โหมดทดลองเดโม่
04.12.2019 10:18:27
12.12.2019 20:36:50
ซื้อ
0.01
0.8502
0.85
กำไร
-0.46 USD
EURGBP
ดีล
#121520800
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 10:18:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.8502
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 20:36:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.46 USD
04.12.2019 11:25:49
12.12.2019 20:36:50
ซื้อ
0.01
0.84846
0.85
กำไร
1.82 USD
EURGBP
ดีล
#121526951
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:25:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84846
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 20:36:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.82 USD
04.12.2019 11:03:51
12.12.2019 20:36:50
ซื้อ
0.01
0.84886
0.85
กำไร
1.29 USD
EURGBP
ดีล
#121524021
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:03:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84886
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 20:36:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.29 USD
04.12.2019 13:54:24
12.12.2019 15:43:45
ซื้อ
0.01
0.84774
0.84851
กำไร
0.81 USD
EURGBP
ดีล
#121538151
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 13:54:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84774
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 15:43:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.81 USD
04.12.2019 14:06:09
12.12.2019 15:43:40
ซื้อ
0.01
0.84716
0.84861
กำไร
1.70 USD
EURGBP
ดีล
#121539625
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 14:06:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84716
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 15:43:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
04.12.2019 14:39:33
12.12.2019 15:43:30
ซื้อ
0.01
0.8466
0.84858
กำไร
2.40 USD
EURGBP
ดีล
#121544869
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 14:39:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.8466
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 15:43:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84858
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.40 USD
04.12.2019 17:17:04
12.12.2019 15:43:20
ซื้อ
0.01
0.84598
0.84878
กำไร
3.48 USD
EURGBP
ดีล
#121562633
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:17:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84598
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 15:43:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.48 USD
04.12.2019 11:03:35
12.12.2019 13:05:06
ขาย
0.01
1.91432
1.91
กำไร
2.77 USD
GBPAUD
ดีล
#121523998
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:03:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91432
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 13:05:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.77 USD
04.12.2019 10:24:09
12.12.2019 13:05:06
ขาย
0.01
1.91293
1.91
กำไร
1.82 USD
GBPAUD
ดีล
#121521247
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 10:24:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91293
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 13:05:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.82 USD
04.12.2019 12:28:07
12.12.2019 13:05:06
ขาย
0.01
1.91043
1.91
กำไร
0.10 USD
GBPAUD
ดีล
#121530736
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 12:28:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91043
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 13:05:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.10 USD
04.12.2019 10:17:45
12.12.2019 13:05:06
ขาย
0.01
1.9119
1.91
กำไร
1.11 USD
GBPAUD
ดีล
#121520748
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 10:17:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.9119
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.12.2019 13:05:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.11 USD
05.12.2019 03:30:45
11.12.2019 00:51:55
ขาย
0.01
1.91638
1.92751
กำไร
-7.78 USD
GBPAUD
ดีล
#121579870
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 03:30:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91638
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 00:51:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.92751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.78 USD
06.12.2019 14:58:01
11.12.2019 00:51:06
ซื้อ
0.01
0.8437
0.84527
กำไร
1.86 USD
EURGBP
ดีล
#121663170
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 14:58:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.8437
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 00:51:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.86 USD
09.12.2019 08:38:52
11.12.2019 00:50:47
ซื้อ
0.01
0.83982
0.84534
กำไร
7.04 USD
EURGBP
ดีล
#121710908
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 08:38:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.83982
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 00:50:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.04 USD
10.12.2019 13:16:34
11.12.2019 00:50:28
ขาย
0.02
1.9347
1.92721
กำไร
9.80 USD
GBPAUD
ดีล
#121834237
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 13:16:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.9347
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2019 00:50:28
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.92721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.80 USD
06.12.2019 17:04:16
10.12.2019 21:57:44
ซื้อ
0.01
0.84264
0.84025
กำไร
-3.36 USD
EURGBP
ดีล
#121674143
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 17:04:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84264
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 21:57:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.36 USD
06.12.2019 17:13:16
10.12.2019 13:12:49
ขาย
0.01
1.92119
1.93483
กำไร
-9.50 USD
GBPAUD
ดีล
#121674717
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 17:13:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92119
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 13:12:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.93483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-9.50 USD
09.12.2019 07:05:40
10.12.2019 13:12:42
ขาย
0.01
1.92424
1.93469
กำไร
-7.32 USD
GBPAUD
ดีล
#121706386
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 07:05:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92424
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 13:12:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.93469
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.32 USD
09.12.2019 08:37:28
10.12.2019 13:12:38
ขาย
0.01
1.92723
1.9349
กำไร
-5.43 USD
GBPAUD
ดีล
#121710843
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 08:37:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92723
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 13:12:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.9349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-5.43 USD
10.12.2019 11:02:05
10.12.2019 13:12:34
ขาย
0.01
1.93016
1.9351
กำไร
-3.56 USD
GBPAUD
ดีล
#121821797
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 11:02:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.93016
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 13:12:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.9351
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.56 USD
09.12.2019 07:06:04
09.12.2019 08:37:20
ซื้อ
0.01
0.84114
0.83988
กำไร
-1.86 USD
EURGBP
ดีล
#121706394
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 07:06:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84114
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2019 08:37:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.83988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.86 USD
04.12.2019 21:51:42
06.12.2019 11:13:17
ซื้อ
0.01
0.84552
0.8464
กำไร
0.96 USD
EURGBP
ดีล
#121571582
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 21:51:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84552
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 11:13:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.8464
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.96 USD
05.12.2019 09:30:55
06.12.2019 11:13:12
ขาย
0.01
1.91922
1.9167
กำไร
1.52 USD
GBPAUD
ดีล
#121587942
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 09:30:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91922
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 11:13:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.9167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.52 USD
05.12.2019 09:31:11
06.12.2019 11:13:06
ซื้อ
0.01
0.84392
0.84631
กำไร
2.94 USD
EURGBP
ดีล
#121587965
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 09:31:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.84392
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 11:13:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.84631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.94 USD
05.12.2019 10:30:47
06.12.2019 11:12:56
ขาย
0.01
1.9214
1.91656
กำไร
3.11 USD
GBPAUD
ดีล
#121590151
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 10:30:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.9214
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 11:12:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.11 USD
05.12.2019 13:02:40
06.12.2019 11:12:47
ขาย
0.01
1.92413
1.91652
กำไร
5.01 USD
GBPAUD
ดีล
#121597195
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 13:02:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92413
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.12.2019 11:12:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.01 USD
05.12.2019 11:12:21
05.12.2019 11:32:55
ขาย
0.01
1.92412
1.92164
กำไร
1.50 USD
GBPAUD
ดีล
#121592222
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 11:12:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.92412
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2019 11:32:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.92164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.50 USD
04.12.2019 17:16:42
04.12.2019 23:55:58
ขาย
0.01
1.91528
1.91366
กำไร
0.91 USD
GBPAUD
ดีล
#121562591
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:16:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91528
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 23:55:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.91366
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.91 USD
03.12.2019 08:02:42
03.12.2019 11:56:02
ขาย
0.01
109.181
109.002
กำไร
1.54 USD
USDJPY
ดีล
#121379682
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 08:02:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.181
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 11:56:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.002
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.54 USD
03.12.2019 08:50:57
03.12.2019 11:55:56
ขาย
0.01
109.144
109.005
กำไร
1.18 USD
USDJPY
ดีล
#121384439
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 08:50:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.144
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 11:55:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.18 USD
02.12.2019 10:56:35
02.12.2019 17:58:48
ขาย
0.01
109.695
109.108
กำไร
5.28 USD
USDJPY
ดีล
#121266968
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 10:56:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.695
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:58:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
5.28 USD
29.11.2019 14:49:22
02.12.2019 17:58:43
ขาย
0.01
109.603
109.107
กำไร
4.45 USD
USDJPY
ดีล
#121182296
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2019 14:49:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.603
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:58:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.45 USD
29.11.2019 10:28:14
02.12.2019 17:58:37
ขาย
0.01
109.542
109.099
กำไร
3.96 USD
USDJPY
ดีล
#121151423
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2019 10:28:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.542
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:58:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.96 USD
29.11.2019 20:03:17
02.12.2019 17:58:33
ขาย
0.01
109.397
109.108
กำไร
2.55 USD
USDJPY
ดีล
#121065495
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2019 20:03:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.397
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:58:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.55 USD
27.11.2019 20:50:18
02.12.2019 17:58:29
ขาย
0.01
109.478
109.11
กำไร
3.27 USD
USDJPY
ดีล
#121026736
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 20:50:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.478
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:58:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.27 USD
27.11.2019 20:22:10
02.12.2019 17:58:25
ขาย
0.01
109.453
109.106
กำไร
3.08 USD
USDJPY
ดีล
#121024300
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 20:22:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.453
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:58:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.08 USD
02.12.2019 04:28:50
02.12.2019 05:04:56
ขาย
0.01
1.32839
1.32884
กำไร
-0.44 USD
USDCAD
ดีล
#121232120
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 04:28:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32839
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 05:04:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32884
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.44 USD
29.11.2019 15:18:52
29.11.2019 21:56:15
ขาย
0.01
1.33078
1.32782
กำไร
2.13 USD
USDCAD
ดีล
#121189988
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2019 15:18:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33078
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 21:56:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32782
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.13 USD
28.11.2019 17:52:53
29.11.2019 21:56:10
ขาย
0.01
1.32944
1.32786
กำไร
1.09 USD
USDCAD
ดีล
#121098473
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 17:52:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32944
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 21:56:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.09 USD
27.11.2019 20:12:19
29.11.2019 21:55:56
ขาย
0.01
1.32823
1.32779
กำไร
0.23 USD
USDCAD
ดีล
#121023373
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 20:12:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32823
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 21:55:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
28.11.2019 01:05:27
29.11.2019 11:18:28
ขาย
0.01
1.91166
1.90332
กำไร
5.45 USD
GBPAUD
ดีล
#121036591
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 01:05:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91166
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 11:18:28
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.90332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.45 USD
27.11.2019 20:23:02
29.11.2019 11:18:23
ขาย
0.01
1.9041
1.90333
กำไร
0.33 USD
GBPAUD
ดีล
#121024337
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 20:23:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.9041
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 11:18:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.90333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.33 USD
28.11.2019 00:37:53
28.11.2019 14:26:36
ซื้อ
0.01
0.85006
0.85271
กำไร
3.22 USD
EURGBP
ดีล
#121035470
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 00:37:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.85006
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 14:26:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.22 USD
27.11.2019 20:08:07
28.11.2019 14:26:33
ซื้อ
0.01
0.85234
0.85272
กำไร
0.29 USD
EURGBP
ดีล
#121022882
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 20:08:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.85234
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 14:26:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.85272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.29 USD
27.11.2019 09:45:47
27.11.2019 12:43:49
ซื้อ
0.01
1.28323
1.28777
กำไร
4.44 USD
GBPUSD
ดีล
#120954095
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 09:45:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28323
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 12:43:49
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.44 USD
27.11.2019 10:05:23
27.11.2019 12:43:44
ซื้อ
0.01
1.28439
1.28766
กำไร
3.17 USD
GBPUSD
ดีล
#120956172
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 10:05:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28439
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 12:43:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.17 USD
27.11.2019 10:42:50
27.11.2019 11:55:40
ซื้อ
0.01
1.28508
1.28641
กำไร
1.23 USD
GBPUSD
ดีล
#120956203
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 10:42:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28508
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 11:55:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.23 USD
27.11.2019 07:34:33
27.11.2019 09:56:26
ซื้อ
0.01
0.67746
0.6776
กำไร
0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#120946584
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 07:34:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67746
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2019 09:56:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.6776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
26.11.2019 12:14:10
26.11.2019 13:53:35
ขาย
0.01
0.99753
0.99685
กำไร
0.58 USD
USDCHF
ดีล
#120851186
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 12:14:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99753
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 13:53:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99685
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.58 USD
26.11.2019 10:06:08
26.11.2019 10:19:58
ซื้อ
0.01
0.99803
0.99835
กำไร
0.22 USD
USDCHF
ดีล
#120830913
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 10:06:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 10:19:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD