23.10.2020 16:44:01
23.10.2020 23:15:21
ซื้อ
0.01
1.18416
1.18587
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482622874
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 16:44:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 23:15:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.10.2020 17:25:02
23.10.2020 18:14:01
ขาย
0.01
104.865
104.815
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#1482629532
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:25:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
104.865
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 18:14:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
104.815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
23.10.2020 11:11:44
23.10.2020 17:13:04
ขาย
0.16
1.18338
1.18322
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1482593764
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:11:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:13:04
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
1.18322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
23.10.2020 15:09:10
23.10.2020 16:25:21
ขาย
0.32
1.18551
1.18524
กำไร
0.09 USD
EURUSD
ดีล
#1482613367
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 15:09:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:25:21
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
1.18524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
23.10.2020 14:30:00
23.10.2020 15:28:20
ขาย
0.01
104.767
104.67
กำไร
0.01 USD
USDJPY
ดีล
#1482611331
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 14:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
104.767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 15:28:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
104.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
23.10.2020 12:27:02
23.10.2020 15:15:23
ซื้อ
0.01
1.18518
1.1853
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482601326
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:27:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18518
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 15:15:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
23.10.2020 12:26:34
23.10.2020 13:55:51
ขาย
0.01
1.1849
1.18475
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482601266
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:26:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:55:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
23.10.2020 12:16:01
23.10.2020 12:42:27
ซื้อ
0.01
1.18404
1.18476
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482599924
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18404
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:42:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
22.10.2020 16:58:01
23.10.2020 11:22:35
ซื้อ
0.01
1.18286
1.18401
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482548207
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 16:58:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18286
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 11:22:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18401
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
23.10.2020 05:51:05
23.10.2020 10:43:11
ซื้อ
0.01
1.18026
1.18205
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482578127
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 05:51:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 10:43:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.10.2020 03:42:01
23.10.2020 04:04:31
ซื้อ
0.01
1.17883
1.17948
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482573050
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 03:42:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 04:04:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17948
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
22.10.2020 17:25:05
23.10.2020 03:50:07
ขาย
0.01
104.82
104.773
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#1482551318
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 17:25:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
104.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:50:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
104.773
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
21.10.2020 17:54:42
23.10.2020 03:21:19
ขาย
0.02
1.07298
1.07217
กำไร
0.02 USD
EURCHF
ดีล
#1482480000
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:54:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:21:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:09
ขาย
0.01
1.18173
1.17968
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482537752
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 14:49:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18173
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:21:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:00
ขาย
0.03
1.18173
1.17976
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1482537753
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 14:49:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18173
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:21:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17976
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
20.10.2020 15:35:58
23.10.2020 03:20:55
ขาย
0.08
1.18128
1.17974
กำไร
0.12 USD
EURUSD
ดีล
#1482374568
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 15:35:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:20:55
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.17974
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
23.10.2020 01:38:07
23.10.2020 01:57:28
ขาย
0.05
1.65593
1.65789
กำไร
-0.07 USD
EURAUD
ดีล
#1482566235
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 01:38:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65593
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:57:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.65789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
19.10.2020 10:42:38
23.10.2020 01:38:06
ขาย
0.07
1.65063
1.65651
กำไร
-0.29 USD
EURAUD
ดีล
#1482257786
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 10:42:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:06
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.65651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.29 USD
19.10.2020 12:31:36
23.10.2020 01:38:06
ขาย
0.08
1.65361
1.65651
กำไร
-0.17 USD
EURAUD
ดีล
#1482270629
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 12:31:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:06
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.65651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
15.10.2020 03:06:45
23.10.2020 01:38:05
ขาย
0.05
1.6446
1.65812
กำไร
-0.48 USD
EURAUD
ดีล
#1482059402
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 03:06:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.6446
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.65812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
15.10.2020 05:48:58
23.10.2020 01:38:05
ขาย
0.06
1.64762
1.65812
กำไร
-0.45 USD
EURAUD
ดีล
#1482064746
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 05:48:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.64762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:05
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.65812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.45 USD
19.10.2020 17:12:19
23.10.2020 01:38:04
ขาย
0.1
1.66029
1.65812
กำไร
0.15 USD
EURAUD
ดีล
#1482298226
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 17:12:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.66029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:04
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.65812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
19.10.2020 20:43:06
23.10.2020 01:38:04
ขาย
0.11
1.66331
1.65812
กำไร
0.41 USD
EURAUD
ดีล
#1482312015
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 20:43:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.66331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:04
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.65812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
19.10.2020 14:33:03
23.10.2020 01:38:03
ขาย
0.09
1.65656
1.65812
กำไร
-0.10 USD
EURAUD
ดีล
#1482281776
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 14:33:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.65656
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:03
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.65812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
19.10.2020 22:08:03
23.10.2020 01:38:03
ขาย
0.12
1.66636
1.65812
กำไร
0.71 USD
EURAUD
ดีล
#1482317664
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 22:08:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.66636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:03
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.65812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD
22.10.2020 16:24:53
22.10.2020 16:53:11
ขาย
0.16
1.18328
1.18285
กำไร
0.07 USD
EURUSD
ดีล
#1482545592
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 16:24:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 16:53:11
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
1.18285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
22.10.2020 16:12:00
22.10.2020 16:17:58
ขาย
0.16
1.18328
1.18332
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482544815
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 16:12:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 16:17:58
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
1.18332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.10.2020 14:47:00
22.10.2020 15:59:10
ซื้อ
0.01
1.18222
1.18225
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482537675
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 14:47:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 15:59:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
22.10.2020 13:19:55
22.10.2020 14:16:43
ขาย
0.16
1.18332
1.18276
กำไร
0.09 USD
EURUSD
ดีล
#1482531734
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 13:19:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 14:16:43
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
1.18276
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
22.10.2020 02:47:22
22.10.2020 13:51:25
ขาย
0.13
1.66926
1.6668
กำไร
0.23 USD
EURAUD
ดีล
#1482498730
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 02:47:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.66926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:51:25
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.6668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
22.10.2020 12:38:02
22.10.2020 13:45:34
ซื้อ
0.01
1.18347
1.18345
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482528480
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 12:38:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:45:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
21.10.2020 03:22:32
22.10.2020 13:17:54
ขาย
0.16
1.1833
1.18313
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1482410671
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 03:22:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:17:54
ปริมาณเทรด
0.16
ออก
1.18313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
22.10.2020 12:27:00
22.10.2020 12:53:30
ขาย
0.03
1.18387
1.18334
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482527636
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 12:27:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 12:53:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.10.2020 06:40:16
22.10.2020 12:53:30
ขาย
0.03
1.184
1.18334
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482507985
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 06:40:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 12:53:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.10.2020 12:27:00
22.10.2020 12:53:30
ขาย
0.02
1.18387
1.18334
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482527635
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 12:27:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 12:53:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
22.10.2020 10:22:18
22.10.2020 11:25:05
ขาย
0.32
1.1853
1.18514
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1482517305
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 10:22:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 11:25:05
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
1.18514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
22.10.2020 02:39:43
22.10.2020 10:31:31
ซื้อ
0.01
1.18549
1.18567
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482497867
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 02:39:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18549
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 10:31:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
22.10.2020 09:18:02
22.10.2020 10:09:32
ขาย
0.32
1.18532
1.18467
กำไร
0.21 USD
EURUSD
ดีล
#1482512319
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 09:18:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 10:09:32
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
1.18467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
22.10.2020 02:25:01
22.10.2020 09:49:28
ขาย
0.01
104.633
104.583
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#1482497458
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 02:25:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
104.633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 09:49:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
104.583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
22.10.2020 04:05:43
22.10.2020 05:44:36
ขาย
0.01
1.18482
1.18446
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482502367
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 04:05:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18482
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 05:44:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
21.10.2020 16:31:58
22.10.2020 03:47:55
ขาย
0.32
1.1853
1.18489
กำไร
0.13 USD
EURUSD
ดีล
#1482466610
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 16:31:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 03:47:55
ปริมาณเทรด
0.32
ออก
1.18489
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
21.10.2020 23:22:13
22.10.2020 00:03:21
ซื้อ
0.01
1.18553
1.1855
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1482494017
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 23:22:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18553
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 00:03:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
21.10.2020 21:20:02
21.10.2020 23:46:57
ขาย
0.03
1.18665
1.18602
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482491083
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 21:20:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 23:46:57
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
21.10.2020 20:26:01
21.10.2020 23:46:57
ขาย
0.02
1.18661
1.18602
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482489986
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 20:26:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 23:46:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
21.10.2020 20:26:01
21.10.2020 23:46:57
ขาย
0.01
1.18661
1.18602
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1482489985
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 20:26:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 23:46:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
21.10.2020 19:03:23
21.10.2020 20:34:10
ขาย
0.64
1.1873
1.18727
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1482485337
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 19:03:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 20:34:10
ปริมาณเทรด
0.64
ออก
1.18727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.10.2020 02:31:39
21.10.2020 18:37:27
ขาย
0.13
1.66924
1.66744
กำไร
0.17 USD
EURAUD
ดีล
#1482324374
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 02:31:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.66924
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 18:37:27
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.66744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
21.10.2020 17:18:58
21.10.2020 18:34:18
ขาย
0.64
1.18732
1.18717
กำไร
0.10 USD
EURUSD
ดีล
#1482474182
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:18:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 18:34:18
ปริมาณเทรด
0.64
ออก
1.18717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
21.09.2020 07:06:01
21.10.2020 17:50:44
ซื้อ
0.01
1.18714
1.18748
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1480517358
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 07:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 17:50:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
21.09.2020 06:40:56
21.10.2020 17:25:24
ซื้อ
0.01
1.18679
1.18681
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1480515217
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 06:40:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18679
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 17:25:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD