อ
0.3
1.37891
1.37706
กำไร
-0.56 USD
GBPUSD
ดีล
#1519951714
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 16:01:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 03:47:01
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.56 USD
22.10.2021 19:02:13
25.10.2021 03:47:01
ซื้อ
0.3
1.37443
1.37706
กำไร
0.79 USD
GBPUSD
ดีล
#1519968359
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 19:02:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 03:47:01
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
22.10.2021 15:02:22
22.10.2021 15:22:09
ซื้อ
0.3
1.37852
1.37865
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1519947485
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:02:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:22:09
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37865
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
22.10.2021 14:00:31
22.10.2021 14:23:00
ซื้อ
0.3
1.37888
1.37964
กำไร
0.23 USD
GBPUSD
ดีล
#1519944983
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 14:00:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 14:23:00
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
22.10.2021 13:08:42
22.10.2021 14:23:00
ซื้อ
0.3
1.38027
1.37964
กำไร
-0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#1519942996
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 13:08:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 14:23:00
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.19 USD
22.10.2021 12:00:01
22.10.2021 12:08:38
ขาย
0.3
1.38084
1.38009
กำไร
0.23 USD
GBPUSD
ดีล
#1519940238
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 12:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38084
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 12:08:38
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
22.10.2021 11:03:18
22.10.2021 11:20:05
ซื้อ
0.3
1.37781
1.37848
กำไร
0.20 USD
GBPUSD
ดีล
#1519937898
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 11:03:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 11:20:05
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37848
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
22.10.2021 11:00:00
22.10.2021 11:00:32
ขาย
0.3
1.37761
1.37757
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1519937182
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 11:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 11:00:32
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
21.10.2021 21:00:00
22.10.2021 10:09:30
ขาย
0.3
1.37802
1.37876
กำไร
-0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#1519913472
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 21:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:09:30
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
22.10.2021 00:01:02
22.10.2021 10:09:30
ขาย
0.3
1.37911
1.37876
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
ดีล
#1519917741
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 00:01:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:09:30
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
22.10.2021 10:00:00
22.10.2021 10:09:30
ขาย
0.3
1.37926
1.37876
กำไร
0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#1519933478
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 10:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:09:30
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
21.10.2021 23:00:01
22.10.2021 10:09:30
ขาย
0.3
1.3786
1.37876
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1519916745
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 23:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:09:30
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
22.10.2021 05:00:01
22.10.2021 10:09:30
ขาย
0.3
1.38008
1.37876
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#1519925742
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 05:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:09:30
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
22.10.2021 05:02:30
22.10.2021 09:28:43
ซื้อ
0.3
1.38029
1.37982
กำไร
-0.14 USD
GBPUSD
ดีล
#1519925926
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 05:02:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 09:28:43
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.10.2021 09:04:25
22.10.2021 09:28:43
ซื้อ
0.3
1.37921
1.37982
กำไร
0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#1519930445
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 09:04:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37921
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 09:28:43
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
21.10.2021 19:00:19
22.10.2021 04:13:06
ซื้อ
0.3
1.38133
1.38044
กำไร
-0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#1519908258
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 19:00:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38133
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 04:13:06
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.27 USD
21.10.2021 21:05:29
22.10.2021 04:13:06
ซื้อ
0.3
1.37839
1.38044
กำไร
0.62 USD
GBPUSD
ดีล
#1519914152
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 21:05:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 04:13:06
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
21.10.2021 20:08:59
22.10.2021 04:13:06
ซื้อ
0.3
1.37937
1.38044
กำไร
0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#1519911097
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 20:08:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37937
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 04:13:06
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
21.10.2021 20:00:01
21.10.2021 20:08:57
ขาย
0.3
1.37973
1.37933
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#1519910177
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 20:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 20:08:57
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
21.10.2021 19:00:02
21.10.2021 19:14:03
ขาย
0.3
1.38091
1.38058
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#1519908092
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 19:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 19:14:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
21.10.2021 18:00:01
21.10.2021 18:06:50
ขาย
0.3
1.38196
1.38113
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#1519905920
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38196
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 18:06:50
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
21.10.2021 18:00:00
21.10.2021 18:06:50
ขาย
0.3
1.38195
1.38113
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#1519905824
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38195
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 18:06:50
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
21.10.2021 11:00:00
21.10.2021 17:51:25
ซื้อ
0.3
1.38172
1.38187
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1519886117
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 11:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38172
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 17:51:25
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
21.10.2021 17:16:52
21.10.2021 17:42:16
ขาย
0.3
1.38151
1.38146
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1519903456
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 17:16:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38151
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 17:42:16
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
21.10.2021 16:00:02
21.10.2021 16:44:19
ซื้อ
0.3
1.38099
1.38149
กำไร
0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#1519898829
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 16:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:44:19
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
21.10.2021 15:00:00
21.10.2021 15:03:40
ขาย
0.3
1.38105
1.38067
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
ดีล
#1519894928
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 15:03:40
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38067
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
21.10.2021 12:03:07
21.10.2021 14:24:52
ซื้อ
0.3
1.38068
1.38115
กำไร
0.14 USD
GBPUSD
ดีล
#1519888902
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 12:03:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 14:24:52
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
21.10.2021 11:00:21
21.10.2021 11:10:14
ขาย
0.3
1.38137
1.38062
กำไร
0.23 USD
GBPUSD
ดีล
#1519886397
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 11:00:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38137
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 11:10:14
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
20.10.2021 15:00:00
21.10.2021 10:16:23
ขาย
0.3
1.37416
1.37959
กำไร
-1.63 USD
GBPUSD
ดีล
#1519835848
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 10:16:23
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.63 USD
20.10.2021 18:00:02
21.10.2021 10:16:23
ขาย
0.3
1.38135
1.37959
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#1519850837
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 18:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 10:16:23
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
20.10.2021 19:00:00
21.10.2021 10:16:23
ขาย
0.3
1.38193
1.37959
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#1519853104
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 10:16:23
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
20.10.2021 20:00:02
21.10.2021 10:16:23
ขาย
0.3
1.38285
1.37959
กำไร
0.98 USD
GBPUSD
ดีล
#1519856011
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 20:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 10:16:23
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
20.10.2021 16:00:00
21.10.2021 10:16:23
ขาย
0.3
1.37807
1.37959
กำไร
-0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#1519841047
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 10:16:23
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.46 USD
21.10.2021 10:00:01
21.10.2021 10:02:39
ขาย
0.3
1.38035
1.38
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
ดีล
#1519882541
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 10:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 10:02:39
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
21.10.2021 09:00:01
21.10.2021 09:38:21
ขาย
0.3
1.38068
1.3805
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1519879409
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 09:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 09:38:21
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.3805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
20.10.2021 17:00:03
21.10.2021 08:51:56
ขาย
0.3
1.37836
1.38101
กำไร
-0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#1519845605
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 17:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:51:56
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.80 USD
20.10.2021 18:00:04
21.10.2021 08:51:56
ขาย
0.3
1.38134
1.38101
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#1519851014
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 18:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38134
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:51:56
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
20.10.2021 19:00:02
21.10.2021 08:51:56
ขาย
0.3
1.38193
1.38101
กำไร
0.28 USD
GBPUSD
ดีล
#1519853169
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 19:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:51:56
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.28 USD
20.10.2021 20:00:04
21.10.2021 08:51:56
ขาย
0.3
1.38287
1.38101
กำไร
0.56 USD
GBPUSD
ดีล
#1519856085
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 20:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38287
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:51:56
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.38101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
20.10.2021 16:00:02
20.10.2021 16:03:16
ขาย
0.3
1.37799
1.3779
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1519841247
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 16:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37799
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 16:03:16
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.3779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.10.2021 13:10:06
20.10.2021 15:42:17
ซื้อ
0.3
1.37642
1.37748
กำไร
0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#1519830728
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 13:10:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37642
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:42:17
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
20.10.2021 12:05:32
20.10.2021 15:42:17
ซื้อ
0.3
1.37819
1.37748
กำไร
-0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#1519828104
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 12:05:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37819
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:42:17
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
20.10.2021 14:00:01
20.10.2021 14:30:25
ขาย
0.3
1.37604
1.37555
กำไร
0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#1519832903
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37604
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 14:30:25
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
18.10.2021 19:00:00
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.37253
1.37559
กำไร
-0.92 USD
GBPUSD
ดีล
#1519709136
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37253
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.92 USD
19.10.2021 11:00:00
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.37786
1.37559
กำไร
0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#1519751155
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 11:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
19.10.2021 14:00:00
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.38235
1.37559
กำไร
2.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1519764082
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.03 USD
19.10.2021 06:00:02
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.37623
1.37559
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#1519732848
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 06:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37623
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
19.10.2021 08:00:00
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.37682
1.37559
กำไร
0.37 USD
GBPUSD
ดีล
#1519738593
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 08:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37682
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
18.10.2021 18:15:31
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.37114
1.37559
กำไร
-1.34 USD
GBPUSD
ดีล
#1519707272
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 18:15:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37114
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.34 USD
19.10.2021 09:00:00
20.10.2021 13:23:03
ขาย
0.3
1.37723
1.37559
กำไร
0.49 USD
GBPUSD
ดีล
#1519741208
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:23:03
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.37559
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD