02.02.2021 02:49:21
04.02.2021 16:16:32
ซื้อ
0.01
28.512
26.168
กำไร
-117.40 USD
XAGUSD
ดีล
#156428210
วันและเวลาเปิดทำการ
02.02.2021 02:49:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
28.512
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-117.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2021 16:16:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-117.40 USD
04.02.2021 06:49:57
04.02.2021 16:16:29
ซื้อ
0.01
26.516
26.181
กำไร
-16.95 USD
XAGUSD
ดีล
#156517808
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2021 06:49:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2021 16:16:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-16.95 USD
02.02.2021 14:34:11
03.02.2021 15:58:19
ซื้อ
0.01
27.463
27.114
กำไร
-17.65 USD
XAGUSD
ดีล
#156453825
วันและเวลาเปิดทำการ
02.02.2021 14:34:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2021 15:58:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-17.65 USD
03.02.2021 13:09:04
03.02.2021 15:58:13
ซื้อ
0.01
26.629
27.114
กำไร
24.05 USD
XAGUSD
ดีล
#156493100
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2021 13:09:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2021 15:58:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
24.05 USD
02.02.2021 09:15:55
03.02.2021 04:26:21
ซื้อ
0.01
27.82
27.156
กำไร
-33.40 USD
XAGUSD
ดีล
#156439963
วันและเวลาเปิดทำการ
02.02.2021 09:15:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-33.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2021 04:26:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-33.40 USD
02.02.2021 16:52:25
03.02.2021 04:25:37
ซื้อ
0.02
26.929
27.139
กำไร
20.60 USD
XAGUSD
ดีล
#156460479
วันและเวลาเปิดทำการ
02.02.2021 16:52:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2021 04:25:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
27.139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
20.60 USD
02.02.2021 18:01:43
03.02.2021 04:25:31
ซื้อ
0.02
26.74
27.14
กำไร
39.60 USD
XAGUSD
ดีล
#156465476
วันและเวลาเปิดทำการ
02.02.2021 18:01:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
26.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2021 04:25:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
27.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
39.60 USD
01.02.2021 04:21:00
01.02.2021 17:53:53
ขาย
0.02
28.457
28.356
กำไร
9.70 USD
XAGUSD
ดีล
#156378293
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 04:21:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
28.457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2021 17:53:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
28.356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.70 USD
01.02.2021 09:05:56
01.02.2021 17:52:01
ขาย
0.02
28.994
28.457
กำไร
53.30 USD
XAGUSD
ดีล
#156385870
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 09:05:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
28.994
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
53.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2021 17:52:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
28.457
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
53.30 USD
01.02.2021 10:07:33
01.02.2021 17:40:09
ขาย
0.02
29.502
29.072
กำไร
42.60 USD
XAGUSD
ดีล
#156396796
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 10:07:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
29.502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
43.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2021 17:40:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
29.072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
42.60 USD
01.02.2021 10:47:53
01.02.2021 13:08:46
ขาย
0.01
29.781
29.455
กำไร
16.10 USD
XAGUSD
ดีล
#156399343
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 10:47:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
29.781
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2021 13:08:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
29.455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
16.10 USD
01.02.2021 01:09:12
01.02.2021 04:13:20
ขาย
0.05
28.476
28.4
กำไร
18.00 USD
XAGUSD
ดีล
#156373874
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 01:09:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
28.476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2021 04:13:20
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
28.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
18.00 USD
29.01.2021 13:49:03
29.01.2021 22:55:58
ขาย
0.05
27.331
26.892
กำไร
108.75 USD
XAGUSD
ดีล
#156344752
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2021 13:49:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
109.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2021 22:55:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
26.892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
108.75 USD
29.01.2021 12:50:40
29.01.2021 14:07:38
ขาย
0.1
1856.81
1865.17
กำไร
-85.60 USD
XAUUSD
ดีล
#156342485
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2021 12:50:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1856.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-83.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2021 14:07:38
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1865.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-85.60 USD
28.01.2021 15:57:25
28.01.2021 16:36:15
ขาย
0.01
25.981
26.661
กำไร
-34.20 USD
XAGUSD
ดีล
#156301585
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:57:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-34.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.01.2021 16:36:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-34.20 USD
28.01.2021 15:59:22
28.01.2021 16:36:12
ขาย
0.11
26.152
26.654
กำไร
-278.30 USD
XAGUSD
ดีล
#156301824
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:59:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
26.152
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-276.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.01.2021 16:36:12
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
26.654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
-278.30 USD
28.01.2021 16:22:55
28.01.2021 16:36:09
ขาย
0.1
26.331
26.664
กำไร
-168.50 USD
XAGUSD
ดีล
#156304132
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 16:22:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
26.331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-166.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.01.2021 16:36:09
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
26.664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-168.50 USD
15.12.2020 10:57:21
21.12.2020 05:54:41
ขาย
0.01
24.287
26.612
กำไร
-116.45 USD
XAGUSD
ดีล
#153726335
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 10:57:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.287
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-116.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-116.45 USD
15.12.2020 15:54:43
21.12.2020 05:54:36
ขาย
0.01
24.486
26.616
กำไร
-106.70 USD
XAGUSD
ดีล
#153773180
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 15:54:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.486
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-106.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-106.70 USD
16.12.2020 04:40:31
21.12.2020 05:54:32
ขาย
0.01
24.684
26.617
กำไร
-96.85 USD
XAGUSD
ดีล
#153813110
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 04:40:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.684
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-96.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-96.85 USD
16.12.2020 08:32:20
21.12.2020 05:54:28
ขาย
0.01
24.749
26.617
กำไร
-93.60 USD
XAGUSD
ดีล
#153840154
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 08:32:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-93.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-93.60 USD
16.12.2020 17:31:06
21.12.2020 05:54:24
ขาย
0.01
24.915
26.617
กำไร
-85.30 USD
XAGUSD
ดีล
#153900913
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 17:31:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.915
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-85.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-85.30 USD
17.12.2020 01:00:43
21.12.2020 05:54:14
ขาย
0.02
25.324
26.617
กำไร
-129.70 USD
XAGUSD
ดีล
#153913373
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 01:00:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-129.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
26.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-129.70 USD
17.12.2020 08:01:28
21.12.2020 05:54:09
ขาย
0.02
25.46
26.619
กำไร
-116.30 USD
XAGUSD
ดีล
#153947156
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 08:01:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-115.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
26.619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-116.30 USD
17.12.2020 09:14:38
21.12.2020 05:54:05
ขาย
0.01
25.635
26.619
กำไร
-49.40 USD
XAGUSD
ดีล
#153950200
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 09:14:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-49.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-49.40 USD
17.12.2020 14:45:23
21.12.2020 05:54:01
ขาย
0.01
25.846
26.619
กำไร
-38.85 USD
XAGUSD
ดีล
#153972125
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 14:45:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-38.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:54:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-38.85 USD
15.12.2020 15:15:35
21.12.2020 05:53:57
ขาย
0.01
24.403
26.617
กำไร
-110.90 USD
XAGUSD
ดีล
#153762160
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 15:15:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.403
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-110.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:53:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-110.90 USD
15.12.2020 09:46:45
21.12.2020 05:53:53
ขาย
0.01
24.222
26.617
กำไร
-119.95 USD
XAGUSD
ดีล
#153714711
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 09:46:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-119.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.12.2020 05:53:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-119.95 USD
16.12.2020 09:35:28
16.12.2020 17:05:42
ขาย
0.02
24.832
24.777
กำไร
5.10 USD
XAGUSD
ดีล
#153842000
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 09:35:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 17:05:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
24.777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.10 USD
16.12.2020 16:26:48
16.12.2020 17:05:37
ขาย
0.01
24.987
24.766
กำไร
10.85 USD
XAGUSD
ดีล
#153894502
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 16:26:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.987
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 17:05:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.85 USD
16.12.2020 10:35:46
16.12.2020 15:42:35
ขาย
0.02
24.938
24.87
กำไร
6.40 USD
XAGUSD
ดีล
#153845670
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 10:35:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.938
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 15:42:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
24.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.40 USD
16.12.2020 13:06:33
16.12.2020 15:31:39
ขาย
0.01
25.193
24.941
กำไร
12.40 USD
XAGUSD
ดีล
#153872296
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 13:06:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 15:31:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
12.40 USD
16.12.2020 11:33:59
16.12.2020 15:31:34
ขาย
0.01
25.088
24.936
กำไร
7.40 USD
XAGUSD
ดีล
#153857239
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 11:33:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.088
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 15:31:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.40 USD
16.12.2020 10:38:13
16.12.2020 15:31:30
ขาย
0.01
24.984
24.936
กำไร
2.20 USD
XAGUSD
ดีล
#153845889
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 10:38:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 15:31:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.20 USD
16.12.2020 11:32:45
16.12.2020 11:33:36
ขาย
0.1
25.078
25.111
กำไร
-18.50 USD
XAGUSD
ดีล
#153856887
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 11:32:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 11:33:36
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
25.111
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-18.50 USD
16.12.2020 08:31:07
16.12.2020 08:32:00
ขาย
0.1
24.769
24.755
กำไร
5.00 USD
XAGUSD
ดีล
#153840127
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 08:31:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.12.2020 08:32:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
24.755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
5.00 USD
15.12.2020 02:45:47
15.12.2020 08:56:15
ซื้อ
0.01
23.871
24.161
กำไร
14.30 USD
XAGUSD
ดีล
#153678222
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 02:45:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.871
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.12.2020 08:56:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.161
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
14.30 USD
14.12.2020 10:51:07
14.12.2020 15:28:04
ซื้อ
0.01
23.792
23.916
กำไร
6.00 USD
XAGUSD
ดีล
#153609578
วันและเวลาเปิดทำการ
14.12.2020 10:51:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.792
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.12.2020 15:28:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
23.916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.00 USD
10.12.2020 17:40:10
10.12.2020 19:48:03
ขาย
0.01
24.109
23.94
กำไร
8.25 USD
XAGUSD
ดีล
#153436965
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 17:40:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 19:48:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
23.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
8.25 USD
09.12.2020 18:59:18
10.12.2020 15:21:39
ซื้อ
0.01
24.079
24.037
กำไร
-2.30 USD
XAGUSD
ดีล
#153359626
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 18:59:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.079
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 15:21:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.30 USD
09.12.2020 18:27:22
10.12.2020 15:21:35
ซื้อ
0.01
24.174
24.04
กำไร
-6.90 USD
XAGUSD
ดีล
#153353791
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 18:27:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.174
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 15:21:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-6.90 USD
10.12.2020 08:46:34
10.12.2020 15:21:28
ซื้อ
0.01
23.879
24.039
กำไร
7.80 USD
XAGUSD
ดีล
#153384087
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 08:46:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.879
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 15:21:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.039
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.80 USD
10.12.2020 11:03:52
10.12.2020 15:21:24
ซื้อ
0.01
23.785
24.036
กำไร
12.35 USD
XAGUSD
ดีล
#153406418
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 11:03:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 15:21:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
12.35 USD
08.12.2020 15:28:09
09.12.2020 15:25:38
ขาย
0.01
1.33738
1.34753
กำไร
-10.25 USD
GBPUSD
ดีล
#153208874
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2020 15:28:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 15:25:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.34753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.25 USD
08.12.2020 16:49:47
09.12.2020 15:25:34
ขาย
0.01
1.33276
1.34753
กำไร
-14.87 USD
GBPUSD
ดีล
#153228106
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2020 16:49:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 15:25:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.34753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-14.87 USD
09.12.2020 08:25:16
09.12.2020 15:25:30
ขาย
0.01
1.33949
1.34752
กำไร
-8.13 USD
GBPUSD
ดีล
#153283674
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 08:25:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33949
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 15:25:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.34752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-8.13 USD
09.12.2020 11:07:34
09.12.2020 15:25:27
ขาย
0.01
1.34212
1.34751
กำไร
-5.49 USD
GBPUSD
ดีล
#153300452
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 11:07:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 15:25:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.34751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-5.49 USD
09.12.2020 12:24:31
09.12.2020 15:25:22
ขาย
0.01
1.34563
1.34754
กำไร
-2.01 USD
GBPUSD
ดีล
#153308078
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 12:24:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 15:25:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.34754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.01 USD
07.12.2020 15:06:37
08.12.2020 07:30:43
ซื้อ
0.01
23.676
24.66
กำไร
49.00 USD
XAGUSD
ดีล
#153036480
วันและเวลาเปิดทำการ
07.12.2020 15:06:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
49.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.12.2020 07:30:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
49.00 USD
07.12.2020 13:24:24
07.12.2020 17:12:30
ซื้อ
0.01
23.774
24.573
กำไร
39.75 USD
XAGUSD
ดีล
#153018047
วันและเวลาเปิดทำการ
07.12.2020 13:24:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.774
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.12.2020 17:12:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
24.573
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
39.75 USD