โหมดทดลองเดโม่
03.08.2020 13:04:32
03.08.2020 18:28:24
ซื้อ
0.01
1.17402
1.17457
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477391532
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:04:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 18:28:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17457
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 13:04:32
03.08.2020 18:24:49
ซื้อ
0.1
1.17402
1.17443
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1477391531
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:04:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 18:24:49
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
03.08.2020 18:00:22
03.08.2020 18:08:21
ซื้อ
0.01
1.17355
1.1737
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477416706
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 18:00:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17355
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 18:08:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 18:00:22
03.08.2020 18:08:21
ซื้อ
0.1
1.17355
1.1737
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1477416704
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 18:00:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17355
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 18:08:21
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.1737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
03.08.2020 17:29:53
03.08.2020 17:58:05
ซื้อ
0.01
1.17345
1.1741
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477413907
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:29:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17345
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:58:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 17:29:53
03.08.2020 17:57:58
ซื้อ
0.1
1.17345
1.17388
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1477413908
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:29:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17345
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:57:58
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
03.08.2020 17:56:36
03.08.2020 17:57:02
ซื้อ
0.01
1.17294
1.17329
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477415913
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:56:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:57:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 17:56:36
03.08.2020 17:56:56
ซื้อ
0.1
1.17294
1.17326
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1477415912
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:56:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:56:56
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.08.2020 17:36:37
03.08.2020 17:52:44
ซื้อ
0.01
1.17295
1.17347
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477414400
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:36:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17295
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:52:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 17:36:37
03.08.2020 17:52:37
ซื้อ
0.1
1.17295
1.17346
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1477414401
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:36:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17295
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:52:37
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17346
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
03.08.2020 17:21:38
03.08.2020 17:27:32
ซื้อ
0.01
1.1735
1.17384
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477413444
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:21:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1735
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:27:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 17:21:38
03.08.2020 17:27:26
ซื้อ
0.1
1.1735
1.17385
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1477413445
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:21:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1735
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:27:26
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
03.08.2020 13:20:29
03.08.2020 17:09:23
ซื้อ
0.01
1.17349
1.17377
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477392763
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:20:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17349
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:09:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 13:20:29
03.08.2020 17:09:16
ซื้อ
0.1
1.1735
1.17379
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1477392764
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:20:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1735
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:09:16
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.08.2020 15:44:33
03.08.2020 17:09:07
ซื้อ
0.1
1.17294
1.17377
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#1477402328
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:44:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:09:07
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
03.08.2020 15:44:33
03.08.2020 17:08:56
ซื้อ
0.01
1.17294
1.17359
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477402330
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:44:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17294
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:08:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 17:03:30
03.08.2020 17:06:45
ซื้อ
0.01
1.17237
1.17302
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477411320
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:03:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17237
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:06:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 17:03:30
03.08.2020 17:06:36
ซื้อ
0.1
1.17237
1.17292
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1477411321
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:03:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17237
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:06:36
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17292
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
03.08.2020 16:56:00
03.08.2020 17:01:39
ซื้อ
0.01
1.17232
1.17248
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477410029
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:56:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17232
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:01:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 15:48:16
03.08.2020 17:01:39
ซื้อ
0.01
1.17244
1.17248
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477402759
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:48:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:01:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 15:48:16
03.08.2020 17:01:39
ซื้อ
0.1
1.17244
1.17248
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477402758
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:48:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:01:39
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 15:58:25
03.08.2020 16:56:08
ซื้อ
0.01
1.17086
1.17212
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477403980
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:58:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:56:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 15:50:55
03.08.2020 16:56:01
ซื้อ
0.1
1.17192
1.17208
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1477402992
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:50:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17192
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:56:01
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
03.08.2020 15:58:25
03.08.2020 16:55:55
ซื้อ
0.1
1.17086
1.17214
กำไร
0.13 USD
EURUSD
ดีล
#1477403981
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:58:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:55:55
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
03.08.2020 15:50:55
03.08.2020 16:55:46
ซื้อ
0.01
1.17192
1.17214
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477402993
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:50:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17192
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:55:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 15:56:59
03.08.2020 16:55:38
ซื้อ
0.1
1.1714
1.17213
กำไร
0.07 USD
EURUSD
ดีล
#1477403707
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:56:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1714
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:55:38
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
03.08.2020 15:56:59
03.08.2020 16:55:31
ซื้อ
0.01
1.1714
1.17186
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477403706
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:56:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1714
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:55:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 16:34:53
03.08.2020 16:49:10
ซื้อ
0.1
1.17035
1.17055
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1477407841
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:34:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:49:10
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
03.08.2020 16:34:53
03.08.2020 16:49:10
ซื้อ
0.01
1.17035
1.17055
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477407840
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:34:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:49:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 16:21:11
03.08.2020 16:27:43
ซื้อ
0.1
1.17033
1.17086
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1477406683
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:21:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17033
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:27:43
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
03.08.2020 16:21:11
03.08.2020 16:27:37
ซื้อ
0.01
1.17033
1.17079
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477406684
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:21:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17033
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:27:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 16:06:10
03.08.2020 16:16:54
ซื้อ
0.01
1.17029
1.1705
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477405495
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:06:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17029
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:16:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1705
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 16:06:10
03.08.2020 16:16:47
ซื้อ
0.1
1.17029
1.17047
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1477405493
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:06:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17029
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:16:47
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
03.08.2020 16:06:22
03.08.2020 16:07:32
ซื้อ
0.1
1.1697
1.17023
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1477405630
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:06:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1697
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:07:32
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17023
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
03.08.2020 16:02:11
03.08.2020 16:05:10
ซื้อ
0.01
1.17035
1.17051
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477405044
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:02:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:05:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 16:02:11
03.08.2020 16:05:04
ซื้อ
0.1
1.17035
1.17052
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1477405041
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:02:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17035
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 16:05:04
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17052
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
03.08.2020 15:52:32
03.08.2020 15:54:53
ซื้อ
0.01
1.17139
1.17148
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477403279
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:52:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:54:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 15:52:32
03.08.2020 15:54:45
ซื้อ
0.1
1.17139
1.17146
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477403280
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:52:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:54:45
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 14:17:42
03.08.2020 15:43:01
ซื้อ
0.1
1.17298
1.1733
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1477398018
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 14:17:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17298
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:43:01
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.1733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.08.2020 14:17:42
03.08.2020 15:42:55
ซื้อ
0.01
1.17298
1.17333
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477398019
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 14:17:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17298
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:42:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 15:15:24
03.08.2020 15:42:47
ซื้อ
0.1
1.17245
1.17322
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#1477400421
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:15:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17245
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:42:47
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
03.08.2020 15:15:24
03.08.2020 15:42:39
ซื้อ
0.01
1.17245
1.17322
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477400420
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:15:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17245
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:42:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 13:24:29
03.08.2020 14:17:27
ซื้อ
0.1
1.17224
1.17287
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1477393474
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:24:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17224
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 14:17:27
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
03.08.2020 13:20:44
03.08.2020 14:17:27
ซื้อ
0.1
1.17282
1.17287
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477392890
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:20:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17282
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 14:17:27
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 13:24:29
03.08.2020 14:17:27
ซื้อ
0.01
1.17224
1.17287
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1477393475
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:24:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17224
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 14:17:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.08.2020 13:27:27
03.08.2020 13:32:40
ซื้อ
0.01
1.1716
1.17195
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477394161
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:27:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1716
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 13:32:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 13:27:27
03.08.2020 13:32:40
ซื้อ
0.1
1.1716
1.17195
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1477394160
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:27:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1716
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 13:32:40
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
03.08.2020 13:21:00
03.08.2020 13:28:18
ขาย
0.01
1.1725
1.17211
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1477393055
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 13:21:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1725
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 13:28:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.17211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
03.08.2020 08:10:40
03.08.2020 11:42:02
ซื้อ
0.1
1.17742
1.17826
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#1477373230
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 08:10:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17742
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 11:42:02
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17826
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
03.08.2020 08:10:37
03.08.2020 11:41:54
ซื้อ
0.1
1.17742
1.17828
กำไร
0.09 USD
EURUSD
ดีล
#1477373224
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 08:10:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.17742
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 11:41:54
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.17828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD