โหมดทดลองเดโม่
10.07.2020 16:40:42
10.07.2020 20:23:07
ขาย
0.02
0.65849
0.65686
กำไร
3.26 USD
NZDUSD
ดีล
#58669698
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 16:40:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65849
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 20:23:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.26 USD
08.07.2020 16:37:30
10.07.2020 03:53:10
ขาย
0.02
0.65577
0.65496
กำไร
1.62 USD
NZDUSD
ดีล
#58533917
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 16:37:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65577
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 03:53:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.62 USD
08.07.2020 16:43:17
10.07.2020 03:53:06
ขาย
0.02
0.65631
0.65496
กำไร
2.70 USD
NZDUSD
ดีล
#58534689
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 16:43:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65631
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 03:53:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.70 USD
08.07.2020 17:51:57
10.07.2020 03:53:03
ขาย
0.02
0.65669
0.65496
กำไร
3.46 USD
NZDUSD
ดีล
#58541080
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:51:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65669
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 03:53:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.46 USD
08.07.2020 21:19:01
09.07.2020 18:27:01
ขาย
0.02
0.65757
0.656
กำไร
3.14 USD
NZDUSD
ดีล
#58480538
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 21:19:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65757
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:27:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.14 USD
08.07.2020 19:22:22
09.07.2020 18:26:57
ขาย
0.02
0.65718
0.65597
กำไร
2.42 USD
NZDUSD
ดีล
#58546988
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 19:22:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65718
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:26:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.42 USD
09.07.2020 03:12:16
09.07.2020 18:26:48
ขาย
0.02
0.65788
0.65562
กำไร
4.52 USD
NZDUSD
ดีล
#58555360
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 03:12:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65788
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:26:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.52 USD
09.07.2020 07:18:19
09.07.2020 18:26:41
ขาย
0.02
0.65876
0.65561
กำไร
6.30 USD
NZDUSD
ดีล
#58564965
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 07:18:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65876
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:26:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.30 USD
09.07.2020 06:57:17
09.07.2020 18:26:38
ขาย
0.02
0.65821
0.65562
กำไร
5.18 USD
NZDUSD
ดีล
#58563086
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 06:57:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65821
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:26:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.65562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.18 USD
09.07.2020 16:54:14
09.07.2020 18:26:33
ขาย
0.02
0.65934
0.6556
กำไร
7.48 USD
NZDUSD
ดีล
#58601235
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 16:54:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65934
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:26:33
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.6556
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.48 USD
24.06.2020 16:46:36
08.07.2020 05:24:30
ซื้อ
0.01
1.80654
1.80852
กำไร
1.37 USD
GBPAUD
ดีล
#57939963
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 16:46:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80654
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 05:24:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.80852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.37 USD
03.07.2020 02:17:24
07.07.2020 14:48:31
ซื้อ
0.02
1.80137
1.80324
กำไร
2.59 USD
GBPAUD
ดีล
#58292718
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 02:17:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80137
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 14:48:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80324
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.59 USD
03.07.2020 05:46:38
07.07.2020 14:02:25
ซื้อ
0.02
1.79975
1.80282
กำไร
4.26 USD
GBPAUD
ดีล
#58297423
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 05:46:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79975
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 14:02:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.26 USD
03.07.2020 10:06:21
07.07.2020 12:40:13
ซื้อ
0.02
1.79801
1.80095
กำไร
4.07 USD
GBPAUD
ดีล
#58305865
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 10:06:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79801
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 12:40:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.07 USD
03.07.2020 11:05:13
07.07.2020 11:42:48
ซื้อ
0.02
1.7961
1.799
กำไร
4.02 USD
GBPAUD
ดีล
#58311359
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 11:05:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.7961
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 11:42:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.02 USD
06.07.2020 15:06:05
07.07.2020 08:51:01
ซื้อ
0.02
1.79338
1.79563
กำไร
3.13 USD
GBPAUD
ดีล
#58376715
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 15:06:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79338
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 08:51:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.13 USD
06.07.2020 17:39:16
07.07.2020 06:54:59
ซื้อ
0.02
1.78985
1.79458
กำไร
6.59 USD
GBPAUD
ดีล
#58390495
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 17:39:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.78985
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 06:54:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.59 USD
03.07.2020 12:27:40
06.07.2020 13:45:36
ซื้อ
0.02
1.79466
1.79619
กำไร
2.13 USD
GBPAUD
ดีล
#58315614
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:27:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79466
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 13:45:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.13 USD
06.07.2020 06:58:56
06.07.2020 13:44:58
ซื้อ
0.02
1.79356
1.79635
กำไร
3.88 USD
GBPAUD
ดีล
#58346391
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 06:58:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79356
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 13:44:58
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.88 USD
06.07.2020 09:45:25
06.07.2020 12:11:01
ซื้อ
0.02
1.79155
1.79487
กำไร
4.62 USD
GBPAUD
ดีล
#58354975
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 09:45:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79155
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 12:11:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.62 USD
06.07.2020 10:54:37
06.07.2020 12:04:51
ซื้อ
0.02
1.79049
1.79419
กำไร
5.15 USD
GBPAUD
ดีล
#58360510
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 10:54:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79049
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 12:04:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.15 USD
25.06.2020 16:30:57
01.07.2020 20:24:14
ซื้อ
0.02
1.80478
1.80568
กำไร
1.24 USD
GBPAUD
ดีล
#57959634
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 16:30:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80478
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 20:24:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.24 USD
26.06.2020 10:02:04
01.07.2020 20:24:01
ซื้อ
0.02
1.80304
1.80565
กำไร
3.61 USD
GBPAUD
ดีล
#57984676
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 10:02:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80304
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 20:24:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.61 USD
26.06.2020 10:45:09
01.07.2020 19:10:55
ซื้อ
0.02
1.80189
1.80372
กำไร
2.53 USD
GBPAUD
ดีล
#57987403
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 10:45:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80189
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 19:10:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.53 USD
26.06.2020 14:21:36
01.07.2020 18:40:17
ซื้อ
0.02
1.80046
1.8026
กำไร
2.96 USD
GBPAUD
ดีล
#57998425
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 14:21:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80046
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 18:40:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.8026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.96 USD
26.06.2020 18:23:08
01.07.2020 18:40:14
ซื้อ
0.02
1.799
1.80261
กำไร
4.99 USD
GBPAUD
ดีล
#58014004
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 18:23:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 18:40:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.99 USD
26.06.2020 19:58:02
01.07.2020 13:50:17
ซื้อ
0.02
1.79817
1.79973
กำไร
2.15 USD
GBPAUD
ดีล
#58017174
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 19:58:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79817
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:50:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.15 USD
29.06.2020 10:11:00
01.07.2020 13:50:12
ซื้อ
0.02
1.79711
1.7998
กำไร
3.71 USD
GBPAUD
ดีล
#58042281
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 10:11:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79711
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:50:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.7998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.71 USD
29.06.2020 10:18:19
01.07.2020 13:02:35
ซื้อ
0.02
1.79593
1.79722
กำไร
1.78 USD
GBPAUD
ดีล
#58042931
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 10:18:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79593
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:02:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.78 USD
29.06.2020 11:59:06
01.07.2020 13:01:53
ซื้อ
0.02
1.7944
1.7973
กำไร
4.00 USD
GBPAUD
ดีล
#58050610
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 11:59:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.7944
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:01:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.7973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.00 USD
29.06.2020 17:41:47
30.06.2020 21:31:01
ซื้อ
0.02
1.7915
1.79529
กำไร
5.23 USD
GBPAUD
ดีล
#58078546
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 17:41:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.7915
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:31:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79529
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.23 USD
30.06.2020 05:01:46
30.06.2020 09:50:31
ซื้อ
0.02
1.78946
1.79139
กำไร
2.64 USD
GBPAUD
ดีล
#58098674
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 05:01:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.78946
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 09:50:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.64 USD
29.06.2020 12:37:37
29.06.2020 16:45:30
ซื้อ
0.02
1.79265
1.79539
กำไร
3.75 USD
GBPAUD
ดีล
#58054347
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 12:37:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79265
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 16:45:30
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.75 USD
29.06.2020 14:22:58
29.06.2020 16:07:23
ซื้อ
0.02
1.79014
1.79361
กำไร
4.76 USD
GBPAUD
ดีล
#58061649
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 14:22:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79014
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 16:07:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.76 USD
26.06.2020 12:52:32
26.06.2020 13:49:25
ซื้อ
0.02
1.80056
1.80277
กำไร
3.04 USD
GBPAUD
ดีล
#57994919
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 12:52:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80056
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 13:49:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80277
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.04 USD
26.06.2020 02:16:38
26.06.2020 03:40:25
ซื้อ
0.02
1.80319
1.8065
กำไร
4.55 USD
GBPAUD
ดีล
#57972909
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 02:16:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80319
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 03:40:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.8065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.55 USD
24.06.2020 16:46:36
25.06.2020 11:12:24
ซื้อ
0.01
1.80654
1.81124
กำไร
3.23 USD
GBPAUD
ดีล
#57901474
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 16:46:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80654
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 11:12:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.81124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.23 USD
24.06.2020 17:53:28
25.06.2020 10:58:07
ซื้อ
0.02
1.80522
1.81151
กำไร
8.63 USD
GBPAUD
ดีล
#57906921
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 17:53:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80522
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 10:58:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.81151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.63 USD
22.06.2020 07:32:22
24.06.2020 13:48:25
ซื้อ
0.02
1.80281
1.81149
กำไร
12.00 USD
GBPAUD
ดีล
#57741942
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 07:32:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80281
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 13:48:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.81149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.00 USD
23.06.2020 15:09:17
23.06.2020 19:11:57
ซื้อ
0.02
1.79536
1.80106
กำไร
7.93 USD
GBPAUD
ดีล
#57833636
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 15:09:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79536
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 19:11:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.93 USD
23.06.2020 15:49:48
23.06.2020 18:03:48
ซื้อ
0.02
1.79341
1.79838
กำไร
6.92 USD
GBPAUD
ดีล
#57836620
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 15:49:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.79341
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 18:03:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.92 USD
22.06.2020 16:08:08
23.06.2020 04:13:08
ซื้อ
0.02
1.8018
1.80788
กำไร
8.38 USD
GBPAUD
ดีล
#57774400
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 16:08:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.8018
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 04:13:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.38 USD
22.06.2020 19:16:19
23.06.2020 04:09:23
ซื้อ
0.02
1.80102
1.80494
กำไร
5.41 USD
GBPAUD
ดีล
#57786865
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 19:16:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80102
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 04:09:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.41 USD
22.06.2020 19:19:19
23.06.2020 04:09:19
ซื้อ
0.02
1.80029
1.80508
กำไร
6.62 USD
GBPAUD
ดีล
#57786978
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 19:19:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.80029
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 04:09:19
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.80508
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.62 USD
17.06.2020 02:47:50
18.06.2020 04:34:31
ซื้อ
0.02
1.8252
1.83151
กำไร
8.63 USD
GBPAUD
ดีล
#57545477
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 02:47:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.8252
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 04:34:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.83151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.63 USD
17.06.2020 15:15:30
18.06.2020 02:59:21
ซื้อ
0.02
1.82164
1.82449
กำไร
3.92 USD
GBPAUD
ดีล
#57583932
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 15:15:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82164
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 02:59:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.82449
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.92 USD
17.06.2020 15:37:28
18.06.2020 02:13:53
ซื้อ
0.02
1.81957
1.82384
กำไร
5.87 USD
GBPAUD
ดีล
#57585021
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 15:37:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.81957
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 02:13:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.82384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.87 USD
17.06.2020 16:20:11
18.06.2020 02:13:49
ซื้อ
0.02
1.81847
1.82385
กำไร
7.41 USD
GBPAUD
ดีล
#57587711
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 16:20:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.81847
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 02:13:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.82385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.41 USD
17.06.2020 18:14:42
17.06.2020 21:39:29
ซื้อ
0.02
1.81604
1.81801
กำไร
2.72 USD
GBPAUD
ดีล
#57598050
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 18:14:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.81604
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 21:39:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.81801
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.72 USD
17.06.2020 09:29:42
17.06.2020 15:07:29
ซื้อ
0.02
1.82121
1.82262
กำไร
1.94 USD
GBPAUD
ดีล
#57560144
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 09:29:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.82121
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 15:07:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.82262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.94 USD