โหมดทดลองเดโม่
03.07.2020 09:22:24
03.07.2020 13:14:18
ขาย
0.01
1.06329
1.06253
กำไร
0.80 USD
EURCHF
ดีล
#58303942
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 09:22:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06329
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 13:14:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
02.07.2020 20:45:01
03.07.2020 13:14:18
ขาย
0.01
1.06259
1.06253
กำไร
0.06 USD
EURCHF
ดีล
#58288819
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 20:45:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06259
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 13:14:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
02.07.2020 19:15:01
03.07.2020 09:26:37
ซื้อ
0.01
0.88444
0.88413
กำไร
-0.23 USD
NZDCAD
ดีล
#58286502
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 19:15:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.88444
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 09:26:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.88413
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
03.07.2020 00:13:34
03.07.2020 09:26:37
ซื้อ
0.01
0.88299
0.88413
กำไร
0.84 USD
NZDCAD
ดีล
#58290529
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 00:13:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.88299
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 09:26:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.88413
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
02.07.2020 23:21:59
03.07.2020 09:26:37
ซื้อ
0.01
0.88374
0.88413
กำไร
0.29 USD
NZDCAD
ดีล
#58290359
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 23:21:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.88374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 09:26:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.88413
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
03.07.2020 05:00:00
03.07.2020 09:23:55
ขาย
0.02
0.90185
0.90114
กำไร
1.77 USD
EURGBP
ดีล
#58296174
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 05:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90185
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 09:23:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.77 USD
02.07.2020 09:06:49
02.07.2020 16:07:41
ขาย
0.01
1.06547
1.06436
กำไร
1.17 USD
EURCHF
ดีล
#58244378
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 09:06:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06547
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 16:07:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.17 USD
02.07.2020 04:29:05
02.07.2020 16:07:41
ขาย
0.01
1.06476
1.06436
กำไร
0.42 USD
EURCHF
ดีล
#58234390
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 04:29:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06476
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 16:07:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
02.07.2020 02:45:00
02.07.2020 16:07:41
ขาย
0.01
1.06406
1.06436
กำไร
-0.32 USD
EURCHF
ดีล
#58231217
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 02:45:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06406
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 16:07:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.32 USD
01.07.2020 16:00:01
02.07.2020 00:27:42
ขาย
0.01
1.06334
1.06399
กำไร
-0.68 USD
EURCHF
ดีล
#58206199
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06334
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 00:27:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.68 USD
01.07.2020 17:30:32
02.07.2020 00:27:42
ขาย
0.01
1.06545
1.06399
กำไร
1.55 USD
EURCHF
ดีล
#58215955
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:30:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06545
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 00:27:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.55 USD
01.07.2020 16:34:51
02.07.2020 00:27:42
ขาย
0.01
1.06404
1.06399
กำไร
0.06 USD
EURCHF
ดีล
#58209331
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:34:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06404
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 00:27:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
01.07.2020 17:04:09
02.07.2020 00:27:42
ขาย
0.01
1.06474
1.06399
กำไร
0.80 USD
EURCHF
ดีล
#58212731
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:04:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06474
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 00:27:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
01.07.2020 16:00:01
01.07.2020 17:59:46
ขาย
0.01
0.8774
0.87839
กำไร
-0.73 USD
NZDCAD
ดีล
#58206192
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.8774
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:59:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.73 USD
01.07.2020 16:59:50
01.07.2020 17:59:45
ขาย
0.01
0.8788
0.87838
กำไร
0.31 USD
NZDCAD
ดีล
#58211818
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:59:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.8788
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:59:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
01.07.2020 16:33:14
01.07.2020 17:59:45
ขาย
0.01
0.8781
0.87838
กำไร
-0.20 USD
NZDCAD
ดีล
#58209171
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:33:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.8781
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:59:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.20 USD
01.07.2020 17:10:47
01.07.2020 17:59:44
ขาย
0.01
0.87955
0.87838
กำไร
0.86 USD
NZDCAD
ดีล
#58213902
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:10:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87955
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:59:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
01.07.2020 11:45:02
01.07.2020 14:05:34
ขาย
0.01
0.87612
0.87634
กำไร
-0.16 USD
NZDCAD
ดีล
#58188953
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 11:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87612
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 14:05:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87634
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
01.07.2020 13:31:35
01.07.2020 14:05:33
ขาย
0.01
0.87683
0.87632
กำไร
0.37 USD
NZDCAD
ดีล
#58195973
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 13:31:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87683
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 14:05:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87632
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
30.06.2020 23:13:32
01.07.2020 13:31:33
ซื้อ
0.01
0.8771
0.87681
กำไร
-0.22 USD
NZDCAD
ดีล
#58158595
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 23:13:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.8771
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:31:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
01.07.2020 03:02:27
01.07.2020 13:31:33
ซื้อ
0.01
0.87572
0.87681
กำไร
0.80 USD
NZDCAD
ดีล
#58162370
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 03:02:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87572
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:31:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
30.06.2020 23:18:54
01.07.2020 13:31:33
ซื้อ
0.01
0.8764
0.87681
กำไร
0.30 USD
NZDCAD
ดีล
#58158657
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 23:18:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.8764
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 13:31:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
01.07.2020 10:09:33
01.07.2020 12:22:37
ขาย
0.02
0.90615
0.90544
กำไร
1.76 USD
EURGBP
ดีล
#58181595
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 10:09:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90615
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 12:22:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.76 USD
01.07.2020 10:00:01
01.07.2020 12:14:53
ขาย
0.01
1.06374
1.06335
กำไร
0.41 USD
EURCHF
ดีล
#58180444
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 10:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 12:14:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
01.07.2020 09:00:00
01.07.2020 10:09:32
ขาย
0.02
0.90716
0.90652
กำไร
1.58 USD
EURGBP
ดีล
#58176202
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 09:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90716
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 10:09:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.58 USD
01.07.2020 04:45:02
01.07.2020 07:38:37
ขาย
0.01
0.87626
0.87583
กำไร
0.32 USD
NZDCAD
ดีล
#58165544
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 04:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87626
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 07:38:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
30.06.2020 23:00:00
30.06.2020 23:13:32
ซื้อ
0.01
0.87633
0.87659
กำไร
0.20 USD
NZDCAD
ดีล
#58158478
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 23:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87633
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 23:13:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
29.06.2020 13:33:31
30.06.2020 21:59:37
ขาย
0.02
0.91517
0.90696
กำไร
20.35 USD
EURGBP
ดีล
#58058150
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 13:33:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91517
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
20.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:59:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.35 USD
26.06.2020 16:35:42
30.06.2020 21:59:37
ขาย
0.02
0.90735
0.90696
กำไร
0.97 USD
EURGBP
ดีล
#58004746
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 16:35:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90735
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:59:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.97 USD
29.06.2020 12:06:41
30.06.2020 21:59:37
ขาย
0.02
0.91257
0.90696
กำไร
13.90 USD
EURGBP
ดีล
#58051317
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 12:06:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.91257
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:59:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.90 USD
26.06.2020 12:07:04
30.06.2020 21:59:37
ขาย
0.02
0.90475
0.90696
กำไร
-5.48 USD
EURGBP
ดีล
#57992641
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 12:07:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90475
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:59:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.48 USD
29.06.2020 10:02:09
30.06.2020 21:59:37
ขาย
0.02
0.90998
0.90696
กำไร
7.49 USD
EURGBP
ดีล
#58041522
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 10:02:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.90998
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:59:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.90696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.49 USD
30.06.2020 21:26:44
30.06.2020 21:42:53
ซื้อ
0.01
0.87763
0.8779
กำไร
0.20 USD
NZDCAD
ดีล
#58157527
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 21:26:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87763
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:42:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.8779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
30.06.2020 21:00:01
30.06.2020 21:26:43
ซื้อ
0.01
0.87693
0.87712
กำไร
0.14 USD
NZDCAD
ดีล
#58157070
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 21:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87693
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 21:26:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
30.06.2020 16:55:42
30.06.2020 17:57:39
ขาย
0.01
0.87624
0.87675
กำไร
-0.37 USD
NZDCAD
ดีล
#58139365
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 16:55:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87624
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 17:57:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87675
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
30.06.2020 17:14:08
30.06.2020 17:57:38
ขาย
0.01
0.87694
0.8768
กำไร
0.11 USD
NZDCAD
ดีล
#58141520
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 17:14:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87694
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 17:57:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.8768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
30.06.2020 17:46:54
30.06.2020 17:57:35
ขาย
0.01
0.87761
0.87689
กำไร
0.52 USD
NZDCAD
ดีล
#58145772
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 17:46:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87761
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 17:57:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87689
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
30.06.2020 15:54:30
30.06.2020 16:55:41
ขาย
0.01
0.8765
0.87671
กำไร
-0.16 USD
NZDCAD
ดีล
#58133843
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 15:54:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.8765
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:55:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
30.06.2020 14:15:00
30.06.2020 16:55:41
ขาย
0.01
0.87583
0.87672
กำไร
-0.65 USD
NZDCAD
ดีล
#58128783
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:15:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87583
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:55:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.65 USD
30.06.2020 16:11:09
30.06.2020 16:55:40
ขาย
0.01
0.87712
0.87672
กำไร
0.30 USD
NZDCAD
ดีล
#58135017
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 16:11:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87712
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:55:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
30.06.2020 16:19:07
30.06.2020 16:55:39
ขาย
0.01
0.87782
0.87674
กำไร
0.79 USD
NZDCAD
ดีล
#58135624
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 16:19:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.87782
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:55:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87674
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
29.06.2020 19:58:28
30.06.2020 16:16:44
ซื้อ
0.01
0.87678
0.87754
กำไร
0.56 USD
NZDCAD
ดีล
#58086026
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 19:58:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87678
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:16:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
29.06.2020 18:55:32
30.06.2020 16:16:44
ซื้อ
0.01
0.87749
0.87754
กำไร
0.04 USD
NZDCAD
ดีล
#58083673
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 18:55:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87749
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:16:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
30.06.2020 12:03:32
30.06.2020 16:16:44
ซื้อ
0.01
0.87537
0.87754
กำไร
1.59 USD
NZDCAD
ดีล
#58121473
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 12:03:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87537
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:16:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.59 USD
29.06.2020 16:10:04
30.06.2020 16:16:44
ซื้อ
0.01
0.87819
0.87754
กำไร
-0.47 USD
NZDCAD
ดีล
#58068575
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 16:10:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87819
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:16:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.47 USD
30.06.2020 09:46:56
30.06.2020 16:16:44
ซื้อ
0.01
0.87608
0.87754
กำไร
1.07 USD
NZDCAD
ดีล
#58112380
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 09:46:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87608
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:16:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
29.06.2020 14:15:01
30.06.2020 16:16:44
ซื้อ
0.01
0.87891
0.87754
กำไร
-1.00 USD
NZDCAD
ดีล
#58061218
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 14:15:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.87891
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 16:16:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.87754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.00 USD
29.06.2020 17:45:44
30.06.2020 13:52:15
ขาย
0.01
1.06833
1.06582
กำไร
2.64 USD
EURCHF
ดีล
#58079051
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 17:45:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06833
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 13:52:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.64 USD
29.06.2020 19:32:23
30.06.2020 13:52:15
ขาย
0.01
1.06903
1.06582
กำไร
3.37 USD
EURCHF
ดีล
#58084951
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 19:32:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06903
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 13:52:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.37 USD
29.06.2020 14:34:47
30.06.2020 13:52:14
ขาย
0.01
1.06623
1.06582
กำไร
0.43 USD
EURCHF
ดีล
#58062395
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 14:34:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06623
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 13:52:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD