โหมดทดลองเดโม่
09.07.2020 02:40:36
10.07.2020 04:04:55
คัดลอก
1280.48%
1228.98%
กำไร
-10.99 USD
DollarGain
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 02:40:36
จุดที่เริ่มต้น
1280.48%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 04:04:55
ออก
1228.98%
กำไร
-10.99 USD
08.07.2020 18:25:15
09.07.2020 15:22:39
ขาย
0.22
1.13154
1.13421
กำไร
-0.59 USD
EURUSD
ดีล
#1475680557
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 18:25:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13154
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 15:22:39
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13421
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.59 USD
08.07.2020 22:13:49
09.07.2020 15:22:39
ขาย
0.22
1.13316
1.13422
กำไร
-0.23 USD
EURUSD
ดีล
#1475692722
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 22:13:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13316
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 15:22:39
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
08.07.2020 16:36:58
09.07.2020 15:22:38
ขาย
0.22
1.13214
1.13422
กำไร
-0.46 USD
EURUSD
ดีล
#1475667554
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 16:36:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13214
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 15:22:38
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.46 USD
08.07.2020 12:50:21
09.07.2020 15:22:37
ขาย
0.11
1.12709
1.13422
กำไร
-0.78 USD
EURUSD
ดีล
#1475646738
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 12:50:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12709
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 15:22:37
ปริมาณที่เทรด
0.11
ออก
1.13422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.78 USD
08.07.2020 03:38:04
09.07.2020 15:22:37
ขาย
0.01
1.12725
1.13426
กำไร
-0.07 USD
EURUSD
ดีล
#1475614535
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 03:38:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12725
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 15:22:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.13426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
08.07.2020 03:38:04
09.07.2020 15:22:36
ขาย
0.01
1.12725
1.13426
กำไร
-0.07 USD
EURUSD
ดีล
#1475614533
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 03:38:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12725
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 15:22:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.13426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
07.07.2020 17:42:30
09.07.2020 12:55:54
คัดลอก
15674.94%
21531.74%
กำไร
-9.09 USD
frankfx
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2020 17:42:30
จุดที่เริ่มต้น
15674.94%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 12:55:54
ออก
21531.74%
กำไร
-9.09 USD
08.07.2020 16:31:06
09.07.2020 07:18:38
ขาย
0.22
1.13063
1.13674
กำไร
-1.34 USD
EURUSD
ดีล
#1475664911
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 16:31:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13063
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 07:18:38
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13674
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.34 USD
08.07.2020 15:00:52
09.07.2020 07:06:42
ขาย
0.22
1.12894
1.13671
กำไร
-1.71 USD
EURUSD
ดีล
#1475656112
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 15:00:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12894
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 07:06:42
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.71 USD
08.07.2020 15:56:42
09.07.2020 07:06:23
ขาย
0.22
1.12841
1.13666
กำไร
-1.82 USD
EURUSD
ดีล
#1475659370
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 15:56:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12841
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 07:06:23
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.82 USD
08.07.2020 03:38:03
09.07.2020 07:06:21
ขาย
0.02
1.12724
1.13667
กำไร
-0.19 USD
EURUSD
ดีล
#1475614532
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 03:38:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12724
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 07:06:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.13667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.19 USD
08.07.2020 19:25:01
09.07.2020 00:47:25
ขาย
0.22
1.13461
1.13417
กำไร
0.10 USD
EURUSD
ดีล
#1475685240
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 19:25:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13461
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 00:47:25
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
08.07.2020 17:09:36
08.07.2020 18:30:48
ขาย
0.22
1.13342
1.13242
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#1475674315
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:09:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13342
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 18:30:48
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
08.07.2020 18:13:37
08.07.2020 18:30:47
ขาย
0.22
1.13267
1.13242
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1475679490
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 18:13:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 18:30:47
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.13242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
08.07.2020 10:35:31
08.07.2020 13:10:23
ขาย
0.22
1.12911
1.12758
กำไร
0.34 USD
EURUSD
ดีล
#1475635984
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 10:35:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12911
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 13:10:23
ปริมาณที่เทรด
0.22
ออก
1.12758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
02.07.2020 15:30:55
07.07.2020 22:41:42
ซื้อ
0.03
1.35831
1.36
กำไร
0.04 USD
USDCAD
ดีล
#1475357084
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 15:30:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.35831
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 22:41:42
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
02.07.2020 15:33:33
07.07.2020 22:41:42
ซื้อ
0.03
1.35757
1.36
กำไร
0.05 USD
USDCAD
ดีล
#1475357800
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 15:33:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.35757
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2020 22:41:42
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
20.06.2020 18:51:42
06.07.2020 16:34:47
คัดลอก
1119.88%
-8.26%
กำไร
-91.71 USD
BrickFactory
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2020 18:51:42
จุดที่เริ่มต้น
1119.88%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 16:34:47
ออก
-8.26%
กำไร
-91.71 USD
02.07.2020 15:29:44
02.07.2020 15:33:24
ซื้อ
0.03
1766.67
1767.86
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1475356521
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 15:29:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1766.67
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 15:33:24
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1767.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
24.04.2020 02:56:08
01.07.2020 18:06:40
คัดลอก
836.18%
-81.96%
กำไร
-28.09 USD
Fifi
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2020 02:56:08
จุดที่เริ่มต้น
836.18%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 18:06:40
ออก
-81.96%
กำไร
-28.09 USD
15.06.2020 19:27:37
29.06.2020 06:30:24
คัดลอก
-0.87%
116.08%
กำไร
-0.26 USD
FinancialFreedom
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2020 19:27:37
จุดที่เริ่มต้น
-0.87%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 06:30:24
ออก
116.08%
กำไร
-0.26 USD
23.06.2020 18:15:04
24.06.2020 15:10:23
คัดลอก
1574.88%
426.62%
กำไร
-4.88 USD
Phivanhoa
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 18:15:04
จุดที่เริ่มต้น
1574.88%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 15:10:23
ออก
426.62%
กำไร
-4.88 USD
17.06.2020 22:57:13
19.06.2020 14:41:57
ซื้อ
0.01
134.321
132.076
กำไร
-0.21 USD
GBPJPY
ดีล
#1474355456
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 22:57:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
134.321
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 14:41:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
132.076
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
17.06.2020 11:13:25
17.06.2020 22:56:16
ซื้อ
0.01
1.523
1.52489
กำไร
0.01 USD
EURCAD
ดีล
#1474286122
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 11:13:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.523
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 22:56:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.52489
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.06.2020 17:17:15
16.06.2020 18:44:16
ซื้อ
0.01
1.52354
1.52831
กำไร
0.04 USD
EURCAD
ดีล
#1474236750
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 17:17:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.52354
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2020 18:44:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.52831
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
01.06.2020 15:52:23
15.06.2020 19:27:55
คัดลอก
19.5%
0%
กำไร
-70.57 USD
PaduPips
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 15:52:23
จุดที่เริ่มต้น
19.5%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2020 19:27:55
ออก
0%
กำไร
-70.57 USD
15.06.2020 14:33:29
15.06.2020 17:02:37
ซื้อ
0.01
0.68106
0.68618
กำไร
0.05 USD
AUDUSD
ดีล
#1474126554
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2020 14:33:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68106
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2020 17:02:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.68618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
12.06.2020 21:43:11
15.06.2020 14:32:43
ซื้อ
0.01
1.24829
1.25212
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1474078657
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 21:43:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.24829
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2020 14:32:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
08.06.2020 00:54:06
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.51465
1.54169
กำไร
-0.20 USD
EURCAD
ดีล
#1473761832
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.51465
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.54169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.20 USD
08.06.2020 00:54:12
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.7002
1.7147
กำไร
-0.11 USD
GBPCAD
ดีล
#1473761837
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.7002
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.7147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.11 USD
08.06.2020 15:22:57
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.69592
1.7147
กำไร
-0.14 USD
GBPCAD
ดีล
#1473791340
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 15:22:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.69592
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.7147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
08.06.2020 15:44:02
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.51399
1.54169
กำไร
-0.20 USD
EURCAD
ดีล
#1473791901
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 15:44:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.51399
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.54169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.20 USD
08.06.2020 15:22:58
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.69593
1.7147
กำไร
-0.14 USD
GBPCAD
ดีล
#1473791343
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 15:22:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.69593
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.7147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
08.06.2020 00:54:14
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.7002
1.7147
กำไร
-0.11 USD
GBPCAD
ดีล
#1473761838
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.7002
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.7147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.11 USD
08.06.2020 15:22:57
11.06.2020 17:29:24
ขาย
0.01
1.51303
1.54169
กำไร
-0.21 USD
EURCAD
ดีล
#1473791341
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 15:22:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.51303
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.54169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
08.06.2020 00:54:24
10.06.2020 21:03:50
ขาย
0.01
1.34076
1.33572
กำไร
0.04 USD
USDCAD
ดีล
#1473761842
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.34076
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2020 21:03:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
08.06.2020 00:54:20
08.06.2020 13:42:44
ขาย
0.01
1.69935
1.69298
กำไร
0.05 USD
GBPCAD
ดีล
#1473761840
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.69935
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 13:42:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
08.06.2020 00:54:16
08.06.2020 13:42:44
ขาย
0.01
1.7002
1.69298
กำไร
0.05 USD
GBPCAD
ดีล
#1473761839
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.7002
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 13:42:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
08.06.2020 00:54:09
08.06.2020 13:39:36
ขาย
0.01
1.51464
1.51105
กำไร
0.03 USD
EURCAD
ดีล
#1473761834
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.51464
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 13:39:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.51105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.06.2020 00:54:07
08.06.2020 13:39:36
ขาย
0.01
1.51464
1.51105
กำไร
0.03 USD
EURCAD
ดีล
#1473761833
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.51464
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 13:39:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.51105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.06.2020 00:54:22
08.06.2020 12:31:25
ขาย
0.01
1.69935
1.69942
กำไร
0.00 USD
GBPCAD
ดีล
#1473761841
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2020 00:54:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.69935
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2020 12:31:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.69942
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
12.05.2020 03:30:35
04.06.2020 06:01:15
คัดลอก
33.23%
-72.7%
กำไร
14.85 USD
MA
Afifie13
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2020 03:30:35
จุดที่เริ่มต้น
33.23%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 06:01:15
ออก
-72.7%
กำไร
14.85 USD
08.05.2020 18:33:07
03.06.2020 03:13:06
คัดลอก
107.19%
25.98%
กำไร
-7.58 USD
PerangSUCI
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 18:33:07
จุดที่เริ่มต้น
107.19%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 03:13:06
ออก
25.98%
กำไร
-7.58 USD
20.05.2020 07:28:26
29.05.2020 00:46:46
คัดลอก
80.59%
70%
กำไร
-0.88 USD
Eurmas
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 07:28:26
จุดที่เริ่มต้น
80.59%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 00:46:46
ออก
70%
กำไร
-0.88 USD
18.05.2020 05:50:59
27.05.2020 15:50:56
คัดลอก
360.6%
116.64%
กำไร
-3.94 USD
AutomatedRobot
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 05:50:59
จุดที่เริ่มต้น
360.6%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 15:50:56
ออก
116.64%
กำไร
-3.94 USD
20.05.2020 02:17:07
27.05.2020 15:50:38
คัดลอก
459.64%
459.64%
กำไร
0.00 USD
ali_valizade
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 02:17:07
จุดที่เริ่มต้น
459.64%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 15:50:38
ออก
459.64%
กำไร
0.00 USD
20.05.2020 02:40:22
21.05.2020 18:40:59
คัดลอก
252.71%
-42.42%
กำไร
-33.83 USD
L.M.N.
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 02:40:22
จุดที่เริ่มต้น
252.71%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2020 18:40:59
ออก
-42.42%
กำไร
-33.83 USD
29.04.2020 23:17:59
11.05.2020 12:55:38
คัดลอก
316.86%
388.12%
กำไร
0.78 USD
MA
Afifie13
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2020 23:17:59
จุดที่เริ่มต้น
316.86%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2020 12:55:38
ออก
388.12%
กำไร
0.78 USD
01.05.2020 02:39:00
06.05.2020 09:37:38
คัดลอก
1.45%
-46.07%
กำไร
0.24 USD
ALQASSAM
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2020 02:39:00
จุดที่เริ่มต้น
1.45%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2020 09:37:38
ออก
-46.07%
กำไร
0.24 USD