โหมดทดลองเดโม่
17.01.2020 16:00:00
17.01.2020 17:38:16
ขาย
0.02
1.10996
1.10906
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52406186
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10996
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 17:38:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10906
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
17.01.2020 15:00:00
17.01.2020 15:43:00
ขาย
0.02
1.11089
1.11033
กำไร
1.12 USD
EURUSD
ดีล
#52404819
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 15:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11089
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 15:43:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
17.01.2020 13:00:01
17.01.2020 14:49:59
ขาย
0.02
1.11145
1.11093
กำไร
1.04 USD
EURUSD
ดีล
#52402657
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 13:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 14:49:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
16.01.2020 21:00:01
17.01.2020 14:40:15
ซื้อ
0.02
1.30524
1.30549
กำไร
0.38 USD
USDCAD
ดีล
#52391161
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 21:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 14:40:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
16.01.2020 19:00:00
17.01.2020 12:36:53
ขาย
0.02
1.11293
1.11203
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52390417
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 19:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11293
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2020 12:36:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
16.01.2020 17:00:02
16.01.2020 18:09:40
ขาย
0.02
1.11402
1.11371
กำไร
0.62 USD
EURUSD
ดีล
#52387021
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 17:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 18:09:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
14.01.2020 03:00:00
16.01.2020 18:09:18
ซื้อ
0.02
110.163
110.144
กำไร
-0.35 USD
USDJPY
ดีล
#52327873
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 03:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
110.163
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 18:09:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
16.01.2020 16:00:00
16.01.2020 16:21:43
ซื้อ
0.02
1.11525
1.11527
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#52385597
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11525
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 16:21:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
07.01.2020 09:57:21
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.05
0.69008
0.69298
กำไร
14.50 USD
AUDUSD
ดีล
#52184899
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 09:57:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69008
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.50 USD
02.01.2020 19:19:01
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.03
0.69807
0.69298
กำไร
-15.27 USD
AUDUSD
ดีล
#52109747
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2020 19:19:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69807
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.27 USD
02.01.2020 00:01:03
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.02
0.7021
0.69298
กำไร
-18.24 USD
AUDUSD
ดีล
#52086459
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2020 00:01:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.7021
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-18.24 USD
07.01.2020 19:00:04
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.06
0.68607
0.69298
กำไร
41.46 USD
AUDUSD
ดีล
#52201598
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 19:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68607
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
41.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
41.46 USD
03.01.2020 11:42:23
16.01.2020 15:14:24
ซื้อ
0.04
0.69407
0.69298
กำไร
-4.36 USD
AUDUSD
ดีล
#52128913
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2020 11:42:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69407
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
0.69298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.36 USD
16.01.2020 15:00:00
16.01.2020 15:10:17
ซื้อ
0.02
1.1166
1.11667
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#52384260
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 15:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1166
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 15:10:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
15.01.2020 19:00:00
16.01.2020 14:32:39
ซื้อ
0.02
1.11609
1.11699
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52369887
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 19:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11609
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 14:32:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
15.01.2020 17:00:00
15.01.2020 18:47:07
ซื้อ
0.02
1.1153
1.11554
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#52367731
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 17:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1153
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 18:47:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
15.01.2020 14:00:00
15.01.2020 16:28:17
ซื้อ
0.02
1.11487
1.11577
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52362821
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 14:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11487
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 16:28:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
07.01.2020 17:00:12
15.01.2020 13:09:01
ซื้อ
0.03
1.11465
1.11466
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#52196138
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 17:00:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11465
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 13:09:01
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.11466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.01.2020 23:47:13
15.01.2020 13:09:01
ซื้อ
0.04
1.11065
1.11466
กำไร
16.04 USD
EURUSD
ดีล
#52247856
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 23:47:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11065
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 13:09:01
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.04 USD
07.01.2020 10:35:18
15.01.2020 13:09:01
ซื้อ
0.02
1.11863
1.11466
กำไร
-7.94 USD
EURUSD
ดีล
#52186405
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 10:35:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11863
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2020 13:09:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.94 USD
14.01.2020 02:00:01
14.01.2020 02:50:52
ซื้อ
0.02
110.023
110.113
กำไร
1.63 USD
USDJPY
ดีล
#52326951
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 02:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
110.023
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2020 02:50:52
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.63 USD
14.01.2020 01:00:02
14.01.2020 01:58:41
ซื้อ
0.02
109.95
110.008
กำไร
1.05 USD
USDJPY
ดีล
#52325438
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 01:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.95
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2020 01:58:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.008
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
13.01.2020 13:00:01
14.01.2020 00:01:11
ซื้อ
0.02
109.903
109.914
กำไร
0.20 USD
USDJPY
ดีล
#52315757
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 13:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.903
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2020 00:01:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
13.01.2020 12:00:01
13.01.2020 12:33:20
ซื้อ
0.02
109.858
109.897
กำไร
0.71 USD
USDJPY
ดีล
#52314174
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 12:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.858
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 12:33:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD
13.01.2020 11:00:00
13.01.2020 11:05:20
ซื้อ
0.02
109.704
109.794
กำไร
1.64 USD
USDJPY
ดีล
#52310901
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.704
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 11:05:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
10.01.2020 18:00:01
13.01.2020 10:39:22
ซื้อ
0.02
109.574
109.664
กำไร
1.64 USD
USDJPY
ดีล
#52294078
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.574
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 10:39:22
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
09.01.2020 14:00:01
09.01.2020 17:22:03
ซื้อ
0.02
109.462
109.552
กำไร
1.64 USD
USDJPY
ดีล
#52264590
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 14:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.462
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2020 17:22:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
09.01.2020 10:00:00
09.01.2020 13:36:24
ซื้อ
0.02
109.363
109.453
กำไร
1.64 USD
USDJPY
ดีล
#52258929
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 10:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.363
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2020 13:36:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.64 USD
08.01.2020 22:00:01
09.01.2020 09:48:12
ซื้อ
0.02
109.234
109.324
กำไร
1.65 USD
USDJPY
ดีล
#52247399
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 22:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.234
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2020 09:48:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.324
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.65 USD
08.01.2020 21:00:15
08.01.2020 21:52:35
ซื้อ
0.02
109.152
109.215
กำไร
1.15 USD
USDJPY
ดีล
#52247015
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 21:00:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.152
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 21:52:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.15 USD
08.01.2020 19:00:01
08.01.2020 20:02:04
ซื้อ
0.02
109.046
109.111
กำไร
1.19 USD
USDJPY
ดีล
#52245397
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 19:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.046
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 20:02:04
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
109.111
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.19 USD
08.01.2020 14:00:01
08.01.2020 18:29:02
ซื้อ
0.02
108.733
108.823
กำไร
1.65 USD
USDJPY
ดีล
#52233604
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 14:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.733
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 18:29:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.65 USD
08.01.2020 13:00:00
08.01.2020 13:57:49
ซื้อ
0.02
108.685
108.717
กำไร
0.59 USD
USDJPY
ดีล
#52232277
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 13:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.685
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 13:57:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
08.01.2020 11:00:00
08.01.2020 12:49:26
ซื้อ
0.02
108.464
108.554
กำไร
1.66 USD
USDJPY
ดีล
#52229036
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 11:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.464
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 12:49:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.66 USD
08.01.2020 05:00:00
08.01.2020 10:03:40
ซื้อ
0.02
108.406
108.45
กำไร
0.81 USD
USDJPY
ดีล
#52220455
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 05:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.406
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 10:03:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
08.01.2020 04:00:00
08.01.2020 09:19:45
ขาย
0.02
1.11548
1.11458
กำไร
1.80 USD
EURUSD
ดีล
#52218350
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 04:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11548
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 09:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
08.01.2020 02:00:00
08.01.2020 04:40:59
ซื้อ
0.02
108.018
108.409
กำไร
7.21 USD
USDJPY
ดีล
#52211278
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 02:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.018
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 04:40:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.21 USD
07.01.2020 18:00:00
08.01.2020 04:40:59
ซื้อ
0.02
108.619
108.409
กำไร
-3.87 USD
USDJPY
ดีล
#52199694
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 18:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.619
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 04:40:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.87 USD
08.01.2020 01:00:21
08.01.2020 01:32:22
ขาย
0.02
0.68665
0.68575
กำไร
1.80 USD
AUDUSD
ดีล
#52205281
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 01:00:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68665
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 01:32:22
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68575
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
06.01.2020 22:00:01
07.01.2020 17:30:17
ซื้อ
0.05
108.464
108.554
กำไร
4.15 USD
USDJPY
ดีล
#52174095
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2020 22:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.464
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2020 17:30:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.15 USD
07.01.2020 10:00:00
07.01.2020 10:35:17
ซื้อ
0.02
1.11756
1.11843
กำไร
1.74 USD
EURUSD
ดีล
#52184993
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 10:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11756
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2020 10:35:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.74 USD
03.01.2020 22:33:25
07.01.2020 09:32:49
ขาย
0.02
1.11602
1.1175
กำไร
-2.96 USD
EURUSD
ดีล
#52140425
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2020 22:33:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11602
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2020 09:32:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.96 USD
06.01.2020 13:05:50
07.01.2020 09:32:49
ขาย
0.03
1.11999
1.1175
กำไร
7.47 USD
EURUSD
ดีล
#52162827
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2020 13:05:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11999
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2020 09:32:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.1175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.47 USD
06.01.2020 19:00:05
06.01.2020 21:31:18
ซื้อ
0.05
108.381
108.451
กำไร
3.23 USD
USDJPY
ดีล
#52171717
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2020 19:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.381
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 21:31:18
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.23 USD
06.01.2020 18:00:02
06.01.2020 18:40:50
ซื้อ
0.05
108.331
108.401
กำไร
3.23 USD
USDJPY
ดีล
#52170506
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2020 18:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.331
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 18:40:50
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.401
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.23 USD
06.01.2020 01:00:04
06.01.2020 18:00:01
ขาย
0.05
107.784
108.333
กำไร
-25.34 USD
USDJPY
ดีล
#52143988
วันและเวลาเปิดทำการ
06.01.2020 01:00:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
107.784
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-25.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 18:00:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
108.333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-25.34 USD
31.12.2019 15:09:24
06.01.2020 16:45:44
ขาย
0.09
0.70203
0.69305
กำไร
80.82 USD
AUDUSD
ดีล
#52077863
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2019 15:09:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70203
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
80.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 16:45:44
ปริมาณที่เทรด
0.09
ออก
0.69305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.82 USD
26.12.2019 20:20:19
06.01.2020 16:45:44
ขาย
0.07
0.69403
0.69305
กำไร
6.86 USD
AUDUSD
ดีล
#52005295
วันและเวลาเปิดทำการ
26.12.2019 20:20:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69403
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 16:45:44
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
0.69305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.86 USD
27.12.2019 17:31:42
06.01.2020 16:45:44
ขาย
0.08
0.69803
0.69305
กำไร
39.84 USD
AUDUSD
ดีล
#52032619
วันและเวลาเปิดทำการ
27.12.2019 17:31:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
39.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 16:45:44
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
0.69305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.84 USD
20.12.2019 17:34:08
06.01.2020 16:45:44
ขาย
0.06
0.69051
0.69305
กำไร
-15.24 USD
AUDUSD
ดีล
#51909365
วันและเวลาเปิดทำการ
20.12.2019 17:34:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69051
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.01.2020 16:45:44
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.69305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.24 USD