โหมดทดลองเดโม่
03.04.2020 23:43:42
03.04.2020 23:59:30
ขาย
0.03
2.09499
2.09326
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470880598
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 23:43:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09499
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 23:59:30
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
2.09326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.04.2020 21:11:23
03.04.2020 23:58:23
ขาย
0.03
2.09464
2.09322
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470876054
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 21:11:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09464
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 23:58:23
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
2.09322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
02.04.2020 12:49:29
03.04.2020 18:35:48
ขาย
0.02
2.08715
2.08611
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470778769
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 12:49:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.08715
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 18:35:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.08611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
02.04.2020 15:57:44
03.04.2020 16:16:20
ขาย
0.01
2.10047
2.0898
กำไร
0.06 USD
GBPNZD
ดีล
#1470790603
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 15:57:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.10047
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 16:16:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.0898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
26.03.2020 13:28:32
03.04.2020 16:08:44
ขาย
0.01
0.84959
0.84846
กำไร
0.01 USD
AUDCAD
ดีล
#1470414706
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 13:28:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.84959
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 16:08:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.04.2020 12:20:39
03.04.2020 15:34:32
ขาย
0.02
2.09756
2.0937
กำไร
0.05 USD
GBPNZD
ดีล
#1470847925
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 12:20:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09756
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 15:34:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0937
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
03.04.2020 12:13:12
03.04.2020 15:34:31
ขาย
0.02
2.0956
2.0935
กำไร
0.02 USD
GBPNZD
ดีล
#1470847109
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 12:13:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.0956
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 15:34:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
02.04.2020 23:10:20
03.04.2020 06:50:56
ขาย
0.02
2.09691
2.09455
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470821337
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 23:10:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09691
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2020 06:50:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.09455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
02.04.2020 19:27:38
02.04.2020 22:14:29
ขาย
0.02
2.09661
2.09571
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470812472
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 19:27:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09661
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 22:14:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.09571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.03.2020 17:49:46
02.04.2020 19:35:33
ขาย
0.01
0.85824
0.85441
กำไร
0.03 USD
AUDCAD
ดีล
#1470503913
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 17:49:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.85824
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 19:35:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
02.04.2020 15:41:56
02.04.2020 18:59:46
ขาย
0.02
2.0986
2.09577
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470788552
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 15:41:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.0986
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 18:59:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.09577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
02.04.2020 13:23:08
02.04.2020 17:40:36
ขาย
0.02
2.09329
2.0918
กำไร
0.02 USD
GBPNZD
ดีล
#1470780622
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 13:23:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09329
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 17:40:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
02.04.2020 00:18:31
02.04.2020 09:47:46
ขาย
0.02
2.08992
2.083
กำไร
0.08 USD
GBPNZD
ดีล
#1470755142
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2020 00:18:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.08992
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2020 09:47:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
01.04.2020 20:59:13
01.04.2020 22:25:29
ขาย
0.02
2.09502
2.09341
กำไร
0.02 USD
GBPNZD
ดีล
#1470748795
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 20:59:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09502
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 22:25:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.09341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.04.2020 20:26:51
01.04.2020 20:43:29
ขาย
0.02
2.09411
2.09264
กำไร
0.02 USD
GBPNZD
ดีล
#1470747377
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 20:26:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09411
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 20:43:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.09264
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
01.04.2020 19:33:02
01.04.2020 20:43:27
ขาย
0.02
2.09307
2.09259
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470745727
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 19:33:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09307
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 20:43:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.09259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.04.2020 14:08:12
01.04.2020 18:51:51
ขาย
0.02
2.09938
2.08757
กำไร
0.14 USD
GBPNZD
ดีล
#1470728378
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 14:08:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09938
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 18:51:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.08757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
01.04.2020 09:34:24
01.04.2020 18:51:49
ขาย
0.03
2.09324
2.08757
กำไร
0.10 USD
GBPNZD
ดีล
#1470712555
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 09:34:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09324
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 18:51:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
2.08757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
01.04.2020 09:22:12
01.04.2020 18:51:39
ขาย
0.02
2.088
2.08726
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470711746
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2020 09:22:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.088
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 18:51:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.08726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
31.03.2020 15:48:43
01.04.2020 07:46:31
ขาย
0.02
2.07905
2.07899
กำไร
0.00 USD
GBPNZD
ดีล
#1470660881
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 15:48:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.07905
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2020 07:46:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.07899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
31.03.2020 18:16:37
31.03.2020 22:58:18
ขาย
0.02
2.09511
2.08379
กำไร
0.14 USD
GBPNZD
ดีล
#1470677695
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 18:16:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.09511
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 22:58:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.08379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
31.03.2020 15:58:50
31.03.2020 22:58:05
ขาย
0.02
2.08405
2.08325
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470661540
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 15:58:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.08405
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 22:58:05
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.08325
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
31.03.2020 18:13:51
31.03.2020 18:15:28
คัดลอก
166.24%
166.24%
กำไร
0.00 USD
Rotero26
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 18:13:51
จุดที่เริ่มต้น
166.24%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 18:15:28
ออก
166.24%
กำไร
0.00 USD
31.03.2020 15:16:39
31.03.2020 15:41:11
ขาย
0.02
2.07969
2.07685
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470657898
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 15:16:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.07969
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 15:41:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.07685
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
31.03.2020 13:38:34
31.03.2020 15:13:10
ขาย
0.02
2.07873
2.07615
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470649431
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 13:38:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.07873
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 15:13:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.07615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
31.03.2020 11:05:40
31.03.2020 11:41:52
ขาย
0.02
2.05889
2.05582
กำไร
0.04 USD
GBPNZD
ดีล
#1470638606
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 11:05:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.05889
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2020 11:41:52
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.05582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
30.03.2020 19:00:07
30.03.2020 19:03:57
ขาย
0.02
2.06854
2.0676
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470593017
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 19:00:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.06854
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 19:03:57
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0676
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
30.03.2020 18:00:47
30.03.2020 18:56:57
ซื้อ
0.1
23.51
23.89
กำไร
0.04 USD
UKBrent
ดีล
#1470589539
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 18:00:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
23.51
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 18:56:57
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
23.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
30.03.2020 17:08:42
30.03.2020 18:56:50
ซื้อ
0.1
23.84
23.89
กำไร
0.01 USD
UKBrent
ดีล
#1470584456
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 17:08:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
23.84
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 18:56:50
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
23.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
30.03.2020 17:57:36
30.03.2020 18:09:29
ขาย
0.02
2.06983
2.0666
กำไร
0.04 USD
GBPNZD
ดีล
#1470588878
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 17:57:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.06983
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 18:09:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
30.03.2020 14:36:12
30.03.2020 16:30:08
ขาย
0.02
2.0691
2.06179
กำไร
0.09 USD
GBPNZD
ดีล
#1470570926
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 14:36:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.0691
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 16:30:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.06179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
30.03.2020 14:17:38
30.03.2020 16:30:03
ขาย
0.02
2.062
2.06168
กำไร
0.00 USD
GBPNZD
ดีล
#1470569388
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 14:17:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.062
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 16:30:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.06168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
30.03.2020 14:21:49
30.03.2020 16:11:10
ขาย
0.02
2.06369
2.06291
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470569731
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 14:21:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.06369
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 16:11:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.06291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
30.03.2020 14:35:03
30.03.2020 16:07:53
ขาย
0.02
2.0664
2.06458
กำไร
0.02 USD
GBPNZD
ดีล
#1470570808
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 14:35:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.0664
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 16:07:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.06458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
30.03.2020 12:47:35
30.03.2020 13:41:31
ขาย
0.02
2.06101
2.0582
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470564096
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 12:47:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.06101
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 13:41:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
30.03.2020 11:25:22
30.03.2020 12:24:49
ขาย
0.02
2.05999
2.0567
กำไร
0.04 USD
GBPNZD
ดีล
#1470557734
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 11:25:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.05999
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 12:24:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2.0567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
30.03.2020 11:09:10
30.03.2020 12:24:47
ซื้อ
0.1
24.18
24.23
กำไร
0.01 USD
UKBrent
ดีล
#1470556329
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 11:09:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
24.18
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 12:24:47
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
24.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.03.2020 20:03:17
30.03.2020 10:31:08
ขาย
0.01
0.86578
0.86226
กำไร
0.03 USD
AUDCAD
ดีล
#1470511611
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 20:03:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.86578
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 10:31:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.86226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
30.03.2020 02:24:05
30.03.2020 05:06:46
ขาย
0.01
2.05999
2.06027
กำไร
0.00 USD
GBPNZD
ดีล
#1470525240
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 02:24:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.05999
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2020 05:06:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.06027
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.03.2020 16:19:23
27.03.2020 17:59:21
ขาย
0.01
2.05849
2.05301
กำไร
0.03 USD
GBPNZD
ดีล
#1470498169
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 16:19:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.05849
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 17:59:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.05301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
27.03.2020 12:37:54
27.03.2020 17:59:20
ขาย
0.01
2.05451
2.05311
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470484653
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 12:37:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.05451
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 17:59:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.05311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.03.2020 14:05:18
27.03.2020 15:57:17
ซื้อ
0.01
0.853
0.85454
กำไร
0.01 USD
AUDCAD
ดีล
#1470488790
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 14:05:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.853
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 15:57:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.03.2020 12:44:39
27.03.2020 15:51:37
ขาย
0.01
2.0575
2.05623
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470484882
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 12:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.0575
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 15:51:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.05623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.03.2020 14:01:32
27.03.2020 15:36:26
ขาย
0.01
2.061
2.05964
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470488659
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 14:01:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.061
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 15:36:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.05964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.03.2020 15:05:01
27.03.2020 15:33:01
ขาย
0.01
2.07304
2.06181
กำไร
0.07 USD
GBPNZD
ดีล
#1470492248
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 15:05:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.07304
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 15:33:01
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.06181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
27.03.2020 14:55:44
27.03.2020 15:30:53
ขาย
0.01
2.06997
2.06249
กำไร
0.04 USD
GBPNZD
ดีล
#1470491567
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 14:55:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.06997
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 15:30:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.06249
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
27.03.2020 14:17:43
27.03.2020 15:30:32
ขาย
0.01
2.06469
2.06221
กำไร
0.01 USD
GBPNZD
ดีล
#1470489236
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 14:17:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
2.06469
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2020 15:30:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2.06221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.03.2020 11:04:22
26.03.2020 12:14:31
ซื้อ
0.01
120.267
120.496
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1470406326
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 11:04:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 12:14:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
120.496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
26.03.2020 08:05:53
26.03.2020 10:08:38
ขาย
0.01
1.42506
1.42
กำไร
0.04 USD
USDCAD
ดีล
#1470396256
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 08:05:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.42506
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.03.2020 10:08:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
25.03.2020 17:05:49
25.03.2020 19:14:32
ซื้อ
0.01
1.17076
1.18036
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#1470360533
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2020 17:05:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17076
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2020 19:14:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.18036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD