31.03.2021 08:48:28
07.05.2021 15:31:37
ขาย
0.05
1681.33
1831.51
กำไร
-750.90 USD
XAUUSD
ดีล
#1263032
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 08:48:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1681.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-750.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:37
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1831.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-750.90 USD
01.04.2021 16:26:51
07.05.2021 15:31:37
ขาย
0.14
0.75913
0.78138
กำไร
-311.50 USD
AUDUSD
ดีล
#1274205
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 16:26:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-311.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:37
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
0.78138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-311.50 USD
31.03.2021 08:48:31
07.05.2021 15:31:37
ขาย
0.05
1681.36
1831.51
กำไร
-750.75 USD
XAUUSD
ดีล
#1263034
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 08:48:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1681.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-750.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:37
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1831.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-750.75 USD
31.03.2021 07:48:35
07.05.2021 15:31:37
ขาย
0.05
1679.95
1831.51
กำไร
-757.80 USD
XAUUSD
ดีล
#1262802
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 07:48:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1679.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-757.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:37
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1831.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-757.80 USD
01.04.2021 16:26:50
07.05.2021 15:31:37
ขาย
0.08
0.75913
0.78138
กำไร
-178.00 USD
AUDUSD
ดีล
#1274204
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 16:26:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-178.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:37
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
0.78138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-178.00 USD
31.03.2021 08:48:29
07.05.2021 15:31:37
ขาย
0.05
1681.35
1831.51
กำไร
-750.80 USD
XAUUSD
ดีล
#1263033
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 08:48:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1681.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-750.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:37
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1831.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-750.80 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
ขาย
0.02
0.75916
0.78138
กำไร
-44.44 USD
AUDUSD
ดีล
#1274201
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 16:26:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-44.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.78138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-44.44 USD
01.04.2021 16:26:50
07.05.2021 15:31:36
ขาย
0.05
0.75913
0.78138
กำไร
-111.25 USD
AUDUSD
ดีล
#1274203
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 16:26:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-111.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.78138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-111.25 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
ขาย
0.01
0.75915
0.78138
กำไร
-22.23 USD
AUDUSD
ดีล
#1274200
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 16:26:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75915
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-22.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.78138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-22.23 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
ขาย
0.03
0.75916
0.78138
กำไร
-66.66 USD
AUDUSD
ดีล
#1274202
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 16:26:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-66.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 15:31:36
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.78138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-66.66 USD
29.03.2021 16:36:08
06.05.2021 17:25:16
ซื้อ
0.05
1720.59
1813
กำไร
462.05 USD
XAUUSD
ดีล
#1250548
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 16:36:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1720.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
462.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 17:25:16
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1813
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
462.05 USD
05.05.2021 15:32:38
05.05.2021 15:34:48
ซื้อ
0.05
1771.6
1772.82
กำไร
6.10 USD
XAUUSD
ดีล
#1460911
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 15:32:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1771.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:34:48
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1772.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.10 USD
05.05.2021 15:32:39
05.05.2021 15:34:44
ซื้อ
0.05
1771.51
1772.78
กำไร
6.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1460913
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 15:32:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1771.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:34:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1772.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.35 USD
05.05.2021 15:32:40
05.05.2021 15:34:39
ซื้อ
0.05
1771.46
1772.76
กำไร
6.50 USD
XAUUSD
ดีล
#1460915
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 15:32:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1771.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:34:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1772.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.50 USD
05.05.2021 15:32:42
05.05.2021 15:34:32
ซื้อ
0.05
1771.49
1772.67
กำไร
5.90 USD
XAUUSD
ดีล
#1460918
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 15:32:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1771.49
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:34:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1772.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.90 USD
05.05.2021 15:32:41
05.05.2021 15:33:57
ซื้อ
0.05
1771.34
1772.48
กำไร
5.70 USD
XAUUSD
ดีล
#1460917
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 15:32:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1771.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 15:33:57
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1772.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.70 USD
05.05.2021 09:17:17
05.05.2021 12:50:40
ซื้อ
0.05
1778.4
1779.65
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1457437
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 09:17:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 12:50:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
05.05.2021 09:17:11
05.05.2021 12:50:40
ซื้อ
0.05
1778.39
1779.66
กำไร
6.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1457434
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 09:17:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 12:50:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.35 USD
05.05.2021 09:17:12
05.05.2021 12:50:40
ซื้อ
0.05
1778.39
1779.65
กำไร
6.30 USD
XAUUSD
ดีล
#1457435
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 09:17:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 12:50:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.30 USD
05.05.2021 09:17:13
05.05.2021 12:50:38
ซื้อ
0.05
1778.39
1779.64
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1457436
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 09:17:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 12:50:38
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
30.04.2021 22:16:00
05.05.2021 09:17:06
ซื้อ
0.33
0.77
0.77169
กำไร
55.77 USD
AUDUSD
ดีล
#1423436
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 22:16:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
55.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 09:17:06
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.77169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
55.77 USD
04.05.2021 18:17:16
05.05.2021 09:17:04
ซื้อ
0.05
0.76882
0.77171
กำไร
14.45 USD
AUDUSD
ดีล
#1453399
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:17:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 09:17:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.45 USD
04.05.2021 19:31:02
04.05.2021 20:08:35
ซื้อ
0.05
1776.38
1777.65
กำไร
6.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1454307
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 19:31:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1776.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 20:08:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1777.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.35 USD
04.05.2021 19:31:04
04.05.2021 20:08:07
ซื้อ
0.05
1776.19
1777.45
กำไร
6.30 USD
XAUUSD
ดีล
#1454308
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 19:31:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1776.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 20:08:07
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1777.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.30 USD
04.05.2021 19:31:06
04.05.2021 20:08:06
ซื้อ
0.05
1776.18
1777.44
กำไร
6.30 USD
XAUUSD
ดีล
#1454309
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 19:31:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1776.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 20:08:06
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1777.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.30 USD
04.05.2021 18:17:03
04.05.2021 18:18:29
ซื้อ
0.05
1777.9
1779.19
กำไร
6.45 USD
XAUUSD
ดีล
#1453389
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:17:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 18:18:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.45 USD
04.05.2021 18:17:02
04.05.2021 18:18:29
ซื้อ
0.05
1777.99
1779.24
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1453387
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:17:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 18:18:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
04.05.2021 18:17:04
04.05.2021 18:18:28
ซื้อ
0.05
1777.43
1778.98
กำไร
7.75 USD
XAUUSD
ดีล
#1453392
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:17:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.43
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 18:18:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.75 USD
04.05.2021 18:17:05
04.05.2021 18:17:43
ซื้อ
0.05
1777.04
1778.49
กำไร
7.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1453395
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:17:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 18:17:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1778.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.25 USD
29.04.2021 09:32:30
03.05.2021 15:22:01
ซื้อ
0.05
1781.42
1782.64
กำไร
6.10 USD
XAUUSD
ดีล
#1425505
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 09:32:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1781.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 15:22:01
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1782.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.10 USD
29.04.2021 09:32:32
03.05.2021 15:22:01
ซื้อ
0.05
1781.37
1782.62
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1425508
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 09:32:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1781.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 15:22:01
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1782.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
29.04.2021 09:32:29
03.05.2021 15:22:01
ซื้อ
0.05
1781.39
1782.64
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1425503
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 09:32:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1781.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 15:22:01
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1782.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
29.04.2021 09:32:31
03.05.2021 15:22:01
ซื้อ
0.05
1781.38
1782.63
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1425506
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 09:32:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1781.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 15:22:01
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1782.63
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
14.04.2021 23:50:07
29.04.2021 02:09:51
ขาย
0.05
0.77228
0.78018
กำไร
-39.50 USD
AUDUSD
ดีล
#1344198
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 23:50:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-39.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 02:09:51
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.78018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-39.50 USD
22.04.2021 15:24:47
29.04.2021 02:09:49
ซื้อ
0.05
0.77374
0.77995
กำไร
31.05 USD
AUDUSD
ดีล
#1389032
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:24:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77374
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 02:09:49
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.05 USD
22.04.2021 15:24:48
29.04.2021 02:09:47
ซื้อ
0.05
0.77374
0.77995
กำไร
31.05 USD
AUDUSD
ดีล
#1389033
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:24:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77374
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 02:09:47
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.05 USD
22.04.2021 15:24:50
29.04.2021 02:09:46
ซื้อ
0.05
0.77373
0.77995
กำไร
31.10 USD
AUDUSD
ดีล
#1389034
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:24:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 02:09:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.10 USD
22.04.2021 15:24:52
29.04.2021 02:09:45
ซื้อ
0.05
0.77373
0.77995
กำไร
31.10 USD
AUDUSD
ดีล
#1389036
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:24:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 02:09:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.10 USD
22.04.2021 15:24:56
29.04.2021 02:09:43
ซื้อ
0.05
0.77373
0.77995
กำไร
31.10 USD
AUDUSD
ดีล
#1389037
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:24:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2021 02:09:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.10 USD
23.04.2021 20:04:49
26.04.2021 04:00:20
ซื้อ
0.05
1778.05
1779.3
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1398940
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 20:04:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 04:00:20
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
23.04.2021 20:04:51
26.04.2021 04:00:20
ซื้อ
0.05
1778.05
1779.3
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1398942
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 20:04:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 04:00:20
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
23.04.2021 20:04:50
26.04.2021 04:00:20
ซื้อ
0.05
1778.09
1779.34
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1398941
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 20:04:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 04:00:20
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
23.04.2021 20:04:47
26.04.2021 04:00:11
ซื้อ
0.05
1777.97
1779.22
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1398939
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 20:04:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 04:00:11
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1779.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
22.04.2021 15:24:45
26.04.2021 03:37:04
ซื้อ
0.05
0.77374
0.77597
กำไร
11.15 USD
AUDUSD
ดีล
#1389031
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:24:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77374
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2021 03:37:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.15 USD
23.04.2021 10:25:06
23.04.2021 10:45:14
ซื้อ
0.05
1782.76
1784.03
กำไร
6.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1395212
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:25:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 10:45:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1784.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.35 USD
23.04.2021 10:25:08
23.04.2021 10:45:14
ซื้อ
0.05
1782.78
1784.03
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1395214
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:25:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 10:45:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1784.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
23.04.2021 10:25:04
23.04.2021 10:45:14
ซื้อ
0.05
1782.78
1784.03
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1395211
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:25:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 10:45:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1784.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
23.04.2021 10:25:07
23.04.2021 10:45:14
ซื้อ
0.05
1782.78
1784.03
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1395213
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:25:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 10:45:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1784.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD
22.04.2021 19:30:00
22.04.2021 20:07:42
ซื้อ
0.05
1781.58
1782.85
กำไร
6.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1391807
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 19:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1781.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 20:07:42
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1782.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.35 USD
22.04.2021 19:29:58
22.04.2021 20:07:41
ซื้อ
0.05
1781.59
1782.84
กำไร
6.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1391806
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 19:29:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1781.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 20:07:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1782.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.25 USD