โหมดทดลองเดโม่
27.02.2020 18:28:32
27.02.2020 20:52:17
ซื้อ
0.01
1.28713
1.28908
กำไร
1.85 USD
GBPUSD
ดีล
#127490139
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 18:28:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28713
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 20:52:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28908
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.85 USD
12.02.2020 03:04:33
27.02.2020 17:06:10
ซื้อ
0.01
1.06526
1.0658
กำไร
0.36 USD
EURCHF
ดีล
#126143673
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:04:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06526
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 17:06:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.36 USD
12.02.2020 03:12:11
27.02.2020 17:05:52
ซื้อ
0.01
1.06487
1.06576
กำไร
0.72 USD
EURCHF
ดีล
#126144531
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:12:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06487
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 17:05:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06576
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.72 USD
17.02.2020 17:05:29
27.02.2020 17:04:12
ซื้อ
0.01
1.06395
1.06508
กำไร
0.97 USD
EURCHF
ดีล
#126463741
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 17:05:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06395
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 17:04:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06508
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.97 USD
17.02.2020 17:55:41
27.02.2020 17:03:51
ซื้อ
0.01
1.06336
1.06498
กำไร
1.47 USD
EURCHF
ดีล
#126465281
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 17:55:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06336
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 17:03:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.47 USD
18.02.2020 01:27:41
27.02.2020 10:20:40
ซื้อ
0.01
1.06271
1.06394
กำไร
1.07 USD
EURCHF
ดีล
#126474329
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 01:27:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06271
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 10:20:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.07 USD
26.02.2020 09:31:51
26.02.2020 18:05:45
ซื้อ
0.01
1.06083
1.06231
กำไร
1.31 USD
EURCHF
ดีล
#127298824
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 09:31:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06083
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 18:05:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06231
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.31 USD
05.02.2020 15:12:35
26.02.2020 12:33:13
คัดลอก
22.8%
41.52%
กำไร
427.06 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 15:12:35
จุดที่เริ่มต้น
22.8%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:33:13
ออก
41.52%
กำไร
427.06 USD
25.02.2020 12:00:05
25.02.2020 21:58:34
ซื้อ
0.01
1.06063
1.06201
กำไร
1.22 USD
EURCHF
ดีล
#127093044
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 12:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06063
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 21:58:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.22 USD
25.02.2020 13:56:54
25.02.2020 18:58:45
ซื้อ
0.01
1.05972
1.06131
กำไร
1.43 USD
EURCHF
ดีล
#127177108
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 13:56:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05972
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 18:58:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06131
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.43 USD
20.02.2020 17:52:00
24.02.2020 23:11:57
ซื้อ
0.01
1.06145
1.06228
กำไร
0.65 USD
EURCHF
ดีล
#126835855
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 17:52:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 23:11:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06228
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.65 USD
24.02.2020 14:02:05
24.02.2020 21:46:48
ซื้อ
0.01
1.06055
1.06239
กำไร
1.68 USD
EURCHF
ดีล
#126835928
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 14:02:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06055
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 21:46:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.68 USD
24.02.2020 16:32:55
24.02.2020 17:15:06
ซื้อ
0.01
1.05931
1.06054
กำไร
1.06 USD
EURCHF
ดีล
#127045306
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 16:32:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05931
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 17:15:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.06 USD
24.02.2020 16:32:40
24.02.2020 16:33:03
ซื้อ
0.01
120.13
120.143
กำไร
-0.08 USD
EURJPY
ดีล
#127045225
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 16:32:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.13
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 16:33:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
120.143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.08 USD
20.02.2020 09:54:38
20.02.2020 16:02:05
ซื้อ
0.01
1.06127
1.0623
กำไร
0.85 USD
EURCHF
ดีล
#126796703
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 09:54:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06127
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2020 16:02:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.0623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.85 USD
20.02.2020 12:20:28
20.02.2020 16:00:52
ซื้อ
0.01
1.06066
1.06208
กำไร
1.24 USD
EURCHF
ดีล
#126675051
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 12:20:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06066
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2020 16:00:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.24 USD
19.02.2020 15:31:36
20.02.2020 00:03:45
ซื้อ
0.01
1.06195
1.06324
กำไร
1.12 USD
EURCHF
ดีล
#126689182
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 15:31:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06195
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2020 00:03:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06324
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.12 USD
18.02.2020 15:34:45
19.02.2020 11:17:34
ซื้อ
0.01
1.06139
1.06281
กำไร
1.24 USD
EURCHF
ดีล
#126474325
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 15:34:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2020 11:17:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.24 USD
12.02.2020 11:36:34
17.02.2020 07:54:33
ซื้อ
0.01
1.06431
1.06472
กำไร
0.22 USD
EURCHF
ดีล
#126176747
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 11:36:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06431
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:54:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.22 USD
12.02.2020 12:25:40
17.02.2020 07:54:28
ซื้อ
0.01
1.06384
1.06474
กำไร
0.72 USD
EURCHF
ดีล
#126181670
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 12:25:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06384
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:54:28
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.72 USD
13.02.2020 17:00:33
14.02.2020 11:36:58
ซื้อ
0.01
1.06177
1.06367
กำไร
1.73 USD
EURCHF
ดีล
#126319924
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:00:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06177
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 11:36:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.73 USD
13.02.2020 02:56:31
14.02.2020 11:17:55
ซื้อ
0.01
1.06289
1.06387
กำไร
0.80 USD
EURCHF
ดีล
#126216620
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 02:56:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06289
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 11:17:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06387
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
13.02.2020 17:19:05
14.02.2020 08:49:07
ซื้อ
0.01
1.0611
1.06233
กำไร
1.06 USD
EURCHF
ดีล
#126320372
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 17:19:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0611
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 08:49:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06233
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.06 USD
13.02.2020 14:21:03
13.02.2020 14:44:47
ซื้อ
0.01
1.06209
1.06347
กำไร
1.21 USD
EURCHF
ดีล
#126299240
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:21:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06209
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 14:44:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.21 USD
13.02.2020 09:15:17
13.02.2020 13:55:25
ซื้อ
0.01
1.06228
1.06343
กำไร
0.98 USD
EURCHF
ดีล
#126265925
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 09:15:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06228
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2020 13:55:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.98 USD
06.02.2020 15:30:24
11.02.2020 16:13:54
ซื้อ
0.01
1.29582
1.29523
กำไร
-0.69 USD
GBPUSD
ดีล
#125834263
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 15:30:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29582
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2020 16:13:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.69 USD
06.02.2020 15:34:33
11.02.2020 16:13:49
ซื้อ
0.01
1.2953
1.29523
กำไร
-0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#125834567
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 15:34:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2953
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2020 16:13:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.17 USD
06.02.2020 17:31:39
11.02.2020 14:18:05
ซื้อ
0.01
1.29408
1.29345
กำไร
-0.73 USD
GBPUSD
ดีล
#125841251
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:31:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29408
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2020 14:18:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.73 USD
11.02.2020 12:47:58
11.02.2020 14:17:57
ซื้อ
0.01
1.29206
1.29345
กำไร
1.29 USD
GBPUSD
ดีล
#126097341
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 12:47:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29206
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2020 14:17:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.29 USD
10.02.2020 18:06:21
11.02.2020 11:30:07
ซื้อ
0.01
1.29233
1.29406
กำไร
1.63 USD
GBPUSD
ดีล
#126029252
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 18:06:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29233
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2020 11:30:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29406
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.63 USD
10.02.2020 19:55:26
11.02.2020 11:30:06
ซื้อ
0.01
1.2908
1.29391
กำไร
3.01 USD
GBPUSD
ดีล
#126031109
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 19:55:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2908
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2020 11:30:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.01 USD
07.02.2020 18:17:00
10.02.2020 15:38:12
ซื้อ
0.01
1.29282
1.29426
กำไร
1.34 USD
GBPUSD
ดีล
#125931339
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 18:17:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29282
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2020 15:38:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.34 USD
07.02.2020 18:28:23
10.02.2020 13:05:59
ซื้อ
0.01
1.29078
1.29215
กำไร
1.27 USD
GBPUSD
ดีล
#125932737
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 18:28:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29078
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2020 13:05:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.27 USD
10.02.2020 09:46:30
10.02.2020 11:22:15
ซื้อ
0.01
1.28867
1.29064
กำไร
1.87 USD
GBPUSD
ดีล
#125982750
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 09:46:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28867
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2020 11:22:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.87 USD
07.02.2020 20:18:10
10.02.2020 07:13:14
ซื้อ
0.01
1.2893
1.29056
กำไร
1.16 USD
GBPUSD
ดีล
#125941761
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 20:18:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2893
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2020 07:13:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.16 USD
06.02.2020 17:51:33
07.02.2020 14:55:10
ซื้อ
0.01
1.2929
1.29409
กำไร
1.09 USD
GBPUSD
ดีล
#125842710
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:51:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2929
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.02.2020 14:55:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.09 USD
06.02.2020 01:13:26
06.02.2020 11:26:34
ซื้อ
0.01
1.09999
1.10059
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#125787526
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 01:13:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09999
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2020 11:26:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
06.02.2020 10:34:40
06.02.2020 11:26:30
ซื้อ
0.01
1.09945
1.10057
กำไร
1.02 USD
EURUSD
ดีล
#125812248
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 10:34:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09945
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2020 11:26:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10057
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.02 USD
06.02.2020 02:31:43
06.02.2020 08:39:03
ซื้อ
0.01
1.69694
1.70005
กำไร
1.81 USD
EURNZD
ดีล
#125781998
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 02:31:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.69694
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2020 08:39:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.70005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.81 USD
05.02.2020 13:06:47
05.02.2020 15:11:19
คัดลอก
22.67%
22.8%
กำไร
0.00 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 13:06:47
จุดที่เริ่มต้น
22.67%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 15:11:19
ออก
22.8%
กำไร
0.00 USD
31.01.2020 01:17:39
05.02.2020 00:40:22
ซื้อ
0.01
0.64895
0.64966
กำไร
0.61 USD
NZDUSD
ดีล
#125379889
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2020 01:17:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64895
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2020 00:40:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64966
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
31.01.2020 09:46:02
04.02.2020 19:09:16
ซื้อ
0.01
0.64791
0.64872
กำไร
0.71 USD
NZDUSD
ดีล
#125395202
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2020 09:46:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64791
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 19:09:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64872
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.71 USD
31.01.2020 08:28:46
04.02.2020 19:09:08
ซื้อ
0.01
0.6483
0.64873
กำไร
0.33 USD
NZDUSD
ดีล
#125392143
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2020 08:28:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6483
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 19:09:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
04.02.2020 11:23:33
04.02.2020 18:10:46
ซื้อ
0.01
0.64633
0.64763
กำไร
1.20 USD
NZDUSD
ดีล
#125617359
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 11:23:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64633
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 18:10:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.20 USD
04.02.2020 12:15:51
04.02.2020 18:10:31
ซื้อ
0.01
0.64594
0.64759
กำไร
1.55 USD
NZDUSD
ดีล
#125620695
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 12:15:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64594
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 18:10:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.55 USD
04.02.2020 12:55:10
04.02.2020 18:10:31
ซื้อ
0.01
0.64544
0.64759
กำไร
2.05 USD
NZDUSD
ดีล
#125620472
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 12:55:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64544
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 18:10:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.05 USD
03.02.2020 17:50:12
04.02.2020 08:38:58
ซื้อ
0.01
0.64586
0.64722
กำไร
1.26 USD
NZDUSD
ดีล
#125531252
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:50:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64586
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 08:38:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.26 USD
04.02.2020 02:07:21
04.02.2020 08:38:46
ซื้อ
0.01
0.6457
0.64724
กำไร
1.44 USD
NZDUSD
ดีล
#125543186
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 02:07:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6457
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 08:38:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.44 USD
04.02.2020 02:24:59
04.02.2020 08:38:36
ซื้อ
0.01
0.6452
0.64722
กำไร
1.92 USD
NZDUSD
ดีล
#125544211
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 02:24:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6452
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 08:38:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.92 USD
04.02.2020 02:53:01
04.02.2020 08:38:31
ซื้อ
0.01
0.64508
0.64721
กำไร
2.03 USD
NZDUSD
ดีล
#125546274
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 02:53:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64508
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2020 08:38:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.03 USD