30.09.2020 19:13:56
30.09.2020 19:34:02
ซื้อ
0.01
1.07891
1.07991
กำไร
1.09 USD
EURCHF
ดีล
#62861949
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 19:34:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
30.09.2020 19:00:13
30.09.2020 19:13:56
ซื้อ
0.01
1.07768
1.07843
กำไร
0.81 USD
EURCHF
ดีล
#62860930
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 19:00:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 19:13:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
29.09.2020 15:05:23
30.09.2020 16:11:42
ขาย
0.01
0.90938
0.91077
กำไร
-1.79 USD
EURGBP
ดีล
#62765985
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2020 15:05:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90938
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 16:11:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.79 USD
30.09.2020 10:16:20
30.09.2020 16:11:42
ขาย
0.01
0.91457
0.91077
กำไร
4.89 USD
EURGBP
ดีล
#62818213
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 10:16:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 16:11:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.89 USD
29.09.2020 16:59:15
30.09.2020 16:11:42
ขาย
0.01
0.91197
0.91077
กำไร
1.55 USD
EURGBP
ดีล
#62774154
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2020 16:59:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2020 16:11:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD
28.09.2020 21:00:01
29.09.2020 17:34:58
ซื้อ
0.01
1.07864
1.07964
กำไร
1.09 USD
EURCHF
ดีล
#62720763
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 21:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07864
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2020 17:34:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
29.09.2020 15:00:05
29.09.2020 15:05:22
ขาย
0.01
0.90984
0.90975
กำไร
0.12 USD
EURGBP
ดีล
#62765470
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2020 15:00:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2020 15:05:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90975
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
28.09.2020 23:00:00
29.09.2020 02:07:44
ขาย
0.01
0.909
0.90862
กำไร
0.49 USD
EURGBP
ดีล
#62722500
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2020 02:07:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
28.09.2020 12:23:39
28.09.2020 23:01:56
ซื้อ
0.01
0.90666
0.90915
กำไร
3.20 USD
EURGBP
ดีล
#62687638
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 12:23:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.90666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 23:01:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.20 USD
28.09.2020 10:32:26
28.09.2020 23:01:56
ซื้อ
0.01
0.90926
0.90915
กำไร
-0.14 USD
EURGBP
ดีล
#62677348
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 10:32:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.90926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 23:01:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
28.09.2020 01:11:15
28.09.2020 23:01:56
ซื้อ
0.01
0.91181
0.90915
กำไร
-3.41 USD
EURGBP
ดีล
#62655954
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 01:11:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 23:01:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.41 USD
28.09.2020 13:47:45
28.09.2020 23:01:56
ซื้อ
0.01
0.90405
0.90915
กำไร
6.54 USD
EURGBP
ดีล
#62694737
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 13:47:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.90405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 23:01:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.54 USD
25.09.2020 13:00:03
28.09.2020 15:21:02
ซื้อ
0.01
1.08057
1.08151
กำไร
1.01 USD
EURCHF
ดีล
#62626154
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 13:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 15:21:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
28.09.2020 00:03:09
28.09.2020 01:11:14
ซื้อ
0.01
0.91078
0.91125
กำไร
0.60 USD
EURGBP
ดีล
#62655019
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 00:03:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 01:11:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91125
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
25.09.2020 12:53:42
25.09.2020 13:01:53
ซื้อ
0.01
0.91488
0.91523
กำไร
0.45 USD
EURGBP
ดีล
#62625606
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 12:53:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91488
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 13:01:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
25.09.2020 11:00:03
25.09.2020 12:53:42
ซื้อ
0.01
0.9138
0.91445
กำไร
0.83 USD
EURGBP
ดีล
#62616736
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 11:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9138
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 12:53:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
25.09.2020 00:03:38
25.09.2020 09:43:34
ขาย
0.01
0.91483
0.91441
กำไร
0.54 USD
EURGBP
ดีล
#62592308
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 00:03:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.09.2020 09:43:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
24.09.2020 17:39:51
24.09.2020 18:57:32
ซื้อ
0.01
0.91551
0.91556
กำไร
0.06 USD
EURGBP
ดีล
#62578918
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 17:39:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 18:57:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91556
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
24.09.2020 17:21:56
24.09.2020 17:39:50
ซื้อ
0.01
0.91479
0.91512
กำไร
0.42 USD
EURGBP
ดีล
#62577542
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 17:21:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 17:39:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
24.09.2020 15:15:33
24.09.2020 17:21:55
ซื้อ
0.01
0.91192
0.91441
กำไร
3.17 USD
EURGBP
ดีล
#62566148
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 15:15:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91192
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 17:21:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.17 USD
24.09.2020 14:38:14
24.09.2020 17:21:55
ซื้อ
0.01
0.91448
0.91441
กำไร
-0.09 USD
EURGBP
ดีล
#62563900
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 14:38:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91448
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 17:21:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
24.09.2020 13:00:00
24.09.2020 14:38:11
ซื้อ
0.01
0.91388
0.91409
กำไร
0.27 USD
EURGBP
ดีล
#62557070
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 14:38:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
17.09.2020 18:51:11
24.09.2020 13:02:59
ขาย
0.01
0.91332
0.9135
กำไร
-0.23 USD
EURGBP
ดีล
#62200761
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 18:51:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 13:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
22.09.2020 10:45:39
24.09.2020 13:02:59
ขาย
0.01
0.92122
0.9135
กำไร
9.84 USD
EURGBP
ดีล
#62387592
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 10:45:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.92122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 13:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.84 USD
17.09.2020 17:31:09
24.09.2020 13:02:59
ขาย
0.01
0.91066
0.9135
กำไร
-3.62 USD
EURGBP
ดีล
#62195196
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 17:31:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91066
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 13:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.62 USD
21.09.2020 11:12:43
24.09.2020 13:02:59
ขาย
0.01
0.91861
0.9135
กำไร
6.51 USD
EURGBP
ดีล
#62298205
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:12:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 13:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.51 USD
17.09.2020 17:30:29
24.09.2020 13:02:59
ขาย
0.01
0.90843
0.9135
กำไร
-6.47 USD
EURGBP
ดีล
#62195080
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 17:30:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 13:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.47 USD
18.09.2020 18:16:10
24.09.2020 13:02:59
ขาย
0.01
0.91598
0.9135
กำไร
3.16 USD
EURGBP
ดีล
#62257326
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 18:16:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 13:02:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.16 USD
24.09.2020 03:16:46
24.09.2020 10:42:32
ซื้อ
0.01
1.07596
1.07799
กำไร
2.20 USD
EURCHF
ดีล
#62522500
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 03:16:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07596
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 10:42:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.20 USD
24.09.2020 01:00:03
24.09.2020 10:42:32
ซื้อ
0.01
1.07801
1.07799
กำไร
-0.02 USD
EURCHF
ดีล
#62517171
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2020 01:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07801
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 10:42:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
23.09.2020 20:15:43
23.09.2020 21:13:25
ซื้อ
0.01
0.91638
0.91664
กำไร
0.33 USD
EURGBP
ดีล
#62511071
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 20:15:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91638
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 21:13:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
23.09.2020 18:26:04
23.09.2020 20:15:42
ซื้อ
0.01
0.91581
0.91599
กำไร
0.23 USD
EURGBP
ดีล
#62505968
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 18:26:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91581
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 20:15:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
23.09.2020 18:00:22
23.09.2020 18:26:03
ซื้อ
0.01
0.91501
0.91545
กำไร
0.57 USD
EURGBP
ดีล
#62503406
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 18:00:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91501
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 18:26:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91545
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
23.09.2020 07:00:02
23.09.2020 13:44:43
ซื้อ
0.01
1.07624
1.07725
กำไร
1.09 USD
EURCHF
ดีล
#62450707
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 07:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 13:44:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07725
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
23.09.2020 05:00:00
23.09.2020 09:08:11
ซื้อ
0.01
0.91846
0.91967
กำไร
1.54 USD
EURGBP
ดีล
#62445068
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 05:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2020 09:08:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91967
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.54 USD
22.09.2020 11:00:01
22.09.2020 17:21:16
ซื้อ
0.01
1.0753
1.0763
กำไร
1.09 USD
EURCHF
ดีล
#62389274
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 11:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:21:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
21.09.2020 17:35:01
21.09.2020 23:01:16
ซื้อ
0.01
1.0743
1.07633
กำไร
2.22 USD
EURCHF
ดีล
#62340417
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 23:01:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07633
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.22 USD
21.09.2020 16:00:05
21.09.2020 23:01:16
ซื้อ
0.01
1.07635
1.07633
กำไร
-0.02 USD
EURCHF
ดีล
#62325934
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 16:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 23:01:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07633
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
08.09.2020 21:19:28
21.09.2020 03:12:15
ซื้อ
0.01
1.08033
1.07935
กำไร
-1.07 USD
EURCHF
ดีล
#61722391
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2020 21:19:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 03:12:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.07 USD
16.09.2020 17:25:55
21.09.2020 03:12:15
ซื้อ
0.01
1.07438
1.07935
กำไร
5.46 USD
EURCHF
ดีล
#62105177
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 17:25:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07438
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 03:12:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.46 USD
08.09.2020 17:00:03
21.09.2020 03:12:15
ซื้อ
0.01
1.08232
1.07935
กำไร
-3.26 USD
EURCHF
ดีล
#61708294
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2020 17:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 03:12:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.26 USD
10.09.2020 10:32:06
21.09.2020 03:12:15
ซื้อ
0.01
1.07633
1.07935
กำไร
3.32 USD
EURCHF
ดีล
#61818430
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2020 10:32:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 03:12:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.32 USD
09.09.2020 19:06:09
21.09.2020 03:12:15
ซื้อ
0.01
1.07834
1.07935
กำไร
1.11 USD
EURCHF
ดีล
#61792227
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 19:06:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 03:12:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
18.09.2020 14:42:37
18.09.2020 16:02:17
ซื้อ
0.01
0.91292
0.91329
กำไร
0.47 USD
EURGBP
ดีล
#62243277
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 14:42:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91292
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 16:02:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.47 USD
18.09.2020 14:00:03
18.09.2020 14:42:36
ซื้อ
0.01
0.91228
0.91252
กำไร
0.31 USD
EURGBP
ดีล
#62241419
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 14:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.91228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 14:42:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91252
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
17.09.2020 17:30:21
17.09.2020 17:30:26
ขาย
0.01
0.90984
0.90965
กำไร
0.25 USD
EURGBP
ดีล
#62195020
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 17:30:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 17:30:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90965
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
17.09.2020 17:29:05
17.09.2020 17:30:17
ขาย
0.01
0.91364
0.91244
กำไร
1.55 USD
EURGBP
ดีล
#62194885
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 17:29:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91364
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 17:30:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD
17.09.2020 16:39:02
17.09.2020 17:29:04
ขาย
0.01
0.91423
0.91403
กำไร
0.26 USD
EURGBP
ดีล
#62190034
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 16:39:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 17:29:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91403
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
17.09.2020 16:33:39
17.09.2020 16:39:00
ขาย
0.01
0.91514
0.91461
กำไร
0.68 USD
EURGBP
ดีล
#62189478
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 16:33:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 16:39:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
17.09.2020 16:04:31
17.09.2020 16:33:38
ขาย
0.01
0.91566
0.9155
กำไร
0.21 USD
EURGBP
ดีล
#62186865
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 16:04:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91566
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 16:33:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD