โหมดทดลองเดโม่
17.05.2019 06:26:12
20.05.2019 16:36:16
ขาย
0.04
0.68834
0.69123
กำไร
-12.06 USD
AUDUSD
ดีล
#99419102
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2019 06:26:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68834
แลกเปลี่ยน
-0.10 USD
ทั้งหมด
-11.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
0.69123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-12.06 USD
23.04.2019 09:57:29
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.02
0.71145
0.69121
กำไร
-40.72 USD
AUDUSD
ดีล
#97926314
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 09:57:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71145
แลกเปลี่ยน
-0.04 USD
ทั้งหมด
-40.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-40.72 USD
13.05.2019 00:34:59
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.1
1.31368
1.28293
กำไร
-304.76 USD
GBPCHF
ดีล
#99170182
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 00:34:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31368
แลกเปลี่ยน
2.24 USD
ทั้งหมด
-305.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.28293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-304.76 USD
23.04.2019 03:27:12
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.02
0.71258
0.69121
กำไร
-42.98 USD
AUDUSD
ดีล
#97918868
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 03:27:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71258
แลกเปลี่ยน
-0.04 USD
ทั้งหมด
-42.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-42.98 USD
09.05.2019 22:53:44
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.01
1.32052
1.28293
กำไร
-37.21 USD
GBPCHF
ดีล
#99052730
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 22:53:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32052
แลกเปลี่ยน
0.28 USD
ทั้งหมด
-37.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-37.21 USD
16.05.2019 14:49:36
20.05.2019 16:36:16
ขาย
0.06
81.72
81.779
กำไร
-5.10 USD
CADJPY
ดีล
#99395505
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 14:49:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
81.72
แลกเปลี่ยน
-0.68 USD
ทั้งหมด
-3.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
81.779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-5.10 USD
24.04.2019 23:00:16
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.02
83.177
81.771
กำไร
-24.95 USD
CADJPY
ดีล
#98060521
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 23:00:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
83.177
แลกเปลี่ยน
1.04 USD
ทั้งหมด
-25.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
81.771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-24.95 USD
24.04.2019 09:26:18
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.02
83.066
81.771
กำไร
-22.93 USD
CADJPY
ดีล
#97990041
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 09:26:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
83.066
แลกเปลี่ยน
1.04 USD
ทั้งหมด
-23.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
81.771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-22.93 USD
10.05.2019 07:03:27
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.01
1.32041
1.28293
กำไร
-37.13 USD
GBPCHF
ดีล
#99078607
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 07:03:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32041
แลกเปลี่ยน
0.25 USD
ทั้งหมด
-37.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-37.13 USD
23.04.2019 03:39:25
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.02
83.741
81.771
กำไร
-35.18 USD
CADJPY
ดีล
#97918863
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 03:39:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
83.741
แลกเปลี่ยน
1.08 USD
ทั้งหมด
-35.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
81.771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-35.18 USD
03.05.2019 21:12:04
20.05.2019 16:36:16
ซื้อ
0.02
82.754
81.771
กำไร
-17.69 USD
CADJPY
ดีล
#98591520
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 21:12:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
82.754
แลกเปลี่ยน
0.60 USD
ทั้งหมด
-17.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 16:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
81.771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-17.69 USD
17.05.2019 07:03:15
17.05.2019 20:23:41
ขาย
0.05
1.29093
1.28691
กำไร
18.88 USD
GBPCHF
ดีล
#99420109
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2019 07:03:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29093
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
19.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2019 20:23:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.28691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
18.88 USD
17.05.2019 06:32:12
17.05.2019 20:23:38
ขาย
0.05
1.29037
1.28687
กำไร
16.31 USD
GBPCHF
ดีล
#99419431
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2019 06:32:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29037
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2019 20:23:38
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.28687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
16.31 USD
17.05.2019 06:26:47
17.05.2019 20:23:36
ขาย
0.05
1.29114
1.28687
กำไร
20.11 USD
GBPCHF
ดีล
#99419139
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2019 06:26:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
21.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2019 20:23:36
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.28687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
20.11 USD
10.05.2019 22:40:32
17.05.2019 13:51:32
ซื้อ
0.2
1.31617
1.28869
กำไร
-543.55 USD
GBPCHF
ดีล
#99162788
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 22:40:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31617
แลกเปลี่ยน
4.49 USD
ทั้งหมด
-544.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2019 13:51:32
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.28869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
-543.55 USD
16.05.2019 09:06:28
16.05.2019 11:09:59
ขาย
0.04
0.6908
0.69202
กำไร
-5.28 USD
AUDUSD
ดีล
#99378561
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 09:06:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6908
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 11:09:59
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
0.69202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-5.28 USD
15.05.2019 16:29:31
16.05.2019 10:11:32
ขาย
0.3
1.29424
1.29324
กำไร
17.54 USD
GBPCHF
ดีล
#99348952
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 16:29:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29424
แลกเปลี่ยน
-6.23 USD
ทั้งหมด
29.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 10:11:32
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
1.29324
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.00 USD
กำไร
17.54 USD
14.05.2019 16:50:31
15.05.2019 16:27:53
ขาย
0.2
1.30221
1.29419
กำไร
153.77 USD
GBPCHF
ดีล
#99288033
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 16:50:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30221
แลกเปลี่ยน
-1.38 USD
ทั้งหมด
159.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2019 16:27:53
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
1.29419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
153.77 USD
14.05.2019 01:47:14
14.05.2019 01:47:29
ขาย
0.5
1.30141
1.30155
กำไร
-16.97 USD
GBPCHF
ดีล
#99253761
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 01:47:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30141
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2019 01:47:29
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1.30155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-16.97 USD
14.05.2019 01:45:17
14.05.2019 01:46:35
ขาย
0.5
1.30093
1.30155
กำไร
-40.84 USD
GBPCHF
ดีล
#99253673
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 01:45:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30093
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2019 01:46:35
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1.30155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-40.84 USD
14.05.2019 01:46:06
14.05.2019 01:46:26
ขาย
0.5
1.30119
1.30151
กำไร
-25.92 USD
GBPCHF
ดีล
#99253732
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 01:46:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30119
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2019 01:46:26
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1.30151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-25.92 USD
14.05.2019 01:45:31
14.05.2019 01:45:52
ขาย
0.5
1.30098
1.30123
กำไร
-22.43 USD
GBPCHF
ดีล
#99253708
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 01:45:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30098
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2019 01:45:52
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1.30123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-22.43 USD
09.05.2019 09:53:25
13.05.2019 20:13:14
ซื้อ
0.01
1.32708
1.30272
กำไร
-24.36 USD
GBPCHF
ดีล
#98975437
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 09:53:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32708
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
-24.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 20:13:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-24.36 USD
07.05.2019 21:03:05
13.05.2019 20:12:30
ซื้อ
0.01
1.33233
1.30272
กำไร
-29.45 USD
GBPCHF
ดีล
#98857286
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 21:03:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.33233
แลกเปลี่ยน
0.19 USD
ทั้งหมด
-29.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 20:12:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-29.45 USD
13.05.2019 02:54:53
13.05.2019 03:24:20
ซื้อ
0.2
81.598
81.631
กำไร
2.02 USD
CADJPY
ดีล
#99175475
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 02:54:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
81.598
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 03:24:20
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
81.631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
2.02 USD
10.05.2019 20:20:33
13.05.2019 02:40:30
ขาย
0.02
81.787
81.657
กำไร
1.86 USD
CADJPY
ดีล
#99160968
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 20:20:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
81.787
แลกเปลี่ยน
-0.11 USD
ทั้งหมด
2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 02:40:30
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
81.657
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.86 USD
10.05.2019 22:15:24
13.05.2019 00:29:09
ขาย
0.03
81.982
81.835
กำไร
3.25 USD
CADJPY
ดีล
#99162789
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 22:15:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
81.982
แลกเปลี่ยน
-0.17 USD
ทั้งหมด
4.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 00:29:09
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
81.835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
3.25 USD
09.05.2019 03:29:28
10.05.2019 21:17:29
ซื้อ
0.03
0.69809
0.69999
กำไร
5.40 USD
AUDUSD
ดีล
#98958139
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 03:29:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69809
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2019 21:17:29
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.69999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
5.40 USD
07.05.2019 20:25:03
10.05.2019 21:16:16
ซื้อ
0.2
81.796
81.887
กำไร
14.56 USD
CADJPY
ดีล
#98857285
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 20:25:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
81.796
แลกเปลี่ยน
1.99 USD
ทั้งหมด
16.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2019 21:16:16
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
81.887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
14.56 USD
10.05.2019 03:07:47
10.05.2019 07:03:25
ขาย
0.01
1.32201
1.32051
กำไร
1.28 USD
GBPCHF
ดีล
#99059728
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 03:07:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32201
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2019 07:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.28 USD
10.05.2019 03:08:51
10.05.2019 03:28:05
ขาย
0.02
0.69986
0.69856
กำไร
2.40 USD
AUDUSD
ดีล
#99059710
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 03:08:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69986
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2019 03:28:05
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69856
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.40 USD
09.05.2019 20:17:58
09.05.2019 22:53:44
ขาย
0.01
1.32204
1.32054
กำไร
1.28 USD
GBPCHF
ดีล
#99049686
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 20:17:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32204
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2019 22:53:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.28 USD
08.05.2019 23:28:09
09.05.2019 10:06:24
ขาย
0.01
1.32767
1.32612
กำไร
1.11 USD
GBPCHF
ดีล
#98950672
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2019 23:28:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32767
แลกเปลี่ยน
-0.21 USD
ทั้งหมด
1.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2019 10:06:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.11 USD
09.05.2019 00:59:40
09.05.2019 10:06:24
ขาย
0.01
1.32757
1.32612
กำไร
1.22 USD
GBPCHF
ดีล
#98952562
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 00:59:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32757
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2019 10:06:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.22 USD
02.05.2019 09:37:25
08.05.2019 12:52:13
ขาย
0.1
1.32877
1.32492
กำไร
33.11 USD
GBPCHF
ดีล
#98439904
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2019 09:37:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32877
แลกเปลี่ยน
-2.75 USD
ทั้งหมด
37.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2019 12:52:13
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.32492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
33.11 USD
01.05.2019 21:33:32
08.05.2019 12:52:12
ขาย
0.01
1.32769
1.32492
กำไร
2.04 USD
GBPCHF
ดีล
#98389839
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2019 21:33:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32769
แลกเปลี่ยน
-0.49 USD
ทั้งหมด
2.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2019 12:52:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.04 USD
29.04.2019 07:38:56
08.05.2019 12:52:12
ขาย
0.01
1.31827
1.32492
กำไร
-7.36 USD
GBPCHF
ดีล
#98190222
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 07:38:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31827
แลกเปลี่ยน
-0.63 USD
ทั้งหมด
-6.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2019 12:52:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.36 USD
26.04.2019 09:15:16
08.05.2019 12:52:12
ขาย
0.01
1.31703
1.32492
กำไร
-8.65 USD
GBPCHF
ดีล
#98151258
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2019 09:15:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31703
แลกเปลี่ยน
-0.70 USD
ทั้งหมด
-7.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2019 12:52:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-8.65 USD
29.04.2019 09:54:35
08.05.2019 12:52:12
ขาย
0.01
1.31925
1.32492
กำไร
-6.40 USD
GBPCHF
ดีล
#98192802
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 09:54:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31925
แลกเปลี่ยน
-0.63 USD
ทั้งหมด
-5.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2019 12:52:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-6.40 USD
30.04.2019 09:39:42
07.05.2019 07:51:12
ซื้อ
0.02
0.7034
0.70396
กำไร
0.91 USD
AUDUSD
ดีล
#98257310
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 09:39:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.7034
แลกเปลี่ยน
-0.01 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2019 07:51:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70396
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.91 USD
24.04.2019 06:59:22
07.05.2019 07:51:06
ซื้อ
0.02
0.70291
0.70399
กำไร
1.94 USD
AUDUSD
ดีล
#97987390
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 06:59:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70291
แลกเปลี่ยน
-0.02 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2019 07:51:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.94 USD
01.05.2019 21:34:24
07.05.2019 07:50:59
ซื้อ
0.01
1.1231
1.12138
กำไร
-2.19 USD
EURUSD
ดีล
#98389852
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2019 21:34:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1231
แลกเปลี่ยน
-0.37 USD
ทั้งหมด
-1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2019 07:50:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.19 USD
02.05.2019 09:13:50
06.05.2019 02:36:01
ซื้อ
0.01
1.11975
1.11922
กำไร
-0.75 USD
EURUSD
ดีล
#98439884
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2019 09:13:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11975
แลกเปลี่ยน
-0.12 USD
ทั้งหมด
-0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2019 02:36:01
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.75 USD
03.05.2019 23:26:19
06.05.2019 00:01:41
ขาย
0.01
1.12038
1.11888
กำไร
1.37 USD
EURUSD
ดีล
#98598195
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 23:26:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12038
แลกเปลี่ยน
-0.03 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2019 00:01:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.11888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.37 USD
01.05.2019 21:36:04
03.05.2019 22:40:13
ซื้อ
0.2
0.70228
0.70207
กำไร
-6.28 USD
AUDUSD
ดีล
#98389843
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2019 21:36:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70228
แลกเปลี่ยน
-0.08 USD
ทั้งหมด
-4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 22:40:13
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.70207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-6.28 USD
03.05.2019 09:56:10
03.05.2019 17:09:39
ซื้อ
0.01
1.32823
1.32973
กำไร
1.27 USD
GBPCHF
ดีล
#98532296
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 09:56:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32823
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 17:09:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.27 USD
03.05.2019 15:31:11
03.05.2019 15:32:41
ขาย
0.2
0.69859
0.69926
กำไร
-15.40 USD
AUDUSD
ดีล
#98561168
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 15:31:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69859
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 15:32:41
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.69926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-15.40 USD
26.04.2019 09:52:55
01.05.2019 21:32:56
ขาย
0.02
0.70312
0.70345
กำไร
-1.01 USD
AUDUSD
ดีล
#98151262
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2019 09:52:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70312
แลกเปลี่ยน
-0.15 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.05.2019 21:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.01 USD
30.04.2019 03:59:36
01.05.2019 21:32:56
ขาย
0.02
0.70685
0.70345
กำไร
6.55 USD
AUDUSD
ดีล
#98244341
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 03:59:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70685
แลกเปลี่ยน
-0.05 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.05.2019 21:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.55 USD
26.04.2019 09:53:42
01.05.2019 21:32:56
ขาย
0.02
0.70334
0.70345
กำไร
-0.57 USD
AUDUSD
ดีล
#98151271
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2019 09:53:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70334
แลกเปลี่ยน
-0.15 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.05.2019 21:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.57 USD