โหมดทดลองเดโม่
20.09.2019 10:21:17
20.09.2019 20:49:33
ขาย
0.01
0.98948
0.9906
กำไร
-1.13 USD
USDCHF
ดีล
#49511111
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 10:21:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98948
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 20:49:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.9906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.13 USD
20.09.2019 14:47:06
20.09.2019 20:49:33
ขาย
0.02
0.99199
0.9906
กำไร
2.81 USD
USDCHF
ดีล
#49518384
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 14:47:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99199
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 20:49:33
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.9906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.81 USD
20.09.2019 16:21:26
20.09.2019 18:27:59
ขาย
0.01
1.10121
1.10031
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#49520932
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 16:21:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10121
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 18:27:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
20.09.2019 10:23:51
20.09.2019 17:07:02
ซื้อ
0.05
0.98947
0.99256
กำไร
15.57 USD
USDCHF
ดีล
#49511230
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 10:23:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98947
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 17:07:02
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.99256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.57 USD
19.09.2019 10:30:18
20.09.2019 17:07:02
ซื้อ
0.02
0.99514
0.99256
กำไร
-5.20 USD
USDCHF
ดีล
#49483822
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 10:30:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99514
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 17:07:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.99256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.20 USD
19.09.2019 11:01:40
20.09.2019 17:07:02
ซื้อ
0.03
0.9921
0.99256
กำไร
1.39 USD
USDCHF
ดีล
#49484816
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 11:01:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9921
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 17:07:02
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.99256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.39 USD
18.09.2019 22:23:08
20.09.2019 17:07:02
ซื้อ
0.01
0.99819
0.99256
กำไร
-5.67 USD
USDCHF
ดีล
#49471719
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 22:23:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99819
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 17:07:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.67 USD
20.09.2019 15:30:02
20.09.2019 16:21:25
ขาย
0.01
1.10239
1.10149
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#49519820
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 15:30:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10239
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 16:21:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
20.09.2019 14:18:13
20.09.2019 15:29:53
ขาย
0.01
1.10353
1.10263
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#49517291
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 14:18:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10353
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 15:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
17.09.2019 09:55:20
20.09.2019 14:18:12
ขาย
0.01
1.09894
1.10373
กำไร
-4.79 USD
EURUSD
ดีล
#49430099
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 09:55:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09894
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 14:18:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.79 USD
19.09.2019 12:38:18
20.09.2019 14:18:12
ขาย
0.03
1.10651
1.10373
กำไร
8.34 USD
EURUSD
ดีล
#49487354
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 12:38:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10651
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 14:18:12
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.10373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.34 USD
17.09.2019 16:17:44
20.09.2019 14:18:12
ขาย
0.02
1.10346
1.10373
กำไร
-0.54 USD
EURUSD
ดีล
#49438825
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 16:17:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10346
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 14:18:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
20.09.2019 09:50:42
20.09.2019 10:21:17
ขาย
0.01
0.99064
0.98974
กำไร
0.91 USD
USDCHF
ดีล
#49509529
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 09:50:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99064
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 10:21:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98974
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
19.09.2019 20:37:47
20.09.2019 09:50:42
ขาย
0.01
0.99175
0.99085
กำไร
0.91 USD
USDCHF
ดีล
#49498151
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 20:37:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99175
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 09:50:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
19.09.2019 14:39:31
20.09.2019 09:49:12
ซื้อ
0.01
1.10745
1.10618
กำไร
-1.27 USD
EURUSD
ดีล
#49489883
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 14:39:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10745
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 09:49:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.27 USD
19.09.2019 17:44:36
20.09.2019 09:49:12
ซื้อ
0.02
1.1048
1.10618
กำไร
2.76 USD
EURUSD
ดีล
#49494296
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 17:44:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1048
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2019 09:49:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.76 USD
19.09.2019 12:04:27
19.09.2019 20:37:46
ขาย
0.01
0.99089
0.99201
กำไร
-1.13 USD
USDCHF
ดีล
#49486479
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 12:04:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99089
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 20:37:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.13 USD
19.09.2019 17:44:41
19.09.2019 20:37:46
ขาย
0.02
0.9934
0.99201
กำไร
2.80 USD
USDCHF
ดีล
#49494328
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 17:44:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.9934
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 20:37:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.99201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.80 USD
19.09.2019 11:05:37
19.09.2019 14:39:30
ซื้อ
0.01
1.10643
1.10723
กำไร
0.80 USD
EURUSD
ดีล
#49484992
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 11:05:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10643
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 14:39:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
19.09.2019 11:06:48
19.09.2019 12:04:26
ขาย
0.01
0.9919
0.9911
กำไร
0.81 USD
USDCHF
ดีล
#49485085
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 11:06:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.9919
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 12:04:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.9911
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
17.09.2019 15:38:25
19.09.2019 11:06:47
ขาย
0.03
0.99556
0.99207
กำไร
10.55 USD
USDCHF
ดีล
#49437871
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 15:38:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99556
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 11:06:47
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.99207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.55 USD
16.09.2019 02:27:04
19.09.2019 11:06:47
ขาย
0.01
0.98659
0.99207
กำไร
-5.52 USD
USDCHF
ดีล
#49396371
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 02:27:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98659
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 11:06:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.52 USD
16.09.2019 13:39:05
19.09.2019 11:06:47
ขาย
0.02
0.99106
0.99207
กำไร
-2.04 USD
USDCHF
ดีล
#49410056
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 13:39:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.99106
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 11:06:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.99207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.04 USD
19.09.2019 10:59:31
19.09.2019 11:05:36
ซื้อ
0.01
1.10533
1.10613
กำไร
0.80 USD
EURUSD
ดีล
#49484726
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 10:59:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10533
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 11:05:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
18.09.2019 21:13:25
19.09.2019 10:59:31
ซื้อ
0.02
1.10314
1.10514
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#49468663
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 21:13:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10314
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 10:59:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.00 USD
18.09.2019 02:51:14
19.09.2019 10:59:31
ซื้อ
0.01
1.10765
1.10514
กำไร
-2.51 USD
EURUSD
ดีล
#49448919
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 02:51:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10765
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 10:59:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.51 USD
18.09.2019 21:13:18
18.09.2019 22:23:08
ซื้อ
0.01
0.99736
0.99796
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49468632
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 21:13:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99736
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 22:23:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99796
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
17.09.2019 16:26:08
18.09.2019 21:13:17
ซื้อ
0.01
0.99647
0.99707
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49439166
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 16:26:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99647
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 21:13:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99707
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
17.09.2019 19:45:08
18.09.2019 02:51:13
ซื้อ
0.01
1.10686
1.10746
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#49445282
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 19:45:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10686
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2019 02:51:13
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
17.09.2019 18:27:03
17.09.2019 19:45:08
ซื้อ
0.01
1.10605
1.10665
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#49443698
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 18:27:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10605
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 19:45:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10665
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
17.09.2019 18:02:03
17.09.2019 18:27:03
ซื้อ
0.01
1.10522
1.10582
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#49442610
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 18:02:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10522
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:27:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
16.09.2019 16:55:37
17.09.2019 18:02:03
ซื้อ
0.03
1.10148
1.105
กำไร
10.56 USD
EURUSD
ดีล
#49414586
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 16:55:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10148
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:02:03
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.56 USD
16.09.2019 11:32:09
17.09.2019 18:02:03
ซื้อ
0.02
1.106
1.105
กำไร
-2.00 USD
EURUSD
ดีล
#49406428
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 11:32:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.106
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:02:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.00 USD
13.09.2019 10:08:26
17.09.2019 18:02:03
ซื้อ
0.01
1.11053
1.105
กำไร
-5.53 USD
EURUSD
ดีล
#49375116
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:08:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11053
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 18:02:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.53 USD
17.09.2019 13:33:43
17.09.2019 16:26:08
ซื้อ
0.01
0.9956
0.9962
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49435524
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 13:33:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9956
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 16:26:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.9962
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
17.09.2019 12:17:22
17.09.2019 13:33:42
ซื้อ
0.01
0.99475
0.99535
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49434284
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 12:17:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99475
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 13:33:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
16.09.2019 16:55:49
17.09.2019 12:17:20
ซื้อ
0.01
0.99393
0.99453
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49414610
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 16:55:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99393
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 12:17:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
16.09.2019 17:54:23
17.09.2019 09:55:20
ขาย
0.01
1.09973
1.09913
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#49416651
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 17:54:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09973
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2019 09:55:20
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
16.09.2019 17:03:13
16.09.2019 17:54:22
ขาย
0.01
1.10073
1.10013
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#49414842
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 17:03:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10073
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 17:54:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.10013
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
16.09.2019 16:53:22
16.09.2019 17:03:12
ขาย
0.02
1.10151
1.10091
กำไร
1.20 USD
EURUSD
ดีล
#49414477
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 16:53:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10151
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 17:03:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.20 USD
16.09.2019 16:51:23
16.09.2019 16:55:48
ซื้อ
0.01
0.99312
0.99372
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49414398
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 16:51:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99312
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:55:48
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
12.09.2019 17:40:16
16.09.2019 16:53:21
ขาย
0.05
1.10646
1.1018
กำไร
23.30 USD
EURUSD
ดีล
#49359859
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 17:40:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10646
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
23.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:53:21
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.1018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.30 USD
12.09.2019 16:45:14
16.09.2019 16:53:21
ขาย
0.03
1.10194
1.1018
กำไร
0.42 USD
EURUSD
ดีล
#49356437
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:45:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10194
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:53:21
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.1018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
12.09.2019 16:16:37
16.09.2019 16:53:21
ขาย
0.02
1.09726
1.1018
กำไร
-9.08 USD
EURUSD
ดีล
#49354778
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:16:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09726
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:53:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.08 USD
12.09.2019 15:46:16
16.09.2019 16:53:21
ขาย
0.01
1.09267
1.1018
กำไร
-9.13 USD
EURUSD
ดีล
#49353022
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 15:46:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:53:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.1018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.13 USD
16.09.2019 16:14:14
16.09.2019 16:51:22
ซื้อ
0.01
0.99232
0.99292
กำไร
0.60 USD
USDCHF
ดีล
#49413207
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 16:14:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99232
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:51:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99292
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
12.09.2019 16:46:20
16.09.2019 16:14:14
ซื้อ
0.02
0.99005
0.99204
กำไร
4.01 USD
USDCHF
ดีล
#49356673
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:46:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99005
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:14:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.99204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.01 USD
12.09.2019 14:51:58
16.09.2019 16:14:14
ซื้อ
0.01
0.99453
0.99204
กำไร
-2.51 USD
USDCHF
ดีล
#49348789
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 14:51:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.99453
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 16:14:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.99204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.51 USD
16.09.2019 00:01:28
16.09.2019 02:27:03
ขาย
0.01
0.98751
0.98691
กำไร
0.61 USD
USDCHF
ดีล
#49394064
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 00:01:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98751
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 02:27:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
13.09.2019 13:36:44
16.09.2019 00:00:33
ขาย
0.01
0.98589
0.98851
กำไร
-2.65 USD
USDCHF
ดีล
#49381507
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 13:36:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98589
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2019 00:00:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.65 USD