22.10.2021 15:56:35
22.10.2021 18:47:39
ขาย
0.05
1805.62
1787.6
กำไร
0.90 USD
XAUUSD
ดีล
#1519951114
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:56:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1805.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:47:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1787.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
22.10.2021 18:40:50
22.10.2021 18:44:27
ซื้อ
0.05
1786.15
1787.19
กำไร
0.05 USD
XAUUSD
ดีล
#1519964995
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:40:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1786.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:44:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1787.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
22.10.2021 09:31:25
22.10.2021 18:40:41
ขาย
0.05
1789.53
1784.81
กำไร
0.24 USD
XAUUSD
ดีล
#1519931755
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 09:31:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1789.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:40:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1784.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
22.10.2021 17:50:35
22.10.2021 17:53:01
ซื้อ
2.87
1811.66
1810.23
กำไร
-4.10 USD
XAUUSD
ดีล
#1519958996
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 17:50:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 17:53:01
ปริมาณเทรด
2.87
ออก
1810.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.10 USD
21.10.2021 14:59:13
22.10.2021 09:31:45
ซื้อ
0.05
1778.43
1789.7
กำไร
0.56 USD
XAUUSD
ดีล
#1519894831
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 14:59:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.43
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 09:31:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1789.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
20.10.2021 15:16:39
21.10.2021 14:59:10
ขาย
0.05
1783.91
1778.46
กำไร
0.27 USD
XAUUSD
ดีล
#1519837275
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:16:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1783.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 14:59:10
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
15.10.2021 14:59:45
20.10.2021 15:16:48
ซื้อ
0.05
1778.85
1784.04
กำไร
0.26 USD
XAUUSD
ดีล
#1519616875
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 14:59:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.85
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:16:48
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1784.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
19.10.2021 05:09:40
19.10.2021 18:37:33
ขาย
0.05
1771.65
1770.54
กำไร
0.06 USD
XAUUSD
ดีล
#1519730706
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 05:09:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1771.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 18:37:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1770.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
15.10.2021 15:56:30
19.10.2021 05:09:45
ซื้อ
0.05
1765.63
1771.64
กำไร
0.30 USD
XAUUSD
ดีล
#1519622209
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 15:56:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1765.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 05:09:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1771.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
14.10.2021 12:35:01
15.10.2021 14:59:56
ขาย
0.05
1796.98
1778.73
กำไร
0.91 USD
XAUUSD
ดีล
#1519528028
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 12:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1796.98
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 14:59:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
14.10.2021 09:31:44
15.10.2021 14:59:30
ขาย
0.05
1792.5
1778.85
กำไร
0.68 USD
XAUUSD
ดีล
#1519509084
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 09:31:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1792.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 14:59:30
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
14.10.2021 05:03:02
15.10.2021 14:59:27
ขาย
0.05
1789.25
1778.73
กำไร
0.53 USD
XAUUSD
ดีล
#1519498175
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 05:03:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1789.25
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 14:59:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
13.10.2021 17:12:49
15.10.2021 14:59:22
ขาย
0.05
1785.73
1778.72
กำไร
0.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1519462074
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 17:12:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1785.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 14:59:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.72
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
13.10.2021 15:09:21
13.10.2021 16:00:05
ขาย
0.05
1775.76
1761.48
กำไร
0.71 USD
XAUUSD
ดีล
#1519442707
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 15:09:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1775.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 16:00:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1761.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD
13.10.2021 11:49:10
13.10.2021 15:59:58
ขาย
0.05
1766.98
1761.97
กำไร
0.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1519431076
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 11:49:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1766.98
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 15:59:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1761.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
13.10.2021 04:50:02
13.10.2021 15:40:10
ขาย
0.05
1762.71
1759.61
กำไร
0.16 USD
XAUUSD
ดีล
#1519411991
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 04:50:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1762.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 15:40:10
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1759.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
11.10.2021 10:32:27
12.10.2021 15:09:38
ขาย
6.8
154.047
154.716
กำไร
-40.10 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327778
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 10:32:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
154.047
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-40.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:38
ปริมาณเทรด
6.8
ออก
154.716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-40.10 USD
12.10.2021 12:28:46
12.10.2021 15:09:38
ขาย
6.7
154.284
154.718
กำไร
-25.63 USD
GBPJPY
ดีล
#1519350007
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 12:28:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
154.284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-25.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:38
ปริมาณเทรด
6.7
ออก
154.718
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-25.63 USD
11.10.2021 06:43:35
12.10.2021 15:09:37
ขาย
0.27
153.663
154.717
กำไร
-2.51 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327788
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:37
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.51 USD
11.10.2021 06:43:38
12.10.2021 15:09:37
ขาย
0.27
153.663
154.717
กำไร
-2.51 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327796
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:37
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.51 USD
11.10.2021 09:12:01
12.10.2021 15:09:36
ขาย
0.27
153.929
154.72
กำไร
-1.88 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327800
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:12:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:36
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.72
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.88 USD
08.10.2021 06:03:13
12.10.2021 15:09:36
ขาย
0.27
152.203
154.717
กำไร
-5.98 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327811
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 06:03:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:36
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.98 USD
11.10.2021 09:12:03
12.10.2021 15:09:35
ขาย
0.27
153.916
154.72
กำไร
-1.91 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327806
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:12:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:35
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.72
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.91 USD
08.10.2021 17:38:58
12.10.2021 15:09:34
ขาย
0.27
152.734
154.723
กำไร
-4.73 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327819
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:38:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:34
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.73 USD
08.10.2021 13:21:45
12.10.2021 15:09:33
ขาย
0.27
152.435
154.722
กำไร
-5.44 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327817
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 13:21:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:33
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.44 USD
08.10.2021 17:25:28
12.10.2021 15:09:26
ขาย
0.68
152.59
154.706
กำไร
-12.68 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327781
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:25:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:26
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
154.706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.68 USD
11.10.2021 06:43:32
12.10.2021 15:09:25
ขาย
0.27
153.661
154.706
กำไร
-2.49 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327785
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:25
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.49 USD
11.10.2021 06:43:36
12.10.2021 15:09:25
ขาย
0.27
153.663
154.706
กำไร
-2.48 USD
GBPJPY
ดีล
#1519327793
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:09:25
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
154.706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.48 USD
08.10.2021 13:21:45
12.10.2021 07:34:11
ขาย
0.04
152.435
154.065
กำไร
-0.58 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323163
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 13:21:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.58 USD
08.10.2021 17:38:58
12.10.2021 07:34:11
ขาย
0.04
152.734
154.065
กำไร
-0.47 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323168
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:38:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.47 USD
11.10.2021 09:12:03
12.10.2021 07:34:10
ขาย
0.04
153.916
154.064
กำไร
-0.05 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323158
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:12:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:10
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
08.10.2021 06:03:13
12.10.2021 07:34:10
ขาย
0.04
152.203
154.065
กำไร
-0.66 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323160
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 06:03:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:10
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.66 USD
11.10.2021 06:43:38
12.10.2021 07:34:09
ขาย
0.04
153.663
154.064
กำไร
-0.14 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323151
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:09
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
11.10.2021 09:12:01
12.10.2021 07:34:09
ขาย
0.04
153.929
154.064
กำไร
-0.05 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323155
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:12:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:09
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
11.10.2021 06:43:32
12.10.2021 07:34:08
ขาย
0.04
153.661
154.065
กำไร
-0.14 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323134
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:08
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
11.10.2021 06:43:36
12.10.2021 07:34:08
ขาย
0.04
153.663
154.064
กำไร
-0.14 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323147
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:08
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
11.10.2021 06:43:35
12.10.2021 07:34:08
ขาย
0.04
153.663
154.065
กำไร
-0.14 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323140
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:08
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
11.10.2021 10:32:27
12.10.2021 07:34:07
ขาย
1
154.047
154.065
กำไร
-0.16 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323128
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 10:32:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
154.047
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
08.10.2021 17:25:28
12.10.2021 07:34:07
ขาย
0.1
152.59
154.065
กำไร
-1.30 USD
GBPJPY
ดีล
#1519323131
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:25:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 07:34:07
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
154.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.30 USD
08.10.2021 13:21:45
12.10.2021 05:05:50
ขาย
0.38
152.435
154.142
กำไร
-5.72 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308350
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 13:21:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:50
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.72 USD
08.10.2021 17:38:58
12.10.2021 05:05:50
ขาย
0.38
152.734
154.143
กำไร
-4.72 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308355
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:38:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:50
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.72 USD
11.10.2021 09:12:03
12.10.2021 05:05:49
ขาย
0.38
153.916
154.138
กำไร
-0.74 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308335
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:12:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:49
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.74 USD
08.10.2021 06:03:13
12.10.2021 05:05:49
ขาย
0.38
152.203
154.141
กำไร
-6.50 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308342
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 06:03:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:49
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.141
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.50 USD
11.10.2021 09:12:01
12.10.2021 05:05:48
ขาย
0.38
153.929
154.135
กำไร
-0.69 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308326
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 09:12:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:48
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.69 USD
11.10.2021 06:43:38
12.10.2021 05:05:48
ขาย
0.38
153.663
154.141
กำไร
-1.60 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308321
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:48
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.141
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.60 USD
11.10.2021 06:43:36
12.10.2021 05:05:47
ขาย
0.38
153.663
154.13
กำไร
-1.57 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308316
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:47
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.57 USD
11.10.2021 06:43:32
12.10.2021 05:05:46
ขาย
0.38
153.661
154.13
กำไร
-1.57 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308304
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:46
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.57 USD
08.10.2021 17:25:28
12.10.2021 05:05:46
ขาย
0.94
152.59
154.13
กำไร
-12.77 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308301
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:25:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:46
ปริมาณเทรด
0.94
ออก
154.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.77 USD
11.10.2021 06:43:35
12.10.2021 05:05:46
ขาย
0.38
153.663
154.13
กำไร
-1.57 USD
GBPJPY
ดีล
#1519308312
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:43:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:46
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
154.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.57 USD
11.10.2021 10:32:27
12.10.2021 05:05:45
ขาย
9.45
154.047
154.13
กำไร
-6.92 USD
GBPJPY
ดีล
#1519257397
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 10:32:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
154.047
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 05:05:45
ปริมาณเทรด
9.45
ออก
154.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.92 USD