27.07.2021 04:46:24
27.07.2021 18:30:35
ขาย
0.06
130.15
129.785
กำไร
0.20 USD
EURJPY
ดีล
#1513717134
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 04:46:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 18:30:35
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
129.785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
27.07.2021 04:46:23
27.07.2021 18:30:33
ขาย
0.05
130.15
129.786
กำไร
0.17 USD
EURJPY
ดีล
#1513717133
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 04:46:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 18:30:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
129.786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
27.07.2021 04:46:23
27.07.2021 18:30:31
ขาย
0.04
130.15
129.787
กำไร
0.13 USD
EURJPY
ดีล
#1513717132
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 04:46:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 18:30:31
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
27.07.2021 04:46:22
27.07.2021 18:30:28
ขาย
0.03
130.152
129.786
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#1513717131
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 04:46:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.152
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 18:30:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
27.07.2021 04:46:22
27.07.2021 18:30:27
ขาย
0.03
130.154
129.788
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#1513717130
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 04:46:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.154
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 18:30:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
23.07.2021 11:40:18
27.07.2021 04:46:22
ขาย
0.05
130.132
130.179
กำไร
-0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513523372
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:40:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 04:46:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
130.179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
23.07.2021 11:10:24
27.07.2021 04:46:21
ขาย
0.04
129.97
130.179
กำไร
-0.08 USD
EURJPY
ดีล
#1513519167
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:10:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 04:46:21
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
130.179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
23.07.2021 09:40:13
27.07.2021 04:46:21
ขาย
0.03
129.814
130.179
กำไร
-0.10 USD
EURJPY
ดีล
#1513511100
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 09:40:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 04:46:21
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
130.179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
21.07.2021 16:37:14
23.07.2021 09:29:28
ซื้อ
0.03
129.923
129.791
กำไร
-0.04 USD
EURJPY
ดีล
#1513313312
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:37:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 09:29:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.791
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
12.11.2020 09:54:02
23.07.2021 09:24:06
ขาย
0.01
1.17738
1.17727
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1484158789
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2020 09:54:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 09:24:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
22.07.2021 18:20:25
23.07.2021 09:24:02
ซื้อ
0.03
129.712
129.793
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513461971
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:20:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.712
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 09:24:02
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.07.2021 19:06:41
23.07.2021 09:24:00
ซื้อ
0.04
129.529
129.791
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#1513472861
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 19:06:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 09:24:00
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.791
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
21.07.2021 16:38:14
22.07.2021 18:43:49
ซื้อ
0.03
1.36514
1.37426
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#1513313473
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:38:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:43:49
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
22.07.2021 18:30:25
22.07.2021 18:43:41
ขาย
0.03
129.655
129.592
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513464424
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:30:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:43:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
21.07.2021 17:46:26
22.07.2021 18:31:22
ขาย
0.07
130.09
129.692
กำไร
0.25 USD
EURJPY
ดีล
#1513326036
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:46:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:31:22
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
129.692
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
21.07.2021 16:51:59
22.07.2021 18:31:09
ขาย
0.06
129.959
129.693
กำไร
0.15 USD
EURJPY
ดีล
#1513317730
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:51:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:31:09
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
129.693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
21.07.2021 16:05:42
22.07.2021 18:30:59
ขาย
0.05
129.795
129.689
กำไร
0.05 USD
EURJPY
ดีล
#1513308800
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:05:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:30:59
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
129.689
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
21.07.2021 11:25:26
22.07.2021 18:30:48
ขาย
0.04
129.559
129.677
กำไร
-0.04 USD
EURJPY
ดีล
#1513280487
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:25:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.559
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:30:48
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.677
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
21.07.2021 10:45:50
22.07.2021 18:30:36
ขาย
0.03
129.415
129.681
กำไร
-0.07 USD
EURJPY
ดีล
#1513275697
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:45:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.415
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:30:36
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
21.07.2021 09:11:23
22.07.2021 18:30:27
ขาย
0.03
129.233
129.683
กำไร
-0.12 USD
EURJPY
ดีล
#1513264400
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 09:11:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:30:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
14.07.2021 06:27:12
21.07.2021 17:51:27
ขาย
1
0.8771
0.87508
กำไร
1.60 USD
NZDCAD
ดีล
#1512637575
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 06:27:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8771
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:51:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.87508
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.60 USD
20.07.2021 09:55:36
21.07.2021 16:45:26
ซื้อ
0.38
1.36336
1.3665
กำไร
1.19 USD
GBPUSD
ดีล
#1513136213
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 09:55:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:45:26
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1.3665
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.19 USD
20.07.2021 09:40:13
21.07.2021 16:45:09
ซื้อ
0.32
1.36505
1.36627
กำไร
0.39 USD
GBPUSD
ดีล
#1513133705
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 09:40:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36505
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:45:09
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
1.36627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.39 USD
19.07.2021 17:55:25
21.07.2021 16:44:23
ซื้อ
0.26
1.36666
1.36608
กำไร
-0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#1513078193
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 17:55:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:44:23
ปริมาณเทรด
0.26
ออก
1.36608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.15 USD
19.07.2021 17:22:16
21.07.2021 16:44:05
ซื้อ
0.22
1.36837
1.36593
กำไร
-0.54 USD
GBPUSD
ดีล
#1513073077
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 17:22:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36837
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:44:05
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
1.36593
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
19.07.2021 11:42:04
21.07.2021 16:43:48
ซื้อ
0.18
1.3711
1.36579
กำไร
-0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#1513007020
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 11:42:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:43:48
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.36579
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.96 USD
19.07.2021 10:12:16
21.07.2021 16:43:30
ซื้อ
0.15
1.37194
1.36584
กำไร
-0.92 USD
GBPUSD
ดีล
#1512992908
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 10:12:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37194
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:43:30
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.36584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.92 USD
19.07.2021 03:50:31
21.07.2021 16:43:26
ซื้อ
0.12
1.37524
1.36587
กำไร
-1.12 USD
GBPUSD
ดีล
#1512965411
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 03:50:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:43:26
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.36587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.12 USD
16.07.2021 22:05:14
21.07.2021 16:42:58
ซื้อ
0.1
1.37682
1.36558
กำไร
-1.12 USD
GBPUSD
ดีล
#1512937543
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 22:05:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37682
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:42:58
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.36558
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.12 USD
16.07.2021 17:19:22
21.07.2021 16:42:34
ซื้อ
0.07
1.3786
1.36558
กำไร
-0.91 USD
GBPUSD
ดีล
#1512918437
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 17:19:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:42:34
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.36558
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.91 USD
16.07.2021 17:19:12
21.07.2021 16:42:28
ซื้อ
0.07
1.3786
1.36558
กำไร
-0.91 USD
GBPUSD
ดีล
#1512918408
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 17:19:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:42:28
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.36558
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.91 USD
16.07.2021 13:50:41
21.07.2021 16:42:16
ซื้อ
0.06
1.38075
1.36557
กำไร
-0.91 USD
GBPUSD
ดีล
#1512893109
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 13:50:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38075
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:42:16
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.36557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.91 USD
16.07.2021 13:05:43
21.07.2021 16:41:53
ซื้อ
0.05
1.3824
1.36538
กำไร
-0.85 USD
GBPUSD
ดีล
#1512889134
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 13:05:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3824
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:41:53
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.36538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.85 USD
16.07.2021 12:30:31
21.07.2021 16:41:30
ซื้อ
0.04
1.3845
1.36523
กำไร
-0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#1512885777
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 12:30:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:41:30
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.36523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.77 USD
16.07.2021 11:53:02
21.07.2021 16:41:12
ซื้อ
0.03
1.38612
1.36498
กำไร
-0.63 USD
GBPUSD
ดีล
#1512882202
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 11:53:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38612
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:41:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.36498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
16.07.2021 11:52:54
21.07.2021 16:41:02
ซื้อ
0.03
1.38609
1.36487
กำไร
-0.64 USD
GBPUSD
ดีล
#1512882180
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 11:52:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:41:02
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.36487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.64 USD
21.07.2021 11:43:23
21.07.2021 16:40:31
ซื้อ
0.03
129.709
129.904
กำไร
0.05 USD
EURJPY
ดีล
#1513282880
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:43:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.709
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:40:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
21.07.2021 11:43:14
21.07.2021 16:40:22
ซื้อ
0.03
129.711
129.901
กำไร
0.05 USD
EURJPY
ดีล
#1513282872
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:43:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:40:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.901
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
20.07.2021 16:17:46
21.07.2021 16:16:37
ซื้อ
0.66
1.35765
1.36411
กำไร
4.26 USD
GBPUSD
ดีล
#1513197337
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 16:17:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35765
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:16:37
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
1.36411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.26 USD
20.07.2021 16:17:38
21.07.2021 16:16:26
ซื้อ
0.66
1.35763
1.36417
กำไร
4.32 USD
GBPUSD
ดีล
#1513197326
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 16:17:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:16:26
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
1.36417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.32 USD
20.07.2021 15:40:35
21.07.2021 16:16:19
ซื้อ
0.55
1.35954
1.36415
กำไร
2.54 USD
GBPUSD
ดีล
#1513189854
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 15:40:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:16:19
ปริมาณเทรด
0.55
ออก
1.36415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.54 USD
20.07.2021 14:15:42
21.07.2021 16:16:07
ซื้อ
0.46
1.36142
1.36414
กำไร
1.25 USD
GBPUSD
ดีล
#1513176249
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 14:15:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36142
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:16:07
ปริมาณเทรด
0.46
ออก
1.36414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.25 USD
21.07.2021 10:53:42
21.07.2021 11:43:17
ซื้อ
0.03
129.559
129.68
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1513276694
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:53:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.559
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:43:17
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
21.07.2021 10:53:38
21.07.2021 11:43:11
ซื้อ
0.03
129.56
129.683
กำไร
0.03 USD
EURJPY
ดีล
#1513276688
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:53:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:43:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
21.07.2021 09:11:09
21.07.2021 10:54:05
ซื้อ
0.04
129.264
129.527
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#1513264388
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 09:11:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 10:54:05
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
20.07.2021 20:39:09
21.07.2021 10:53:46
ซื้อ
0.03
129.457
129.533
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513229541
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 20:39:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 10:53:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.07.2021 20:39:00
21.07.2021 10:53:34
ซื้อ
0.03
129.452
129.53
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513229532
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 20:39:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.452
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 10:53:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
21.07.2021 03:55:27
21.07.2021 09:12:41
ขาย
0.04
129.539
129.257
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#1513246461
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 03:55:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.539
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 09:12:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
129.257
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
20.07.2021 18:36:22
21.07.2021 09:12:11
ขาย
0.03
129.335
129.269
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513221260
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 18:36:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.335
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 09:12:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.07.2021 17:36:17
21.07.2021 09:11:41
ขาย
0.03
129.233
129.26
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1513211632
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 17:36:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 09:11:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
129.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD